bloggang.com mainmenu searchชีวิตของพระแม่มารี (Life of the Virgin หรือ Life of the Mary) เป็นฉากชุดจากชีวิตของพระแม่มารี พระมารดาของพระเยซูที่เป็นหัวเรื่องที่ใช้เขียนภาพชุดในศิลปะคริสต์ศาสนา มักจะเป็นชุดที่ประกอบกับหรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพชุดชีวิตของพระเยซู

จำนวนฉากก็ต่างกันไปตามแต่เนื้อที่ใช้วาดภาพ ลักษณะการเขียนก็อาจจะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมแผง หน้าต่างประดับกระจกสี หนังสือวิจิตร พรมทอแขวนผนัง งานสลักหิน งานแกะงาช้างและอื่นๆ


ฉากที่ใช้

การแต่งงานของพระแม่มารี โดย จอตโต ดี บอนโดเน
พระเยซูตรึงกางเขน ชะลอร่างจากกางเขน ปิเอต้า การทรยศต่อพระเยซู ไพเลท ล้างพระหัตถ์ พระเยซูแบกกางเขน การนำพระเยซูเข้าวัด (Presentation of Christ in the Temple) พระเยซูในหมู่นักปราชญ์ (Christ among the Doctors)

คริสต์ศตวรรษที่ 15 หนังสือประจำชั่วโมงชีวิตของพระแม่มารีบางครั้งก็รวมกับภาพชุดชีวิตพระเยซู หรือบางครั้งก็จะรวมกับฉากจากทุกขกิริยาของพระเยซู

ถ้ารวมก็มักจะข้ามจากเมื่อพระเยซูยังทรงพระเยาว์ ไปจนถึงตอนที่พระแม่มารีเสียชีวิต และจบด้วยฉากพบพระเยซูในหมู่นักปราชญ์ (Christ among the Doctors) ซึ่งเป็นฉากสุดท้ายของพระเยซูเมื่อยังทรงพระเยาว์

ภาพชุดชีวิตของพระแม่มารีที่สำคัญที่สุดชุดหนึ่ง ก็ได้แก่ภาพภายในชาเปลทอร์นาบุโอนิ (Tornabuoni Chapel) ภายในวัดซานตามาเรีย โนเวลลาที่ฟลอเรนซ์โดยโดเมนนิโค เกอร์ลันเดาที่วาดระหว่างปี ค.ศ. 1485 และปี ค.ศ. 1490

ในชาเปลสโครเวยี (Scrovegni Chapel) ที่ปาดัวโดยจอตโต ดี บอนโดเน ที่เขียนเสร็จราว ค.ศ. 1305 และ มาเอสตา (Maestà) โดยดูชิโอที่เขียนเสร็จราว ค.ศ. 1308 หรืองานโมเสกจากปลายสมัยไบเซ็นไทน์ที่วัดคอรา (Chora Church) ที่สร้างตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14

ซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ฉากชีวิตของตะวันออกและตะวันตก - นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ มีวันสมโภชน์ สำหรับฉากชีวิตเจ็ดฉากแรก - แต่อีก 16 ฉาก จนก่อนที่จะถึงฉากการประกาศของพระแม่มารี (Visitation) คล้ายกับฉาก 15 ฉากในสมัยเดียวกันกับที่จอตโต ดี บอนโดเนเขียน

เมื่อฉากชุดของคอราเริ่มอีกครั้ง ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพจากฉาก “ชีวิตของพระเยซู” เริ่มด้วยฉากที่พระเยซูมาประสูติ เช่นเดียวกับงานเขียนของจอตโต ดี บอนโดเน และงานของศิลปินตะวันตกอื่นๆ ฉากชีวิตของจอตโต ดี บอนโดเนเขียนเป็นฉากที่ครบชุด ที่มีด้วยกันทั้งหมด 26 ฉาก

ฉากคู่ที่มักจะเห็นกันบ่อยและเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป คือฉากการประกาศของเทพ และ การประสูติของพระเยซู แต่บางครั้งก็จะเป็นฉากการสวมมงกุฏพระแม่มารี ที่ใช้แทนฉากสองฉากนี้

ฉากชุดในชาเปลทอร์นาบุโอนิมีด้วยกัน 9 ฉากมีฉาก “การประกาศของพระแม่มารี” ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพชุด “ฉากชีวิตของนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์” “ฉากชีวิตของพระเยซู” มีหลายฉากที่เป็นฉากร่วมกับ “ฉากชีวิตของพระแม่มารี”

เช่นที่เห็นในชาเปลซโครเวยี อัลเบรชท์ ดือเรอร์ สร้างภาพพิมพ์แกะไม้ 19 ฉากจากชีวิตของพระแม่มารีที่แพร่หลายและมีอิทธิพลต่องานอื่นๆ

จำนวนฉากชีวิตของพระแม่มารีทั้งหมด มีเป็นจำนวนมากมาจนถึงสมัยกอธิคตอนต้น ลาฟองเตน-โดซอยจ์ผู้เชี่ยวชายทางด้านนี้ลำดับว่าก่อนที่จะถึงฉาก “การประกาศของเทพ” ที่พบในศิลปะตะวันตกก็มีด้วยกัน 53 ฉากเข้าไปแล้ว

แต่ก็มีเพียงตัวอย่างเดียวที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากหนังสือวิจิตรจากเยอรมันีจากคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ยังเหลืออยู่ครบชุด ในจำนวนนั้น 17 ภาพเป็นภาพก่อน “การประสูติของพระแม่มารี” แต่ฉากต่างๆ เหล่านี้มาจำกัดลงมากในปลายยุคกลาง


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สวัสดิ์สิริธีววาร สิริมานรมณีย์ค่ะ
Create Date :31 พฤษภาคม 2553 Last Update :10 มิถุนายน 2553 16:13:49 น. Counter : Pageviews. Comments :0