bloggang.com mainmenu search

“การสมมงกุฏของแมรี”
แสดงตรีเอกภาพเป็นภาพเหมือนมนุษย์สามคน

งานศพของเอเทียง เชวาลิเย

ฌอง โฟเคท์ (Jean Fouquet หรือ Jehan Fouquet) (ค.ศ. 1420 - ค.ศ. 1481) เป็นจิตรกรคนสำค้ญของฝรั่งเศสของคริสต์ศตวรรษที่ 15 มีความสำคัญ ทั้งการเขียนภาพบนแผ่นไม้และการเขียนภาพสำหรับ หนังสือวิจิตร (Illuminated manuscript)

และเป็นผู้เริ่มการวาดภาพเหมือนแบบจุลจิตรกรรม (Miniature)


ชีวิต

ฌอง โฟเคท์เกิดที่เมืองทัวร์ ประวัติของโฟเคท์ ไม่มีให้ทราบมากนักนอกจากว่าได้ไปประเทศอิตาลีราวปี ค.ศ. 1437 และได้เขียนภาพของสมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 4 ซึ่งเหลือเพียงงานลอกที่มาทำกันหลังจากนั้น

หลังจากที่กลับมาจากอิตาลีโฟเคท์ก็นำอิทธิพลทัสเคนี มาผสมกับแบบฝรั่งเศสของตนเอง และลักษณะของยาน แวน เอค ซึ่งกลายมาเป็นฐานของจิตรกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15

ฉะนั้นโฟเคท์จึงถือว่าเป็นผู้ริเริ่มตระกูลศิลปะใหม่ตระกูลหนึ่ง นอกจากนั้นโฟเคท์ก็ยังเป็นจิตรกร ประจำราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 แห่งฝรั่งเศสด้วย

งาน

“พระแม่มารีและพระบุตรล้อมรอบด้วยเทวดา” (Virgin and Child Surrounded by Angels) เขียนเมื่อปี ค.ศ. 1450 ความสามารถที่เด่นที่สุดของโฟเคท์ คือการวาดภาพในหนังสือวิจิตร ซึ่งทำได้อย่างคมชัดและมีรายละเอียดที่สวยงาม

โฟเคท์สามารถแสดงภาพที่มีพลัง ในการแสดงออกในเนื้อทีที่จำกัด ความสำคัญของโฟเคท์จะเห็นได้ จากการรวบรวมงานจากทั่วยุโรปมาจัดงานแสดงภาพเขียน ที่หอสมุดแห่งชาติที่ปารีส

งานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนื่งของโฟเคท์คืองานบานพับภาพสอง “เมลุง” (Melun) ที่เขียนราวปี ค.ศ. 1450 เดิมตั้งอยู่ภายในมหาวิหารเมลุน ภาพทางปีกซ้ายเป็นภาพของเอเทียง เชวาลิเย (Etienne Chevalier) และนักบุญสตีเฟนผู้เป็นนักบุญผู้พิทักษ์ (ปัจจุบันอยู่ที่เกอเมิลเดอแกเลอรี (Gemäldegalerie) ที่เบอร์ลิน)

ทางปีกขวาเป็นภาพพระแม่มารีและพระบุตร ล้อมรอบด้วยเทวดา (ปัจจุบันอยู่ที่ราชพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ ที่อันท์เวิร์พ ประเทศเบลเยียม) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา

ก็เป็นที่ทราบกันว่าพระแม่มารีในรูปเป็นภาพเหมือนของแอ็กเนส ซอเรล (รูป) พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นเจ้าของภาพเหมือนของพระเจ้าชาร์ลที่ 7 เคานท์วิลเซค (Wilczek) และ Guillaume Jouvenal des Ursins รวมทั้งภาพเขียนดินสอสี

ภาพเหมือนแบบจุลจิตรกรรม เป็นงานภาพเหมือนภาพแรกของศิลปะยุโรปตะวันตก นอกจากว่าจะนับภาพที่เขียนโดยยาน แวน เอคซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื่อกันว่าเป็นภาพแรก

งานส่วนใหญ่ของโฟเคท์คือการวาดภาพในหนังสือวิจิตร และจุลหนังสือวิจิตร วังชองทิอี (Château de Chantilly) มีงานของโฟเคท์ถึง 40 เล่มจากหนังสือประจำชั่วโมงซึ่งเขียนเมื่อปี ค.ศ. 1461 สำหรับเอเทียง เชวาลิเย


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


สวัสดิ์สิริธีววาร สิริมานรมณีย์ค่ะ
Create Date :24 พฤษภาคม 2553 Last Update :10 มิถุนายน 2553 14:43:28 น. Counter : Pageviews. Comments :0