กฐินพระราชทานวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก 2015 ... บล็อกที่ 452


กฐินพระราชทานวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก 2015


ปีนี้จขบ.ได้มีโอกาสไปงานกฐินพระราชธานที่วัดวชิรธรรมปทีป นัดไปกับเพื่อนอีกสามคน ไปวัดนี้ไกลพอสมควร ไม่ค่อยได้ไปบ่อยนัก

เราออกจากบ้านกันแปดโมงเช้า เป็นวันอาทิตย์รถไม่ติด ถึงวัดเกือบสิบโมงเช้า ที่วัดมีขนมและกาแฟสำหรับสาธุชนที่มางานบุญนี้ด้วย เพราะส่วนมากออกจากบ้านกันแต่เช้า มาถึงวัดกว่าจะถึงอาหารเที่ยงจะหิวกัน

จขบ.นำบุญมาฝากทุกๆท่านด้วยค่ะ

ชมบรรยากาศงานกฐินพระราชทานกันนะคะ
ขอขอบคุณภาพจาก คุณPranee Panthuvichien
credit ภาพจาก คุณPranee Panthuvichien
Royal Kathina Ceremony
Date: Sunday, November 8, 2015
Time: 09:30 AM - 04:00 PM
Location: 110 Rustic Road, Centereach, NY 11720


ทำวัตเช้า
ท่านกงศุลใหญ่นครนิวยอร์ก
ประธานกฐินปีหน้า 2016 ค่ะ

คุณ Leena Pongsuttipanish ช่างกล้องของชาวนิวยอร์คค่ะ
เริ่มพิธ๊งานกฐิน
กงศุลใหญ่แห่งนครนิวยอร์ก
ตักบาตร
หลังตักบาตร
ถวายภัตตราหารพระสงฆ์
อาหารคาวและหวาน
เย็นตาโฟ
กะเพาะปลา
ข้าวหมูแดง
ปาท้องโก ทอดร้อนๆ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกันหน่อย
เริ่มพิธีทอดกฐินพระราชทาน
ท่านกงศุลใหญ่แห่งนครนิวยอร์ก
ประธานกฐินพระราชทาน 2015
คุณลัดดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
พิธิถวายผ้ากฐิน
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมงานกฐินพระราชทานค่ะ
โมทนาบุญด้วยกันนะคะ


ประวัติและอานิสงส์การทอดกฐิน

การทอดกฐินเป็นการถวายผ้าจีวรแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน
งานบุญนี้มีระยะเวลาทำตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
มูลเหตุที่มีการทำบุญกฐินนั้น มีเรื่องเล่าว่า
มีพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ระหว่างการเดินทางนั้นยังเป็นช่วงหน้าฝน
และระยะทางไกลจึงทำให้ผ้าจีวรของพระภิกษุเหล่านั้น
เปียกน้ำเปรอะเปื้อนโคลนไม่สามารถหาผ้าผลัดเปลี่ยนได้
พระพุทธเจ้าได้เห็นถึงความยากลำบากนั้น
จึงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้
เป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา
ชาวบ้านจึงได้จัดผ้าจีวรนำมาถวายพระภิกษุในช่วงเวลาดังกล่าว
จนกลายเป็นประเพณีทำบุญกฐินมาจวบจนปัจจุบัน

ต่อไปนี้ จะพูดถึงอานิสงส์กฐิน เอาย่อๆนะ อานิสงส์ในการถวายกฐิน
หรือว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถวายสังฆทาน
สังฆทานวันนี้เป็นสังฆทานของกฐิน การถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลควบกับกฐิน
เพราะเป็นวันของกฐิน ความจริงการทอดกฐิน ไม่ใช่ประเพณีนิยม
เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ผ้ากฐินทาน
จะรับได้ก็ต่อเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12
หลังจากนั้น จะทอดขนาดไหนก็ตาม จะไม่เป็นกฐิน
ฉะนั้น กฐินมีเวลากาลจำกัด

ทีนี้ ว่าถึงอานิสงส์กฐิน อานิสงส์กฐินนี้ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ และก็เทศน์ตามบาลี
ท่านพูดถึงอานิสงส์ให้ทราบ ฉะนั้น การถวายวันนี้ทั้งหมด เมื่อวานก็ดี
วันนี้ก็ดี จะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่าทุกอย่าง เป็นอานิสงส์กฐิน

ต่อไปนี้ก็โปรดทราบ จะนำพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีให้ทราบ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ในสมัยพระองค์เกิดเป็น"มหาทุคคตะ"
ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า "พระปทุมมุตระ"
เวลานั้น พระพุทธเจ้าของเรา เกิดเป็นคนจนอย่างยิ่ง
เป็นทาสของคหบดี เวลานั้น ถอยหลังจากนี้ไป 92 กัป
ก็ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า"พระปทุมมุตระ"
วันหนึ่ง มหาทุคคตะ ไปดูงานทอดกฐิน เมื่อเขาทอดกฐินเสร็จ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บุคคลใด เคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง
ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี และเป็นบริวารกฐินก็ดี
(แต่ว่ากฐินนี้ไม่มีบริวาร มีแต่เจ้าภาพ เพราะเป็นกฐินสามัคคี)
จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน
แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน

และอานิสงส์กฐินนี่ เวลานั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
"โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐิน
ไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน
ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้น จะไปเกิดเป็นเทวดา
หรือนางฟ้า 500 ชาติ"

นั่นหมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดา หรือ นางฟ้า
จุติแล้วก็เกิดทันที 500 ครั้ง เมื่อบุญหย่อนลงมานิดหน่อย
เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ลงมาเป็นมนุษย์
จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก 500 ชาติ
แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 500 ชาติ
แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ
หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ

คำว่า"มหาเศรษฐี"นี่ มีเงินตั้งแต่ 80 โกฏิขึ้นไป
เขาเรียกว่า "มหาเศรษฐี" ถ้ามีเงินต่ำกว่า 80 โกฏิ
แต่ว่าตั้งแต่ 40 โกฏิขึ้นไป เขาเรียกว่า "อนุเศรษฐี"
เมื่อเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติแล้ว ก็เป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติ
หลังจากเป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติแล้ว ก็เป็นคหบดี 500 ชาติ

ก็รวมความว่า การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
นอกจากจะเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล้ว
บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้
นั่นก็หมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้
จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้
จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้

ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท
โปรดทราบถึงอานิสงส์ คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง
รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด
คำว่ายากจนเข็ญใจ จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ

สำหรับวันนี้ การทอดกฐินมันมี 3 อย่าง
ความจริงอานิสงส์กฐินก็ย่อมเป็นอานิสงส์กฐิน
แต่ในปัจจุบัน จัดกฐินเป็น 3 อย่าง คือ
(1) จุลกฐิน (2) ปกติกฐิน (3) มหากฐิน
กฐิน 3 อย่าง ย่อมเป็นเทวดานางฟ้าเหมือนกัน
แต่ทว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากัน

คำว่า"จุลกฐิน" เวลานี้แปลงไป คงจำของพระพุทธเจ้าไม่ได้
คำว่า"จุลกฐิน" ก็หมายความว่า ที่เขาถวายผ้าโดยเฉพาะชิ้นเดียว
คือ ผ้ากฐิน จะเป็นผ้าสังฆาฏิตัวหนึ่งก็ได้ จะเป็นผ้าจีวรตัวหนึ่งก็ได้
สบงตัวหนึ่งก็ได้ ถ้าเราไม่มีทั้งไตร ถวายผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็เป็นกฐิน


ขอขอบคุณยูทูปจากอินเตอร์เนต


สาธุการ ระนาดเอก+ฆ้องวงใหญ่wisetdontree
newyorknurse
Create Date : 15 พฤศจิกายน 2558
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2558 19:49:42 น. 35 comments
Counter : 1507 Pageviews.

 
ชอบชื่ป้ายวัด อยู่นิวยอร์คแต่เขียนภาษาไทยชัดแจ๋วเลยครับ ^^
ช่วงนี้ไอเอสอาละวาด เหตุการณไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ เมกาอาจเป็นเป้าหมายของพวกนี้ได้ ระวังตัวด้วยนะครับ


โดย: ชีริว วันที่: 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:14:41 น.  

 
งานนี้ก็ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งพบคนไทย เป็นงานที่ดีครับ

ช่วงนี้หลายๆ ประเทศมีก่อการร้าย ยังไงก็รักษาตัวด้วยนะครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา:23:55:34 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย


อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:6:14:11 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:56:52 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

newyorknurse Klaibann Blog


โดย: kae+aoe วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:57:31 น.  

 
สาธุ...อนุโมทนามิด้วยคนค่ะพี่น้อย


โดย: อุ้มสี วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:11:00:56 น.  

 

สาธุ ค่ะ .. พี่น้อย ..

ขอบคุณสำหรับบุญที่นำมาฝาก ด้วยค่ะ ...
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
Raizin Heart Book Blog ดู Blog
ชลบุรีมามี่คลับ Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: foreverlovemom วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:11:47:58 น.  

 
วัดนี้ดังมาก ได้ยินอยู่เสมอๆค่ะ
ครั้งนี้เป็นงานใหญ่ ขอร่วมอนุโมทนาบุญค่ะโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:11:07 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Food Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณสำหรับโหวตค่า แม่โมตอบช้าขออภัยนะคะงานยุ่งมากค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:18:05:07 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะ เป็นงานที่ดูอบอุ่นมากๆ ค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:18:41:41 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:46:31 น.  

 
ขออนุโมทนากับการทำกฐินพระราชทานด้วยค่ะ

ชอบจังเลยค่ะทีเอาประวัติและอานิสงส์ของการทอดกฐินมาให้อ่าน ขอบคุณค่ะ เกดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤษีลิงดำมาตั้งแต่เด็ก แต่เพิ่งรู้ว่ามีคนทำเฟสบุคคำสอนของท่านด้วย รีบเข้าไปกดไลค์เลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหตวด้วยนะคะ ทมยันตีคือนักเขียนในดวงใจของเกดเลยค่ะ ชอบผลงานของท่านมากจริงๆ


โดย: Raizin Heart วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:10:34:29 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kwan_3023 Diarist ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ว้าว ๆ ๆ คนมาร่วมกันเยอะมากเลยค่ะพี่น้อย


โดย: Close To Heaven วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:10:36:50 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

------------------------------

สาธุค่ะ
ดีใจที่ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินไปเมื่อไม่นานนี่เอง
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมและโหวตด้วยค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:11:02:22 น.  

 
ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:13:18:56 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย

เห็นแล้วอดชื่นใจไม่ได้ คนไทยอยู่ที่ไหนก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ขออนูโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะคะ คิดถึงค่ะ

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blogโดย: พรหมญาณี วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:13:34:43 น.  

 
ตาม พี่ปอป้า มาค่ะ ..


รัก พี่น้อย .. นะคะ ..จ๊วฟฟฟฟฟฟฟ ..


โดย: foreverlovemom วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:04:20 น.  

 
ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
งานอบอุ่นมากเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
PZOBRIAN Book Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: mambymam วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:23:46 น.  

 
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้าน้อย


เป็นงานใหญ่น่าชื่นใจ เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจ อาหารก็น่าทานมากค่ะ


โหวตหมวด ไกลบ้านนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:18:10:33 น.  

 
ได้เห็นพิธีทางศาสนาในต่างแดนแล้วรู้สึกปลื้มปิติไปด้วยครับ
ขอบคุณครับที่นำภายในงานมาให้ชม

Klaibann Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:21:38:48 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย

มาชมบรรยากาศงานกฐินพระราชทานด้วยค่ะ
งานใหญ่ ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยงามมากค่ะ
ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

--------------------------------

ราตรีสวัสดิ์จากไทยค่ะพี่น้อย
ขอบคุณพี่น้อยมากนะคะสำหรับกำลังใจโดย: Sweet_pills วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:51:38 น.  

 
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับกฐินพระราชทานครั้งนี้ด้วยคนค่ะ
เป็นงานบุญใหญ่ของวัดเลยนะคะ คนไปทำบุญกันเยอะทีเดียว
อาหารเพียบและน่ากินอย่างแรง แอบกรี๊ดตอนเห็นปาท่องโก๋ทอดสด ๆ
เห็นแล้วน้ำลายสอเลยเชียว
กดไลค์กับโหวตให้ค่า

ขอบคุณพี่น้อยมาก ๆ ที่แวะไปฟังเพลงคุณวินัยและโหวตให้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:23:26:05 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:6:15:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่แวะชมต้อยติ่งเทศนะคะโดย: mambymam วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:7:55:32 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยคะ
อิ่มบุญกันทุกคนนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:12:32:26 น.  

 
อุ ..

พี่น้อย .. ขา ..

ของป๋อง ตอนสาวๆ ก็ ประหยัด เก่ง ค่ะ ..

แต่ ตอนนี้ ..

ใช้ ตะบี้ตะบัน ..

ไม่ไหวค่ะ ..

แรงทำงานก็ ลดน้อย ถอย ลง ..แย่ จุงงง ..รัก พี่น้อย นะคะ ..

โดย: foreverlovemom วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:48:06 น.  

 
ewyorknurse Klaibann Blog ดู Blogมาอ่านและชมภาพสวๆเกี่ยวกับงานบุญของคนไกลบ้านค่ะ
คุณน้ยคงสบายดีนะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:17:37:00 น.  

 
ชื่นชมบรรยากาศด้วยคนค่ะ ดูอบอุ่นมาก ๆ .. อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง .. เวลาคนไทยไกลบ้านพบเจอกันนะคะ :)

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: Tristy วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:20:38:18 น.  

 
comic book 1500 USD นี่คงเป็นของเก่าหายากแบบซูเปอร์แมนเล่มแรกอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับ ขนาดการ์ตูนสีสวยๆเล่มใหญ่ๆกระดาษอาร์ตทั้งเล่มยังไม่ค่อยมีเกิน 25 USD เลย


โดย: ชีริว วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:22:17:14 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
ขออนุโมทนาด้วยค่ะ
อยู่เมืองนอกก็ยังมีโอกาสทำบุญดีจัง
คนเยอะเหมือนกันนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:23:27:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:6:43:16 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณน้อย อิ่มบุญและอิ่มท้องด้วยอาหาร

มากมายหลากหลาย

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:40:36 น.  

 
อนุโมทนาสาธุด้วยคนค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:13:05:24 น.  

 
อนุโมทนา ..แอบมาดูเมนูอาหาร หลากหลายน่ากิน

Best of the blog 1 newyorknurse


โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:14:22:02 น.  

 
ยามเย็นๆ มาเยี่ยใก่อนกินข้าวค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:17:41:20 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********

ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
15 พฤศจิกายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.