31.4 พระสูตรหลักถัดไป คือสัตติสูตร [พระสูตรที่ 21]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
31.3 พระสูตรหลักถัดไป คือสัตติสูตร [พระสูตรที่ 21]

ความคิดเห็นที่ 90
ฐานาฐานะ, 21 พฤษภาคม เวลา 22:40 น.

             รับทราบครับ ผมก็เกือบจะหาไม่เจอเหมือนกัน.

ความคิดเห็นที่ 91
ฐานาฐานะ, 22 พฤษภาคม เวลา 20:31 น.

GravityOfLove, 35 วินาทีที่แล้ว
...
10:39 PM 5/21/2014

             สรุปความได้ดีทั้ง 4 พระสูตร.
             สรสูตร, มหัทธนสูตร, จตุจักกสูตรและเอณิชังคสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=441&Z=479

ความคิดเห็นที่ 92
ฐานาฐานะ, 22 พฤษภาคม เวลา 20:34 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสี่
              ๒๗. สรสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=441&Z=446
              ๒๘. มหัทธนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=447&Z=456
              ๒๙. จตุจักกสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=457&Z=465
              ๓๐. เอณิชังคสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=466&Z=479

              1. เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง
              2. เห็นคำว่า เอณิชังค (สูตร) นึกถึงพระสูตรอะไร?

ความคิดเห็นที่ 93
GravityOfLove, 22 พฤษภาคม เวลา 20:31 น.

             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสี่
             1. เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง
             ๒๗. สรสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=441&Z=446

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          น้ำ ดิน ไฟ ลม ย่อมไม่ตั้งอยู่ในที่ใด สงสาร
                          ทั้งหลายย่อมกลับแต่ที่นี้ วัฏฏะย่อมไม่เป็นไปในที่นี้ นามก็ดี
                          รูปก็ดี ย่อมดับหมดในที่นี้ (ที่นี้ คือพระนิพพาน)
-------------------
             ๒๘. มหัทธนสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=447&Z=456

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          บุคคลทั้งหลาย ละเรือน ละบุตร ละปศุสัตว์ที่รัก
                          บวชแล้ว กำจัดราคะ โทสะ และอวิชชาเสียแล้ว เป็นผู้มี
                          อาสวะสิ้นแล้ว เป็นผู้ไกลจากกิเลส บุคคลพวกนั้นเป็นผู้ไม่
                          ขวนขวายในโลก
-------------------
             ๒๙. จตุจักกสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=457&Z=465

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          ตัดความผูกโกรธด้วย กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดด้วย
                          ความปรารถนาและความโลภอันลามกด้วย ถอนตัณหาอันมี
                          อวิชชาเป็นมูลเสียแล้วอย่างนี้ ความออกไป (จากทุกข์)
                          จึงจักมีได้
             ๒. ความผูกโกรธ คือตอนแรกมีความโกรธ ต่อมา ความโกรธมีกำลังแรงขึ้น
             ความปรารถนา คือความอยากในวัตถุอันตนยังไม่ได้
             ความโลภ คือความยินดีในวัตถุอันตนได้แล้ว
-------------------
             ๓๐. เอณิชังคสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=466&Z=479

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
                          กามคุณ ๕ มีใจเป็นที่ ๖ บัณฑิตประกาศแล้วในโลก
                          บุคคลเลิกความพอใจในนามรูปนี้ได้แล้ว ก็พ้นจากทุกข์ได้
                          อย่างนี้
             ๒. บุคคลผู้อยู่เป็นหมู่ ย่อมเป็นผู้ประมาท ผู้เที่ยวไปแต่ผู้เดียว ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาท
---------------------------------------------

             2. เห็นคำว่า เอณิชังค (สูตร) นึกถึงพระสูตรอะไร?
             มหาปทานสูตร
             มีพระชงฆ์รีเรียวดุจแข้งเนื้อทราย ฯ
             อยํ หิ เทว กุมาโร เอณิชงฺโฆ
//www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=0&Z=1454
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=10&item=29&Roman=0

             ลักขณสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=11&A=3182&Z=3922
//budsir.mahidol.ac.th/cgi-bin/Budsir.cgi/SearchItem?mode=1&valume=11&item=130&Roman=0

ความคิดเห็นที่ 94
ฐานาฐานะ, 22 พฤษภาคม เวลา 21:12 น.

GravityOfLove, 4 นาทีที่แล้ว
             ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสี่
...
9:03 PM 5/22/2014

             ตอบคำถามได้ดีครับ
             คำถามที่ 2 นึกถึงก่อนถาม
หรือว่า นึกถึงเมื่อถามแล้ว?

ความคิดเห็นที่ 95
GravityOfLove, 22 พฤษภาคม เวลา 21:14 น.

นึกถึงก่อนถามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 96
ฐานาฐานะ, 22 พฤษภาคม เวลา 21:21 น.

             รับทราบครับ.

ความคิดเห็นที่ 97
ฐานาฐานะ, 22 พฤษภาคม เวลา 21:22 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า สรสูตร, มหัทธนสูตร, จตุจักกสูตร
และเอณิชังคสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=441&Z=479

             พระสูตรหลักถัดไป คือ สัพภิสูตร [พระสูตรที่ 31].
             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
             สัพภิสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/read/v.php?B=15&A=480&Z=524
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=78

ย้ายไปที่ //www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 23 พฤษภาคม 2557
Last Update : 22 มิถุนายน 2557 21:57:31 น.
Counter : 445 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]พฤษภาคม 2557

 
 
 
 
1
2
3
4
5
7
8
9
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
 
All Blog