39.5 พระสูตรหลักถัดไป คือสิวสูตร [พระสูตรที่ 102]
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
39.4 พระสูตรหลักถัดไป คือสิวสูตร [พระสูตรที่ 102]
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=29-07-2014&group=4&gblog=57

ความคิดเห็นที่ 41
GravityOfLove, 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:16 น.

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต นานาติตถิยวรรคที่ ๓
.            ๑๐๘. นันทสูตร ว่าด้วยนันทเทพบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2009&Z=2016&bgc=mistyrose&pagebreak=0

             นันทเทพบุตร กล่าวคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า
                          กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป
                          บุคคลมาพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ ควรทำบุญอันนำความสุขมาให้
             (พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่า ถ้อยคำนี้ไม่เหมาะสม เพราะเป็นไปในวัฏฏะ
เมื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏกถาแก่เทวดานั้น จึงตรัสพระคาถาว่า)
             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
.                         กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป
                          (ชั้นแห่งวัยคือ ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย)
.                         บุคคลมาพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ มุ่งต่อสันติ ควรละโลกามิสเสีย
                          (สันติ ในที่นี้หมายถึงนิพพาน)
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อามิส
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=โลกามิส

             อรรถกถาอัจเจนติสูตร ว่าด้วยกาลที่ล่วงเลยไป
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=9
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=11-05-2014&group=4&gblog=5

---------------

             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
             สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวปุตตสังยุต นานาติตถิยวรรคที่ ๓
.            ๑๐๙. นันทิวิสาลสูตร ว่าด้วยนันทิวิสาลเทพบุตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2017&Z=2025&bgc=mistyrose&pagebreak=0

             นันทิวิสาลเทพบุตร กล่าวคาถาทูลถวายพระผู้มีพระภาคว่า
                          สรีรยนต์ มีจักร ๔ (๔ ล้อ คืออิริยาบถ ๔) มีทวาร ๙
                          เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ประกอบด้วยความโลภ
                          ย่อมเป็นประดุจเปือกตม จะออกไปจากทุกข์ได้อย่างไร
             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
.                         บุคคลตัดความผูกโกรธด้วย ตัดกิเลสเป็นเครื่องรัดด้วย
.                         ตัดความปรารถนาและความโลภอันชั่วช้าด้วย
.                         ถอนตัณหาพร้อมทั้งอวิชชาอันเป็นมูลรากเสียได้
.                         อย่างนี้จึงจะออกไปจากทุกข์ได้
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อิริยาบถ_๔&detail=on

             [อรรถกถาวิชยสูตร] ทวาร ๙
             บทว่า นวหิ โสเตหิ ได้แก่ ช่องตา ๒ ช่องหู ๒ ช่องจมูก ๒ ปาก วัจจมรรคและปัสสาวมรรค.
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=312

             อรรถกถาจตุจักกสูตรที่ ๙ ว่าด้วยสรีระมี ๔ ล้อ
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=74
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=23-05-2014&group=4&gblog=16

ความคิดเห็นที่ 42
ฐานาฐานะ, 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:42 น.

GravityOfLove, 18 ชั่วโมงที่แล้ว
...
12:15 AM 7/16/2014

            สรุปความได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 43
ฐานาฐานะ, 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:43 น.

              คำถามในพระสูตรทั้งสอง
              ๑๐๘. นันทสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2009&Z=2016
              ๑๐๙. นันทิวิสาลสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2017&Z=2025

              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.

ความคิดเห็นที่ 44
GravityOfLove, 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:08 น.

              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
              เมื่อศึกษาแล้วได้อะไรบ้าง.
              ๑๐๘. นันทสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2009&Z=2016

             พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป
               บุคคลมาพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้ มุ่งต่อสันติ ควรละโลกามิสเสีย
..............
             ๑๐๙. นันทิวิสาลสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2017&Z=2025

             ๑. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
               บุคคลตัดความผูกโกรธด้วย ตัดกิเลสเป็นเครื่องรัดด้วย
               ตัดความปรารถนาและความโลภอันชั่วช้าด้วย
               ถอนตัณหาพร้อมทั้งอวิชชาอันเป็นมูลรากเสียได้
               อย่างนี้จึงจะออกไปจากทุกข์ได้
             ๒. ความผูกโกรธ คือตอนแรกมีความโกรธ ต่อมา ความโกรธมีกำลังแรงขึ้น
             ความปรารถนา คือความอยากในวัตถุอันตนยังไม่ได้
             ความโลภ คือความยินดีในวัตถุอันตนได้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 45
ฐานาฐานะ, 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:26 น.

GravityOfLove, 13 นาทีที่แล้ว
              ตอบคำถามในพระสูตรทั้งสอง
...
8:07 PM 7/16/2014

              ตอบคำถามได้ดีครับ.

ความคิดเห็นที่ 46
ฐานาฐานะ, 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:26 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า นันทสูตรและนันทิวิสาลสูตร จบบริบูรณ์.
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2009&Z=2025

              พระสูตรหลักถัดไป คือ สุสิมสูตร [พระสูตรที่ 110].
              พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
              สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
              สุสิมสูตรที่ ๙
//84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=2026&Z=2090
              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=303

ย้ายไปที

สารบัญ ๑
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=gravity-of-love&month=12-03-2013&group=1&gblog=1Create Date : 29 กรกฎาคม 2557
Last Update : 29 กรกฎาคม 2557 11:50:39 น.
Counter : 503 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]กรกฏาคม 2557

 
 
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
All Blog