bloggang.com mainmenu search

“ซุ้มชิโบเรียม” เหนือแท่นบูชา
ภายในวัดซานตามาเรียอัซซันตา ที่ลูยาโน อิตาลี


ซุ้มชิโบเรียม
ซุ้มชิโบเรียม (Ciborium) เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ที่เป็นซุ้มรองรับด้วยเสาสี่เสา ที่ตั้งอยู่เหนือแท่นบูชาภายในบาซิลิกา หรือมหาวิหารหรือคริสต์ศาสนสถานอื่นๆ

ซุ้มชิโบเรียมอาจจะเรียกอย่างไม่ถูกต้องนักว่าพิดานศักดิ์

ซุ้มชิโบเรียมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือซุ้มเซนต์ปีเตอร์ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 8 ทรงจ้างให้จานโลเรนโซ เเบร์นินี ให้ออกแบบโครงสร้างสำหรับตั้งเหนือที่ฝังศพนักบุญปีเตอร์ ระหว่างการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ใหม่ในกรุงโรม

เเบร์นินีออกแบบซุ้มที่ประกอบด้วยเสาโซโลมอน (solomonic column) สี่เสา ขนาดยักษ์รอบแท่นบูชาพร้อมด้วยหลังคา เสาโซโลมอนเดิม อุทิศให้แก่มหาวิหารโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1

ตามธรรมเนียมแล้วเชื่อกันว่า เป็นเสาที่มาจากวัดแห่งเยรุซาเล็ม แต่อันที่จริงแล้วเสาที่ว่า อาจจะมาจากวัดในไบแซนเทียม ส่วนล่างที่สุดของเสาของเเบร์นินีเป็นร่องเกลียว ตอนกลางและตอนบนตกแต่งด้วยช่อมะกอกและใบเบย์ ที่เต็มไปด้วยผึ้งและยุวเทพเล็กๆ

ที่ฐานของเสาทุกเสา มีตราอาร์มของสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 8 และของตระกูลบาร์แบรินิ ที่มีสัญลักษณ์เป็นผึ้ง การออกแบบทำให้สร้างความรู้สึกว่า เกลียวม้วนตัวกันขึ้นไปทางตอนบนขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


วุธวารสิริสวัสดิ์ โสมนัสวัฒนสิริค่ะ
Create Date :03 กรกฎาคม 2553 Last Update :7 กรกฎาคม 2553 21:08:06 น. Counter : Pageviews. Comments :0