tuk...tuk more than one or cannot run
<<
เมษายน 2566
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
21 เมษายน 2566

เที่ยวพะเยาแบบ tuk-tuk@korat
ต้นพุทธกาล สิงหน วติ กุมาร โอรส K เทวการ นครไทยเทศ=ราชคฤห์ ที่สืบเชื้อสายมาจากไทยเมือง

เดินทางมาทางตะวันออกเฉียงใต้ ถึง น.โขง ที่มีเมืองร้างชื่อ สุวรรณโคมคำ

ได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อ นาคพันธ์ุสิงหนวตินคร = โยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสน

ต่อมาเมืองนาคพันธ์ุสิงหนวตินครล่มไปในหนอง

เกิดมีเทวดา ลงเกิ๋นจากสวรรค์ เนรมิตอาสนะเงินขึ้นประทับ

และประกาศตัวเป็นกษัตริย์แบบโอปาติกะ - เกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ ชื่อ ลวจังกราช

อยู่ไป ๆ ชาวบ้านชาวเมือง ถามกันว่า อาสนะเงินหายไปหรือยัง

บางคนก็ตอบว่ายัง เป็นที่มาของชื่อ เงินยัง : ยัง ภาษาล้านนาแปลว่าอยู่

หรือ อีกทางเล่าว่า ได้รื้ออาสนะเงินมาทำเป็นเงินเจาะรู เรียก เงินยาง

มีพิธีสรงน้ำ ยกลวจังกราชขึ้นเป็นกษัตริย์ เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น เหรัญ(เงิน)นคร

ได้ซื้อที่จากลาวจก (จก ก.ไก่) - ลัวะที่มีจอบ 500 แสดงถึงผู้มีอิทธิพลสูง

เพื่อสร้างดอยตุงและให้ปู่ลาวจก ย่าลาวจกดูแลพระธาตุ

ลวจังกราช มีโอรส 2 องค์ ธิดา 1 องค์ องค์เล็กชื่อ ลาวเกลาแก้วมาเมือง

ลาวเกลาแก้วมาเมือง ครองเมืองเหรัญนครเงินยาง ต่อจากบิดา

ต่อมาอีก 10 ชั่วท้าว ถึงท้าวลาวเคียง สร้างเมืองแม่สาย

ต่อมาอีก 11 ชั่วท้าว ถึงขุนลาวเงิน ขุนลาวเงินผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน ราชวงค์ลวจังกราช

ดำริให้พระราชโอรส 2 องค์ คือ ขุนชิน ผู้พี่ให้ครองนครเงินยางเชียงแสน

ขุนจอมธรรม ผู้น้องให้ไปปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้

ขุนจอมธรรม แรกมาตั้งมั่น ที่เชียงหมั้นก่อนสร้างเมือง

ได้ขุดคูจากแม่น้ำสายตามาใช้ถึงที่พักเรียกคลองแม่เหมือง - เหมือง ภาษาล้านนาแปลว่าร่องน้ำ

ยังคงมีวัดเชียงหมั้น และคลองแม่เหมือง ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาวเสนาและปุโหิตได้มาหาทำเลตั้งเมืองใหม่

พบว่า ที่เชิงเขาชมภู หางดอยด้วน ลงไปจรดฝั่งแม่น้ำสายตา หรือแม่น้ำอิง

มีเมืองเก่า กว้าง 1000 วา ยาว 1200 วา ร่องกำแพงลึก 7 วา มีประตูเมือง 8 แห่ง

กำแพงทิศตะวันตกสูง - ติดน้ำ, ทิศตะวันออกต่ำ - ติดเนินเขา ตีนเขาข้างประตูตะวันออกมีไม้ 3 ต้น

มีสระใหญ่ 2 แห่ง ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ >> ตามคำภีร์บอกว่าเมืองนี้ชื่อ เมืองสีหราช

ขุนจอมธรรมจึงตั้งเมืองขึ้นที่ เมืองสีหราช เรียกว่าเวียงภูกามยาว

มีเขื่อนค่าย ปราการ กำแพง คูเมือง

มีประตูใหญ่แปดช่อง ตามคัมภีร์ทักษาเมืองคือ ประตูไชย ประตูหอกลอง ประตูเหล็ก ประตูท่านาง ประตูสลี ประตูปราสาท ประตูท่าแป้น คือ เป็นประตูอยู่ในทิศกาลกิณี - นำศพออก ในเวลากลางคืน และ ประตูออมปอมมีเมืองในอำนาจปกครอง

คือ เมืองงาว เมืองกาว สะเอียบ เชียงม่วน เมืองเทิง เมืองสระ เมืองออย สะสาว เมืองดอบ เชียงคำ เมืองลอ เมืองเชียงแลง เมืองหงาว แซ่เหียง แซ่ลุล ปากบ่อง เมืองป่าเป้า เมืองวัง แซ่ซ้อง เมืองปราบ แซ่ห่ม
* อำเภอเมือง *

- พิพิธภัณฑ์วัดลี -
จัดแสดงโบราณวัตถุ ในเมืองพะเยา อันบอกเรื่องราวในอดีตได้แจ่มชัดขึ้น เช่น

พบจารึกรูปใบเสมาส่วนบนมีรูปดวงฤกษ์บอกเวลาที่ทำการ

พระพุทธรูปที่มีจารึกที่ฐานสามองค์

มีข้อความกล่าวถึงคำสนทนาของ ... ลาวงำเมิง ... และ พะญาร่วง

บอกว่า

พญามังราย พระร่วง และพญางำเมือง ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันที่บริเวณสบร่องขุย

ซึ่งร่องขุยเป็นร่องน้ำจากเทือกเขาในเขตอำเภอดอกคำใต้ ไหลมาสบน้ำอิงในช่วงปลายสมัยสุโขทัย

เจ้าสามพระยาได้พระราชธิดาในพระมหาธรรมราชาที่ 2 ซึ่งพระโอรสของพญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัยเป็นพระมเหสี - เป็นการผนวกอาณาจักรโดยการอภิเษกสมรส

พระโอรสของเจ้าสามพระยาคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ให้คำมั่นไว้กับ พระยายุทธิษฐิระ เพื่อนสนิทยามพระเยาว์ว่า ถ้าพระองค์ได้ขึ้นครองอยุธยา จะให้พระยายุทธิษฐิระครองสุโขทัย

เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครองอยุธยา กลับให้พระยายุทธิษฐิระไปครองสองแควที่เล็กกว่า แทนที่จะเป็นพระร่วงเจ้าสุโขทัย

พระยายุทธิษฐิระจึงไปเข้ากับพระเจ้าติโลกราช

พระเจ้าติโลกได้ยกพญายุทธิษฐิระเป็นพระโอรสบุญธรรม และให้ครองเมืองพะเยา

พระพุทธศาสนาจึงได้รับการทำนุบำรุงมีความเจริญรุ่งเรือง

มีการสร้างวัดหลายวัด

มีจารึกที่บอกถึงงานบุญที่ชนชั้นสูงได้ทำบุญอุทิศแก่พุทธศาสนาจำนวนมาก

มีการสร้างพระพุทธรูปหินทรายมากที่สุดในประเทศไทย

เป็นพระพุทธรูปแกะจากหินทรายทั้งก้อน มีความละเอียด นิ่มนวล พระพักตร์กลมเป็นรูปไข่ ได้รับอิทธิพลสุโขทัย

ส่วนใหญ่จะมีพระพักตร์ยิ้ม ไม่ได้แกะแต่ละส่วนแล้วเอามาต่อกันแบบอยุธยา

ฐานพระพุทธรูปนิยมทำรูปช้างแบกฐานบัว- วัดลี -

ตั้งอยู่ในเวียงพยาว - เวียงรูปน้ำเต้า

กว้างประมาณ 1,000 เมตร ยาวประมาณ 1,500 เมตร ส่วนหัวขั้วน้ำเต้ากว้างประมาณ 500 เมตร

มีคันดินและคูน้ำล้อมรอบ มีแม่น้ำอิงไหลผ่านเวียงจากทิศใต้ไปทิศตะวันออก

จารึกวัดลี บอกว่าพ.ศ.2038 ซึ่งเป็นปีที่พญายอดเชียงรายสวรรคต

หมื่นหน่อเทพครู ซึ่งเป็นเจ้าสี่หมื่นหรือเจ้าเมืองพะเยา ผู้เป็นราชครูของพญายอดเชียงราย

ได้ฝังเสมาวัดลี และถวายที่นาให้วัด เรียกว่า “นาจังหัน” คือที่นาที่คนทำนาจังหันต้องเสียภาษีให้วัด เป็นการบำรุงวัด

ลีแปลว่ากาด หรือตลาด แสดงว่าบริเวณวัดลีตั้งอยู่ที่ตลาด ใจกลางของชุมชน ในระยะเวลานั้น

เจ้าสี่หมื่น

เป็นตำแหน่งเจ้าเมืองพยาว-ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชียงใหม่

ปรากฎครั้งแรกปี พ.ศ. 1954 โดยพญาสามฝั่งแกน - พระราชบิดาพระเจ้าติโลก

เมื่อล้านนา (คำว่าล้านนาใช้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกเป็นต้นมา) ตกอยู่ในการปกครองของพม่า

ประชาชนถูกข่มเหงจึงหนีไป ทำให้วัดส่วนใหญ่กลายเป็นวัดร้าง

วัดลีก็เช่นกัน เป็นวัดร้างมาจนได้รับการบูรณปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่

และยกเป็นวัดอีกครั้งพ.ศ. 2463-2478 โดยพระครูบาศรีวิชัย ตนบญแห่งล้านนา มาเป็นผู้นำในการบูรณะ- วัดติโลกอาราม -

เป็นโบราณสถานที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา

จากศิลาจารึกที่พบได้ในวัดร้างกลางกว๊านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่า บอกว่า

สร้างในสมัยพระเจ้าติโลก โดย พญายุทธิษฐิระบุตรบุญธรรมพระเจ้าติโลก ราวปี พ.ศ. 2019-2029

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา

ในบริเวณที่เรียกว่า บวกสี่แจ่ง ( แอ่งน้ำ สี่ มุม = แอ่งน้ำรูปสี่เหลี่ยม; ผ้าสี่แจ่งคือผ้าเช็ดหน้า)- วัดศรีโคมคำ -

ประธานในวิหารคือ พระเจ้าตนหลวง หมายถึงองค์พระใหญ่มาก หรือ หลวงพ่อโต

ได้ยกเสาอินทขิล หรือเสากระดูกสันหลังพระพุทธรูปเมื่อ พ.ศ. 2067 ในสมัยพญายอดเชียงราย

หลานปู่พระเจ้าติโลกที่ครองล้านนาต่อจากพระเจ้าติโลกราช ตรงกับพญาเมืองยี่ครองเมืองพะเยา

ต่อมาสมัยของพระเมืองแก้ว แห่งล้านนา

พระเมืองแก้วได้พระราชทานทองคำ 3000 เงิน 6000 มาสร้างวิหารครอบ

" พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอื้องเมืองพยาว "

ตำนานเรื่องพระเจ้าตนหลวง

ในสมัยพระพุทธกาล พญานาคได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้เกิดศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่

จึงนำทองคำมาให้ตายาย ที่มีบ้านอยู่ริมกว๊านพะเยา

สร้างเป็นพระพุทธรูปหน้าตักยาว 14 เมตร สูง 18 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างราว 33 ปี จึงเสร็จ

ตำนานเรื่องทุ่งเอี้ยง

พระร่วงเจ้าเสด็จมาเมืองพะเยา

เห็นพระนางอั้วเชียงแสน พระชายา พญางำเมือง ก็เกิดปฏิพัทธ์ จึงแปลงร่างเป็นพญางำเมือง เข้าห้องบรรทมพระนางอั้วเชียงแสน

พญางำเมืองทราบจึงสั่งให้ทหารตามจับ

พระร่วงจึงแปลงเป็นนกเอี้ยงบินไป

พ่อขุนงำเมืองก็เสกมนต์ทำให้นกเอี้ยงอ่อนกำลังตกลงไปในหนองน้ำ

หนองนั้นจึงได้ชื่อว่า “หนองเอี้ยง”

หลังจากบุเรงนองได้ยกทัพมาตีล้านนา ได้กวาดต้อนผู้คนที่ไม่ได้หนีกลับพม่าไปด้วย

พะเยาถูกปล่อยให้รกร้าง เมื่อสงบก็มีคนเข้ามาอยู่ใหม่

จนอะแซหวุ่นกี้ยกทัพมา เจ้าเมืองฝาง เชียงราย พะเยา เมืองสาด พาผู้คนหนีไปอยู่ลำปาง

และเข้ารับราชการกับสยาม คนพะเยาไปอยู่ที่บ้านปงสนุกใต้ พะเยาก็ร้างไป 56 ปี

ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้

เจ้าหลวงมหาวงศ์ (เจ้าน้อยพุทธวงศ์ ณ ลำปาง) เป็น พระยาประเทศอุดรทิศ - ต้นตระกูลมหาวงศ์

ปกครองเมืองพะเยา และให้แบ่งคนจากลำปางมาฟื้นเมืองพะเยา

เมื่อพญาประเทศอุดรทิศถึงแก่พิราลัย ทรงโปรดเกล้าฯ เจ้ามหายศ ขึ้นครองเมืองพะเยาแทน และตั้งเจ้าบุรีรัตน์ขึ้นเป็นอุปราช

ท่านทั้งสองและเจ้าเมืองพะเยาต่อ ๆ มา ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระประธานพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำขึ้นใหม่ แต่ก็ยังไม่เสร็จ

จนได้อาราธรา พระคุณเจ้าครูบาศรีวิชัยมาเป็นประธาน

จึงสำเร็จพร้อมทั้ง ก่อสร้างพระวิหารหลวงขึ้นใหม่และสำเร็จในปี พ.ศ. 2467- กว๊านพะเยา -

เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ

อันดับ 4 ของประเทศไทยรองจาก หนองหาน สกลนคร, บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ และบึงละหาน ชัยภูมิ

น้ำในกว๊าน ลึกประมาณ 1 ศอก ตอนกลางน้ำลึก 1 วา 3 ศอก

รอบ ๆ เป็นป่าไผ่ และไม้กระยาเลย จะมีน้ำมากเฉพาะในฤดูฝน คือ เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน

ทำให้บวก ( แอ่งน้ำ ) และหนองน้ำ รอบ ๆ มากมายล้นมาบรรจบกันเป็นผืนน้ำกว้าง ใหญ่สองผืนคือ

กว๊านน้อย ทางทิศตะวันตก เป็นร่องน้ำจากน้ำแม่ตุ่น

และ กว๊านหลวง อยู่ทางทิศตะวันออก ใกล้กับลำน้ำอิง

ร่องผ่านกลางเชื่อมติดกัน เรียก แม่ร่องน้อยห่าง

พอหน้าแล้งน้ำก็แห้ง เหลือเป็นแค่ลำคลอง และแม่น้ำที่ไหลอยู่ จนชาวบ้านเดินไปหากันได้

หลังสร้างทำนบปี 2482 - 2484 จึงมีวัดที่จมน้ำอยู่หลายวัด- ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง -

พร้อมไปตามหาไอติมกะทิริมกว๊านPb place พี.บี.เพลส

ที่พักที่เคยไปปลายปี 2565 เป็นตึกแถวห้องสุดท้ายติดกว๊านพะเยา มี สามห้อง สามแบบ ที่พักสะอาด วิวสวย

ติดร้านครัวออโรรา@กว๊าน

ร้านอาหารริมกว๊าน อาหารอร่อย ดนตรีโฟล์คชิวๆ วิวสวย- วัดอนาลโย -

ไปย้อนความหลังที่ได้มาไหว้พระพุทธรูปทองคำเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนหอพระแก้ว
* อำเภอจุน *

- วัดศรีปิงเมือง -

อยู่ในโบราณสถานเวียงลอ ซึ่งเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุมากกว่า 900 ปี

เป็นเมืองสำคัญที่อยู่ระหว่างเส้นทางคมนาคมติดต่อ ระหว่าง เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ (สบอิง) เมืองเทิง เมืองพะเยา และเมืองน่าน

ในเขตโบราณสถานเวียงลอ อำเภอจุน พบซากกำแพงเมืองเก่า พระธาตุ วัดเก่าแก่และวัดร้างอยู่มากมาย

มีแนวกำแพงเมือง รูปค่อนข้างกลม มีคูเมือง แนวกำแพงเมืองเป็นคันดินไม่สูงนัก บางส่วนมีร่องรอยการก่ออิฐเสริมเข้าไปด้วย

คูเมืองส่วนใหญ่ตื้นเขิน ภายในตัวเมืองมีบ่อน้ำกรุอิฐจำนวนมากวัดศรีปิงเมืองเป็นวัดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในเมืองเวียงลอ

ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มริมน้ำอิง ทางตะวันออกเชิงดอยจิกจ้อง

เจดีย์ - ส่วนตัวคิดว่าคล้ายเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญไชย
* อำเภอปง *

วนเที่ยวเมืองปงเมื่อปี 2555 และแวะทานอาหารที่ร้านน้องเตย สามแยกปง- ภูลังกา -

ตั้งอยูในอำเภอปง บนเส้นทางติดต่ออำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

นักท่องเที่ยวมักจะไปจิบกาแฟ กินหมูกระทะ นอนชมวิวผาช้างน้อยที่หมอบอยู่กลางนา
* อำเภอเชียงม่วน *

มีแม่น้ำปี๋หล่อเลี้ยง

บ้านจะปลูกเรียงราย ในระดับที่สูงกว่าล้อมทุ่งนาไว้ตรงกลาง

เมื่อปี 2555 ผ่านอำเภอเชียงม่วนที่ไม่เคยไป จึงขับรถวนชมบ้านเมือง- วัดท่าฟ้าใต้ -

อยู่ที่บ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน พะเยา

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ตอนต้นรัตนโกสินทร์

วัดท่าฟ้าใต้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311โดยครูธรรมเสนา และพ่อเฒ่าแสนอัฐิ ผู้นำชาวไทลื้อ

วิหารก่อด้วยอิฐถือปูน เตี้ย ๆ ทรงไทลื้อ ตัววิหารทึบ ผนังมีหน้าต่างเล็ก ๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน พอให้อากาศถ่ายเทได้

หลังคาทรงโรงสองชั้น มุงด้วยแป้นเกล็ด แบ่งชั้นด้วยคอสอง ครอบตัววิหารทั้ง 4 ด้าน การที่หลังคายาวลงมาต่ำ คล้ายหงส์ จึงเรียกว่าฮ่างหงส์

จากความนับถือหงส์และช้างที่ชาวไทลื้อถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมาจากสวรรค์ จึงนำช้างและหงส์มารวมเป็นตัวเดียวกันเป็นช่อฟ้า เรียก นกหัสดีลิงค์

หน้าบันลวดลายดอกไม้กำลังบาน มีแผ่นกระจกเงาติดอยู่ตรงกลางหน้าบัน เพื่อสะท้อนความชั่วร้ายไม่ให้กล้ำกรายเขามาภายใน

ประตูไม่กว้างมาก เป็นบานไม้สัก

บันได ตัวเหงาภายในสองข้างมีเสาไม้รับน้ำหนัก และด้านหน้ามีเสากลางต้นหนึ่งค่อนมาทางประตู เสาไม่เรียบน่าจะเพราะใช้ขวานถาก

ตุง ... ธง ชาวลื้อนิยมทำบุญถวายตุงเชื่อว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วจะ ได้เกาะชายตุงขึ้นสวรรค์

พระประธาน หลวงพ่อสิบสองปันนา องค์สีขาว ปางมารวิชัย แกะมาจากไม้ประดู่

แท่นธรรมาสน์ล้านนา
* อำเภอเชียงคำ *

- วัดพระนั่งดิน -

องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชี

เคยสร้างฐานชุกชีแล้วอันเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับก็เกิดฟ้าได้ผ่าลงมาที่กลางพระวิหาร ถึง 3 ครั้ง- วัดนันตาราม อำไเภอเชียงคำ -

เดิมเป็นวัดร้าง หม่องโพธิ์จีนและพ่อเฒ่าอุบลมาสร้างวิหารทำด้วยหญ้าคา จึงเรียก จองคา หรือ จองม่าน (จอง =วัด, ม่าน=พม่า)

ต่อมา พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชาวปะโอ ได้สร้างวิหารปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อจากจองม่านเป็น วัดนันตาราม

ปะโอ แปลว่าชาวดอย เป็นกลุ่มชนที่กระจัดกระจายทางตอนเหนือของพม่า ตั้งถิ่นฐานร่วมกับชาวไทใหญ่

คนไทยใหญ่เรียกว่าต่องซู่ แปลว่าชาวดอย แต่คนปะโอว่าไม่สุภาพ

วิหารสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง จ้างช่างชาวพม่าจากลำปางออกแบบและสร้าง มีสามจอง

จองประธานสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูป เรียก จองพารา

พระประธานไม้สักทอง ปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบมัณฑะเลย์ พระพุทธเมตตา
ฉากด้านหลังพระประธานเป็นฉากไม้ฉลุ ลวดลายเครือเถา คิวปิด สัตว์หิมพานต์ นกกิงกะหล่า(กินนร)

จองที่แยกไปทางตะวันออก เป็นกุฏิเจ้าอาวาส เรียก จองสังฆะ

ประดิษฐานพระเจ้าแสนแซ้ (แซ้ กำเมือง แปลว่า กลอน เช่น กลอนประตู)

พระพุทธรูปแสนแซ้ ใช้เรียกพระพุทธรูปที่ถอดออกเป็นชิ้นได้

เมื่อนำมาประกอบเป็นองค์จะใส่แซ้ หรือกลอนยึดติดกันไว้

ปัจจุบันชิ้นที่ขยับได้คืพระกรข้างซ้ายเพียงชิ้นเดียว - องค์ที่อยู่ใน ตู้ในสุด ซ้ายมือสุด

จองต่ำสุดอยู่หน้ามุข เป็นที่นั่งฆราวาส เรียก จองตะก่า ผะก่ามะ

เจดีย์ยี่สิบห้าศตวรรษ อยู่ภายในเจดีย์องค์นอก สร้างเมื่อ พ.ศ.2500
*ปิดท้ายด้วยเส้นทาง*

จุดชมวิวกว๊านพะเยา บนเส้นทางพะเยา - วังเหนือเส้นทางสวย ๆ จากดอกคำใต้ข้ามดอยภูนางไปเชียงม่วน แวะชมวิวที่เหมืองลิกไนท์เก่าของบริษัทบ้านปูเส้นทางสวย ๆ จากอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ลงสู่เชียงม่วน จังหวัดพะเยา


Create Date : 21 เมษายน 2566
Last Update : 21 เมษายน 2566 11:23:16 น. 14 comments
Counter : 839 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณอุ้มสี, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณThe Kop Civil, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณทนายอ้วน, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณRain_sk, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณหอมกร, คุณดอยสะเก็ด, คุณnewyorknurse, คุณ**mp5**


 
แวะมาชมเที่ยวพะเยาครับ


โดย: ปัญญา Dh วันที่: 21 เมษายน 2566 เวลา:14:38:48 น.  

 
ตามมาเที่ยวพะเยาค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 21 เมษายน 2566 เวลา:16:09:24 น.  

 
พะเยาที่สวย ๆ เยอะเหมือนกันนะครับพี่ ผมว่าจะไปวิ่งที่นี่ ยังไม่มีโอกาสไปสักที


โดย: The Kop Civil วันที่: 21 เมษายน 2566 เวลา:17:59:32 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ
กราบ กราบ กราบ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 เมษายน 2566 เวลา:19:22:52 น.  

 
ตามไปเที่ยวพะเยาด้วยคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 21 เมษายน 2566 เวลา:21:40:26 น.  

 
ตามเที่ยว ไหว้พระด้วยครับ พี่ตุ๊ก
เมษานี้ร้อนมาก ขออยู่บ้านครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 เมษายน 2566 เวลา:23:42:36 น.  

 
งดงามและได้ความรู้
ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กโดย: Sweet_pills วันที่: 22 เมษายน 2566 เวลา:1:19:29 น.  

 


โดย: Rain_sk วันที่: 22 เมษายน 2566 เวลา:4:10:24 น.  

 
วัดตางเหนือนักขนาดเนาะ... ภาษากำเมือง
โบราณแป๋ยาก..
ก้าหาฮู้ มีเสียภาษีให้วัดตวย แปลกดีคุณตุ๊ก
แอ่วนักขนาด 555


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 22 เมษายน 2566 เวลา:5:17:38 น.  

 
จากรูปนี่ท่าจะร้อนมากค่ะพี่ตุ๊ก
ออกไปเที่ยวกลางแจ้งกลับมาคนที่ทำงานทักว่าดำขึ้นค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 22 เมษายน 2566 เวลา:9:11:08 น.  

 
ช่วงแรกความรู้เน้นๆ เลย ในเรื่องประวัติศาสตร์ ชุดคำอธิบายบางครั้งก็ต้องดูบริบทในส่วนของแนวคิดเรื่องเมืองในสมัยก่อนกับสมัยนี้เหมือนกัน เพราะแนวคิดก็ต่างกัน

พระพุทธรูปถูงสร้างมายาวนาน สมัยก่อนงานอาจไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ ก็พุพังไปตามการเวลา และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพวกสงครามหรือการปล่อยทิ้งล้าง

กว๊านพะเยา แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเลยครับ เห็นไอติมแล้วอยากกินบ้าง ยิ่งร้อนๆ แบบนี้ได้สักถ้วยคงดี (ตอนนี้กินน้ำเย็นไปก่อน)


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 เมษายน 2566 เวลา:16:37:11 น.  

 
จากบล็อกที่ไปคุย
ตอนช่วงนั้น ดราก้อนบอลฮิตจริงๆ ครับ 555


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 เมษายน 2566 เวลา:16:56:53 น.  

 
ขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะสำหรับกำลังใจ
พี่ตุ๊กนอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 22 เมษายน 2566 เวลา:23:57:34 น.  

 
รวมมิตรของเก่าไหมครับเนี่ย ยาวมากกกก


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 15 พฤษภาคม 2566 เวลา:14:46:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 148 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


Feel like going home - The Notting Hillbillies ... ความหมายเชียงใหม่ - บ่อตกกุ้งมีโชคUnchained Melody - Righteous Brothers ... ความหมาย


เชียงใหม่ - วัดช่างฆ้อง


How Much I Feel - Ambrosia ... ความหมาย


เชียงใหม่ - วัดพันตอง อำเภอเมือง


Celluloid Heroes - Kinks ... ความหมาย


เชียงใหม่ - วัดลอยเคราะห์ อำเภอเมือง


Smile - David Gilmour ... ความหมาย

ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]