bloggang.com mainmenu search


"ภาพเหมือนกับดอกทานตะวัน"
แสดงให้เห็นเหรียญที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 พระราชทานเมื่อ ค.ศ. 1633 ดอกทานตะวันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
หรือการอุปถัมภ์หลวง

ภาพเหมือนของครอบครัวโลเมลลิ (Lomelli family)
ค.ศ.1623

แอนโทนี แวน ไดค์ (Sir Anthony van Dyck หรือ Sir Anthony van Dijck; ภาษาดัทช์: Antoon van Dyck) (22 มีนาคม ค.ศ.1599 - 9 ธันวาคม ค.ศ.1641) เป็นจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาชาวเฟลมมิชซึ่งมาเป็นจิตรกรคนสำคัญประจำราชสำนักพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1ที่อังกฤษ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17

ผู้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนภาพสีน้ำมัน โดยเฉพาะภาพเหมือน ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงของแวน ไดค์เป็นภาพเหมือนของพระเจ้าชาร์ลที่ 1 และครอบครัวซึ่งวางท่าลักษณะสบายแต่สง่า แบบที่กลายมาเป็นแบบที่ใช้ในการเขียนภาพเหมือนต่อมาในอังกฤษเป็นเวลาราว 150 ปี

นอกจากภาพเหมือนแล้ว แวน ไดค์ยังเขียนภาพจากพระคัมภีร์และตำนานเทพ และเป็นจิตรกรคนสำคัญผู้ริเริ่มใช้สีน้ำ และ การแกะภาพโลหะ (etching)


ชีวิตเบื้องต้น

แอนโทนี แวน ไดค์เกิดในครอบครัวที่มั่งคั่ง ที่อันท์เวิร์พในประเทศเบลเยียมปัจจุบัน และเป็นผู้มีความสามารถทางการเขียนมาตั้งแต่ต้น ภายในปี ค.ศ.1609 ก็ได้เข้าศึกษาการเขียนภาพกับเฮนดริค ฟาน บาเล็น (Hendrick van Balen)

และเป็นช่างเขียนอิสระเมื่อปี ค.ศ.1615 ตั้งเวิร์คช็อพร่วมกับยาน บรูเกล ผู้ลูก (Jan Brueghel the Younger) เพื่อนรุ่นน้อง เมื่อมีอายุได้ 15 ปี แอนโทนี แวน ไดค์ก็เป็นจิตรกรผู้มีชื่อเสียงแล้วจากที่เห็นได้จาก “ภาพเหมือนตนเอง” ที่เขียนเมื่อปี ค.ศ.1613-1614

แอนโทนีได้รับเข้าเป็นสมาชิก ของสมาคมเซนต์ลูคแห่งอันท์เวิร์พ ในฐานะช่างเขียนอิสระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1618 ภายในสองสามปึก็ได้เป็นผู้ช่วยเอกของปีเตอร์ พอล รูเบนส์ จิตรกรผู้มีชื่อเสียงของอันท์เวิร์พและทางตอนเหนือของยุโรปทั้งหมด

ผู้ใช้วิธืจ้างเวิร์คช็อพย่อยๆ ให้ทำงานให้เวิร์คช็อพใหญ่ของรูเบนส์เอง รูเบนส์มีอิทธพลต่อแวน ไดค์เป็นอันมาก และกล่าวถึงลูกศิษย์อายุ 19 ปีว่าเป็น “ลูกศิษย์คนเก่งที่สุดในบรรดาลูกศิษย์คนอื่นๆ”

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ จะเป็นอย่างไรไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่สันนิษฐานกันว่าแวน ไดค์เป็นลูกศิษย์ของรูเบนส์ตั้งแต่ราวปี ค.ศ.1613 เพราะงานในสมัยนั้นมีลักษณะอิทธิพลของรูเบนส์ แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรแน่นอนไปกว่านี้

และอาจจะเป็นได้ว่าถึงแม้ว่าแวน ไดค์จะกลับมาอันท์เวิร์พบ้างในบางครั้ง แต่แวน ไดค์ก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในต่างประเทศ เพราะเมืองอันท์เวิร์พเริ่มหมดความสำคัญลง

ในปี ค.ศ.1620 รูเบนส์ได้รับงานชิ้นสำคัญvในการเขียนภาพบนเพดานวัดเยซูอิดที่อันท์เวิร์พ (ปัจจุบันถูกทำลายไปแล้ว) แวน ไดค์เป็นผู้หนึ่งที่ระบุไว้ว่า เป็นผู้วาดภาพจากการออกแบบของรูเบนส์


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


วุธวารวรสวัสดิ์ ปรีดิ์มนัสมโนเขษมค่ะ
Create Date :14 กรกฎาคม 2553 Last Update :31 กรกฎาคม 2553 15:17:11 น. Counter : Pageviews. Comments :0