tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กันยายน 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
11 กันยายน 2555

วัดเชียงมั่น ... หรือ วัดเจียงมั้น ... เจียงใหม่เจ้า
คำว่า " เชียง " ซึ่งคนเมืองหรือคนเหนือ พูดว่า " เจียง "

ไม่มีใครทราบแน่นอนว่าควรแปลว่าอะไร

แต่ " บ่าโก้ง เวียงละกอน " //www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=4308

ให้ความเห็นไว้ว่า

เวียงคือเมืองที่มีการขุดคูน้ำล้อมรอบ เพื่อป้องกันศัตรู และเก็บน้ำไว้ใช้

ดินที่ขุดขึ้นมาก็นำมาก่อเป็นเนินเพื่อทำรั้วรอบเวียง

หากเป็นเวียงใหญ่ นำหินและอิฐมาก่อกำแพงจะเรียกว่า เชียง หรือเจียง

และ

นักภาษาศาสตร์ก็ได้วิเคราะห์ว่า

คำว่า เชียง นี้เป็นคำเดียวกันกับภาษาจีนกลางว่า เฉิง แปลว่า กำแพงเมือง

ฉางเฉิง แปลว่า กำแพงยาว หมายถึงกำแพงเมืองจีน

ตรงกับคำว่า เจง ในภาษาไทลื้อ, ไทเขิน, ไทใหญ่

มั่น แปลว่า มั่นคง แน่น ... เช่น จับมั้น ๆ แปลว่าจับแน่น ๆ

วัดนี้เป็นวัดแรกของเวียงเจียงใหม่

เพราะพญามังรายได้มาสร้างบ้านเชียงมั่นเพื่อประทับ

ขณะลงมือสร้างเมืองเชียงใหม่ ... เรียกว่าเวียงเล๋ก หรือ เวียงเหล็ก

ตามศิลาจารึกวัดเชียงมั่น

ที่โถงด้านหน้าของอุโบสถวัดเชียงมั่น
จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2124

เป็นอักษรฝักขามและไทยวน ( ไท-ยวน หรือ ไทล้านนา หนือไทโยนก )

บอกกล่าวเรื่อง การปฏิสังขรวัดโดยการบริจากของกษัตริย์พม่า

และการสร้างเมืองเชียงใหม่

โดย กษัตริย์สามพระองค์ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพญาร่วง

ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839

เมื่อสร้างเชียงใหม่เสร็จ

พญามังรายได้ก่อเจดีย์ลงบนหอนอน

และสร้างวัดขึ้น

เจดีย์ปัจจุบันซึ่งผ่านการก่อ คร่อมมาแล้วอีกสองครั้ง

ตามจารึกเล่าว่า

พ.ศ. 2014 พระเจ้าติโลกราช ได้ทรงก่อพระเจดีย์ด้วยหินแลง

พ.ศ. 2114 ได้ก่อเจดีย์คร่อมเจดีย์เดิมอีกครั้งหนึ่ง


เป็นทรงล้านนา

คือ เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม

ด้านบนเป็นทรงระฆัง

มีช้างล้อม

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ... พระเกศาธาตุ

พ.ศ. 2114 พร้อม ๆ กับการครอบเจดีย์

ได้สร้างวิหาร อุโบสถ สร้างธรรมเสนาสนะ กำแพง ประตู

พ.ศ. 2124 ได้มีการรวบรวมเงิน ที่ดิน และข้าพระจำนวนมาก อุทิศแก่อารามแห่งนี้

ดังนั้น

วัดนี้จึงมีเรื่องราวของการสร้างเมืองเชียงใหม่

วิหารวัดเชียงมั่น
องค์พระในปราสาท


**


จิตรกรรมฝาผนัง
ลวจังกราชเทพบุตร รับคำร้องของพระอินทร์

ใช้เกริ๋น (บันได) เงิน พาด เสด็จจากฟ้ามาสู่ดอยตุง

ผู้คนที่เห็นเกริ๋นเงิน เรียกบริเวณนั้นว่า เมืองเงินยัง หรือ เงินยาง

ลงมาปกครองบ้านเมือง เป็นต้นราชวงศ์ลวจังกราช แห่งล้านนา

พญาเม็งรายเป็นพระโอรสของพญาลาวเม็ง ราชวงศ์ลวจังกราช

กับพระนางอั้วมิ่งจอมขวัญ ซึ่งเป็นธิดาเจ้าเมืองเชียงรุ้ง

ขึ้นครองราชย์สมบัติแทนพระบิดา

ที่เมืองชัยวรนครเชียงลาว หรือเมือง หิรัญนครเงินยาง

ริมฝั่งแม่น้ำสายไหลลงมาบรรจบแม่น้ำโขง

พญามังรายทรงฝึกฝน

พญามังรายสร้างเมืองเชียงราย

และขยายอาณาเขตไปจนถึงเมืองฝาง

ทรงตีได้เมืองหริภุญไชย

เมื่อเมืองหริภุญชัยไฟไหม้

พระแก้วขาวที่พระนางจามเทวีนำมาจากละโว้ไม่เป็นอะไร

ตอนประทับที่เวียงกุมกาม

พญามังรายยกทัพไปประชิดเมืองพะโค หรือ หงสาวดี

กษัตริย์มอญถวายราชธิดาให้

พระองค์ก็เสด็จประพาสล่าสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการบริพาร

ตามบริเวณดอยสุเทพ

พวกพรานไปพบที่แห่งหนึ่ง เป็นป่าเลาป่าคา

ภายนอกบริเวณป่าเลาป่าคานั้นเป็นที่ราบกว้างขวาง

ภายในป่าเลาป่าคาซึ่งขึ้นเป็นวงโอบล้อมหญ้าแพรกและแห้วหมูนั้น

มีฟานเผือก(เก้งเผือก) สองแม่ลูกอาศัยอยู่ในที่นั้น

เมื่อฟานสองตัวออกหากิน สุนัขล่าเนื้อของพรานที่ตามเสด็จก็รุมกันขับไล่

ฟานทั้งสองก็วิ่งกลับเข้าไปในนั้นอีก และสุนัขก็ไม่อาจทำอันตรายได้
พวกพรานทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์

ก็นำความไปกราบทูลให้พระเจ้ามังรายทรงทราบ

พระองค์ก็เข้าพระทัยว่า

สถานที่นั้นเหมาะสมที่จะสร้างเป็นเวียงสำหรับอยู่อาศัย

จึงสั่งให้ข้าราชบริพารช่วยกันล้อมจับฟานทั้งสองแม่ลูกนั้น

แล้วให้สร้างพะเนียงล้อมไว้ทางทิศเหนือริมน้ำแม่หยวก

เมื่อพระองค์เสด็จกลับเวียงกุมกามแล้ว

จึงเกณฑ์ไพร่บ้านพลเมืองไปยังสถานที่นั้น

เพื่อเอาที่ป่าเลาป่าคาที่ฟานสองแม่ลูกนั้นอาศัยอยู่เป็นที่ไชยภูมิสร้างเมือง

พญามังรายจึงเชิญชวนพระสหายทั้งสองไปที่ไชยภูมิ

ตรวจดูทำเลจะสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรถาวรใหม่

เมื่อกษัตริย์ทั้งสามไปถึงสถานที่แห่งนั้น

ก็ปรากฏมีหนูเผือกตัวใหญ่เท่าดุมเกวียน มีบริวาร 4 ตัว

วิ่งออกจากไชยภูมิที่นั้น ไปทางทิศตะวันออกก่อน

แล้วบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ไปลงรูแห่งหนึ่งที่ใต้ต้นนิโครธ(ต้นไม้ลุง)

กษัตริย์ทั้งสามเห็นเป็นนิมิตอันดีเช่นนั้น

ก็จัดแต่งดอกไม้ธูปเทียนไปสักการบูชาที่ต้นนิโครธนั้น

แล้วให้จัดสร้างรั้วไม้ล้อม ถือว่าเป็นไม้เสื้อเมืองหรือศรีเมืองสืบมา


(ต้นไม้ต้นนี้ถูกทำลายไปในรัชสมัยพระเจ้าติโลกมหาราช

พระองค์ทรงให้ขุดขึ้นเพื่อสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรใหม่)พญาร่วงและพญางำเมืองทรงกล่าวแก่พระเจ้ามังรายว่า

ทำเลที่จะสร้างเมืองนี้ถูกต้องด้วยหลักไชยภูมิ 7 ประการคือ

1. เคยมีกวางเผือกสองตัวแม่ลูกเคยมาอาศัยอยู่ที่นี้ และมีคนพากันมาสักการบูชาเป็นอันมาก

2. มีฟาน(เก้ง) เผือกสองแม่ลูกมาอาศัย

ที่ได้เจอกับสุนัขของพรานตามเสด็จพระเจ้ามังราย

3. ได้เห็นหนูเผือกพร้อมด้วยบริวาร 4 ตัว วิ่งเข้าโคนต้นไม้นิโครธ(ไม้ลุง)

4. พื้นที่สูงทางทิศตะวันตก เอียงลาดไปทางทิศตะวันออก

เป็นทำเลต้องด้วยลักษณะพื้นที่ที่จะสร้างเมือง

5. มีน้ำตกไหลจากดอยสุเทพ โอบล้อมตัวเมืองเพื่อใช้สอยบริโภค

6. มีหนองน้ำใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง

เคยเป็นที่เคารพสักการะของท้าวพระยาเมืองต่างๆมาแล้ว

และขณะนั้นก็ยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอยู่

( คือ หนองบัว อยู่ตรงสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ต่อมาในสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์ ทรงใช้ขุดระบายน้ำลงแม่น้ำปิงเสีย

จึงตื้นเขินไป)

7. แม่น้ำระมิงค์ หรือแม่น้ำปิง ซึ่งเกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ

บนดอย “ดอยอ่างสลุง” ซึ่งถือว่าเป็นที่สรงน้ำของพระพุทธเจ้า

ไหลผ่านตัวเมือง นับว่าเป็นมงคลแก่บ้านเมืองอีกประการหนึ่งด้วย
การขุดคูเมืองนั้นให้ขุดทางทิศอิสานก่อน

คือเริ่มที่แจ่งศรีภูมิอันเป็นศรีพระนครก่อน

แล้วโอบล้อมไปทางทิศใต้แล้ววงรอบให้บรรจบกันทั้ง 4 ด้าน

ทรงให้สร้างเจดีย์ลงบนหอนอน

พร้อมทั้งสร้างวัด

และอัญเชิญพระแก้วขาวมาประดิษฐานที่วัดเชียงมั่น
ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา

วันหนึ่งพระองค์เสด็จไปประภาสที่ตลาดกลางเวียง

เกิดอัสนีบาตสวรรคต ... นกหัสดีลิงค์

ตำนานว่า


สมัยโบราณหลายพันปีมาแล้ว

ในนครตักกะศิลาเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามหานคร

พระมหากษัตริย์แห่งนครนั้นถึงแก่สวรรคต

ตามธรรมเนียมต้องอัญเชิญพระศพออกไปฌาปนกิจที่ทุ่งหลวง


ขณะแห่พระศพออกจากพระราชวังไปยังทุ่งหลวงเพื่อถวายพระเพลิง

มีนกสักกะไดลิงค์ หรือนกหัสดีลิงค์ซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร

บินมาจากป่าหิมพานต์

โฉบลงมาเอาพระศพจะไปกิน

พระมหาเทวีเห็นเช่นนั้น

ก็ประกาศให้คนดีต่อสู้นกหัสดีลิงค์เพื่อเอาพระศพคืนมา

แต่สู้นกหัสดีลิงค์ไม่ได้ ถูกนกหัสดีลิงค์จับกินหมด

ธิดาแห่งพญาตักกะศิลา นามส่า สีดา จึงเข้ารับอาสาสู้นกหัสดีลิงค์

โดยใช้ศรอาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงค์ถึงแก่ความตาย

ตกลงมาพร้อมพระศพแห่งกษัตริย์องค์นั้น

พระมาหาเทวีจึงโปรดสั่งให้ช่างทำเมรุคือหอแก้วบนหลังนกหัสดีลิงค์

แล้วเชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนหลังนกหัสดีลิงค์

แล้วถวายพระเพลิงไปพร้อมกัน ตำนานมีกล่าวไว้ดังนี้

จากนั้นมาเจ้านายในพระราชวงศ์นั้นแห่งเมืองตักกะศิลาเชียวรุ้งแสนหวีฟ้า

ได้ถือเอาประเพณี ทำเมรุนกหัสดีลิงค์ หรือนกสักกะไดลิงค์

เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิง

ถวายแก่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ถึงแก่อสัญกรรม

วิหารพระแก้วขาวพระแก้วขาว และ พระศิลา ... ที่อยู่ในตู้ลูกกรง องค์เล็ก ๆปิดท้ายด้วย หอไตร วัดเจียงมั้นเจ้า


Create Date : 11 กันยายน 2555
Last Update : 30 กันยายน 2555 10:29:55 น. 45 comments
Counter : 4560 Pageviews.  

 
เที่ยวทางเหนือ
พม่า ลาว ศิลปวัฒนธรรมกลมกลืนกัน เที่ยวประเทศลาวออกนอกตัวเมืองมันเป็นช่วงหนึ่งที่หายไปจริงๆ ใช่เลยบรรยากาศ อากาศ อาหารการกิน ความเป็นอยู่ ความมีไมตรี พอเรามาอยู่กับสังคมเมือง ตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนในโลก ผลประโยชน์นำหน้าเสมอเนาะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:16:36:10 น.  

 
ว๊าวววววววววว
สวยงามมากคร๊าาา
น่าติดตามไปเที่ยวด้วยคนนะคร๊าาาาาบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: น้ำค้าง (แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ ) วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:16:48:19 น.  

 
ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ
อ่านเพลินเลยค่ะวันนี้
โหวตให้ด้วยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฝากเธอ Home & Gargen Blog ดู Blog
เกลือหนึ่งกำน้อย Klaibann Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:17:03:32 น.  

 
อยากมาอยู่บ้านพี่ตุ๊กมากกว่า
ได้เที่ยวเนอะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
nulaw.m Home & Gargen Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:17:26:34 น.  

 
อ่านเพลินเลยครับ ได้ทราบประวัติตำนานเรื่องราวของการสร้างวัดแรกเมืองเชียงใหม่ ขอบคุณที่เอามาฝากครับโดย: moresaw วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:17:28:41 น.  

 
รูปใหญ่สะใจมากเลยค่ะ


โดย: Alex on the rock วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:18:04:47 น.  

 
ตอนผมมีกล้องใหม่ๆ
วัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกๆตี้ไปซ้อมถ่ายฮฺูปเลยครับปี้ตุ๊ก อิอิอิ


ปล. ผมก่อยากเป๋นครูเน้อครับ
ตอนนี้บ่าได้เป๋นแล้ว
เป็นกะว่าก๋าก่ม่วนดีครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:18:32:50 น.  

 
วิหารพระแก้วขาวสวยวิจิตรมากๆค่ะ

อ่านตำนานยาวจนเพลียเลยค่ะ อิอิ


โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:18:47:43 น.  

 
ลืมขอบคุณดอกลีลาวดีสวยๆที่มอบให้ค่ะ^^


โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:19:43:28 น.  

 
ยกให้เป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟคนหนึ่งเลยครับพี่ตุ๊ก
"คนแก่ กินกาแฟเยอะ ความจำดี"

คุณมักจะแนะนำให้ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านลดปริมาณการกินกาแฟลงหรือเปล่า? ถ้าใช่ คุณอาจจะต้องคิดใหม่ในเรื่องกาแฟกับคนแก่แล้วสิ
มีผลการศึกษาล่าสุดจากฝรั่งเศสพบว่า ผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ดืมกาแฟอย่างน้อยวันละ 3 แก้วจะมีความจำดีกว่าคนที่ดื่มน้อยกว่าหรือไม่ดื่มเลย

กาแฟก็มีประโยชน์อยู่บ้างสำหรับผอ.
แต่ต้องดื่มเกินวันละ 3 แก้วครับ


โดย: moresaw วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:20:16:32 น.  

 
แวะมาแอ่วเหนือด้วยค่ะ

ชอบภาคเหนือ...

ดอกไม้สวย...


โดย: Calla Lily วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:20:38:14 น.  

 
มาเที่ยววัดเชียงมั่นค่ะ
สวยจัง


โดย: kapeak วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:22:01:21 น.  

 
~ อลังการได้อีกค่ะ ~


โดย: ~ sิมน้ำ_VOUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:22:27:59 น.  

 
สวยงามมากครับคุณตุ๊ก
คล้ายๆวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง.


โดย: wicsir IP: 223.206.21.146 วันที่: 11 กันยายน 2555 เวลา:23:32:26 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:6:11:08 น.  

 
แวะมาเที่ยวเจียงใหม่ด้วยคนเจ้า
ประติมากรรมสวยมากเลยค่ะ
และทำให้รู้ที่มาที่ไปเกี่ยวกับวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะโดย: ปอย (แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ ) วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:6:22:07 น.  

 
เจดีย์ทางเหนือดูคงจะได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากพระธาตุดอยสุเทพ
คล้ายกับทางอีสานที่พระธาุตุส่วนใหญ่จะยึอพระธาตุพนมเป็นแบบ

เชียงใหม่สวยจริงๆ ครับ ...อยากจะไปอีก


โดย: peeradol33189 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:7:20:22 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:7:42:29 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันเช้าวันพุธ
วันทำงานกลางสัปดาห์ค่ะคุณตุ๊ก


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:7:53:14 น.  

 
กำลังดูรูปวัดสวยๆอยู่พอดี ไม่ทันได้เม้นท์ งานเข้า กลับไปดูเม้นท์ล่าสุด พี่ตุ๊กก็มาทักทาย แสดงว่าใจตรงกันนะ

หมู่นี้ทั้งอาทิตย์ ไม่ค่อยได้ว่างทักทายกันเลยครับ หลายๆบล็อกด้วย


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:14:42:29 น.  

 
ได้สูตรจอดรถใหม่หันหัวออก ลืมนึกไปเลยครับพี่ตุ๊ก ชอบจอดมุดหัว ได้ใช้เวลาไปจอดกินเลี้ยงแต่งงานตามโรงแรม อ้าแล้วงวดนี้เลขที่ให้ซื้อบนหรือล่างอ่ะครับ
ขอถามอีกนิ๊ดครับ แล้วตอนย้ายจากเวียงกุมกาม มาสร้างวัดเชียงมั่น ก็ย้ายเมืองมาอยู่ที่นี้ด้วยใช่มั้ยครับ ผมเข้าใจถูกไม่ครับ


โดย: moresaw วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:14:47:32 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก
ช่วงนี้ยุ่งๆนิดหน่อยค่ะได้เข้าบล็อกบ้างนิดๆหน่อยๆ
ตามมาชมภาพสวยแล้วได้อ่านเรื่องราวดีดีอีก ขอบคุณที่นำมาฝากนะคะ
ปล.คะน้าน้ำมันหอย ถ้าทำกินคนเดียว
ดาก็ไม่ค่อยใส่เนื้อสัตว์เหมือนกันค่ะ
ชอบกินผักมากกว่าค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:15:20:49 น.  

 
ความรู้เพียบเลยครับพี่ตุ๊ก


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:15:23:46 น.  

 
สวาทดีจ้าทั่นดับเบิ้ลตุ๊ก ณโคราชบ้านเอ็ง
คำตอบถืกต้องนะคร้าบ
แต่สงสัยจังว่าทำไมห้ามแต่เจ้า แกะ อิอิ
ไอ้แกะซวยปาย เหอ ๆ


โดย: smack วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:15:31:10 น.  

 
เมืองกุมกามไม่ได้ย้ายค่ะ อยู่ที่เดิมเหมือนเดิม
เพียงแต่สร้างเมืองเชียงใหม่เพิ่ม

เขาว่า
พญามังรายมองหาที่จะสร้างนครใหม่
แทนหริภุญไชยเพราะในเมืองมีแต่วัด และไม่มีที่ว่าง
ตั้งใจให้หริภุญไชยเป็นเมืองหลวงของศาสนาพุทธ

ท่านมองหาทำเลใหม่อยู่สี่ห้าที่
เมืองกุมกาม ... ที่มีอยู่แล้ว ก็เป็นเมืองหนึ่งที่ดูไว้
แต่เมืองถูกน้ำท่วมบ่อย ๆ ก็ไม่ถูกใจ

นอกจากนี้

แถวนั้นก็มีเมืองโบราณอยู่แล้วโดยชนพื้นเมืองคือลัวะ
ได้แก่เวียงเจ็ดลิน ที่ปัจจุบันยังเห็นแนวคันดิน และ คูน้ำอยู่ที่หลังสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ข้างสวนสัตว์เชียงใหม่
และเวียงสวนดอก เมืองบริวารของเวียงเจ็ดลินค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:15:38:33 น.  

 
พาเที่ยวได้เรียบง่ายดีมากครับ ขอชมเชย ดูจะมีปริศนาในธรรมบรรยายอยู่หลายตอนที่น่าค้นคว้าต่อว่าในยุค ลวจังกราช กลุ่มเผาไททีสามัคคีรวมตัวกันต่อสู้กับใครอยู่ พม่า มอญ ขอม จาม หรือ เงี้ยว ในประวัติท้าวฮุง-เจือง บอกว่าพวกไทมีทุกข์ถ้วนหน้าเพราะต้องส่งส่วยทองคำ... ขอบคุณที่แวะไปเยียมครับ


โดย: surya21 (surya21 ) วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:16:29:47 น.  

 
ขอบคุณครับพี่ตุ๊ก
เข้าใจกระจ่าง ไม่ได้ย้ายหายสับสนแล้วครับ


โดย: moresaw วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:16:45:32 น.  

 
สวัสดีค่ะ ตามมาชมความงามของวัด เอ เรียกว่าอะไรดีนะ

เรียกวัดเลยละกันนะคะ

เห็นภาพแรกก็สวยงามมากเลยค่ะ

ถ่ายภาพสวยจังนะคะโดย: maitip@kettip วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:16:52:35 น.  

 
ชอบจังเลยค่ะ ดูวัดเพลินแถมได้ความรู้อีก
ปล.ขอบคุณมากๆนะคะ ที่ไปเจิมให้


โดย: sawkitty วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:17:39:02 น.  

 
พี่ตุ๊กกกกกกกกก
มาหานู๋ก็ดีจายแล้ว
ไม่ต้องพกกระสุนมาหรอก


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:17:39:20 น.  

 
เหมือนเที่ยววัดชมภาพ ชมวัด มีวิทยากรบรรยายให้ฟังด้วย

ขอบคุณมากค่ะพี่ตุ๊ก

เที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ในหนึ่งวันหนูจะไปได้ซักกี่วัดคะเนี่ย

พระแก้วขาว พระศิลา อยู่ในตู้ลูกกรง...ดูไม่ค่อยงาม แต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ กันขโมย

เวียงเหล็กที่ว่า คือตรงที่วงกลมสีเหลือรึป่าวคะ

หนูสงสัยเหมือนกัน ทำไมหอไตรแต่ละวัด ส่วนมากมีน้ำล้อมรอบค่ะ (หรือจะกันปลวกจากหนังสือสำคัญ )


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:18:08:35 น.  

 
นอกจากได้ชมภาพสวยแล้ว

ยังได้ทราบประวัติแบบลึกๆด้วยค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:20:44:42 น.  

 
งานศิลป์ละเอียด
งามแต๊ ๆ น่อ ฮามจ๊าดนัก

ส่วนเวียงกุมกาม ได้ไปเบิ่งมาแล้ว

หาหนังสืออ่านสันนิษฐานว่า
เป็นวัง ที่มีต้นกุ่ม
ส่วน กาม คือ คาม เมือง/ชนบท
ทีแรกนึกว่ามาจาก กาม (กามะ)
แต่มีผู้รู้เปรียบเทียบกับ พุกาม (พม่า)
เลยกี๊ดว่าใจ๊

เห็นภาพแล้วม่วนซื่น


โดย: ravio วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:20:48:38 น.  

 
วัดสวยจริง ๆ ค่ะ โดยเฉพาะโบสถ์นะคะ เจดีย์ ศาลาการเปรียญด้วย .. ชอบโบสถ์ที่ไม่มีสีสันมากแบบนี้ค่ะคุณตุ๊ก


โดย: Tristy วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:21:42:42 น.  

 
นึกแล้ว ท่านประธานต้องเคยไปอวด วงสวิงแล้วที่สนามกอล์ฟ โบนันซ่า เขาใหญ่ มาแล้วแน่นอน
ซึ่งก็เป็นไปตามคาด อิ อิ...........
เพิ่งรู้นะครับ.....ว่าวัดเชียงมั่น คือวัดแรกๆตั้งแต่แรกตั้งเมืองเชียงใหม่
ขอบคุณนะครับ
อ้อ....ท่านประธานมีแผนจะไปทดสอบช่วงล่างของ
รถ crv.ของท่านประธานแถวใหนอีกครับ...ฮ่า.....


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:21:54:56 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๊ก


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:6:17:13 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีวันพฤหัสบดีค่ะคุณตุ๊ก


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:7:19:47 น.  

 
คุณตุ๊กขา...ส่งมาให้แซบค่ะโดย: Calla Lily วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:7:32:31 น.  

 
สวัสดีครับคุณตุ๊ก

คราวนี้แนะนำวัดใกล้บ้านผมเลย

ขอเสริมว่าใครไปเที่ยวเชียงใหม่ ไม่ควรพลาดวัดนี้ครับ

ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดล่ามช้างและเดินเลยไปไม่ไกล ก็ถึงร้านโจ๊กสมเพชรแล้ว

โหวตให้แล้วครับ

ปล.มีภาพจากบล็อกใหม่มาฝากโดย: ทองกาญจนา วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:9:56:24 น.  

 
โหวตจ้า...


โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:9:56:42 น.  

 
คุณตุ๊ก ค้นเรื่องประวัติศาสตร์ได้เก่งมาก
ผมเลยได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย

ตอนที่ครอบครัวย้ายมาอยู่เชียงใหม่ ผม
ก็มาอยู่ติดกับรั้ววัดเชียงมั่นนี่แหละครับ

ผมวิ่งเล่นแล้วก็ได้กินขนมจ๊อก(เทียน)จาก
ตุ๊เจ้าบ่อย 555 ลำขนาด. บ่าได้ไปวัดนี้เลย
โห หลายปีนับแต่ย้ายไปเฮียนต่อ กท.ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:9:56:55 น.  

 
สวัสดีตอนใกล้ๆเที่ยงครับคุณตุ๊ก
มีความสุขกับมื้อกลางวันนะครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:11:31:29 น.  

 
สวัสดีครับแวะมาโหวต
พอดีเมื่อวานโหวตให้พี่หนูไปหมวดนีั
เลยขอมาโหวตวันนี้ครับ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
deco_mom Home & Gargen Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:11:39:54 น.  

 
ชอบหอไตรจังเลย


โดย: แมวหง่าว (chaiwatmsu ) วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:13:16:30 น.  

 
Create Date : 11 กันยายน 2555
Last Update : 11 กันยายน 2555 19:42:46 น. 44 comments
Counter : 614 Pageviews.
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 30 กันยายน 2555 เวลา:10:29:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


พิจิตร - วัดบางคลาน อำเภอโพทะเล


พิจิตร - ขึ้นเหนือเที่ยวนี้ได้รู้จักเมืองแห่งสายน้ำ - โอฆะบุรี


Danny's Song - Loggins and Messina ... ความหมาย


Operator (That's Not the Way It Feels) - Jim Croce ... ความหมาย


เชียงใหม่ - นครราชสีมา ... ร้านลุงติ๊ก , เขาทราย - ท่าข้าม - แยกราหุล ไปหาเพื่อนที่ปากช่อง


เชียงใหม่ - ร้านอาหารที่เพิ่งไปชิมมา ; ร้านอาหารต้นน้ำ , ก๋วยเตี๋ยวเฮือนไม้ที่แม่ริม


Achy Breaky Heart - Billy Ray Cyrus ... ความหมาย


วันหนึ่งเพื่อนชวนไปกินลาบ ร้านปลื้มลาบเป็ด ... โคราชบ้านเอ็ง


วันหนึ่งเพื่อนชวนไป บ้านละลมหม้อ ... โคราชบ้านเอ็ง


It Makes No Difference - The Band ... ความหมาย

ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]