bloggang.com mainmenu search


หอประชุมสงฆ์สิบเหลี่ยมหนุนด้วยค้ำยันแบบปีก

ฉากกางเขนกันระหว่างทางเดินกลางกับบริเวณสงฆ์
หรือบริเวณร้องเพลงสวด

หน้าต่างกุหลาบทางด้านแขนกางเขน

มหาวิหารลิงคอล์น (Lincoln Cathedral) เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1074 และมาเสร็จราวปี ค.ศ. 1540 เป็นมหาวิหารแบบอังกฤษทั้งรูปแบบและความหลากหลายของสถาปัตยกรรม

อเลค คลิฟตัน-เทย์เลอร์บรรยายว่า “เมื่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว (มหาวิหารลิงคอล์น) ก็เป็นมหาวิหารที่เลิศมากที่สุดในอังกฤษ”

ด้านหน้าที่ดูไม่กลมกลืนกัน แสดงให้เห็นประตูแบบนอร์มัน ฉากกอธิค และหอและจั่วที่สร้างคนละสมัย

สันนูนแล่นตลอดแนวบนเพดานทำให้ดึงสายตาตามแนวเพดานไปยังบริเวณคริสต์ศาสนพิธี


สรุปลักษณะสำคัญของมหาวิหารลิงคอล์น

ผังเป็นกางเขนสองชั้น (double cross) แขนกางเขนแรก กางยื่นออกไป แขนกางเขนสองใกล้บริเวณพิธีมีมุขชาเปล ระเบียงคดสร้างอิสระจากตัววัด และหอประชุมสงฆ์เป็นสิบเหลี่ยมหนุนด้วยค้ำยันแบบปีกขนาดใหญ่

ด้านหลังวัดเป็นสี่เหลี่ยมตกแต่งด้วยหน้าต่างประดับกระจกสีขนาดใหญ่เป็นลวดลายเรขาคณิต

ภายในเน้นความยาวและแนวนอน เส้นดิ่งของคูหาโค้ง ระเบียงแนบเหนือทางเดินกลาง และหน้าต่างชั้นบนทำให้เด่นด้วยเส้นขวางตลอดแนว บนเพดานโค้งแหลมมีสันนูนแล่นตลอดแนวทำให้ดึงสายตาตามแนวเพดานไป

เหนือจุดตัดระหว่างทางเดินกลางและแขนกางเขนเป็นหอใหญ่สูง 270 ฟุตซึ่งรองรับมณฑปมาร่วมสามร้อยปีแล้ว

ด้านหน้าให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่แต่ไม่ดูไม่สอดคล้องกัน จั่วและหอสูงสองหอที่พุ่งขึ้นมาเป็นการก่อสร้างคนละสมัย -- นอร์มัน และกอธิค -- อยู่หลังฉากกอธิคมหึมา ที่เต็มไปด้วยรูปปั้นที่ประกบด้วยหอแหลมสองหอ

ทางตอนปลายที่มีขนาดใหญ่พอที่จะทำเป็นหอหลักได้ ตรงกลางเป็นโค้งใหญ่สามโค้งรอบหน้าต่าง และมีประตูแบบนอร์มัน

หอเน้นความสูงมีกำแพงค้ำยันหลายเหลี่ยมค้ำ ทำให้เกิดเงาดิ่งเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก ซุ้มโค้งที่เว้าลึกเข้าไปก็ทำให้เกิดเงาเช่นเดียวกัน

ขณะที่ความใหญ่ของฉากรูปปั้นด้านหน้า ทำให้ลดความรู้สึกว่าสูงลง
การตกแต่งที่เด่นภายในคือความตัดกันของบัวหินอ่อนสีมืด และสันตัดกับหินสีอ่อนของตัววัด

การย้ำการใช้ซุ้มโค้งไม่เฉพาะแต่ซุ้มโค้งสองข้างทางเดินกลาง แต่คูหาโค้งเล็กตลอดแนวผนังสองข้างด้วย และ การใช้เพดานโค้งแหลมแบบสัน (rib vault) ซ้อนกัน การย้ำรูปทรงง่ายๆ นี้จะเห็นได้จากการตกแต่งฉากหน้าวัดและการจัดหน้าต่างด้วย

ทัศนศิลป์ที่ใช้ก็สื่อเรื่องราวก็มี หน้าต่างประดับกระจกสี และรูปแกะสลัก แต่ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปมากระหว่างสมัยยุบอาราม ในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่ 8


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สิริสวัสดิ์วุธวาร สิริมานภิรมย์ปรีดิ์นะคะ
Create Date :10 พฤศจิกายน 2553 Last Update :10 พฤศจิกายน 2553 0:17:53 น. Counter : Pageviews. Comments :0