ลอยกระทงทั่วไทย ภาคใต้


สงขลาประเพณีลอยกระทงหาดใหญ่กำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:สวนสาธารณะเทศบาลนคร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลากิจกรรม:การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงการประดิษฐ์กระทง การแสดงทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายอาหารขึ้นชื่อของภาคใต้ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 1 (สงขลา) โทร. 0 7423 1055สตูลประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:สี่แยกเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลกิจกรรม:การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง การแสดงทางวัฒนธรรมติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงานจังหวัดสตูล โทร. 0 7471 1380นครศรีธรรมราชงานประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรม:การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม การประกวดประดิษฐ์กระทง และการแสดงทางวัฒนธรรมติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 2 (นครศรีธรรมราช) โทร. 0 75.4 6515-6พัทลุงงานประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:ณ หาดแสนสุขลำปำ จังหวัดพัทลุงกิจกรรม:การแข่งขันเรือ เช่น เรือพาย เรือแจว เรือหัวใบ้ท้ายบอด เรือต้นกล้วย การประกวด วาดภาพประเพณีลอยกระทง ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กกระทงใหญ่ ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งกลองพรก และการแสดงดนตรีเยาวชนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 2 (นครศรีธรรมราช) โทร. 0 75.4 6515-6ตรังประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:11-13 พฤศจิกายน 2551สถานที่:ท่าน้ำกันตัง จังหวัดตรังกิจกรรม:ประกวดกระทง ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดนางนพมาศ ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแข่งขันเทนนิส หมากรุกไทย สนุ๊กเกอร์ เซปักตะกร้อ ฟุตบอลลอยกระทงคัพ แข่งขันเรือยาว 3 ฝีพายติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:เทศบาลเมืองกันตัง โทร. 0 7525 1251 ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โทร. 0 7521 5867-8ยะลาประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:สวนขวัญเมือง ตลาดเมืองใหม่ จังหวัดยะลากิจกรรม:พิธีลอยกระทง สักการะที่ศาลหลักเมือง แห่กระทงและนางนพมาศรอบเมือง การประกวดกระทงใหญ่ โคมลอย ลอยกระทงสาย การแสดงมหรสพ ดนตรี การแสดงของนักเรียนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 3 (นราธิวาส) โทร. 0 7354 2345นราธิวาสประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:เขื่อนท่าพระยาสาย จังหวัดนราธิวาสกิจกรรม:การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติของนักเรียน ประกวดกระทงใหญ่ ประกวดธิดานพมาศ/นางนพมาศ ขบวนแห่กระทงใหญ่ การแสดงดนตรี การแสดงของนักเรียนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 3 (นราธิวาส) โทร. 0 7354 2345ปัตตานีประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานีกิจกรรม:การประกวดประดิษฐ์ใบตอง การประกวดกระทงประเภทสวยงาม และความคิด ขบวนแห่กระทงรอบเมือง และการลอยกระทงแม่น้ำปัตตานีติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 3 (นราธิวาส) โทร. 0 7354 2345ภูเก็ตประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตกิจกรรม:การแข่งขันเย็บกระทงใบตอง การแข่งขันวาดภาพ การแห่ขบวนกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงมหรสพ เช่น มโนราห์เสน่ห์น้อย ดาวรุ่ง คาบาเร่ต์โชว์ การประกอบพิธีลอยกระทงติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 4 (ภูเก็ต) โทร. 0 7621 2213ภูเก็ตประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:บริเวณซอยบางลา หาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ตกิจกรรม:การประกวดขบวนแห่กระทง การแข่งขันทำกระทงใบตอง การประกวดนางนพมาศ และมหรสพต่างๆติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:เทศบาลเมืองป่าตอง โทร. 0 7634 2078ภูเก็ตประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:บริเวณสวนสาธารณะหนองหานใกล้วงเวียนกะรน จังหวัดภูเก็ตกิจกรรม:การประกวดนางนพมาศ การแสดงกิจกรรมบันเทิงบนเวที การออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:เทศบาลตำบลกะรน โทร. 0 7633 0478พังงาประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:บริเวณริมคลองเขื่อนดังงา จังหวัดพังงากิจกรรม:การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดประดิษฐ์กระทง และการแสดงทางวัฒนธรรมติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา โทร. 0 7641 1780กระบี่ประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:12 พฤศจิกายน 2551สถานที่:บริเวณท่าเทียบเรือขบาบน้ำ และสวนสาธารณะธารา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่กิจกรรม:การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดประดิษฐ์กระทง และการแสดงทางวัฒนธรรมติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โทร. 0 7561 1720 //www.krabicity.orgสุราษฎร์ธานีประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:11-13 พฤศจิกายน 2551สถานที่:สนามกิติมงคลพิพัฒน์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรม:การประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ และการแสดงบนเวทีติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:ที่ว่าการปกครอง อำเภอดอนสัก 0 7737 1097ชุมพรประเพณีลอยกระทงกำหนดการ:11-13 พฤศจิกายน 2551สถานที่:บ้านในไร่ ม.6 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรกิจกรรม:การประกวดนางนพมาศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจุดพลุ การประกวดกระทงสวยงาม และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โทร. 0 7753 8004ระนองประเพณีสืบสานวันลอยกระทงกำหนดการ:11-13 พฤศจิกายน 2551สถานที่:ลานเอนกประสงค์เทศบาล ตำบลละอุ่น จังหวัดระนองกิจกรรม:การประกวดกระทงการประกวดธิดานพมาศการประกวดนางนพมาศมหรสพ การแสดงของนักเรียนและชมรมผู้สูงอายุติดต่อขอรายละเอียดได้ที่:เทศบาลตำบลละอุ่น โทร. 0 7789 9014

Wireless Powered Speakers Blue ToothWireless Speaker StansmitterWireless Speakers For LaptopWireless Speakers For Ps3Wireless Usb SpeakersWirelwss SpeakersWirless Speakers2.4 ghz wireless speakeraccurian wireless speakersacoustic wireless speakersadvent wireless speakersairport express wireless speakersairtunes wireless speakersar wireless speakerare satellite speakers wirelessaudio unlimited 900mhz wireless speakers with remoteaudio unlimited indoor outdoor wireless speakersaudiovox wireless speakersaw871 wireless speakersbest wireless speaker systemsbuy wireless speakerscables unlimited indoor outdoor velocity 900 mhz wireless speakerscables unlimited wireless speakercheap wireless speakerscoby wireless speakerscomputer speakers wireless remotecomputer speakers with wireless remoteelement ewos1 wireless indoor outdoor speakerselement indoor outdoor wireless speaker systemelement wireless speakersfloating wireless speakergriffin evolve wireless speaker systemhi fi wireless speakershmdx wireless speakerhomedics wireless speakersiconcepts wireless rf speakersindoor outdoor wireless mini speakersindoor outdoor wireless speakersjbl control 2 4 g wireless speaker systemjensen wireless speakerskenwood rfu 6100 wireless module for surround speakerslg wireless speakerlogitech wireless speakeronkyo wireless speakeroutcast wireless speakerpanasonic wireless rear speakersphonic wireless speakerpioneer wireless speakersportable wireless speakerportable wireless speakersCreate Date : 10 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 10 กุมภาพันธ์ 2553 19:31:17 น. 0 comments
Counter : 473 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

beaushi
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add beaushi's blog to your web]