tuk...tuk more than one or cannot run
<<
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
12 กุมภาพันธ์ 2560

ลำพูน - ไหว้พระธาตุเจดีย์ปีระกา - วัดพระธาตุหริภุญไชย กับคนปี๋ไก่
ไปเมื่อปี 2554

เมื่องาน 46 ปีที่ได้เลี้ยงรุ่น ไก่ตื๋นดอยผ่านไป

ชาวปีไก่จึงชวนไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ... วัดพระธาตุหริภุญไชย

จำต้องเอียงตามกล้อง ถ้าแต่หน้าเพื่อนจะหายไปกว่านี้อีก
ที่บางคนก็ได้ย้อนความหลังเมื่อ 40 ปีก่อน
นัดกัน 10 โมงเช้า แต่กว่าจะรวมพลครบออกเดินทางก็เที่ยงกว่า

เพื่อนขอเพิ่มเติมสองวัดคือ

วัดสันป่ายางหลวง และ วัดพระพุทธบาทตากผ้า - จัดไป

ตรงไปวัดไกลก่อน วัดพระบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ตามตำนานกล่าวว่า

สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิโดยพุทธนิมิต

ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จมาบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้า

ได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้บนพื้นศิลาใหญ่ ... รอยพระพุทธบาท
และพระพุทธองค์ ได้ทรงรับสั่ง ให้พระอานนทเถระนำจีวรไปตากไว้บนผาลาดใกล้ ๆ ที่ประทับ

บริเวณที่ตากจีวรนั้น ได้ปรากฏเป็นรอยตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายผืนนาของชาวมคธอินเดีย

ที่นำมาเป็นแบบในการเย็บจีวรที่พระภิกษุใช้นุ่งห่มมาจนปัจจุบัน

วัดนี้จึงได้ชื่อว่า "วัดพระพุทธบาทตากผ้า"
ฟังไกด์เล่ากันอย่างดี
ที่จริงกำลังอ่านให้ฟัง
ราวพ.ศ. 1200 พระนางจามเทวี ราชธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้ (ลพบุรี)

เสด็จมาขึ้นครองนครหริภุญไชย

ได้สร้างอุโมงค์ครอบรอย พระพุทธบาทไว้ เพื่อเป็นพุทธบูชา


ปี พ.ศ. 1828 เมืองหริภุญไชย สมัยของพระยายีบา

ได้เสียให้แก่พระเจ้าเม็งรายมหาราช

กษัตริย์ในราชวงศ์เม็งรายได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงสืบมาจนสิ้นราชวงศ์เม็งราย

ต่อมาบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ต้องทิ้งจนเป็นเมืองร้าง

พระพุทธบาทแห่งนี้จึงทรุดโทรมลง


หลังจากพระเจ้ากาวิละได้ต่อสูกับพม่า และสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ลำปาง

เมืองที่ร้างไม่มีผู้คน ก็กระทำการ เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง

คือได้อพยพชาวไตจากเมืองยอง ... จากรัฐฉาน

มาตั้งบ้านเรือนอยู่ลeพูน ป่าซาง เป็นส่วนใหญ่


ถึงสมัยครูบาศรีวิชัย ท่านได้เป็นประธานในการก่อสร้างวิหารจตุรมุข ครอบรอยพระพุทธบาท

และ ครูบาพรหมา เป็นประธานในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ


เหนือพระพุทธบาทเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2505

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ทรงนำเสด็จพระราชอาคันตุกะ พระเจ้ากรุงเดนมาร์ค และพระราชินี

เสด็จมานมัสการพระพุทธบาทตากผ้า

พร้อมกับได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้
ทางทิศเหนือเป็นทางเข้ามาจากถนนใหญ่ทางทิศใต้เป็นดอยเตี้ย ๆ ประดิษฐาน พระธาตุสีครูบา
ยังไหว
บนดอยเจดีย์พระธาตุสี่ครูบา
เหนื่อยไหมจ๊ะ
รูปหล่อครูบาพรหมา บนดอยเจดีย์พระธาตุสี่ครูบา
องค์พระเจดีย์
ไม่ได้เดินขึ้นมาหรอก
รูปแบบเจดีย์มาจากพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
ตั้งมณฑปตรงกลางภายใน

ได้ประดิษฐานรูปหล่อของ 4 ครูบาไว้ ทิศละรูป

พร้อมบรรจุอัฐิของแต่ละครูบาไว้ในองค์รูปหล่อเหมือนของแต่ละรูปด้วย
ครูบาทั้งสี่คือ

1.ครูบาพ่อเป็ง โพธิโก (บิดา) วัดหนองเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

2.พระสุธรรมญาณเถร (ครูบาอินทจักรรักษา) (พระพี่ชาย) วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

3.พระสุพรหมญาณเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

4.พระครูสุนทรคัมภีรญาณ (ครูบาคัมภีระ) (พระน้องชาย)วัดดอยน้อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
แผนที่ดังนี้
ไปบ้านดอนหลวง ... ใกล้วัดดอนหลวง เป็นหมู่บ้านโอท็อป

เป็นแหล่งทอผ้าฝ้าย ซึ่งในอดีตจะทำส่งขายที่ป่าซางระหว่างรอคนช็อป
พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด เป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา

พบในบันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณ ว่า

ก่อนที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดานั้น

วิญญาณจะลงมา ชุธาตุ หมายถึง การที่ดวงวิญญาณจะลงมาพักอยู่ที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่ง

โดยมี ตั๋วเปิ้ง คือ สัตว์ประจำนักษัตรพามาพักไว้

เมี่อได้เวลา

ดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์ ไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของผู้เป็นบิดาเป็นเวลา 7 วัน

ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา

และเมื่อเสียชีวิตลงแล้ว ดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์นั้นๆ

การกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต

เชื่อกันว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต มีอานิสงส์สูงและจะทำให้มีอายุยืนนาน

ทั้งยังเชื่อว่า

หากสิ้นชีพไป ดวงวิญญาณจะได้กลับไปยังพระธาตุองค์นั้น

ไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุคคติภพอื่นๆ

พระธาตุเจดีย์ของคนปีไก่คือ วัดพระธาตุหริภุญไชย


แก้งเฉาก๊วยหน้าวัดพระธาตุ


วัดสันป่ายางหลวง

เดิมเป็นศาสนสถานของชุมชนชาวขอม

ในสมัยหนึ่งมีพระเถระจากพม่าเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส

จึงเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัดชื่อ วัดขอมลำโพง

ต่อมาพระนางจามเทวีได้มาครองเมืองหริภุญชัย ประมาณ พ.ศ. 1202

ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพง ตั้งชื่อใหม่ว่า วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง

ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสันป่ายางหลวง
ปีหน้าเจอกันใหม่เพื่อน

 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2560
26 comments
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2560 8:23:00 น.
Counter : 2179 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเนินน้ำ, คุณเริงฤดีนะ, คุณกาบริเอล, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtoor36, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสองแผ่นดิน, คุณmoresaw, คุณClose To Heaven, คุณกาปอมซ่า, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณชีริว, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณALDI, คุณไวน์กับสายน้ำ

 

ตามมาไหว้พระด้วยค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 12 กุมภาพันธ์ 2560 10:52:07 น.  

 

จังหวัดลำพูนยังไม่เคยไปเลยค่ะ
ขอตามมาไหว้พระด้วยค่ะ

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

 

โดย: Raizin Heart 12 กุมภาพันธ์ 2560 12:52:21 น.  

 

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

 

โดย: เริงฤดีนะ 12 กุมภาพันธ์ 2560 13:06:58 น.  

 

หลุดขำตอนที่บอกว่าไกด์อ่านให้ฟัง
พี่ตุ๊ก ก็แอบไปเห็นน้อ

สมัยก่อนผู้คนไม่ได้มีเยอะแบบตอนนี้
พอต้องย้ายเมืองทีก็กลายเป็นร้างไปเลย

 

โดย: กาบริเอล 12 กุมภาพันธ์ 2560 13:50:08 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก..

ตามมาเที่ยวลำพูนด้วยคะ

เป็นจังหวัดที่ไปเที่ยวบ่อยๆรองจากเชียงใหม่เลย

โหวตให้คะ

 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 12 กุมภาพันธ์ 2560 13:54:46 น.  

 

รวมพลคนปีระกา ดีเลยค่ะ

4 ครูบาพ่อลูก คงไม่มีแบบนี้อีกแล้วมังคะ

ซุ้มประตูวัดป่ายางหลวงสวยค่ะ

พี่ตุ๊ก - ที่ไว้เปียสองข้างหรือเปล่าคะ

*** หนูเจอคนเยอะทุกรอบ ไม่ได้เดินรอบในของรั้วทองเหลืองซักทีค่ะ คราวหน้าไม่พลาดแน่ ๆ ค่ะ รอยลูกปืน

ขอบคุณพี่ตุ๊กค่ะ จะได้หาพิกัดง่าย ๆ ด้วยล่ะค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 12 กุมภาพันธ์ 2560 14:29:47 น.  

 

แอ่วกับเพื่อรรู้ใจ
ม่วนขนาดเลยครับปี้ตุ๊ก

ปล. ผมบ่าคิดจะบวชเลยครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 12 กุมภาพันธ์ 2560 16:05:48 น.  

 

ได้ไปเที่ยวร่วมกันแบบนี้สนุกเลยล่ะครับ ได้พูดคุยเรื่องราวเก่าๆ กันด้วย

ดูแล้วเหมือนจะสูงมากต้องขึ้นบันไดเยอะ แต่ไม่สูงเท่าไหร่ พอเดินไหวครับ ถ้าไม่ได้ออกกำลังก็อาจเหนื่อยหน่อย

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 12 กุมภาพันธ์ 2560 18:09:17 น.  

 

ลำพูนไม่แน่ใจว่าเคยไปมั้ย ต้องไปค้นรูปเก่า ๆ สมัยเด็กค่ะ แต่ดูแล้วอยากพาพ่อไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดที่นี่จัง
โหวต Travel ค่า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 12 กุมภาพันธ์ 2560 21:25:46 น.  

 

ตามมาเที่ยวค่ะ คุณตุ๊ก

รูปตอนเด็กคุณตุ๊กเปรี้ยวมากๆ

มาใหม่พรุ่งนี้ วันนี้หมดเป๋าแล้วค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 12 กุมภาพันธ์ 2560 21:54:09 น.  

 

มาไหว้พระ พระพุทธบาท พระธาตุ ด้วยครับ พี่ตุ๊ก
เรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการฟ้องร้อง ชนะคดีครับ

 

โดย: สองแผ่นดิน 12 กุมภาพันธ์ 2560 23:32:55 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 13 กุมภาพันธ์ 2560 2:20:49 น.  

 

เหมาะกับวันมาฆบูชาพอดีครับ ได้ชมหลายวัดพร้อมประวัติละเอียดเช่นเคยครับ

 

โดย: คนโคราช (Ni.Somsak ) 13 กุมภาพันธ์ 2560 5:24:24 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 13 กุมภาพันธ์ 2560 6:54:44 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคนครับ
เคยไป หริภุญชัย สองครั้ง ทุกครั้งประทับใจตลอด

 

โดย: ON THE WAY with (MyEos50 ) 13 กุมภาพันธ์ 2560 8:57:52 น.  

 

สุดยอดเพื่อนไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า จะไปหลายครั้ง
ยังไมได้ไปสักที ได้ชมรูปก่อนขอบคุณครับ


 

โดย: moresaw 13 กุมภาพันธ์ 2560 12:44:37 น.  

 

รอยยิ้มไม่เปลี่ยนค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 13 กุมภาพันธ์ 2560 14:35:09 น.  

 

งั้นผมขอสองร้อยล้านพอครับ 555

 

โดย: กะว่าก๋า 13 กุมภาพันธ์ 2560 14:40:56 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ไปกันทั้งคณะแบบนี้น่าสนุกค่า

 

โดย: Close To Heaven 13 กุมภาพันธ์ 2560 15:53:43 น.  

 

ตามคุณตุ๊กไปเที่ยว พร้อมอ่านข้อมูลดีๆนะคะ

อ้อ . . .มีขนมมาฝากด้วยค่ะ


 

โดย: กาปอมซ่า 13 กุมภาพันธ์ 2560 16:59:56 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog

มาส่งโหวดค่ะ คุณตุ๊ก

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 13 กุมภาพันธ์ 2560 20:20:03 น.  

 

ตอนไหว้พระธาตุเจดีย์ เป็นแก๊งคนปีระกา
พอออกมาหน้าวัด เป็นแก๊งเฉาก๊วยซะแล้วค่ะ

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 13 กุมภาพันธ์ 2560 21:37:09 น.  

 

พี่ตุ๊กเกิดปีไก่เหมือนผมเลย ภูมิใจที่ได้พระธาตุที่เก่าลำดับต้นๆของ 12 พระธาตุ
ไปไหว้พระธาตุหริภุญชัยต้องไม่ลืมกินเฉาก๊วยที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ 555
น่าจะยืนตำแหน่งเดิมกับภาพเมื่อ 40 ปีก่อนด้วย (ใครไม่อยู่ก็เว้นไว้ ใครเกินมาก็ผลักๆออกไปก่อน) สองภาพนี้จะขลังมากครับ
พระบาทตากผ้ายังไม่เคยไปเลยครับ เพิ่งได้เห็นรอยตากผ้า เอาแบบนี้เลยเรอะ?
วีดสันป่ายางหลวงซุ้มประตูสวยมาก พระจากพม่ามาแล้วทำไมเปลี่ยนชื่อวัดเป็นขอมหว่า?

หนังสือสัญญาทาสที่บ้านวงศ์บุรีเหมือนในบล็อกรินเล่าไว้เหมือนกันครับ ตอนไปเที่ยวผมก็ดันลืมหาดู T^T

 

โดย: ชีริว 13 กุมภาพันธ์ 2560 21:37:28 น.  

 

หนูไม่ได้ไปที่นี่นานแล้วค่ะพี่ตุ๊ก

เห็นแล้วก็อยากไปอีกจัง

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ไม่ต้องหวานซึ้ง...ก็นึ่งได้ Food Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Beauty Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560 21:52:31 น.  

 

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

คุณตุ๊ก กับเพื่อน เหนียวแน่นกันแต้ ๆ เนาะ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 14 กุมภาพันธ์ 2560 6:15:57 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊ก

 

โดย: กะว่าก๋า 14 กุมภาพันธ์ 2560 6:36:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


ขากลับจากเชียงราย - แวะพิพิธภัณฑ์วัดลี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา - โคราช


As Time Goes By - Frank Sinatra ... ความหมาย


วนไปตามใจฉัน - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย เชียงราย


Worried Man - Kingston Trio ... ความหมาย


เชียงราย ... เจดีย์วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน


Look What Love Has Done - Patty Smyth ... ความหมาย


น่าน - เชียงราย


น่าน ... วัดหนองแดง วัดไทลื้อที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน


น่าน ... จากบ่อเกลือ - สปัน - ข้ามดอยภูคาไปปัว


น่าน ... จากอำเภอสันติสุข - ไปบ่อเกลือกัน

ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]