tuk...tuk more than one or cannot run
<<
ตุลาคม 2563
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
18 ตุลาคม 2563

วัดพระธาตุแหลมลี่ - อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วัดแหลมลี่ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ปากกางเป็นที่สบของลำน้ำกางลงสู่แม่น้ำยม - ข้อสังเกต ใช้คำว่า "ปาก" ไม่ใช่ "สบ"


แอ่งลองเป็นแอ่งแคบ ๆ ตั้งอยู่ระหว่าง แอ่งลำปาง และแอ่งแพร่

มีช่องทางไปยังวังชิ้น - เถิน - บ้านหอรบ (มีกำแพงเมืองโบราณ) -ทุ่งเสลียม - ไปบางขลัง - สุโขทัย หรือไปศรีสัชนาลัยได้

หรือจากวังชิ้น ไปตามแม่น้ำยมถึงศรีสัชนาลัยได้

ก่อนหน้านี้ก็คิดเสมอว่าเมืองลองโบราณอยู่ที่บริเวณที่ตั้งของตัวอำเภอลอง เพิ่งทราบว่า ;

* เวียงลองมีศูนย์กลางการปกครองที่บริเวณที่ตั้งวัดพระธาตุไฮสร้อย

* มีเวียงบริวาร ทางทิศเหนือในตำบลห้วยอ้อ คือตัวเมืองลองปัจจุบัน

และทิศใต้ในตำบลเหล็กลอง และตำบลบ้านป้าก ก่อนถึงเวียงตรอกสลอบคือตัวอำเภอวังชิ้น

จากจารึกวัดบางสนุก อำเภอวังชิ้น กำหนดอายุจากที่จารึกไว้เป็น พ.ศ. 1882

สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท เขียนด้วยตัวอักษรสุโขทัย

ทำให้ทราบว่าในช่วงเวลาหนึ่ง - ในสมัยพญาลิไท เมืองตรอกสลอบขึ้นกับสุโขทัย

* มีเวียงพระธาตุ ได้แก่ วัดพระธาตุแหลมลี่ ที่มีคุ้งแม่น้ำยมยื่นแหลมออกไป
การขยายตัวของหริภุญไชยซึ่งอยู่ลุ่มน้ำปิง ไปทางลุ่มแม่น้ำวัง และแม่น้ำยมดูได้จากเวียงรูปหอยสังข์

ที่ยังเห็นได้อยู่คือ หริภุญไชย-ลำพูน เขลางค์-ลำปาง พลนคร-แพร่

และแทบมองไม่เห็นแต่ยังคงมีร่องรอยคูน้ำคันดินที่เวียงลอง
การเดินทางไปวัดพระธาตุแหลมลี่

บนถนนสาย 11 จากลำปาง ผ่านทางแยก ลอง-วังชิ้นไป 16 ก.ม.

แยกซ้ายเข้า ทล.1403 ไป 3.5 ก.ม. ถึงทางแยกซ้ายเข้าวัดพระธาตุแหลมลี่

เลี้ยวซ้ายไป 1 ก.ม. ถึงวัดตำนานก่อนเลย

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จมาแสดงธรรมชื่อว่า “สารัมมะจิตตะสูตร”

ส+อารฺมมณ = สารฺมมณ ; ส แปลว่ามี , อารัมมณะ แปลว่าอารมณ์ รวมเป็น จิตที่รู้ว่ามีอารมณ์


เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้ 220 ปี

พระยาศรีธรรมาโศกมหาราช พร้อมด้วยพระอรหันต์ 400 องค์ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่นั่น


นี่ก็ตำนาน

ราว พ.ศ. 949

พระยาพรหมกุลี เป็นผู้ครองเมืองเววาภาษีต์ - เมืองลอง

พระยามินัยยะเป็นผู้ครอง เมืองอาลัยยะราโม - เมืองทุ่งยั้ง

พระยาจังโกเป็นผู้ครองเมืองฝาง - น่าจะเป็นเมืองฝางสวางคบุรี

พระยาศิริสุทธะวังสา เป็นผู้ครองเมืองละโว้ (ลพบุรี)

ได้เป็นสหายกันก็ได้มาสร้างพระธาตุแหลมลี่


นี่dHตำนานมุขปาฐะ

คำว่า เววาทะภาษิต ปรากฏชื่อในตำนานพระธาตุแหลมลี่ ตำนานพระธาตุศรีดอนคำ และตำนานพระธาตุขวยปูหรือตำนานพระธาตุเจ้าปูคำ

เล่าว่า มาจากการถกเถียงเรื่องหลงทางมาที่เมืองลองของเหล่าเสนาอามาตย์

ที่ตามเสด็จพระนางจามเทวีขึ้นไปครองเมืองหริภุญไชย แล้วมาผิดทาง


สถานที่จริง

วัดพระธาตุแหลมลี่ถูกสร้างให้เป็นเวียงมหาธาตุ โดยใช้แม่น้ำยมเป็นคูน้ำ

ในเวียงมีพระธาตุแหลมลี่เป็นพระมหาธาตุกลางเวียง

มีพระธาตุน้อยปากถ้ำ (พระธาตุน้อย)

และพระธาตุอีกองค์หนึ่ง เป็นพระธาตุบริวาร
(ปัจจุบันปรากฎเพียงซากฐานตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระธาตุแหลมลี่ )

มีกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐเป็นเขตพุทธาวาส ล้อมพระธาตุแหลมลี่ อุโบสถ และวิหาร

วิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้านอน “พระเจ้าเววาทะภาษิต”
ครั้งนี้ตอนเข้าไปไหว้พระนอนในวิหาร ได้มีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งตามมาเปิดไฟให้

พาเดินชมสถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวให้ได้นำมาถ่ายทอดครั้งนี้

บางเรื่องราวมาจากนิมิตรของหลวงพ่อ

เข้าไปในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ถอดรองเท้าไว้หน้าประตูวัด ตรงที่รองเท้าที่ถอดเป็นตัวอย่าง มองตรงไปเป็นวิหารพระนอน
ทางขวา จั่วสีแดง เป็นวิหารที่สร้างตรงอุโบสถเก่าที่ถูกไฟไหม้
นึกถึงตาลปัตร
วิหารพระนอน ประดิษฐานพระเจ้าเววาทะภาษิต
พระพุทธรูปเก่าที่ได้ยกขึ้นจากดิน และสร้างวิหารขึ้น


ต้นโพธิข้างพระธาตุพระธาตุแหลมลี่

เป็นเจดีย์ฐานเขียงสี่เหลี่ยมสามชั้น แปดเหลี่ยมสามชั้น ฐานรูปบัวแปดเหลี่ยม

บัวปากระฆัง รับองค์ระฆังบัวแปดเหลี่ยม บัลลังก์ ปล้องไฉน ปลี ลูกแก้ว ปกฉัตร

มีกำแพงแก้วรอบองค์เจดีย์ร่องรอบแนวกำแพงแก้วที่ล้อมรอบเขตพุทธาวาส - วิหาร อุโบสถ(เก่า) และเจดีย์
เจดีย์น้อยปากถ้ำ

เจดีย์ในกำแพงแก้ว

ฐานเขียงสี่เหลี่ยม ฐานบัวสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสองยืดตัวขึ้น มีอกไก่

รับบัวถลา (บัวคว่ำ) แปดเหลี่ยมเหลือ 4 ชั้น
มีปากถ้ำอยู่ทางด้านตะวันออกของเจดีย์ - ปิดไปแล้ว

ถ้ำนี้เป็นทางทอดยาวไปยังด้านในอุโบสถเก่าที่ถูกไฟไหม้
น่าจะเป็นรูปเก่าปากถ้ำ อยู่ตรงไหนของรูปข้างบนนะ ????
ศาลเจ้าที่หรือเปล่า - ฟังไม่ทัน แต่ประกอบไปด้วยต้นสักยักษ์ จำปี จำปา ถ้าจำไม่ผิดนะคะ - ต้นที่ผูกผ้าไว้เขาพาเดิน - เท้าเปล่าทั้งคนพาไปและคนตาม

ไปยังเจดีย์บริวารอีกองค์ที่เหลือแต่ฐาน

แต่ไปไม่ถึงหรอกหญ้าท่วม หยุดแค่นี้ไม่ไปแล้ว

คนนำก็บอกว่าอยู่นี่เองมีร่มกางไว้ ซูมดู เห็นตรงที่ร่มกางไว้


ลานตรงนี้เขาว่าเจ้าแม่จามเทวีมาปลูกที่พักไว้

ถัดไปเป็นลานจอดเรือ แต่พันกว่าปีแล้วเนอะ - จากนิมิตรหลวงพ่อ
ฟังไม่ทันอีกละว่าเป็นที่ผูกช้าง ผูกม้าหรือ ช้างกะม้านี้เป็นของมีมาแต่เดิมที่พบ
แม่น้ำยมทางเหนือของเจดีย์ปากถ้า
วิหารใหม่ที่สร้างแทนอุโบสถเดิมที่ถูกไฟไหม้
หลวงพ่อสององค์ทางขวาคือของเดิม

ปากถ้าอีกด้านในโบสถ์ คนนำทางบอกว่าอยู่หน้าแท่นพระเจ้า ปิดไปแล้วเช่นกัน
ของเก่า


อุโบสถใหม่บันทึกไว้เมื่อ 30-9-2563
ขอบคุณกูเกิลแมปค่ะ


Create Date : 18 ตุลาคม 2563
Last Update : 18 ตุลาคม 2563 15:38:40 น. 18 comments
Counter : 379 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnonnoiGiwGiw, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณหอมกร, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณSleepless Sea, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmariabamboo, คุณTurtle Came to See Me, คุณMDG, คุณเนินน้ำ, คุณnewyorknurse


 
เที่ยวช่วงนร้ได้ฟิลฝนๆชุ่มฉำดีจังพี่..
จากบล็อก.. น้องก็ชอบกินแกงโฮ๊ะเหมือนกันค่ะ​ อิอิ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:17:06:00 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องตุ๊ก

ตามน้องตุ๊กมาไหว้พระที่วัดแหลมลี่ จ้ะ
ตุ๊ก อธิบายเส้นทางได้ละเอียด ให้ความรู้
เกี่ยวกับ เส้นทางต่าง ๆ ประวัติความเป็นมา
ของสถานที่ที่กล่าวถึง ได้ความรู้ดีมาก จ้ะ
วัดแหลมลี่ มีองค์พระพุทธรูปงดงาม
หลายองค์ พระนอน งามมากนะ
โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:18:33:50 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ขับรถเที่ยวหน้าฝนด้วยความระมัดระวังค่ะพี่ตุ๊กโดย: หอมกร วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:18:53:11 น.  

 
เป็นวัดที่ดูสงบร่มรื่นมากเลยครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:19:26:45 น.  

 
ถนนสองข้างทางวันนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลย เขียวชอุ่มดี

วัดวัดดูร่มรื่นดีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 ตุลาคม 2563 เวลา:21:54:07 น.  

 
ชอบความเงียบของป่าจัง


โดย: ธนูคือลุงแอ็ด วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:1:01:19 น.  

 
แพร่เป็นจังหวัดที่ยังไม่เคยไปเยือนเลยแฮะ ช่วงนี้ฝนเยอะยังไม่ค่อยน่าออกไปไหนไกลๆ เท่าไหร่นิ รอหน้าหนาวก่อนละกันจะไปเยือน


โดย: fevestival (สมาชิกหมายเลข 6023213 ) วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:2:11:45 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:3:30:17 น.  

 
ไปแอ่วในฤดูฝน ดูเขียวงามสดใสเนาะ

...
หันแผนที่ ศรีสัขชนาลัย กับเวียงเถิน อยู่
ระนาบเดียวกัน ถ้ามีถนนตัดไปหากันคง
จะมีแต่ยังบ่าหัน.. ผมยังกึ๊ดว่ามันไกลกัน


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:5:52:47 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:6:56:23 น.  

 
สวัสดีครับ

แวะมาอีกครั้ง ไปเที่ยวด้วยนะครับ
ขอบคุณที่แวะไปครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:12:27:09 น.  

 
ต้นปีกะว่าจะไปแพร่ครับ แล้วคงเลยไปน่านซักวันาสองวันด้วย


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:14:32:05 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่า บรรยากาศเขียวชอุ่ม ดูร่มรื่นมากเลยค่า


โดย: Emmy Journey พากิน พาเที่ยว วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:16:05:22 น.  

 
สวัสดีครับ
ขอบคุณที่แวะไปครับ
บทกลอนเพราะมากครับ ชอบๆครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:17:04:01 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog


เขาสวย นาสวย วัดสวย น่าเดินทางจังค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:18:33:18 น.  

 
ตามมาไหว้พระเช่นเคยค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 19 ตุลาคม 2563 เวลา:21:30:16 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ
บรรยากาศ​ ธรรมชาติสวยจริงๆ


โดย: newyorknurse วันที่: 20 ตุลาคม 2563 เวลา:2:56:36 น.  

 
เดี๋ยวนี้ มีเส้นทางจากทุ่งเสลี่ยม ขึ้นไป อ ลอง ได้เลยหรือครับ?


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 20 ตุลาคม 2563 เวลา:15:21:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16


 
tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


ทริปน่าน ตุลาคม 2563 ตอนที่ 1 วัดพระธาตุแช่แห้ง


Always Lift Him Up _ Kanaka Wai Wai - Ry Cooder ... ความหมาย


ก๋วยเตี๋ยวร้านนายเหมาะ - เชียงใหม่


Take It Easy - Eagles ... ความหมาย


Sangsuma German Restaurant (Homemade Kitchen) ... เชียงใหม่


สาวเหนือปิ๊กบ้าน ;โคราช-ตากฟ้า-ตาก-เชียงใหม่ 12-11-2563 - unseen ที่สบวัง


Jealousy - Frankie Miller ... ความหมาย


Listen To The Music - Doobie Brothers ... ความหมาย


แวะ เวียงสา จังหวัดน่าน


You Can't Make Old Friends - Kenny Rogers & Dolly Parton ... ความหมาย


ของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]