tuk...tuk more than one or cannot run
<<
ตุลาคม 2560
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
7 ตุลาคม 2560

ลำปาง - วัดประตูป่องต่อจาก ชิว ชิว กับสองข้างทางจากโคราช ถึง อุตรดิตถ์(คลิก)

เช้าไม่ตรู่เท่าไหร่ ออกเดินทางจากอุตรดิตถ์

แสงแดดสดใส หวังอย่างเต็มเปี่ยมจะไปเดินขัวแตะ สะพานบุญที่ อ.แม่ทะ
ถึงยอดเขาพลึง กั้นเขตแดนแยกอุตรดิตถ์และแพร่

ท้องฟ้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
อีกฟากฝั่งของเขาพลึง
สามแยกเด่นชัย
ถนนสายเด่นชัยลำปาง
บน ทล. 11 ลำปางเด่นชัย หรือ ถนนวชิราวุธดำเนิน ในเขต อ.ลอง จ.แพร่

หลัก ๆ ดั้งเดิมขายพุทรา ตอนนี้ที่เห็นน่าจะเป็นเห็ด
กำลังลงสู่ อ.แม่ทะ ฝนก็มาทักทาย สะพานบุญของเราจึงต้องพับไป
เมฆและไอฝน
เมืองเก่าลำปางหรือเขลางค์นคร ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงเหนือ ฝั่งขวาของแม่น้ำวัง

สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1223 โดยพระสุพรหมฤษีสร้างถวายพระเจ้าอนันตยศกุมาร หรือ อินทรเกิงการ โอรสของพระนางจามเทวี

โดยได้พรานชื่อเขลางค์เป็นผู้หาที่ตั้งเมืองให้

ผังเมืองมีลักษณะคล้ายรูปหอยสังข์ เป็นเมืองคู่แฝดของเมืองหริภุญชัย

มีประตูเมืองสำคัญได้แก่ ประตูม้า ประตูผาป่อง ประตูท่านาง ประตูต้นผึ้ง ประตูป่อง ประตูนกกดและประตูตาล

... เมืองลำปางรุ่น 1 เรียกว่าเมืองเขลางค์ ...ปลายสมัยหริภุญชัย พญามังรายตีหริภุญชัยได้

พญายีบาผู้ครองนครได้หนีมาขอให้พญาเบิกพระโอรสที่ครองเมืองเขลางค์ช่วย

แต่สุดท้ายพญาเบิกสู้ไม่ได้และถูกปลงพระชนม์ที่บ้านแม่ตาน ชนรุ่นหลังได้ขนานนามให้พระองค์เป็น เจ้าพ่อขุนตาน

พญายีบาหนีไปสองแควจนสิ้นราชวงศ์ยุคแรก

เขลางค์จึงตกอยู่ในอาณาจักรล้านนาของพญามังราย

ได้มีการขยายจากเมืองเขลางค์ยุคแรกลงมาทางใต้

... เมืองลำปางรุ่น 2 เรียกว่าเวียงละกอน ...หลังบุเรงนองได้เชียงใหม่และล้านนาเป็นเมืองขึ้นของพม่า แต่ลำปางเป็นเมืองอิสระ

ท้าวหนานมหายศ เจ้าเมืองลำพูนในอาณัติพม่ายกทัพมาตีชนะเมืองลำปาง

และตั้งศูนย์บัญชาการที่วัดพระธาตุลำปางหลวง

หนานทิพย์ช้างคนบ้านปงยางคกทำอุบาย และยิงท้าวมหายศตายได้

จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ใน พ.ศ.2275

พระนามว่า เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม

ครองเมืองลำปางอยู่ 27 ปี ก็ถึงแก่ทิวงคตในปี พ.ศ.2302

โอรสที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่องค์เดียวคือ เจ้าฟ้าแก้ว จึงครองนครลำปางต่อ

เจ้าลิ้นก่าน โอรสของเจ้าเมืองลำปางที่เสียเมืองให้แก่ท้าวมหายศเข้ายึดอำนาจ

เจ้าฟ้าแก้วได้หนีไปพึ่งเจ้าเมืองแพร่ เมืองลำปางก็อยู่ในปกครองของเจ้าลิ้นก่าน


ปี พ.ศ.2304 พม่ากลับมีอำนาจอีก ได้ส่งกองทัพมายึดหัวเมืองต่างๆ ในล้านนา

พม่าได้จัดการปกครองลำปางใหม่โดยให้เจ้าฟ้าแก้วขึ้นปกครอง

เจ้าลิ้นก่านไม่พอใจ พม่าจึงเข้ามาชำระความโดยการดำน้ำพิสูจน์ที่หน้าวัดปงสนุก

เจ้าลิ้นก่านแพ้ จึงถูกประหารชีวิต

พระเจ้าลิ้นก่านคงจะเป็นเจ้าสกุลล้านนาไทยองค์สุดท้ายที่อยู่ในเมืองลำปาง


เจ้าฟ้าแก้วก็ปกครองเมืองลำปางตลอดมา

ท่านมีโอรสทั้ง 7 พระองค์ที่ภายหลังได้ต่อสู้จนล้านนาเป็นอิสระจากพม่า

เป็นต้นสกุลเจ้าเชื้อเจ็ดตน หรือ พระราชวงศ์ทิพจักราธิวงศ์

โดย

เจ้ากาวิละ พระโอรสองค์แรกครองเมืองเชียงใหม่

เจ้าคำโสม พระโอรสองค์ที่สอง(พ.ศ.2325-2337) ครองเมืองลำปาง

ได้ขยายเมืองมาทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัง

ใช้ชื่อเรียกเมืองตามคำว่า ลัมภางค์ในตำนานพระเจ้าเลียบโลก

อันหมายถึงปริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง

... เมืองลำปางรุ่น 3 เรียกว่านครลำปาง ...
วันนี้จะไปเที่ยวเมืองลำปางรุ่นแรก เมืองเขลางค์


วัดประตูป่อง


ด้านหน้าของวัดประตูป่องเป็นลานโล่ง

ด้านขวาของลานเป็นอาคารชมรมผู้สูงอายุ

ด้านหลังของอาคารมีแนวกำแพงเก่าอยู่

เป็นแนวกำแพงเมืองยุค 2

ช่องประตูอยู่หลังอาคารชมรมผู้สูงอายุท่ามะโอ


ทอดมาจากกำแพงข้างวัดประตูป่อง
ผ่านด้านหลังอาคารชมรมผู้สูงอายุ
วัดประตูป่องสร้างเมื่อ พศ.2409 โดย เจ้าวรญาณรังษี ราชบุตรในพระเจ้าคำโสม ผู้ครองนครลำปาง
มองออกมาด้านนอกวัด
โบสถ์
วิหารน้อยที่หน้าโบสถ์ เพื่อนบอกว่ารูปพระอุปคุต

ตำนานว่า

พระเถระอุปคุตเมื่อบวชแล้วบำเพ็ญเพียร จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์

มีปฏิปทาไปในทางสันโดษ มักน้อย นัยว่าท่านเนรมิตเรือนแก้วขึ้นในสะดือทะเล แล้วก็ลงไปอยู่ประจำ

เมื่อมีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นในพระศาสนา หรือมีพิธีกรรมใหญ่ๆ หรือมีผู้นิมนต์

ท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือ ด้วยความเต็มใจเสมอ

ท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพ และฤทธิ์เดชเกรียงไกร

สามารถปราบพญามารและกำจัดสิ่งชั่วร้าย

ที่จะมาทำลายพิธีกรรมใหญ่ ๆ มาแต่ครั้งโบราณ

เสาหงส์ และ ตุงกระด้าง

... ตุงแปลว่าธง กระด้างแปลว่าแข็งนิ่งอยู่กับที่ ...

เป็นวัฒนธรรมที่ล้านนารับมาจากพม่า สร้างเพื่อสำหรับถวายแด่พระรัตนตรัยอย่างถาวร

มักถวายเป็นคู่ไว้หน้าพระประธานหรือหน้าอุโบสถ วิหาร บางแห่งทำไว้กลางลานวัดหรือใกล้พระเจดีย์
บันไดคชสีห์
บานประตูเทพพนม


เป็นวิหารล้านนาแบบปิด

หลังคาด้านหน้าซ้อน 3 ชั้น ด้านหลัง 2 ชั้น

ผนังยกเก็จแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในเป็น ส่วนพระเจ้า พระสงฆ์ อุบาสก + อุบาสิกา
มกร (มีเท้าหน้า,มีลูกตา) คายนาคเบือน
สิงห์ (คู่) เฝ้าวิหาร
บันไดมกรคายนาค

... มกรมีขา นาคไม่มีขา ...
ส่วนด้านหน้าที่ยกเก็จผนัง เดิมเคยเป็นโถงระเบียงเปิดไม่มีผนัง ตามแบบวิหารล้านนา

วิหารปิดจึงไม่เขาชมด้านใน
หน้าแหนบหรือหน้าบัน เป็นลายสลักไม้ปิดทองประดับกระจก

มีโก่งคิ้ว (อยู่เหนือกรอบประตู) ลายไส้หมู เป็นเอกลักษณ์ของลำปางและพะเยา
ประตูข้าง ด้านหน้าวิหารคันทวย
บานประตูวิหารด้านข้างสำหรับพระสงฆ์
แหนบด้านหลังเป็นรูปหม้อดอก
เจดีย์
กุฏิ
และ

หลวงพ่อเกษม ... ตนบุญแห่งนครลำปางCreate Date : 07 ตุลาคม 2560
Last Update : 7 ตุลาคม 2560 11:00:28 น. 41 comments
Counter : 2079 Pageviews.  

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณTui Laksi, คุณInsignia_Museum, คุณmoresaw, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณJinnyTent, คุณวลีลักษณา, คุณzungzaa, คุณtoor36, คุณหงต้าหยา, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณกิ่งฟ้า, คุณสองแผ่นดิน, คุณโอพีย์, คุณตะลีกีปัส, คุณhaiku, คุณKavanich96, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณruennara, คุณหอมกร, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณเนินน้ำ, คุณกาปอมซ่า, คุณเริงฤดีนะ, คุณALDI, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณSweet_pills


 
บล๊อกนี้ มีคุณภาพแต้ ๆ คุณตุ๊กคงต้องค้น
คว้ามาแน่เลย... ภาพก็งามสมกับเป็นฤดูฝน
ชุ่มฉ่ำ..

เจ้าของลำปาง ละปูนเปิ้นมีนักแต้ ๆ เนาะ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หันตระกูล เชื้อเจ็ดตน..แว๊บ... ถ้าอั้นผมก็
มีเพื่อนเป็นเชื้อสายเจ้าตวยเนาะ 555

เพื่อนเป็น อาจารย์สอนวิทยาลัยครูบะเดี่ยว
ก็ ราชภัฏร์เนาะ เกษียณแน่เลย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:11:00:10 น.  

 
มีความสุขกับการชมวัดว่าอาราม นี่ก็ถือเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่ามากอย่างหนึ่งนะครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:12:15:38 น.  

 
ตามไปเที่ยวช่วงหน้าฝนกับบล๊อกคุณตุ๊กคะ
หน้าฝนก็เที่ยวได้แบบเย็นชุ่มฉ่ำดีนะคะ

พาไปกราบพระและชมวัดสวยงามมากๆ
ได้แค่ผ่านที่เมืองนี้ ไม่เคยแวะเที่ยวเลย
น่าสนใจดีมากคะ...ขอบคุณที่แบ่งปันคร้า


โดย: Tui Laksi วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:13:07:23 น.  

 
เพิ่งกลับมาวิ่งใหม่ครับปี้ตุ๊ก
ความดันขึ้น
ลดน้ำหนักลง 5โลแล้วครับ
ตั้งเป้าไว้ 10 โลโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:13:48:22 น.  

 
ตามเส้นทางที่ชุ่มฝน
ข้อมูลและภาพประกอบ จัดเต็มมากๆ
อีกทั้งลวดลายบนวิหารแบบใกล้ๆ
เห็นการฝากไว้ซึ่งฝีมือของคนในยุคก่อน
น่าชมจริงๆครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:14:53:31 น.  

 
วัดนี้สวย เคยขับรถผ่าน
ตอนไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
ไม่ได้แวะเสียดาย วันหลังจะไปชมครับ


โดย: moresaw วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:16:53:31 น.  

 
สวัสดีคะ...

ตามไปเที่ยวด้วยคะ..โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:17:25:43 น.  

 
มาแอ่วตวยปี้ตุ๊กเจ้า
จินไปลำปางมะใด แวะก้าวัดพระธาตุลำปางหลวงเต้าอั้นเจ้า
ส่วนใหญ่จะเป็นทางผ่านเจ้า


โดย: JinnyTent วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:17:35:30 น.  

 
ตามไปเที่ยวด้วยคนค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:17:43:07 น.  

 


โดย: Topp Hero วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:17:45:53 น.  

 
ตามมาเที่ยววัดด้วยค่ะ มาวัดเจอฝนด้วยชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยนะคะ


โดย: zungzaa วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:18:28:20 น.  

 
ค่อยๆ วิ่งเข้ามาเลย ตอนแรกฟ้ายังสว่างไปๆ มาๆ ฝนตก (ช่วงนี้ก็แบบนี้ล่ะนะ)

ที่นี่สวยงามครับ ฝนตกเปียกไปหมดเลย ดีที่ไม่ตกหนัก


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:18:49:52 น.  

 
พรุ่งนี้มาโหวตจ้า แปะไว้ก่อนโดย: หอมกร วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:19:37:58 น.  

 
เน็ตบ้านป่านะ ไม่เห็นอะไรเท่าไร
ถามนิดเดียว ทำไมประตูจึงป่อง
เราอ่านผิดป่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:19:41:52 น.  

 
เก่งมากค่ะฝ่าดงฝนฟ้าหม่นไปดูวัดวาอาราม
ที่มีประวัติศาสตร์จารึกไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาแม้จะเคยอ่านมาบ้าง
พอมาอ่านอีกครั้งก็เพลินและได้ความรู้
อีกด้วยค่ะ


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:20:03:20 น.  

 
จำวัดประตูป่องได้ค่ะพี่ตุ๊ก วันที่หนูไปมีรถจอดบังที่หน้าวิหารล้านนาด้วยค่ะ

วันนี้พี่ตุ๊ก พาดูพาพิจารณาเป็นส่วน ๆ ได้ความรู้ ได้ข้อสังเกตเยอะเลยค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:20:21:30 น.  

 
ที่นี่ยังไม่เคยไปเลยครับ
ลำปาง ผมไปที่เดียวเองครับ คือ พระธาตุลำปางหลวง


โดย: Plin, :-p วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:20:37:42 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีเจ๊าคุณตุ๊ก ขอบคุณเจ๊าตี้ไปจวนมาแอ่ววัดประตูป่อง วัดนี้เกยไปแอ่วมาหลายครั้งแล้วเจ๊า เปิ้นมีพระดูดวงฮื้อตวยเจ๊า มาอ่านประวัติลำปางคุณตุ๊กเก่งขนาดเจ๊าเขียนได้ดีมากๆบ่อมีขาดตกตางใดสุดยอดแต๊ๆขอบคุณจั๊ดนักเน้อเจ๊าที่ช่วยเล่าประวัติเมืองลำปางฮื้อเพื่อนๆบล็อกได้อ่านคนลำปางแต๊ๆบางทียังฮู้บ่าละเอียดเลยเจ๊า อิอิ โหวตเลยเจ๊า

หลับฝันดีเจ๊าโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:22:10:45 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนจ้ะ


โดย: เมษาโชดดี วันที่: 7 ตุลาคม 2560 เวลา:22:52:05 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:1:21:59 น.  

 
ตามไปเที่ยวด้วยค่ะ
ถ้าอากาศร้อนๆ ฝนตกก็เย็นชุ่มฉ่ำดีนะคะ
วัดสวยงามมากค่ะ ได้ทั้งข้อมูลและรายละเอียดภายในวัดด้วย

tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:4:33:43 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะโดย: newyorknurse วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:5:35:37 น.  

 
สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะ พี่ตุ๊ก


โดย: ann_shinchang วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:6:08:27 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

ทรงวิหารสวยมาก
สัดส่วนแบบล้านนาจริงๆ

โหวตครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:6:33:51 น.  

 
เคยพาแม่ไปเอาไม้ค้ำกิ่งต้นโพธิ์ที่พระธาตุลำปางหลวงประมาณยี่สิบปีแล้วมั้งครับ สมัยท่านแข็งแรงอยู่


โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:9:50:07 น.  

 
วัดสวยและมีเสน่ห์มากๆครับ
อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับลำปางด้วย
....
ผมเคยได้มีโอกาสไปครั้งนึงตอนเรียนมัธยมต้น ตอนนั้นครูที่โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาช่วงปิดเทอม จำได้ว่าไปลำปางด้วย ลำปางหนาวมากสำหรับผม (ภาคใต้มีแต่ฝนกับร้อน) ได้มีโอกาสดูรถม้า (แต่ไม่ได้นั่ง) แล้วก็ไปดูถ้วยลายไก่ รายละเอียดจำได้ไม่ค่อยมาก เพราะตอนนั้นยังเด็ก ตื่นเช้าด้วย เลยง่วงๆงงๆ ไปหน่อยครับ


โดย: ruennara วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:9:59:42 น.  

 
ขอบคุณสำหรับผลโหวตครับผม


โดย: ruennara วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:10:04:44 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
เที่ยวหน้าฝนบรรยากาศร่มรื่นดีค่ะโดย: หอมกร วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:10:09:51 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องตุ๊ก

ตามมาเที่ยว ลำปาง จ้ะ พาเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ จังหวัดได้ละเอียดมากเลยจ้ะ ลำปาง พี่เคยไปอยู่2-3 ครั้ง แต่ไม่เคยเจาะลึก เลย เที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง มั้ง แล้วก็แวะซื้อช้อปปิ้งตลาด ที่ขายของสารพัด ชื่อ อะไรเกวียน ๆ นี่แหละ อิอิ
ได้ไส้อั่ว ขนมขบเคี้ยวกลับบ้านมากมาย
อิอิ มาบล็อกตุ๊กได้ความรู้มากเลยจ้ะ
โหวดหมวด ท่องเที่ยวโดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:11:29:12 น.  

 
ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งวัดที่งดงามด้วยนะคะ
ภาพถ่ายถนน โล่งดีจัง ^__^


โดย: เนินน้ำ วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:13:10:13 น.  

 
เคยขับรถเที่ยว
เป็นทัวร์ตายาย
ค่ำไหนนอนนั่น
อยากแวะๆ
อยากกินแวะ
อยากไหว้พระแวะ

ไปเหนือนี่แหละค่ะ
เหนื่อยหนัก
แต่สนุกนะ

ทัวร์ตายายจะมีขึ้น
เกือบทุกปีในหน้าหนาว
ดูบล็อกนี้แล้วคิดถึงความหลังครั้งไปเที่ยวค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:13:32:25 น.  

 
ชิบทิวทัศน์สองข้างทางจังค่ะิน่มรื่นไปเ่วยพรรณไม้
เดินทางท่ามกลางสายฝน ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคะ
วันนี่ได้รู้จักวัดเพิ่ม พร้อมเรื่องราวของวัด
เยี่ยมเลยค่ะ

ลงชื่อไว้ก่อนนะคะ ขอบคุณโหวตค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:18:31:20 น.  

 
ตามไปเที่ยวด้วยคนนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:18:38:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยนะครับพี่ตุ๊ก

อยู่กันนานๆ
อยูก่ันด้วยความเข้าใจ
ยิ่งแก่ ยิ่งรักกันจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:19:34:10 น.  

 
วัดประตูป่อง เก่าแก่ มีรายละเอียดที่งามมากค่ะพี่ตุ๊ก
ขอบคุณพี่ตุ๊กที่พาชมนะคะ

พรุ่งนี้ต๋าแวะมาใหม่นะคะ
ขอบคุณพี่ตุ๊กมากค่ะที่แวะทักทาย
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:20:18:35 น.  

 
ตามมาชมวัดเก่า ๆ ด้วยคนค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:21:01:49 น.  

 
มากราบพระด้วยค่ะ
พร้อม Vote


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:21:21:27 น.  

 
ผ่านหลายโค้งเลยนะคะ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:21:48:30 น.  

 
มาเที่ยวด้วยคนค่า

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 8 ตุลาคม 2560 เวลา:22:18:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ตุ๊ก
แล้วสรุปส้มตำ
ออกมาอร่อยดีใช่ป่าวคะ
พี่ตุ๊กน่าจะตั้งใจสับมะละกอมากเลย
ใช้เวลานานเชียวค่ะโดย: ann_shinchang วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:5:44:07 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog

ส่งกำลังใจค่ะพี่ตุ๊กโดย: Sweet_pills วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:6:24:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#17


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


Don't It Make My Brown Eyes Blue - Crystal Gayle ... ความหมาย


Don't Give Up On Us - David Soul ... ความหมายDifferent Seasons - Johnny Hates Jazz ... ความหมาย
Wonderful! Wonderful! - Johnny Mathis ... ความหมายUnchain My Heart - Joe Cocker ... ความหมาย


You'll always be a friend - Hot Chocolate ... ความหมาย


Come to my bedside my darlin' - The Brothers Four ... ความหมาย


เที่ยวเดินป่าทาเมนเนการ่า ... มาเลเซีย ปี 2538


สุโขทัย - เที่ยวทุ่งเสลี่ยมแบบ tuk-tuk@korat


Cindy Oh Cindy - Vince Martin & The Tarriers (Oldies) ... ความหมาย
ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]