สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ ... บล็อกที่ 405


สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
นต์ 2558 - 2015


จขบ.ขออนุญาตินำข้อมูลจากกระปุกดอทคอมมาให้เพื่อนๆอ่านกันค่ะ

วันส่งกรานต์

ก่อนหน้านี้ เราได้ฉลองวันปีใหม่สากลกันมาแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันปีใหม่ของไทยแล้วนะคะ นั่นก็คือ เทศกาลสงกรานต์ นั้นเองค่ะ ในวันนี้ ลูกหลานที่แยกย้ายออกไปสร้างครอบครัวอยู่ที่ใดก็จะกลับบ้านมาพบปะ กราบไหว้บุพการี นอก จากนี้ในวันสงกรานต์ยังมีกิจกรรมมากมาย ที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำอย่างเดียวนะคะ วันนี้กระปุกดอทคอมจึงได้นำกิจกรรมและข้อควรปฏิบัติในวันสงกรานต์ ที่เชื่อแน่ว่าหลายคนอาจยังไม่เคยทราบมาฝากกัน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น มาดูพร้อมกันเลยค่ะ

การเตรียมงาน

วันตรุษและวันสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญที่คนไทยยังถือว่าวันตรุษคือวันสิ้นปี วันสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องตระเตรียมงานกันเป็นการใหญ่ จนมีคนที่พูดกันติดปากว่า "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่" สิ่งที่ตระเตรียมกันนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำกันเป็นพิเศษตามลำดับ ดังนี้...

1. เครื่องนุ่งห่ม

เพื่อใส่ในโอกาสไปทำบุญที่วัด ตลอดจนเครื่องประดับตกแต่งร่างกายอย่างค่อนข้างจะพิถีพิถัน

2. ของทำบุญ

เมื่อใกล้จะถึงวันงานก็เตรียมของทำบุญเลี้ยงพระ และที่เป็นพิเศษของที่จะทำขนมพิเศษ 2 อย่าง ได้แก่ ข้าวเหนียวแดงในวันตรุษ และขนมกวน หรือกะละแมในวันสงกรานต์ นอกจากจะทำขึ้นเพื่อทำบุญแล้ว ยังแลกเปลี่ยนแจกกันในหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรีในวันสำคัญ

3. การทำความสะอาดบ้านเรือนที่อาศัยตลอดจนบริเวณใกล้เคียง

เพื่อให้ดูเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บูชาพระและที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ แม้เสื้อผ้าที่ใช้สอยก็ต้องซักฟอกให้สะอาดหมดจดโดยถือว่ากำจัดสิ่งสกปรกให้ สิ้นไปพร้อมกับปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

4. สถานที่ทำบุญ

วัดเป็นสถานที่ทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ และทำต่อเนื่องกันหลายวัน นอกจากจะทำความสะอาดกุฎีที่อาศัยแล้วยังต้องทำความสะอาดหอสวดมนต์ โบสถ์วิหาร ศาลาการเปรียญ ตลอดจนลานวัด เพราะต้องใช้ทำกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย และงานรื่นเริงต่าง ๆ ด้วย

ก่อนหน้านี้ เราได้ฉลองวันปีใหม่สากลกันมาแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันปีใหม่ของไทยแล้วนะคะ นั่นก็คือ เทศกาลสงกรานต์ นั้นเองค่ะ ในวันนี้ ลูกหลานที่แยกย้ายออกไปสร้างครอบครัวอยู่ที่ใดก็จะกลับบ้านมาพบปะ กราบไหว้บุพการี นอกจากนี้ในวันสงกรานต์ยังมีกิจกรรมมากมาย ที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำอย่างเดียวนะคะ วันนี้กระปุกดอทคอมจึงได้นำกิจกรรมและข้อควรปฏิบัติในวันสงกรานต์ ที่เชื่อแน่ว่า หลายคนอาจยังไม่เคยทราบมาฝากกัน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น มาดูพร้อมกันเลยค่ะสรงน้ำพระ วันสงกรานต์

การทำบุญ
การทำบุญในวันสงกรานต์มีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิธีหลวง หรือ พระราชพิธีสงกรานต์

วันที่ 15 เมษายน ในเวลาเช้า 10.30 น. พระสงฆ์ที่รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ที่หอพระสุราลัยพิมาน แล้วเสด็จหอพระบรมอัฐิที่หอพระธาตุมณเฑียร สรงน้ำพระ พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนบุฃาพระรัตนตรัย ทรงศีล พระสงฆ์จำนวน 67 รูป เท่าจำนวนพระบรมอัฐิ และพระอัฐิที่อาราธนาจากวัดที่เกี่ยวข้อง กับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล

เสร็จแล้วอัญเชิญพระบรมอัฐิ จากหอพระธาตุมณเฑียรเป็นกระบวนแห่ มีประโคมสังข์ แตร กลองชนะ ตั้งแต่เวลาเชิญออก จนกระทั่งถึงบนราชบัลลังก์นพปฏลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนราชสักการะพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน ถวายสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงทอดผ้าคู่ (ถือผ้าขาว 2 ผืน นุ่งผืน 1 ห่มผืน 1) มีขวดน้ำหอม 1 ขวด พระสงฆ์นั่งสดับปกรณ์ตามลำดับวัดประจำพระบรมอัฐิ

เวลา 16.30 น. เสด็จสรงน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธสัมพรรณี พระชัยหลังช้าง พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 เสด็จสรงน้ำพระคันธราษฎร์ สรงน้ำ พระโพธิ์ พระนิโครธ พระพุทธเจดีย์ทอง พระไตรปิฎกฉบับทองทึบ พระนาคที่วิหารขาวสดับปกรณ์ พระบรมอัฐิกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และพระอัฐิเจ้านายต้นราชสกุลต่าง ๆ

เปิดปราสาทพระเทพบิดรวันที 13, 14, 15, 16 เมษายน เพื่อให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมรูปบูรพมหากษัตริยาธิราช

เมื่อก่อนการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวัง มี 4 วัน คือวันที่ 13-16 เมษายน ปัจจุบันมีเฉพาะวันที่ 15 เมษายน วันเดียว ซึ่งในเช้าวันที่ 15 เมษายน โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระ 150 รูป เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตรทีในพระบรมมหาราชวัง

เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปยังพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและสรงน้ำพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 71 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์ จบแล้วทรงประเคนภัตตาหาร

เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออก ประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตรและบนที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระอัฐิ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบรมอัฐิและพระอัฐิ แล้วถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่พระที่นั่งทวารเทเวศรรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาเจดียสถานต่างๆ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามนี้ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระอัฐิ 5 รูป สดับปกรณ์แล้วทรงทอดผ้าพระสงฆ์อีก 50 รูป สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์ถวายอนูโมทนา ถวายดิเรก เป็นเสด็จการ

2. พิธีราษฎร์

การทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์

การทำบุญในวันสงกรานต์อาจจะทำการตักบาตรทำบุญได้ 2 แห่ง คือ ที่วัดหรือในบริเวณงานที่จัดไว้แล้ว วิธีตักบาตร ใช้วิธีเรียงแถวและนิมนต์พระเดินตามลำดับ โดยชายตักบาตรด้วยข้าว หญิงตักบาตรด้วยของคาวหวาน ถ้าเต็มบาตรก็ถ่ายใส่ภาชนะอื่น และนิมนต์ท่านรับจนทั่ว เสร็จแล้วอาจนิมนต์ท่านฉัน ณ สถานที่จัดงาน หรือให้ท่านนำไปฉันที่วัดก็ได้ ในเวลาตักบาตรพระสงฆ์จะสวดถวายพร คือ พาหุง พอเสร็จก็ช่วยกันยกอาหารคาวหวานไปถวายพระ ขณะพระฉันจะมีการอ่านประกาศสงกรานต์กันในตอนนี้ บางคนก็อาจจะอยู่ฟังอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
วันสงกรานต์

กิจกรรมที่ประชาชนทำในวันสงกรานต์

การก่อเจดีย์ทราย

จะทำในวันใดวันหนึ่งของวันที่ 13-15 เมษายนก็ได้ ผู้ทำบุญจะช่วยกันขนทรายมาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆ ในบริเวณวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ให้ใช้ก่อสร้างหรือถมพื้นที่เป็นเรื่องที่ถือว่าได้บุญและสนุกสนาน แต่ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องทำทุกวัด

การปล่อยนกปล่อยปลา

เป็นการทำบุญเพื่อแสดงความกรุณาต่อสัตว์ นิยมทำในวันสงกรานต์และไม่จำกัดว่าจะทำในวัดเท่านั้น

การสรงน้ำพระ

มีทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปและภิกษุ สามเณร เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่อันเป็นเวลาที่อากาศร้อน

การรดน้ำผู้ใหญ่

เป็นเรื่องของการแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้ร่วมพิธีควรนำผ้า 1 สำรับ คือ ผ้านุ่ง 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน ไปมอบให้ท่านพร้อมกับดอกไม้ธูปเทียน การรดน้ำผู้ใหญ่ดังกล่าวมานี้มักจะรดหรืออาบท่านจริง ๆ จึงต้องมีผ้าไปมอบให้ ปัจจุบันบางแห่งรดเฉพาะที่ฝ่ามือ โดยจะเอาน้ำหอมเจือในน้ำด้วย แต่ก็ยังคงมีผ้านุ่งห่ม 1 สำรับ และดอกไม้ธูปเทียนไปแสดงความคารวะ และขอพรท่านก็จะให้ศีลให้พรให้มีความสุขปีใหม่ คือตั้งแต่วันสงกรานต์เป็นต้นไป

การทำบุญอัฐิ

เป็นเรื่องที่นิยมทำแบบนิมนต์พระ ชักบังสุกุลอัฐิของญาติที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วอุทิศส่วนกุศลให้ โดยนิมนต์พระไปยังสถานที่เก็บหรือบรรจุอัฐิ หรือถ้าไม่มีอัฐิจะเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ เมื่อบังสุกุลแล้วก็เผากระดาษแผ่นนั้นเสีย เหมือนเผาศพ การทำบุญอัฐิจะทำในวันไหนก็ได้สุดแต่จะนัดหมายกัน การรื่นเริงจัดขึ้นเพื่อเชิ่อมความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นไว้ด้วย

การสาดน้ำ

เป็นการสนุกสนานรื่นเริงอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสงกรานต์ คือ สาดน้ำกันโดยมากจะเริ่มต้นในวันสรงน้ำพระ แต่บางแห่งพอเริ่มสงกรานต์ ก็เริ่มสาดน้ำกันทีเดียว ส่วนใหญ่แล้วใช้น้ำสะอาดมีน้ำอบน้ำหอม หรือแป้งหอมผสมบ้างก็ได้ และไม่ถือเป็นเรื่องเสียหาย

การแห่นางแมว

บางแห่งอาจมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสนุกสนานรื่นเริงเหมือนกัน แต่ก็หวังผลในทางเกษตรกรรมด้วย กล่าวคือถ้าเกิดฝนแล้งก็แห่นางแมวกันในช่วงวันทำบุญสงกรานต์ เช่นเดียวกัน


อย่างไรก็ตามในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ที่แตกต่างกันออกไป ก็สมควรให้ปฏิบัติไปตามนั้น เพื่อเป็นการเคารพภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้กลั่นกรองเลือกสรรแล้วว่า เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงขึ้นกับวิจารณญาณของเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ โดยตรงที่จะเลือกรับหรือไม่รับสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งสิ่งใหม่ๆ ที่แทรกเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง


สิ่งที่ได้จากการทำบุญสงกรานต์

1. เป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อสิ่งที่ตนเคารพ ต่อบิดามารดา และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

2. เป็นการชำระจิตใจ และร่างกายให้สะอาด

3. เป็นการรักษาประเพณีมาแต่เดิม

4. เป็นการสนุกสนานรื่นเริงในรอบปี และพักจากงานประจำชั่วคราว เพื่อจะไปพักผ่อนหย่อนใจ

5. เป็นการเตือนสติว่ามนุษย์นั้นผ่านไป 1 ปีแล้ว และในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้างและควรจะทำอะไรต่อไปในปีที่กำลังจะมาถึง

6. เป็นการเตรียมตัวบวช ถ้าเป็นผู้ชายโดยเอาระยะเวลานี้บวชกัน เพราะหลังสงกรานต์ต้องเตรียมตัวทำนาแล้ว

7. เป็นการทำความสะอาดพระ โต๊ะบูชา บ้านเรือน ทั้งในและนอกบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นางสงกรานต์ปี 2558 - 2015


3 ราศีระวัง ปี 58 นางสงกรานต์เลือด โหรย้ำใช้ชีวิตมีสติ!
ผ่าดวงวันสงกรานต์ นางสงกรานต์ชื่อรากษสเทวีดุ ดื่มเลือด โหรการเมืองหวั่นเกิดเหตุรุนแรง ย้ำ 3 ราศี ให้ระวังช่วงนี้ถึงสิ้นปี...

เป็นประจำทุกปี เมื่อถึง 'วันมหาสงกรานต์' หรือเรียกกันว่า 'วันขึ้นปีใหม่ไทย' ซึ่งทางโหราศาสตร์ "วันมหาสงกรานต์" จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ปีนี้มหาสงกรานต์ตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2558 (วันที่ 15 เมษายน คือ วันเนา วันที่ 16 เมษายน คือ วันเถลิงศก) โดยนางสงกรานต์ชื่อว่า 'รากษสเทวี'

โหรการเมือง เก่งกาจ จงใจพระ กล่าวผ่านไทยรัฐออนไลน์ว่า นางสงกรานต์นามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต 
พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนั่ง มาเหนือหลังวราหะ (สุกร) เป็นพาหนะ

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอังคารที่ 14 เมษายน เวลา 14.24 นาที ตรงกับ วันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะแม นางสงกรานต์นามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนั่ง มาเหนือหลังวราหะ (สุกร) เป็นพาหนะ ทั้งนี้ คำพยากรณ์โดยหลักทายตามลักษณะนางสงกรานต์ การแต่งตัว อาหาร และอาวุธ บ่งบอกให้รู้ว่าปีมะแมเป็น 'เทวดาผู้หญิง' ธาตุทอง ตรงกับวันอังคาร ดาวอังคารเป็นตัวแทนทหาร นักรบ นักเลง เป็นดาว การจู่โจม ทะลุทะลวง อังคารเป็นดาวที่สร้างความปั่นป่วนทะเลาะวิวาทขัดแย้ง โหราศาสตร์ยุโรประบุว่า ดาวอังคารเป็นดาวสงคราม

"จากนี้ไปต้องระวังความขัดแย้งที่รุนแรง การใช้อาวุธ ใช้กำลังประหัตประหารกัน เนื่องจากมือขวานางสงกรานต์ถือ 'ตรีศูล' หมายถึงมวลชน การชุมนุม มือซ้ายถือธนูหมายถึงอาวุธที่ยิงได้ระยะไกลๆ นางสงกรานต์นั่งมาบนหลังสุกร เป็นหมูป่าเขี้ยวตัน ชนลูกเดียวเป็นปีเหมือนหมู แต่ไม่หมู ที่น่ากลัวอาหารเป็นเลือดสดๆ ทายว่ามีเหตุการณ์นองเลือด ผู้คนล้มตายจำนวนมาก และวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอังคารช่วงสงกรานต์นี้ต้องระวังให้มากๆ ภาพรวมในบ้านเมืองโจรผู้ร้ายชุกชุม จะเกิดเพลิงไหม้ ย่านอุตสาหกรรมจะมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดในหมู่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ คู่ครอง คู่รัก คู่แข่ง หุ้นส่วนจะมีการแตกแยกล้มหายตายจากกันไป"ประเพณีไทย

วันพุธเป็นวันเนา ทายว่าสินค้าอุปโภค-บริโภค ค่าครองชีพสูง แต่ประชาชนมีรายได้ต่ำ เดือดร้อนไม่มีเงินจับจ่าย เป็นสภาวะเศรษฐกิจแย่มาก เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินฟุบ ดาวศุกร์ตัวแทนวงการบันเทิง ความสวยงาม เครื่องประดับมีปัญหา วงการบันเทิงและศิลปะและโภคทรัพย์จะกระทบกระเทือน และพลังดาวเสาร์ลดลง วงการทีวีล้มหายตายจาก เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะมีการปิดตัวลงเนื่องจากขายของไม่ได้ ทีวีดิจิตอลจะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเพราะว่าขาดทุน นี่คือภาพกว้าง จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงมาก และแรงมากตามลำดับ พีคสุดคือในเดือนกรกฎาคม 2558 เนื่องจากดาวมฤตยูมันย้าย

"ทายว่าเดือนกรกฎาคมจะมีการเปลี่ยนแปลง ดาวมฤตยูหมายถึงอะไรไปเปิดตำราดู ดาวราหูกับดาวเสาร์เล็งให้ระวังสงครามโลกอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่อย่างไร ที่น่าเป็นห่วงก็คือดาวเสาร์ทำมุมปลายหอกพุ่งไปที่ดวงเมืองที่ราศีเมษ แต่ยังไม่มีดาวมฤตยูมารับ แต่พอเดือนกรกฎาคมมฤตยูมาถือว่าอันตราย ถามว่าราศีไหนต้องระวังช่วงสงกรานต์ พิจิก กันย์ และราศีมีน ให้ระวังทุกๆ เรื่อง การงาน การเงิน อุบัติเหตุ โดยเฉพาะถ้าคุณทำอะไรผิดก็จะโผล่ออกมาหมดทุกๆ อย่าง ให้ระวังจนถึงสิ้นปี"สุดท้ายโหรการเมืองย้ำด้วยว่า เป็นการทำนายแบบอ่านจากโชคชะตา ดวงดาว ซึ่งการออกมาเตือนครั้งนี้ก็ด้วยความหวังดี จะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบา หรือว่าจากเบาแล้วไม่เกิดขึ้นเลย ดังนั้น ก็ขอให้ทุกคนสวดมนต์ ทำในสิ่งดีๆ อย่าใจร้อน จะได้พ้นภัย

ขอขอบคุณ ยูทูปและข้อมูลจากอินเตอร์เนต


newyorknurseCreate Date : 11 เมษายน 2558
Last Update : 11 เมษายน 2558 18:13:52 น. 23 comments
Counter : 4436 Pageviews.

 
สวัสดียามค่ำครับ.โดย: ก้อนเงิน วันที่: 11 เมษายน 2558 เวลา:21:00:15 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ พี่น้อย ^^


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 11 เมษายน 2558 เวลา:21:38:30 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 เมษายน 2558 เวลา:6:15:21 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ ตักบาตรผมทำก่อนสงกรานต์เพราะคนไม่เยอะ ไม่ค่อยชอบเบียดกันครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 เมษายน 2558 เวลา:10:30:02 น.  

 
สุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะ


ช่วงนี้บล็อกป้าออกจะเหวอๆค่ะ ไปเว็บอื่นปกติดี แต่เข้าบล็อกแกงค์ยากมากกกกกกกกกกกกกกก ขนาดเข้าบ้านตัวเองยังยากเลยค่ะ


ที่ว่าเข้ายากเพราะจะเจอกรอบสีเขียวที่มีคำว่า....เว็บไซค์นี้มีข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโชว์ขึ้นมาแทน


และไม่ว่าจะเข้าบล็อกไหนรูปก็จะไม่ขึ้น


หากคุณน้อยได้แว๊บเข้าบ้านป้า วานคอมเมนท์บอกหน่อยนะคะว่ารูปขึ้นหรือเปล่า และหน้าตาบล็อกผิดไปกว่าเดิมไหม
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
find me pr Music Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ญามี่ Education Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 12 เมษายน 2558 เวลา:13:42:14 น.  

 


ขอพรจากโลกสามของความสุข
จากทุกยุคทุกสมัยในสังสาร
รวมเป็นหนึ่งเทียบชั้นสวรรค์บันดาล
สุขฉะนี้ตลอดวารสงกรานต์เทอญ


โดย: พันคม วันที่: 12 เมษายน 2558 เวลา:16:00:00 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ

newyorknurseโดย: ก้อนเงิน วันที่: 12 เมษายน 2558 เวลา:19:59:57 น.  

 
ชมรมคนไทยที่นั่นมีจัดงานสงกรานต์ไหมครับ รอชมภาพบรรยากาศ ^^
สงกรานต์ปีนี้เมืองไทยร้อนม้ากกกก ร้อนที่สุดในรอบหลายๆปีเลย ผมอยู่บ้านไม่ได้หนีไปเที่ยวนอกครับ ช่วงนี้สถานการณ์ไม่ชวนให้ใช้ตังค์เลย


โดย: ชีริว วันที่: 12 เมษายน 2558 เวลา:21:01:23 น.  

 


กราบสวัสดีปีใหม่ไทยพี่น้อยค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

---------------------------โดย: Sweet_pills วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:0:35:02 น.  

 
ผมต้องหลบน้ำไปทำงานครับ ลำบากแท้ มนุษย์ทำงานตอนสงกรานต์หนิ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:1:20:17 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะคุณพี่
มีความสุขมาก ๆ นะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:4:26:56 น.  

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะคุณน้อย

ได้ความรู้เรื่องวันสงกรานต์ดีมากค่ะวันนี้ไปเที่ยวชิงเต่า

พรุ่งนี้ขึ้นเครื่องที่ชิงเต่าไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงบินกลับ

เมืองไทยแล้วค่ะ โหวตด้วยค่ะ

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:5:12:36 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:7:05:12 น.  

 สุขสันต์วันสงกรานต์ครับโดย: moresaw วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:9:05:09 น.  

 


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:11:45:46 น.  

 
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ


โดย: **mp5** วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:11:49:30 น.  

 

สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะ พี่น้อย..

เย็นฉ่ำทั่วโลกค่ะ ..
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น....เห็นกุหลาบสวย ..

นำมาฝากค่ะ ..โดย: foreverlovemom วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:16:27:44 น.  

 
ปอมมากราบสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะ ค่ะน้าน้อย

อ่านคำทำนายแล้วเข้าเค้าสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ค่ะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:20:18:24 น.  

 

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:21:03:53 น.  

 สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
ขอให้พี่น้อยและครอบครัวสุขกายสุขใจค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:22:17:52 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ พี่น้อย
ประวัติละเอียดดีจัง
เย็นกาย เย็นใจ ตลอดปีครับ
โหวต newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:22:56:59 น.  

 


โดย: pantawan วันที่: 14 เมษายน 2558 เวลา:0:11:46 น.  

 
สวัสดีวันครอบครัวและสุขสันต์เทศกาลสงกรานต์ค่ะพี่น้อยโดย: เนินน้ำ วันที่: 14 เมษายน 2558 เวลา:20:09:03 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********

ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2558
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
11 เมษายน 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.