tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มิถุนายน 2560
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
23 มิถุนายน 2560

ลำปาง ... วัดปงสนุก ชมสนุกเพราะมีคนพาชมเป็นวัดเดียวของไทยที่ได้ Award of Merit จาก UNESCO ในปี 2008 (พ.ศ. 2551)

มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ด้วยความร่วมมือของชุมชน-วัด
ในราว พ.ศ.1200 พระสุเทวฤษี อาศัยอยู่ที่ดอยสุเทพ

ได้เชิญชวนให้พระสุกทันตฤษีแห่งละโว้ มาช่วยกันสร้างเมืองนครหริภุญชัย ( ลำพูน )

เมื่อสร้างเสร็จจึงไปทูลขอผู้ปกครองจากพระเจ้านพราชกษัตริย์แห่งละโว้ (ลพบุรี)

ซึ่งได้ประทานพระนางจามเทวี ราชธิดาให้มาเป็นผู้ปกครอง

ขณะนั้นพระนางทรงครรภ์

เมื่อมาถึงหริภุญชัยได้ราว 3 เดือน ก็ประสูติพระโอรสฝาแฝด

ผู้พี่ทรงพระนามว่า "เจ้ามหันตยศกุมาร"

ผู้น้องทรงพระนามว่า "เจ้าอนันตยศกุมาร"


เมื่อพระนางจามเทวีทรงชราภาพ

ได้ราชาภิเษก ให้เจ้ามหันตยศกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองหริภุญชัย

ฝ่ายเจ้าอนันตยศกุมารก็ปรารถนาอยากไปครองเมืองแห่งใหม่

จึงหาชัยภูมิลุ่มแม่น้ำวังโดยความช่วยเหลือของ พรานเขลางค์ สร้างเมืองเขลางค์นคร ราวปี พ.ศ. 1223

ทรงราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า "พระเจ้าอินทรเกิงการ"

... เมืองเก่ายุคแรกของนครลำปาง จึงเป็นรูปหอยสังข์แบบเมืองลำพูน ...
เขลางค์นครเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับหริภุญไชยมาตลอด

จนถึงสมัยพญายีบาครองเมืองหริภุญชัย พญาเบิกโอรสครองเมืองเขลางค์นคร

พญาเม็งรายใช้ตีอุบายตีหริภุญไชย และเขลางค์ได้

เขลางค์นครจึงเข้าสู่ยุคที่สอง ที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์เม็งราย

มีเป็นวัดปงสนุกเป็นศูนย์กลางของเมือง

จนบุเรงนองได้ครอบครองอาณาจักรล้านนา ในปี พ.ศ. 2101


จากตำราโบราณ เช่น จากใบลาน ฯลฯ เดิมวัดปงสนุกมีชื่อเรียกถึง 4 ชื่อ

ได้แก่วัดศรีจอมไคล-วัดเชียงภูมิ-วัดดอนแก้ว–วัดพะยาว


ในต้นราชวงค์จักรี

เจ้ากาวิละได้รวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือออกจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า

แต่ผู้คนก็อพยพหนีภัยสงครามไปมาก

ช่วงปี พ.ศ.2346 ที่เจ้ากาวิละได้ยกทัพเข้าโจมตีเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นของพม่า

ได้กวาดต้อนชาวเชียงแสนซึ่ง บ้านปงสนุก มาตั้งถิ่นฐานที่ลำปาง

พร้อมกับมีอพยพของคนเมืองพะยาวที่หนีศึกพม่าลงมายังลำปาง

ชาวปงสนุกเชียงแสน และชาวพะยาว จึงได้ ตั้งบ้านเรือนจนกลายเป็นหมู่บ้าน ... ยุคที่สาม


ราว พ.ศ.2386 เจ้าหลวงมหาวงศ์ได้ไปฟื้นฟูเมืองพะเยาขึ้นใหม่

ครูบาอินทจักรพระอุปัชฌาย์ของครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี ได้นำชาวพะยาว อพยพกลับ

บ้างที่ไม่ยอมกลับได้มาตั้งรกรากอยู่กับชาวบ้านปงสนุก

แต่นั้นมาชื่อวัดและหมู่บ้านจึงเหลือเพียง ปงสนุก เพียงชื่อเดียว


ปี พ.ศ. 2400 ใน สมัยเจ้าวรญาณรังษี ได้มีการสร้างเสาหลักเมืองขึ้น

ภายหลังถูกย้ายไปยังศาลหลักเมือง จึงได้จำลองเสาหลักเมืองขึ้น ณที่เดิมคือวัดปงสนุก
คนเก่าแก่ในชุมชนเล่าว่าวัดปงสนุกตั้งอยู่ติดกำแพงเมืองเขลางค์

ด้านในเป็นแนวคันดินและมีคูล้อมรอบอีกชั้น

มีธรรมเนียมในการขุดดินไปถมที่วัดบนที่ตั้งของวิหารพระเจ้าพันองค์

ด้วยเชื่อว่าหากไม่ขุดดินไปให้วัดบนน้ำจะท่วมบ้าน

ในการขุดค้นทางโบราณคดีบนม่อนดอยในปี พ.ศ. 2551

พบชั้นของทรายที่นำมาจากแม่น้ำ อยู่ใต้พื้นซีเมนต์บนลานพระธาตุลึกราว 30 เซนติเมตร

ลึกลงไปกว่านั้นเป็นชั้นของอิฐที่เรียงสลับกันลงไปกว่า 7 เมตร เป็นการสร้างม่อนดอยด้วยอิฐ

เปรียบเสมือนการจำลองเขาพระสุเมรุ
ปี พ.ศ. 2429 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปงสนุกครั้งใหญ่

โดยทำการซ่อมพระเจดีย์ สร้างฉัตร ก่อซุ้มประตูโขง วิหารพระเจ้าพันองค์


บันไดมกรคายนาคด้านหน้า
ซุ้มประตูโขง
บันไดมกรคายด้านวัดปงสนุกใต้
หน้าบันซุ้มบันได
บันไดมกรคายนาตด้านวัดปงสนุกเหนือ ... เขามกรเป็นเขากวางจริง
หน้าบันซุ้มบันได
เสาหงส์ ... มอญ
วิหารพระนอน


เขียนไว้ว่า พ.ศ. 2414 ได้บูรณะปฏิสังขรก่อสร้างวิหารพระนอน

แสดงว่าพระนอนมีอยู่แล้ว แล้วสร้างวิหารครอบ ?
เจดีย์ศรีจอมไคล
วิหาร

มีชื่อเรียกหลายชื่อได้แก่

วิหารพระเจ้าพันองค์ เพราะมีพระพิมพ์ 1080 องค์ อยู่ใต้ชายคา

หรือวิหาร 12 ราศี เพราะ มีรูปปูนปั้น 12 ราศรี ที่ฐานพระประธาน

หรือวิหารสะเดาะเคราะห์ เพราะคนจะมาเสะเดาะเคราะห์ ในตำแหน่งราศรีของตน

โครงสร้างของวิหารมีลักษณะเป็นมณฑปเปิดโล่ง

ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปสี่องค์ ปางสมาธิหนึ่งองค์ และ ปางมารวิชัย 3 องค์

พระพักตร์แต่ละองค์ก็หันออกไปยังทิศทั้งสี่


หรือเรียกวิหารมียอด ... ศิลปะพม่า

บนยอดหลังคา เมื่อรื้อลงมาเพื่อบูรณะพบว่ามีคาถาป้องกันฟ้าผ่า
หน้าบัน ทางด้านหน้าหน้าบัน ด้านทิศเหนือ
วิหารหลังเดิมก่อนการบูรณะใหญ่

ให้เสาวางอยู่บนหิน ... เสายองหิน (ยองแปลว่าวาง) เป็นการรักษาวิหารให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว

เมื่อมีเปลี่ยนตำแหน่งเสาเพื่อรับหลังคาวิหารหลังปจจุบันที่สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2429 นั้น

และได้เทพื้นวิหาร

ตำแหน่งของเสาเดิมได้ทำเครื่องหมายไว้ เป็นรูปดอกที่พื้นวิหาร
มีตำแหน่งหนึ่งที่เปิดออกดูหินแลง ... ศิลาแลง ที่ใช้ ยอง ... วางเสา
ลายคำที่เสา ดั้งเดิม
กาบเสาชิ้นเดิม
เครื่องเดิมที่ผุพัง


ที่วัดปงสนุกยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมอย่างยิ่ง
ออกจากวัดปงสนุก ข้ามสะพานเมืองเก่านครเขลางค์

ตรงเชิงสะพาน ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นคนเยอะ

แวะชิม ชื่อร้าน ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาว ร้านประทีป
อร่อย !

 

Create Date : 23 มิถุนายน 2560
21 comments
Last Update : 23 มิถุนายน 2560 15:20:21 น.
Counter : 2777 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณmoresaw, คุณเนินน้ำ, คุณSweet_pills, คุณClose To Heaven, คุณKavanich96, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณtoor36, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณInsignia_Museum

 

ภาพเยอะมาก แข่งกับน้องหนูเลย
พี่ต้องแปะโป้งไว้ก่อน กลับมาตามดูทีหลังนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ขอบคุณโหวตด้วยค่ะ

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 23 มิถุนายน 2560 16:01:28 น.  

 

ตามมาเที่ยววัดด้วยครับ

 

โดย: moresaw 23 มิถุนายน 2560 18:45:48 น.  

 

เป็นวัดอีกแห่งที่สวยมากจริงๆครับพี่ตุ๊ก
ผมเคยไปมาครั้งนึง

 

โดย: กะว่าก๋า 23 มิถุนายน 2560 19:04:38 น.  

 

ตามมาเที่ยวและไหว้พระด้วยค่ะ
ดีเลย ได้ชมพิพิธภัณฑ์ไปพร้อม ๆ กันเลยนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 23 มิถุนายน 2560 20:20:56 น.  

 

ตามมาเที่ยวค่ะ
สวยงามมาก

วันนี้ภาพเยอะจัง
ดูได้จุใจ

มาใหม่พรุ่งนี้นะคะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 23 มิถุนายน 2560 20:52:46 น.  

 

วัดปงสนุกสวย เก่าแก่และมีประวัติยาวนานนะคะพี่ตุ๊ก
ต๋าเคยได้ยินแต่ชื่อโรงเรียนค่ะ
มีโอกาสน่าไปจังค่ะ

tuk-tuk@korat Travel Blog

............................

 

โดย: Sweet_pills 23 มิถุนายน 2560 23:42:15 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ตามพี่ตุ๊กไปด้วยค่าาา

 

โดย: Close To Heaven 24 มิถุนายน 2560 0:43:12 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 24 มิถุนายน 2560 3:47:05 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มาแอ่วโตยครับคุณตุ๊ก

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 24 มิถุนายน 2560 5:55:17 น.  

 สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

ลำปางนอกจากมีวัดสวยๆแล้ว
ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยๆให้ชิมอีกหลายเจ้าด้วยนะครับ

โหวต travel blog ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 24 มิถุนายน 2560 7:40:45 น.  

 

วัดนี้สวยดีครับ มีพระนอนด้วย วัดดูมีเอกลักษณ์ดี

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 24 มิถุนายน 2560 10:20:40 น.  

 

ผมก้าฮู้จักแพนเจียตอนมีลูกนี่ล่ะครับ 555

 

โดย: กะว่าก๋า 24 มิถุนายน 2560 15:09:42 น.  

 

สวัสดี ค่ะ น้องตุ๊ก

ขอบใจที่แวะไปเยี่ยมครูที่บล็อกและโหวด จ้ะ ถามครูว่า ที่บึงกาฬ ใช่ไหม น้องตุ๊ก หมายถึง วัดอาฮงศิลาวาส ใช่ไหม จ้ะ ถ้าใช่ ก็ถูกต้องจ้ะ วัดนี้อยู่ที่จังหวัด บึงกาฬ จ้ะ
มาเยี่ยมชม วัดปงสนุก ชื่อวัดแปลกดี แต่สวยงามมากจ้ะ ครูยังไม่เคยไป ไว้มีโอกาสจะไปชื่นชมบ้างจ้ะ ลำปาง ดูเหมือนจะไปเที่ยวแค่ พระธาตุลำปางหลวง จ้ะ
เมืองลำพูน เคยไปพระธาตุหริภุญไชยอยู่ครั้งหนึ่งนะ แต่นานมากแล้ว จ้ะ

โหวดหมวด ท่องเที่ยวนะจ๊ะ

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 24 มิถุนายน 2560 16:36:18 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog

ไก่ในตลาดถ้าเป็นไก่พันธุ์จะมีสองอย่าง
คือไก่เนื้อ ซึ่งเราเห็นทั่วไป ไก่เนื้อนี้แค่ต้มก็เละแล้วเอามาตุ๋นไม่ได้ค่ะ
อีกแบบคือไก่แก่หมายถึงไก่ไข่ที่ไข่จนไม่ไข่ คือมันแก่ไม่สามารถไข่แล้ว
เขาจะมาเชือดขายเพราะเนื้อหนังกระดูกจะเหนียวต้องต้มนานๆ
ส่วนใหญ่ร้านขายข้าวมันไก่จะใช้ไก่พวกนี้ค่ะ
คือเนื้อเขาจะไม่เละมาก ต้มเสร็จแล้วเขาจะหมักในน้ำต้ม เพื่อให้ไก่มันนุ่มและเปื่อย

ที่แม่ซองฯใช้ไก่แก่เพราะหาไก่บ้านไม่ได้
เลยใช้ไก่แก่แทน พอไปได้ค่ะ
แต่ถ้าได้ไก่บ้านประเภทไก่แก่ๆด้วยยิ่งตุ๋นนานจะยิ่งอร่อยและหอมมากๆค่ะ

อิอิ...อธิบายยาวเลยเน๊าะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 24 มิถุนายน 2560 20:31:36 น.  

 

ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊ก ... มกรคายนาคด้านวัดปงสนุกเหนือ หนูเพิ่งรู้ว่าเขามกรเป็นเขากวางจริง

ลายคำเดิม กาบเสาเดิม ตำแหน่งที่วางเสาเดิม ... เข้าใจเลยค่ะว่าเดินชมสนุก เพราะมีไกด์นำชมนี่เอง ไปรอบหน้า หนูจะสังเกตให้ละเอียดอีกรอบค่ะพี่ตุ๊ก

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 24 มิถุนายน 2560 20:55:59 น.  

 

หูย น่าไปมาก สวยขรึมขลังมากค่ะพี่ตุ๊ก

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Review Travel Blog ดู Blog
JinnyTent Diarist ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 24 มิถุนายน 2560 21:37:21 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ
เป็นวัดที่สวยงามมาก

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 25 มิถุนายน 2560 1:37:22 น.  

 สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 25 มิถุนายน 2560 7:39:52 น.  

 

สวัสดี ยามเช้า วันอาทิตย์จ้ะ น้องตุ๊ก

แวะมาทักทาย จ้ะ
หลังจากเที่ยวที่วัดอาฮงศิลาวาสแล้ว เพื่อนครู เขาพาเข้าตัวจังหวัด บึงกาฬ จ้ะ พักที่โรงแรมแม่น้ำ ราคาถูกมากจ้ะ400 บาท จ้ะ ไม่ได้กลับหนองคายจ้ะ

แล้วจะแวะมาเยี่ยมใหม่ จ้ะ

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 25 มิถุนายน 2560 8:44:22 น.  

 

ขอบคุณพี่ตุ๊กสำหรับกำลังใจค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 25 มิถุนายน 2560 8:45:08 น.  

 

ขอบคุณครับที่นำชมวัดปงสนุก สรุปย่อได้น่าอ่าน น่าสนใจมากครับ

 

โดย: Insignia_Museum 25 มิถุนายน 2560 11:23:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุดยุโรปโรแมนติกของฉันตอน ปี 2534 ... ตอน 2
ยุโรปโรแมนติกของฉันตอน ปี 2534 ... ตอน 1ซาลาเปาใกล้ตลาดท่าเดื่อ - อำเภอเมือง เชียงใหม่


Forever Love - Gary Barlow ... ความหมาย


เชียงใหม่ - สะเต๊ะใต้ต้นข่อย ... สะเต๊ะเนื้อในตำนาน


Eye in the sky - Alan Parsons Project ... ความหมาย


เชียงใหม่ - วัดช้างเผือก (ร้าง)


Every Breath You Take - The Police ... ความหมาย


Greenback Dollar - Kingston Trio ... ความหมาย


Same Old Lang Syne - Dan Fogelberg ... ความหมายของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]