bloggang.com mainmenu search

Sassetti Chapel ชาเปลซาสเซ็ตติ
(ส่วนหนึ่งของวัดซานตาทรินิตา)

ชาเปลซาสเซ็ตติ (Sassetti Chapel; ภาษาอิตาลี: Cappella Sassetti) เป็นชาเปลที่ตั้งอยู่ภายในวัดซานตาทรินิตา ที่เมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี สิ่งที่สำคัญที่สุดภายในชาเปลคืองานจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกโดยโดเมนนิโค เกอร์ลันเดา ที่เป็นภาพชุดชีวิตของนักบุญฟรานซิสแห่งอาซิซิ


ประวัติ

ฟรานเชสโก ซาสเซ็ตติ (Francesco Sassetti) (ค.ศ. 1421-ค.ศ. 1490) ผู้เป็นผู้จัดการผู้มีอำนาจของธนาคารเมดิชิที่เจนัว ในปี ค.ศ. 1478 ฟรานเชสโกซื้อชาเปลนักบุญฟรานซิส จากวัดซานตาทรินิตาในเมืองฟลอเรนซ์

หลังจากที่ทางวัดโดมินิคันซานตามาเรียโนเวลลา ไม่ยอมรับข้อเสนอที่จะให้ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง ที่เป็นภาพฉากชีวิตของนักบุญฟรานซิสแห่งอาซิซิในชาเปล ที่เคยเป็นของตระกูลเมดิชิ

แต่ชาเปลนั้นก็มาตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง โดยเกอร์ลันเดาที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่าชาเปลทอร์นาบุโอนิ (Tornabuoni Chapel) มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14

ฟรานเชสโกจ้างจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในฟลอเรนซ์ขณะนั้น โดเมนนิโค เกอร์ลันเดา วันลงนามในสัญญาลงชื่อใกล้กับภาพเหมือนของฟรานเชสโกและภรรยาในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1480

แม้ว่าการเขียนภาพจะไม่ได้เริ่มจนระหว่างปี ค.ศ. 1483 ถึงปี ค.ศ. 1486 ส่วนฉากแท่นบูชาเอกของชาเปลเป็นภาพ “การชื่นชมของคนเลี้ยงแกะ” ที่เขียนในปี ค.ศ. 1485

ภายในชาเปลเกอร์ลันเดาเขียนภาพชุดชีวิต ของนักบุญฟรานซิสที่รวมภาพบุคคลสำคัญๆ หลายคนในสังคม และฉากภูมิทัศน์ร่วมสมัยของฟลอเรนซ์ขณะนั้น

ลักษณะงานส่วนใหญ่มีอิทธิพลมาจาก ตระกูลการเขียนภาพแบบเฟลมมิชโดยเฉพาะจากงาน “ฉากแท่นบูชาพอร์ตินาริ” โดย ฮูโก ฟาน เดอร์ โกส์ที่ถูกนำกลับมาฟลอเรนซ์ในปี ค.ศ. 1483

ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่หอศิลป์อุฟฟิซิ

ชาเปลซาสเซ็ตติได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 2004


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


จันทรวารสิริวิบูลย์ รัศมิสูรย์ส่องจำรูญจรัสเรืองค่ะ
Create Date :14 มิถุนายน 2553 Last Update :21 มิถุนายน 2553 0:43:36 น. Counter : Pageviews. Comments :0