bloggang.com mainmenu search


นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป

นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป (Aurelius Augustinus หรือ Augustine of Hippo หรือ Saint Augustine) เป็นนักบุญทางคริสต์ศาสนา เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 354 ที่เมืองทากาส ในประเทศแอลจีเรีย และถึงแก่กรรมเมื่อ 28 สิงหาคม ค.ศ. 430) ที่เมืองฮิปโปเรเจียส ในประเทศแอลจีเรีย

เป็นนักปรัชญา นักเทววิทยา และเป็นบิชอปที่เมืองฮิปโปเรเจียส นักบุญออกัสตินเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการวิวัฒนาการของคริสต์ศาสนาทางตะวันตก ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งศาสนาและเป็นผู้ริเริ่มปรัชญาเกี่ยวกับ “ปฐมบาป” (Original sin) และ “สงครามยุติธรรม” (Just war)

ในนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายอังกลิคัน นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโปเป็นนักบุญและคริสต์ศาสนปราชญ์ และเป็นนักบุญของลัทธิออกัสติเนียน

ลัทธิหลายลัทธิของนิกายโปรเตสแตนต์ โดยเฉพาะลัทธิคาลวินิสม์ (Calvinism) ถือว่านักบุญออกัสตินเป็นนักเทววิทยาคริสเตียนคนหนึ่ง ผู้เป็นบิดาของการปฏิรูปศาสนา ทางนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ถือว่าออกัสตินเป็นนักบุญ

แต่มีบางส่วนที่ถือว่าออกัสติน เป็นคนนอกศาสนาเพราะคำกล่าวของพระองค์ที่เรียกกันว่า “filioque clause” ออร์โธด็อกซ์เรียกนักบุญออกัสตินว่า “Blessed Augustine” หรือ “นักบุญออกัสติน the Blessed”

การเรียกว่า “Blessed” ต่างกับคำว่า “Blessed” หรือ “บุญราศี” ที่ใช้กันทางตะวันตก “Blessed” มิได้แปลว่าออกัสติน มีตำแหน่งต่ำกว่านักบุญแต่เป็นการแสดงความนับถือ

ความสำคัญของนักบุญออกัสติน ต่อนิกายนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์มืใช่ข้อเขียนทางเทววิทยาคริสเตียน แต่เป็นข้อเขียนทางจิตใจ นอกจากนั้นนักบุญออกัสตินยังมีความเชื่อในอำนาจอันสูงสุดของพระสันตะปาปา

นักบุญออกัสตินเกิดที่เมืองทากาส ในปัจจุบันคือประเทศแอลจีเรียเป็นลูกชายคนโตของนักบุญมอนิคาแห่งฮิปโป (Monica of Hippo) ได้รับการศีกษาทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา และได้รับศีลจุ่มที่มิลาน

งานของนักบุญออกัสตินรวมทั้ง “คำสารภาพของนักบุญออกัสติน” (Confessions) ซึ่งถือกันว่าเป็นหนังสืออัตชีวประวัติเล่มแรก ของตะวันตกที่ยังอ่านกันอยู่ทุกวันนี้


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สิริสวัสดิ์ภุมวาร มานโชติโชนช่วงดั่งดวงวิเชียรฉายนะคะ
Create Date :07 ธันวาคม 2553 Last Update :7 ธันวาคม 2553 9:47:46 น. Counter : Pageviews. Comments :2