bloggang.com mainmenu search
โรม-Rome หรือ โรมา-Roma เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรโรมัน สาธารณรัฐโรมัน จักรวรรดิโรมัน

เป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก ก่อนมีสถานะเมืองหลวงของอิตาลีตั้งแต่ ค.ศ.1870

ทั้งยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยที่หลังสิ้นสุดยุคกลาง (นักประวัติศาสตร์กำหนดช่วงเวลาสมัยกลาง หรือยุคกลาง-Medieval Age ของสากลโลกไว้ว่า

การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกใน ค.ศ.476 เป็นจุดเริ่มต้นสมัยกลาง) โรมอยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผู้สร้างสรรค์ ให้โรมเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลี เช่นเดียวกับฟลอเรนซ์

มีการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และไมเคิลแองเจโลได้วาดภาพปูนเปียกประดับภายในวัดน้อย ซิสตีน เป็นต้น


โรมตั้งอยู่ในแคว้นลาซีโอ ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ นิคมแรกเริ่มตั้งขึ้นบนเนินเขาที่หันหน้าไปทางบริเวณน้ำตื้นด้านข้างเกาะไทเบอร์ ซึ่งเป็นบริเวณน้ำตื้นตามธรรมชาติเพียงแห่งเดียวตามลำน้ำในพื้นที่นี้

Rome of the Kings สร้างขึ้นบนเนินเขาเจ็ดแห่ง ได้แก่ Aventine, Caelian, Capitoline, Esquiline, Palatine, Quirinal และ Viminal และโรมในยุคใหม่ยังมีพื้นที่พาดผ่านแม่น้ำอานีเอเน ที่บรรจบกับแม่น้ำไทเบอร์บริเวณทางเหนือของศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชื่อ Rome มีข้อสันนิษฐานถึงที่มาอยู่หลายทาง ที่สำคัญได้แก่ ว่ามาจากนาม Romulus (รอมิวลุส) ผู้ก่อตั้งเมือง บ้างว่ามาจาก Rumon หรือ Rumen ชื่อในสมัยโบราณของแม่น้ำไทเบอร์

มีรากศัพท์เดียวกับคำ rheo ในภาษากรีก และคำ ruo ในภาษาละติน ทั้งสองคำหมายถึงกระแสน้ำไหล บ้างว่ามาจากคำว่า ruma ในภาษาอีทรัสแคน มีรากศัพท์มาจากคำว่า rum- หมายถึงหัวนม

ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจอ้างอิงถึงหมาป่าที่เลี้ยงดูและให้นมฝาแฝดรอมิวลุส-เรมุส (Remus) หรืออาจอ้างอิงถึงรูปร่างของเนินเขา Palatine และ Aventine และบ้างว่ามาจากคำ rhome ในภาษากรีก หมายถึงความแข็งแกร่ง

หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เป็นโรมในปัจจุบัน มีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างน้อย 14,000 ปีมาแล้ว แต่มีชั้นเศษหินหนาที่อายุน้อยกว่านั้น มาปกคลุมชั้นผิวดินตั้งแต่ยุคหินเก่าและยุคหินใหม่

นอกจากนี้ หลักฐานของเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผาและอาวุธหิน ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 10,000 ปีมาแล้ว แต่ตำนานการก่อตั้งโรม ที่เป็นที่รู้จักดีก็อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปจากจุดเริ่มต้นที่แท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นมานานกว่าในตำนานมาก

ตำนานกำเนิดโรมเล่าว่า รอมิวลุส (771 ปีก่อนคริสตกาล-717 ปีก่อนคริสตกาล) และ เรมุส (ตาย 753 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นพี่น้องฝาแฝด เป็นบุตรชายของนักบวชหญิงพรหมจรรย์ รีอา ซิลเวีย กับมาร์ส เทพเจ้าแห่งสงคราม รอมิวลุสและเรมุสถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำไทเบอร์ตั้งแต่แบเบาะ และเติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดูของหมาป่า

เมื่ออายุ 18 ปี ทั้งคู่ออกเดินทางไปตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านของรอมิวลุสชื่อโรม หมู่บ้านของเรมุสชื่อรีมอเรีย (ไม่มีผู้ใดทราบตำแหน่งแน่นอนของหมู่บ้านนี้) ต่อมาทั้งคู่ขัดแย้งกันและได้ประลองกำลังเมื่อวันที่ 21 เมษายน 753 ปีก่อนคริสตกาล

เรมุสตาย ส่วนรอมิวลุสขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของโรม เขาปกครองโรมอยู่เป็นเวลา 38 ปี แล้วหายสาบสูญไปหลังเกิดพายุ ตำนานกล่าวว่ารอมิวลุสไปเกิดใหม่บนสวรรค์ ในนามควิรินุส (Quirinus)


ขอขอบคุณ ข่าวสดออนไลน์

คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.com


โสรวารสวัสดิ์วัฒนานะคะ
Create Date :28 พฤษภาคม 2554 Last Update :28 พฤษภาคม 2554 13:45:43 น. Counter : Pageviews. Comments :0