กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.เป็นเจ้าบทบาทเดิม จากนั้น การศึกษาอาศัยปรโตโฆสะ ซึ่งมีคติว่า "คนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้น" และโยนิโสมนสิการ ซึ่งมีคติย้อนกลับว่า "ถ้าเป็นคนรู้จักคิด แม้แต่ฟังคนบ้าคนเมาพูด ก็อาจสำเร็จเป็นพระอรหันต์"
space
space
space
<<
มิถุนายน 2564
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
space
space
10 มิถุนายน 2564
space
space
space

บุคคลแรกที่พูดได้เดินได้ทันทีที่เกิด

ว่า  450
 
บุดด้าอ้างว่าคำสอนของตัวเองคือธรรมมะ ธรรมมะนั้นก็คือธรรมชาติ  การเกิดมาเดินด้ 7 ก้าวเลย แถมมีดอกบัวผุดอีก มันคือธรรมชาติมั่ย?
รออ่านคอมเม้นพรุ่งนี้.

https://www.facebook.com/groups/800582937198178/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1060883391168130

ถาม  450

ถามหน่อยครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงเดินได้ 7 ก้าวตอนเกิดครับ

https://pantip.com/topic/40765614
 
 

เขาว่า  450 เป็นธรรมดา 
 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก : สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (1) บุคคลแรกที่พูดได้เดินได้ทันทีที่เกิด
 
    บอกไว้ก่อนว่า    เรื่องอย่างนี้มิใช่เรื่องอัศจรรย์   มิใช่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ แต่เป็นปรากฏการณ์  “ธรรมดา”  ที่เกิดขึ้นได้สำหรับบุคคลพิเศษ  บุคคลพิเศษในที่นี้ก็คือ เจ้าชายสิทธัตถะ

    เจ้าชายสิทธัตถะคือใคร    ชาวพุทธทุกคนก็ต้องรู้  (หรือว่าไม่รู้ก็มิทราบ คุณปัญญา ลองนำไปถามในรายการทีวีของท่านดูสักหน่อยได้ไหมครับ)   เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางสิริมหามายา แห่งเมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นศากยะ ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศเนปาล

    ก่อนประสูติเล็กน้อย   พระนางสิริมหามายาเสด็จนิวัตยังพระนครเทวทหะ บ้านเกิดเมืองนอนของท่านเพื่อไปคลอดลูก   (แหม พอได้พูดคำธรรมดา ไม่ใช้ราชาศัพท์ เขียนคล่องเลยครับ) ขบวนเสด็จไปถึงพระราชอุทยานชื่อลุมพินีวัน ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ พระนางก็ประชวรพระครรภ์ จึงเสด็จไปพักผ่อนในพระราชอุทยาน แล้วก็ทรงมีพระประสูติกาล (คลอดลูกนั้นแหละครับ) ณ สวนลุมพินีนั้นเอง

    เคยมีครูถามนักเรียนว่า นักเรียน ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่สวนลุมพินี  นักเรียนยกมือตอบด้วยความมั่นใจว่า “เพราะอยู่ใกล้โรงพยาบาลจุฬาครับ!”    (นี่แหละครับ ผมถึงอยากให้คุณปัญญา ทดสอบผ่านรายการของท่าน ให้ผมหน่อย)   พระนางสิริมหามายาทรงยืน    (ตรงนี้ไม่ “ประทับยืน” แน่ๆ เพราะ “ประทับ” แปลว่านั่ง ประทับยืน ก็แปลว่า “นั่งยืน” มองไม่ออกว่าทำอีท่าไหน)    เหนี่ยวกิ่งสาละ    (ไม่ควรแปลว่า  ต้นรัง ผมไปเห็นมาแล้ว ต้นสาละไม่ใช่ต้นรัง)    พระราชกุมารน้อยก็ก้าวลงจากพระครรภ์    ผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทรงชี้พระดรรชนีขึ้นฟ้า  เสด็จดำเนินไป 7 ก้าว ทรงเปล่ง อาสภิวาจา (วาจาอย่างองอาจ)   อาสภิวาจา ว่าอย่างไร   อาทิตย์หน้าค่อยว่ากัน   วันนี้ขอแถลงเรื่อง   การที่เจ้าชายสิทธัตถะ พูดได้ เดินได้ ทันทีที่ประสูติ

     คนส่วนมากตั้งคำถามว่า    “พูดได้ เดินได้จริงหรือ”    บางท่านก็พูดออกมาตรงๆ ว่า ไม่เชื่อ อมพระมาทั้งโบสถ์ก็ไม่เชื่อ เพราะไม่คิดว่าเรื่องอย่างนี้จะเป็นไปได้กระมัง   อาจารย์รุ่นหลังๆ จึงหาทางออกว่า   เป็น “สัญลักษณ์” หรือ “บุพนิมิต” แล้วก็แจกแจงอย่างน่าฟัง เช่น การที่ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ   เป็นสัญลักษณ์ว่า    ท่านผู้นี้ต่อไปจะเป็นผู้อยู่เหนือ คือ  เอาชนะเจ้าลัทธิทั้งหลายในชมพูทวีป   การเสด็จดำเนิน 7 ก้าว   เป็นสัญลักษณ์แทนแว่นแคว้นทั้ง 7 ที่จะได้ประกาศสัจธรรมที่ตรัสรู้ให้แพร่หลาย หรือ  (มีหรือด้วยครับ แสดงว่าตีความได้สองนัย)    หมายถึงโพชฌงค์ 7 ประการ   ดอกบัวที่ผุดขึ้นรองรับพระบาท    หมายถึงท่านผู้นี้จะเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสโดยสิ้นเชิง  (หมายเหตุ ในพระไตรปิฎก ไม่พูดถึงดอกบัว ดอกบัวนี้เพิ่มมาภายหลัง)    การที่ทรงเปล่งอาสภิวาจา   หมายถึง   ท่านผู้นี้จะได้ประกาศสัจธรรมที่ยังไม่เคยมีใครประกาศมาก่อนเลย ฯลฯ   นี้คือการหาทางออก   เพื่อไม่ให้ชาวพุทธอึดอัดใจเมื่อมีใครซักถาม   

     แต่ขอกราบเรียนว่า  คำตอบนั้นมีอยู่แล้วในพระไตรปิฎก    พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระสาวกของพระองค์เอง พวกเราชาวพุทธอ่านไม่ละเอียดเอง   จากข้อความในพระไตรปิฎก    แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง    เกิดขึ้นได้จริง    มิใช่สัญลักษณ์แต่อย่างใด   ในพระไตรปิฎก ได้เล่าเหตุการณ์พิเศษต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น แล้วท่านก็สรุปลงด้วยคำพูดสั้นๆ ว่า “นี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์”

    ท่านบอกเราว่า    เหตุการณ์พิเศษต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์ เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้บำเพ็ญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมแล้ว ท่านย่อมมี “ธรรมดา” ไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไป

    ถามว่าเรื่องอย่างนี้เป็นปาฏิหาริย์ไหม    ตอบว่าไม่ใช่     เป็นอิทธิฤทธิ์ไหม ตอบว่าไม่ใช่ “มันเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์”

    “ธรรมดาของนกย่อมบินได้”      ท่านเห็นนกบินได้ท่านอัศจรรย์ไหม    เปล่าเลย    มันธรรมดาของมัน ถ้าถามว่า ทำไมนกมันบินได้     คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือ     “มันเป็นธรรมดาของนกมัน”  นกบินไม่ได้สิผิดธรรมดาแน่ๆ ใช่ไหมครับ   เพราะฉะนั้น   เหตุการณ์เกี่ยวกับการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ   ขอให้เข้าใจว่า ก็คือเหตุการณ์ธรรมดาๆ นั้นเอง ไม่ใช่เรื่องประหลาดมหัศจรรย์อะไร เพียงแต่เป็นธรรมดา ที่ไม่ทั่วไปสำหรับสามัญชนอื่นๆ เท่านั้นเอง

    ผมเคยอ่านบันทึกจากกินเนสส์บุ๊ก (คนอื่นเขาลอกมาให้อ่านอีกที) บันทึกไว้ว่า มีเด็กชายสองคนชื่อ เจมส์ ซิดิส คนหนึ่ง คริสเตียน ไฮเนเก้น อีกคนหนึ่ง เป็นอัจฉริยมนุษย์ โดยเฉพาะ คริสเตียน ไฮเนเก้น เกิดมาแปดสัปดาห์พูดได้ ปาฐกถาเรื่องอภิปรัชญาชั้นสูง ให้ที่ประชุมนักปราชญ์ทั้งหลายฟัง ทึ่งไปตามๆ กัน ว่าทำได้ไง   กินเนสส์บุ๊ก เป็นที่รู้กันว่าบันทึกเรื่องจริง ไม่โกหกเราแน่นอน สมัยนี้ เด็กเกิดมาแปดสัปดาห์พูดได้ ก็มีแล้ว ย้อนหลังไปสองพันห้าร้อยกว่าปี เจ้าชายแห่งราชวงศ์ศากยะ ทันทีที่เกิดมาก็พูดได้ จะต่างอะไรล่ะครับ

    อย่าคิดแต่เพียงว่า เป็นไปไม่ได้ๆ สมัยนี้มีกี่หมื่นกี่แสนอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ มันเป็นไปได้แล้วทั้งนั้น

    สรุปแล้ว บุคคลแรกที่พูดได้ทันทีที่เกิด คือเจ้าชายสิทธัตถะ พระราชกุมารแห่งศากยวงศ์ ต่อมาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกแห่งโลกนั้นแล

https://www.matichonweekly.com/column/article_5220
 ต่อ อาสภิวาจา   https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=30

ถาม    450

   ทำไมคนพุทธต้องถูกสอนให้เชื่อว่า พระพุทธเจ้าเกิดมาเดินได้ 7 ก้าวแล้วมีดอกบัวผุดจริงๆ คะ? แล้วถ้าคนพุทธไม่เชื่อ จะถือว่าเป็นคนพุทธไหม?

https://www.facebook.com/groups/800582937198178/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=930623700860767

เรื่องพันยังนี้  ใครจะเชื่อไม่เชื่อ  ก็ไม่กระทบหลักธรรมใหญ่ เช่น หลักปฏิจจสมุปบาท  ไตรลักษณ์  อริยสัจ  
 Create Date : 10 มิถุนายน 2564
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2565 19:54:43 น. 0 comments
Counter : 937 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

BlogGang Popular Award#19


 
สมาชิกหมายเลข 6393385
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 6393385's blog to your web]
space
space
space
space
space