การเริ่มใหม่...ไม่น่ากลัวสักนิด
เป็นปกติทุกปีที่คืนวันพ่อแห่งชาติจะมีการเฉลิมฉลองกัน คืนนี้ก็เช่นกันแต่ผมเองก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนเช่นเคยได้แต่ชื่นชมการจัดงานตามที่ต่าง ๆที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์แทบทุกช่อง วันพ่อสำหรับผมอาจไม่สำคัญเท่ากับวันแม่(ผมรักแม่ที่สุด)แต่สำหรับผมแล้วพ่อก็คือผู้ที่มีคุณสูงสุดเช่นกัน แต่พ่อคือผู้อยู่เบื้องหลังที่ตัวผมเองเมื่อได้เป็นพ่อคนถึงได้รู้ว่า ความเป็นพ่อ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ลูกรัก หากแต่มีไว้เพื่อความรู้สึกอื่น ๆที่แตกต่างนอกเหนือไปจากผู้เป็นแม่ ซึ่งหากลูกจะไม่รักบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเนอะ สักวันลูกคิดได้ก็จะรักเองเหมือนผมก็อาจเป็นได้ อิอิ Smiley

นั่งดูรายการโทรทัศน์สักพักก็ได้ยินเสียงดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นจากงานวันพ่อที่ อบต.จัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนัก ผมเองก็เลยหยิบกล้องคู่ใจเดินไปหลังบ้าน ท่ามกลางความมึดแสงสว่างจากดอกไม้ไฟสว่างไสว ดอกไม้ไฟดอกแล้วดอกเล่าถูกจุดอย่างต่อเนื่องยาวนานพอสมควร

ดอกไม้ไฟ...ที่เราเห็นว่าสวยงามนั้นเรามักจะเห็นความสวยงามตอนที่มันระเบิดแตกเป็นประกายสีสันสวยงามมากกว่าจุดเริ่มต้นที่มันวิ่งขึ้นฟ้าเราเห็นเป็นเส้นสีเดียวเท่านั้นไม่ได้สวยงามอะไร

ความสำเร็จของเราก็คงเช่นกัน ความสวยงามในความสำเร็จที่เกิดขึ้นบางครั้งเราต้องใช้ความพยายามอย่างแสนสาหัสกว่าจะมีความสำเร็จในวันนี้ ล้มกี่ครั้ง เริ่มใหม่กี่หน เรามักมองมันเป็นความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

แท้จริงแล้ว การเริ่มต้นใหม่ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จที่หอมหวานที่เราถวิลหานั้น มิใช่เป็นเครื่องก่อเกิดความทุกข์ใจแต่อย่างไรไม่ หากแต่มีความสวยงามท่ามกลางความพยายามที่สอดแทรกด้วยองค์ความรู้มากมายที่เกิดจากการเรียนรู้ความผิดพลาด ขลาดเขลาจากการล้มลุกคลุกคลานรวมก่อเกิดสิ่งที่มีค่ามหาศาลที่เราเรียกมันว่า...ประสบการณ์


ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ ...อ า จ ก่ อ เ กิ ด ค ว า ม เ ห นื่ อ ย ล้ า ท้ อ ถ อ ย ใ ห้ เ ร า อ ย่ า ง ห ลี ก เ ลี่ ย ง ไ ม่ ไ ด้
สิ่ ง ที่ เ ร า ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม ส ำ คั ญ เ พื่ อ เ อ า ช น ะ ค ว า ม รู้ สึ ก นี้... คื อ
ค ว า ม สุ ข ... แ ห่ ง ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ที่ ร อ ค อ ย เ ร า อ ยู่ เ บื้ อ ง ห น้ า

ห า ก ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง ค น เ ร า ใ น ทุ ก ด้ า น ไ ด้ ม า อ ย่ า ง ง่ า ย ด า ย
ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ ค ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ห นื่ อ ย ล้ า ท้ อ ถ อ ย ใ ห้ กั บ เ ร า ไ ด้
แ ล ะ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ค ง ป ร า ศ จ า ก ค ว า ม ห อ ม ห ว า น แ ล ะ ค ว า ม สุ ข เ ช่ น กั นภาพดอกไม้ไฟ...ผมเองเคยพยายามถ่ายเพื่อให้ได้ภาพสวย ๆแบบคนอื่นที่เขาถ่ายกัน

ทั้งที่ตัวผมเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางทำได้ด้วยปัจจัยมากมาย

แต่ก็ยังพยายาม เริ่มใหม่ ครั้งแล้วครั้งเล่า

หากความสำเร็จที่ตั้งไว้คือภาพดอกไม้ไฟที่สวยงามเหมือนคนอื่น ๆ

ผมยังคงไม่ประสบความสำเร็จ

แต่ในความพยายามที่ผมมุ่งมั่นนั้น ผมกลับพบว่า ภาพที่ผมได้มานั้นแม้มันจะไม่สวยเมื่อเทียบกับคนอื่น

แต่หากเราไม่คิดจะเปรียบเทียบ แต่กลับพยายามมุ่งหาความสำเร็จในรูปแบบใหม่ ๆ

ภาพดอกไม้ไฟที่ได้มาค่ำคืนนี้ ...ช่างงดงามเหลือ

และสร้างความมุ่งมั่นสำหรับการเริ่มต้นใหม่เพื่อให้ได้ภาพแปลกใหม่ต่อไป

การเริ่มต้นใหม่...จึงไม่น่ากลัวเลยสักนิด


Smiley
Create Date : 06 ธันวาคม 2557
Last Update : 6 ธันวาคม 2557 15:00:20 น. 17 comments
Counter : 2854 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ...

แวะมาอ่านบทความดีดี..การเริ่มต้นใหม่...

ขอให้มีความสุขมากๆนะคะโดย: อ้อมแอ้ม IP: 49.230.79.111 วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:15:47:01 น.  

 
การเริ่มต้นใหม่ใช่ว่าจะสู่เป้าหมายความสำเร็จทุกครั้ง
แต่ความพลาดพลั้งทุกครั้งก็มอบสิ่งดีๆให้ คือประสพการณ์

เริ่มต้นทุกครั้งก็เป็นกำไรชีวิตนะคะ

ภาพสวยอีกแล้วค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:16:42:46 น.  

 
ไม่ย่อท้อ ก้าวไปข้างหน้า ล้มมั่ง ลุกมั่ง
ก็เป็น ประสบการณ์สอนตัวเองได้ดีเลยค่ะเฮีย


โดย: JewNid วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:19:23:35 น.  

 
ความหวัง กับ การเริ่มต้นใหม่ มักจะมาพร้อมกันเสมอค่ะ
แต่จะสำเร็จหรือล้มเหลว
ก็อย่าไปกลัวที่จะลุกขึ้นมาพยายาม


โดย: กาบริเอล วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:21:12:13 น.  

 
รูปสวยอ่า..


โดย: rommunee วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:21:40:57 น.  

 
ถึงล้มก็ลุกใหม่ได้ครับ ขอเพียงใจเราไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อน

แต่เรื่องการถ่ายภาพดอกไม้ไฟนี่มันยากจริงๆ แหละครับ ผมใช้คอมแพคธรรมดาทั่วไปถ่ายรูป ปรับเป็นโหมดดอกไม้ไฟ ก็ยังได้ไม่ดีอย่างที่เราต้องการ

ความจริงผมมองว่าคุณค่าของมันอาจอยู่ที่ระหว่างทาง หรืออยู่ตรงที่ความพยายามของเรา แม้ว่าจะออกมาไม่ดี แต่ก็ถือว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วนั่นเอง

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:17:03:18 น.  

 
เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอๆค่ะ


โดย: ugly princess วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:9:10:08 น.  

 
มาดูพลุด้วยคนค่ะ สำหรับมี้แล้วสวยมากค่ะ ^^


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:14:20:01 น.  

 
แอร๊ยยยยยยยยยยยยย !!

ดอกไม้ไฟสวยเหมือนอิฉันเลยคะโดย: Chic Bossy วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:18:41:15 น.  

 
ตามมาอ่าน บทความ ความหวัง กำลังใจ ดีดี เพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะ
ดอกไม้ไฟ พลุ มิลชอบดูมากเลยนะคะ ตอนปีใหม่ไปดูที่พัทยาเคาท์ดาวน์ นั่งแหงนจนคอตั้ง มันสวยจริงๆค่ะ


โดย: มิลเม วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:3:26:49 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะเฮีย แวะเข้ามาชมภาพสวยๆค่ะ จริงๆมีคนพูดเสมอว่าลูกผู้หญิงจะติดพ่อส่วนลูกผู้ชายจะติดแม่ไม่รู้จริงป่ะอิอิ เพราะสาวน้อยที่บ้านก็ค่อนข้างจะอ้อนพ่อเหมือนกันค่ะ


โดย: zungzaa วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:13:55:45 น.  

 

มาชมภาพสวยๆค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Literature Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
JewNid Diarist ดู Blog
tiensongsang Photo Blog ดู Blog
newyorknurse


โดย: newyorknurse วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:2:41:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเทียน

ตามมาอ่านงานตะพาบค่ะ
คุณเทียนถ่ายรูปอะไรก็สวยค่ะ
เชื่อเถอะ ทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนค่ะ


โดย: tanjira วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:14:42:41 น.  

 
ไม่รู้สึกว่ารักมากหรือน้อย
แต่พอท่านจากไปแล้ว
เห็นขาหมูก็คิดถึงว่าพ่อชอบ
ไปเที่ยวตรงนี้ก็ว่าเมื่อก่อนเคยพาพ่อมา ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 14 ธันวาคม 2557 เวลา:14:12:00 น.  

 
สวัสดียามสายคะโดย: Chic Bossy วันที่: 15 ธันวาคม 2557 เวลา:11:30:29 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับเฮีย

ผมก็ถ่ายพลุไม่สวยครับ
เพราะไม่ชอบใช้ขาตั้งกล้อง
เป็นอีกแนวที่ไม่ถนัดเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:6:08:06 น.  

 
เฮียถ่ายภาพพลุได้สวยมากเลยค่ะ แบบนี้ต้องโหวตให้เลยค่า


โดย: haiku วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:21:57:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tiensongsang
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2557
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
6 ธันวาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tiensongsang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.