ด่วน...ข้อสอบเอ็นทรานปีล่าสุด

ด่วน...ข้อสอบเอ็นทรานปีล่าสุดเนื่องจากทางกระทรวงคมนาคม (??) ได้เล็งเห็นว่า การสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยใช้ระบบ A-Net , O-Net ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรม และความไม่เท่าเทียมกันในการสอบ ..... ทางกระทรวงฯ จึงมีนโยบายที่จะจัดทำข้อสอบขึ้นมาใหม่ เรียกว่า A-Z Net ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า โดยข้อสอบชุดใหม่นี้จะเป็นข้อสอบแบบรวมทุกวิชา และเพื่อตัดปัญหาการเก็งข้อสอบ โดยสักแต่ท่องจำเฉพาะหัวข้อสำคัญๆ แล้วมาสอบ ข้อสอบชุดใหม่นี้จะถามคำถามแบบเชิงประยุกตร์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้ เพื่อให้นักเรียนได้ตั้งใจศึกษาบทเรียนอย่างเต็มที่และมีแนวคิดในการแก้ ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวข้อสอบดังกล่าวมีดังนี้....วิชาฟิสิกส์จงตอบคำถามต่อไปนี้1. ชายคนหนึ่งทำการทดลองทางฟิสิกส์ด้วยการโดดร่มจากตึกสูง 150 ชั้น ซึ่งมีความสูงชั้นละ 2. 5 เมตร โดยให้เพื่อนของเขาสังเกตุการณ์อยู่ที่ริมหน้าต่างชั้น 18 โดยที่หน้าต่างมีความสูง 1.2 เมตร หากช่วงเวลานั้นมีแรงลมจากทางทิศเหนือที่พัดมาปะทะตึก 150 Pa และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 18% เมื่อชายคนนั้นลอยอยู่เหนือพื้น 70 เมตร ปรากฎว่ามีแรงพยุงจากร่มชูชีพ 30 Paแต่เมื่อชายคนนั้นลอยเหนือพื้น 40 เมตร ร่มชูชีพเกิดขาดด้วยแรงเฉือน (Shear force) 32 kN ชายคนนั้นจึงตกลงมากระทบพื้นด้วยคุณภาพเสียง 70 dB ............. อยากทราบว่า ใครจะเป็นเจ้าภาพงานศพ??(กำหนดให้แรง g = 9.8 N และอุณหภูมิขณะนั้นเป็น 20 ํc)2. การปลดปล่อยสวัสดิกะของเหล่ายมทูต อาศัยหลักฟิสิกส์อะไรบ้าง? มีหน่วยวัดปริมาณอะไร? และแตกต่างจากการปล่อยพลังคลื่นเต่าของโงกุนอย่างไร?3. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เป็นที่ทฤษฏีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชื่อดัง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อยากทราบว่า พ่อตาของไอน์สไตน์มีชื่อว่าอะไร?วิชาเคมีจงตอบคำถามต่อไปนี้1.อยากทราบว่า เคมีอาจารย์อุ๊ กับ วุ้นคุณอุ๊ เกี่ยวข้องกันอย่างไร?2. นักเคมีคนใดที่เป็นแฟนพันธุ์แท้อย่างเหนียวแน่นของทีมลิเวอร์พูล จนถึงขนาดมีลายเซ็นครบทุกคน ? และในยุคสมัยของ นักเคมีคนนั้น ลิเวอร์พูลมีกัปตันทีมชื่ออะไร? ได้ถ้วยอะไรบ้าง?วิชาชีวะวิทยาจงตอบคำถามต่อไปนี้1. จงสรุปเนื้อหาชีวะที่เรียนมาตั้งแต่ ม 3- ม 6 มาพอสังเขป ?? ( อนุญาตให้เขียนได้ไม่เกิน 2 บรรทัด )2. เพราะ เหตุใด Resident evil ถึงมีชื่อภาษาไทยว่า ผีชีวะ? ( ทำไมไม่เป็น.. ผีฟิสิกส์...ผีสุขศึกษา... ผีพละ?) จงอธิบายมาโดยละเอียด พร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบวิชาภาษาอังกฤษจงแปลประโยคสนทนาต่อไปนี้ให้เป็นภาษาไทย1. Can you finish all of them?A กระป๋อง.. คุณเสร็จพวกมันแล้วB ความสามารถของคุณ จะสำเร็จทั้งหมดของมันหรือ?C คุณจัดการให้เสร็จเลยได้มั๊ย?2. Don't worry, I got your back cover.A อย่าห่วง ฉันจะคุ้มกันหลังให้เองB อย่ากังวลฉันเลย เอาปกสีดำเถอะC ไม่ต้องกังวลฉันเอาหลังของคุณ (เฮ่ยย?)3. Oh shit man!! What the hell is this?A โอ้ มนุษย์อุจจาระ นรกคืออะไร?B โอ้ ขี้คนผู้ชายอะไรนรกคือสิ่งนี้?C บัดซบแล้วเพื่อน นี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ย?
วิชาคณิตศาสตร์จงตอบคำถามต่อไปนี้1. หากนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ คุณบุญกึ่ม ณ หนองโคก มาลบออกจาก เลขบัญชีธนาคารของนาย สมตุ๋ย ลุยถั่วดำ ยกกำลังด้วยเลขบัตรนักศึกษาของ นายบักปื๊ด บ้านบักเป็ด จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไร?2. จงขอเบอร์นักเรียนหญิงที่น่ารักๆ มาอย่างน้อย 10 รายชื่อ?(หมายเหตุ: คะแนนจะแปรผันตามปริมาณเบอร์โทรศัพท์ความน่ารัก...)(หมายเหตุ 2 :ในกรณีที่เป็นผู้หญิง ถ้ามั่นใจว่าน่ารัก สามารถใส่เบอร์ตัวเองได้เช่นกัน )(หมายเหตุ 3: หากใส่เบอร์กระเทยมา จะถูกปรับตกทันที)3. นักเรียนคิดว่า ......หวยงวดต่อไปจะออกเลขอะไร ?(หมายเหตุ : อนุญาตให้ขูดโต๊ะ เก้าอี้ ผนังห้อง หัวคนข้างหน้า ... หรือเข้าทรง ได้ตามอัธยาศัย(หมายเหตุ 2: ถ้าใครถนัดฝันเป็นเลขเด็ด สามารถยกมือขอหมอนจากอาจารย์คุมสอบได้)วิชาสังคมจงตอบคำถามต่อไปนี้1. จงคิดนโยบายสร้างภาพ ขายฝันให้กับประชาชน ...เพื่อใช้ในการหาเสียงในการลงสมัครรับเลือก ส.ส. ให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด?(หมายเหตุ: อนุญาตให้ซื้อเสียง แจกเงิน ปล่อยข่าวลือ หรือ ก่อม็อบ ประกอบไปด้วยได้ตามอัธยาศัย )2. พฤษภาทมิฬ หรือ Black may เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงอำนาจเผด็จการโดยคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดบนท้องถนน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดย เหตุการณ์ครั้งนี้ เริ่มต้นมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 หรือ 1 ปีก่อนหน้าการประท้วง ซึ่ง รสช. ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้น โดยให้เหตุผลหลักว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนักในรัฐบาลอยากทราบว่าคำว่า พฤษภาทมิฬ นั้นอ่านออกเสียงได้กี่พยางค์?วิชาภาษาไทยให้นักเรียนเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก) จงแต่งกลอนพรรณนาความงามของตอม่อทางด่วน "โฮปเวล" ด้วยภาษาไทยวิบัติ ?หรือข) จงต่อเติมสุภาษิตต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามหลักทำนองคลองธรรมข้อ 1 ลูกผู้ชาย ฆ่าได้....ก ...ฝังให้ด้วยข ...ก็ฆ่าไปค ...หยามไม่ได้ข้อ 2 น้ำมาปลากินมด น้ำลด...ก ...ตอผุดข ...กระหน่ำซัมเมอร์เซลค ...ให้รีบตักง ...มดกินปลาข้อ 3 น้ำท่วมทุ่ง...ก ...ผักบุ้งโหลงเหลงข ...ผักบุ้งไฟแดงค ...ให้รีบตักง ... ข้าวสาลี แล้วบู้มม!! กลายเป็นโกโก้คั้น
Sagging Baggy PantsSagging Pants And HomosexualitySagging Pants Stories CreamSagging Pants StoriesSagging Pants StyleSagging Pants VideoSagging Pants Wmv FileSagging PantsSee Cellulite Through PantsSee Thongs Through PantsSee Threw White PantsSee Through Pants VideoSee Through PantsSee Through PantsSee Through Tight PantsSee Through White PantsSee Through White PantsSee Thru White PantsSewing Pattern Capri Yoga PantsSewing Yoga PantsSexy Girl Tight PantsSexy Girls In Long White PantsSexy Girls In Tight PantsSexy Hot PantsSexy In Sweat PantsSexy See Through PantsSexy Sweat PantsSexy Teen Sweat PantsSexy Tight Ass PantsSexy Tight PantsSexy White PantsShe Peed Her PantsShiny Polyester Yoga PantsShiny Spandex Yoga PantsShiny Tight PantsShook Out Rubber PantsShowing Wet PantsSilk Off White PantsSkin Tight Leather PantsSkin Tight PantsSkin Tight White PantsSlazenger Cargo PantsSluts Sweat PantsSmacked Bottom Wet PantsSnl Fancy PantsSoft Yoga PantsSoiling PantsSouthland Baseball PantsSpandex Hot PantsSpandex Yoga PantsCreate Date : 17 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2553 0:08:32 น. 1 comments
Counter : 485 Pageviews.  

 
ทักทายตอนดึกจ้า ฝันดีค่ะ^^โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:0:29:48 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

beaushi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add beaushi's blog to your web]