ประสบการณ์ปฎิบัติธรรม วิปัสสนา ศูนย์กมลา ปราจีน
ประสบการณ์ปฎิบัติธรรม วิปัสสนา ศูนย์กมลา ปราจีน
นำบุญมาฝากทุกๆท่านด้วยค่ะ
เจ้าของบล็อกจบหลักสูตร 10 วัน การปฎิบัติธรรมที่ศูนย์กมลา ต้องขอบคุณครอบครัว
และญาติๆที่ให้ความร่วมมือที่จะดูแลซึีงกันและกัน เพื่อให้จขบ.ไปปฎิบัติธรรมวิปัสสนาอย่างไร้กังวล

การปฎิบัติธรรมทั้งวัน พักอาหารเช้า 1.30 ชม. อาหารเที่ยง 2 ชม. พักเย็นดื่มน้ำปานะ 1  ชม.
เริ่มปฎิบัติตั้งแต่ 4.30 น. ถึง 21.00 น.ทุกวัน มีพักประมาณสิบนาทีทุกชั่วโมง ฟ้งธรรมตอนเย็น
ประมาณ 1.30 ชม ทุกวัน เรียกว่าเป็นการทำสมาธิ วิปัสสนาที่แข้มงวดมาก 
เราจะไม่มีการติดต่อกับใคร แม้แต่กับผู้ที่มาปฎิบัติด้วยกัน เราก็จะไม่คุยกันแม้แต่การใช้
สายตา หรือไม่ถูกต้วกัน

 วันแรกที่ไปถึงจะมีการปฐมนิเทศถึงกฎต่างๆ และรักษาศิลห้าอย่างเคร่งครัด และรักษาความเงียบ
 ทุกท่านต้องฝากเงิน ของมีค่าและโทรศัพท์ไว้ที่ศุนย์โดยมีล็อกเก้อร์ให้ทุกท่าน 

สำหรับที่พักมีความสะดวกสบายพอสมควร มีห้องพักส่วนตัว มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำในห้อง 
ผ้าปูที่นอนสะอาด มีชุดสำหรับทานอาหารเป็นถาดหลุม ช้อน ซ่อม ช้อนชา ช้อนซุบ แก้ว 2 
และถ้วยซุบ ที่พักมีเบอร์ห้อง เบอร์โต๊ะอาหาร และล็อกเก้อร์จะเป็นเบอร์เดียวกัน  
มีเครื่องทำความสะอาดห้อง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดพร้อม สำหรับทำความสะอาด
ห้องและทำความสะอาดห้อง วันสุดท้ายก่อนเราจากห้อง 
อาหารมังสาวิรัติ มีของหวาน ผลไม้ ชากาแฟ น้ำขิง  มีอ่างล้างถาดอาหารและผ้าเช็ดจาน
มีความสะดวกสบายทั้งที่นอนและอาหาร ช่วยให้ปฎิบัติธรรมอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวล

หลังจากครบ  10 วัน จขบ.รู้สีกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ที่ได้รู้ถึงขันตอนวิปัสสนา
และสามารถนำมาปฎิบิติต่อที่บ้านได้ และคิดว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปอีก  

สำหรับท่านที่จะทราบข้อมูลอย่างละเอียด มีหลายกระทู้ของพันทิปที่เขียนถึงการปฎิบัติ
ที่หาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะ

วันสุดท้ายก่อนกลับบ้าน เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกัน


หลักสูตร DKL170003 หลักสูตรวิปัสสนา (10วัน)
สถานที่ ศูนย์ธรรมกมลา (ปราจีนบุรี)
วันที่อบรม 02/08/17 - 02/19/17
ประเภทผู้เข้าอบรม ฆราวาส,แม่ชี,ภิกษุณี


จขบ.(เจ้าของบล็อก) กลับมาเมืองไทยคราวนี้ สมัครไปปฎิบัติธรรมที่ศุนย์กมลา ปราจีนบุรี
ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า วันที่ 8 - 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2060 ค่ะ


เชิญชมภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดอ่านที่นี่ค่ะคำแนะนำในการเข้าอบรม
วิปัสสนาเป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้สาบสูญไปจากมนุษยชาติมาเป็นเวลานาน แต่ก็ได้กลับมาค้นพบ อีกครั้ง โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว วิปัสสนาหมายถึง "การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง" อันเป็นกระบวนการในการทำจิตให้ บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูตนเอง เราจะเริ่มต้นด้วยการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจตามธรรมชาติ เพื่อทำให้จิตมีสมาธิ เมื่อมีสติที่มั่นคง เราก็จะก้าวไปสู่การเฝ้าสังเกตถึงการเปลี่ยน แปลงตามธรรมชาติของกายและจิต ซึ่งจะทำให้ได้พบกับสัจธรรมที่เป็นสากลคือ ได้เห็นความไม่เที่ยง(อนิจจัง) ความทุกข์ (ทุกขัง) และความไม่มีตัวตน (อนัตตา) การที่ได้ รู้เห็นถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้จากประสบการณ์ของท่านเองโดยตรง จึงเป็นวิธีการในการชำระจิตให้บริสุทธิ์ ธรรมะเป็นเรื่องสากล มีไว้สำหรับแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เป็นสากล มิได้ผูกขาดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ด้วยเหตุนี้บุคคลทุกคนจึงสามารถจะปฏิบัติได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของเชื้อ ชาติ ชั้นวรรณะ หรือศาสนา ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนโดยทั่วถึงกัน


วิปัสสนานั้นมิใช่เป็น

พิธีกรรมที่มีพื้นฐานทาง ความเชื่อถืออย่างงมงาย
เรื่องบันเทิงทางปัญญาหรือปรัชญา
การพักฟื้น การหยุดพักผ่อน หรือโอกาสที่จะมาสังสรรค์กัน
การหลีกหนีจากปัญหาและ ความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน
หากแต่วิปัสสนาเป็น

วิธีการในการขจัดความทุกข์
ศิลปะของการดำเนินชีวิตที่จะทำให้คนเราอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข
วิธีการทำจิตให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้คนเราสามารถเผชิญกับความตึงเครียดและปัญหาในชีวิตได้ด้วยความสงบและความสมดุลทางจิตใจ
วิปัสสนากรรมฐานจึงมุ่งไปยังเป้าหมายทางจิตใจในระดับสูงสุด เพื่อการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงและเพื่อการบรรลุธรรม มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางกาย แต่ เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากการทำจิตให้บริสุทธิ์ จึงทำให้ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากความเก็บกด ในจิตใจหมดไป แท้จริงแล้ว วิปัสสนาสามารถที่จะขจัดสาเหตุที่ทำให้ เกิดทุกข์ 3 ประการ คือ โลภ โกรธ หลง ได้ ถ้าได้ปฏิบัติต่อเนื่องกัน วิปัสสนาจะระบายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและแก้ปมในใจที่ผูกอยู่ เนื่องจากนิสัยดั้ง เดิมที่ชอบปรุงแต่งต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบหรือพอใจ (อันทำให้เกิดโลภะ) และไม่ชอบหรือไม่พอใจ (อันทำให้เกิดโทสะ) แม้ว่าวิปัสสนาจะพัฒนา ขึ้นมาโดยที่เป็นวิธีการหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การปฏิบัติก็มิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน เรื่องของศาสนาแต่อย่างใด วิธีปฏิบัติตั้งอยู่บนพื้นฐานธรรมดาสามัญที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีปัญหาเหมือนๆ กัน และวิธีการที่สามารถขจัดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ จะต้อง เป็นวิธีที่เป็นสากล มีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ เคยได้รับผลจากการปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว โดยมิได้มีความขัดแย้งกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม

วินัยในการปฏิบัติ
กระบวนการทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการสังเกตดูตนเองนี้ มิใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอน เราจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องใช้ความพยายามของตนเองเท่านั้น จึงจะเข้าถึงการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ไม่มีใครอื่นที่จะทำให้ได้ ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติ และมีความเคร่งครัดต่อระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และเป็นการคุ้มครองตนเองด้วย กฎระเบียบต่างๆ จะเป็นส่วนที่ทำให้การปฏิบัติกรรมฐานสมบูรณ์ขึ้น เวลา 10 วันนี้นับว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นในการที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงระดับจิตใต้สำนึก และเรียนรู้วิธีการที่ขจัดกิเลสที่ตกตะกอนอยู่ในส่วนลึกสุด (อนุสัยกิเลส) การปฏิบัติให้ต่อเนื่องโดยไม่พูดจาหรือเกี่ยวข้องกับใครเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จของวิธีการนี้

กฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ก็เพื่อรักษาการปฏิบัติแนวนี้ให้คงอยู่ได้ กฎเกณฑ์ต่างๆ มิได้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของอาจารย์ผู้สอน หรือเพื่อความสะดวกในการบริหาร หรือเพื่อคัดค้านประเพณีคำสอน หรือความเชื่องมงายที่มีอยู่ในบางศาสนา แต่เป็นสิ่งที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนับพันๆ คนเป็นเวลาหลายปี และยังเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ การรักษากฎระเบียบจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นระเบียบอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติกรรมฐาน การฝ่าฝืนกฎระเบียบย่อมจะทำให้เกิดมลภาวะ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องอยู่ให้ครบ 10 วัน และจะต้องอ่านกฎระเบียบต่างๆอย่างใคร่ครวญ ผู้ที่คิดว่าสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้เท่านั้น จึงควรจะสมัครเข้าปฏิบัติ ผู้ที่มิได้เตรียมตัวที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ไม่ควรสมัคร เพราะจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังจะเป็นการรบกวนบุคคลอื่นที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดอีกด้วย ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับคำเตือนว่า หากเลิกฝึกก่อนที่จะจบการอบรม เนื่องจากเห็นว่ากฎระเบียบต่างๆ ยากที่จะปฏิบัติ จะทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้นั้น รวมทั้งจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ ในกรณีที่นับว่าร้ายแรงที่สุดก็คือ เมื่อถูกเตือนหลายครั้งแล้ว ยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ก็จะถูกขอให้ออกไปจากการฝึกอบรม


กฎระเบียบ
พื้นฐานในการปฏิบัติวิปัสสนา คือ ศีล ศีลจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมาธิ และกระบวนการทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นจากปัญญา คือการรู้แจ้งเห็นจริง


ศีล
ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาทุกท่านจะต้องรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด ได้แก่
1. เว้นจากการฆ่าสัตว์
2. เว้นจากการลักทรัพย์
3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
4. เว้นจากการพูดเท็จ
5. เว้นจากการดื่มน้ำเมา
สำหรับผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรนี้มาแล้ว จะต้องถือศีล 8 ซึ่งมีเพิ่มเติม คือ
6. เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล
7. เว้นจากการดูละครฟ้อนรำ และการใช้เครื่องหอมตกแต่งร่างกาย
8. เว้นจากการนอนบนที่นอนที่หนาและอ่อนนุ่ม
ผู้ที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว จะรักษาศีลข้อ 6 ได้ด้วยการดื่มแต่เพียงน้ำปานะหลังจากการพักในเวลา 5 โมงเย็น ในขณะที่ผู้ปฏิบัติใหม่ อาจจะดื่มนม น้ำชา หรือรับประทานผลไม้ได้ อาจารย์ผู้สอนอาจจะยอมให้ผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว บางคนยกเว้นการรักษาศีลข้อนี้ได้ ถ้าหากบุคคลผู้นั้นมีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนศีลข้อ 7 และ 8 นั้น ทุกคนจะต้องรักษา

การยอมรับอาจารย์ผู้สอนและวิธีการปฏิบัติ
ในระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องรับที่จะปฏิบัติตามวิธีการ และคำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนทุกประการนั่นคือ ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติที่อาจารย์สอน โดยไม่มีการแต่งเติมหรือตัดทอนใดๆ ทั้งสิ้น การยอมรับด้วยความเชื่อถือเท่านั้น ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติได้อย่างขยันขันแข็งโดยตลอด ซึ่งการยอมรับนี้ก็ควรจะมีการแยกแยะและทำความเข้าใจด้วย มิใช่เป็นไปเพราะถูกบังคับหรือหลงงมงายเหมือนคนตาบอด ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนและวิธีการปฏิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติวิปัสสนา


พิธีกรรมและวัตรทางศาสนาตลอดจนวิธีการปฏิบัติอื่นๆ
ในระหว่างการฝึก สิ่งที่สำคัญมากคือ จะต้องงดพิธีกรรมและวัตรทางศาสนาต่างๆ ทั้งหมด เช่น การจุดตะเกียงนับลูกประคำ ท่องมนต์ อดอาหาร สวดมนต์ เป็นต้น การปฏิบัติกรรมฐานแบบอื่นๆ หรือการปฏิบัติเพื่อการบำบัดรักษาอื่นๆ จะต้องเว้นด้วย เช่น การเดินจงกรม การฝึกโยคะโดยใช้สมาธิ ทั้งนี้มิใช่เป็นการคัดค้านการปฏิบัติวิธีอื่นๆ แต่เพื่อให้ได้ทดลองฝึกวิธีวิปัสสนาแบบนี้เพียงแบบเดียว เพราะการนำวิธีปฏิบัติวิธีอื่นมาผสมปนเปกับวิธีปฏิบัตินี้ จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติ หรืออาจจะทำให้การปฏิบัติไม่ได้ผลเลย แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะคอยเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตาม แต่ก็ยังมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในอดีต เมื่อผู้รับการฝึกนำเอาวิธีการปฏิบัตินี้ไปรวมกับพิธีกรรมอื่นๆ จนทำให้เกิดอันตรายต่อผู้นั้น ความสงสัยและความสับสนที่อาจเกิดขึ้นนั้นสามารถจะแก้ไขให้กระจ่างได้ โดยการไปพบอาจารย์ผู้สอน


ตารางเวลา
04:00 น. ระฆังปลุก
04:30 น. - 06:30 น. นั่งปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักส่วนตัว
06:30 น. - 08:00 น. อาหารเช้า
08:00 น. - 09:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
09:00 น. - 11:00 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวม หรือในที่พักส่วนตัวตามที่อาจารย์กำหนด
11:00 น. - 12:00 น. อาหารกลางวัน
12:00 น. - 13:00 น. พักผ่อน
13:00 น. - 14:30 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักส่วนตัว
14:30 น. - 15:30 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
15:30 น - 17:00 น. ปฏิบัติในห้องปฏิบัติรวมหรือในที่พักตามที่อาจารย์กำหนด
17:00 น. - 18:00 น. พักดื่มน้ำปานะ
18:00 น. - 19:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
19:00 น. - 20:15 น. ฟังธรรมบรรยายในห้องปฏิบัติรวม
20:15 น. - 21:00 น. ปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวม
21:00 น. - 2130 น. สอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
21:30 น. พักผ่อนประวัติ ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเป็นชาวอินเดียที่ถือกำเนิดในประเทศพม่าเมื่อปี พ.ศ.2467 ท่านได้ประกอบธุรกิจจนประสบความ สำเร็จมีชื่อเสียงมากตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม ทั้งได้รับเลือกให้เป็นผู้นำชุมชนชาวอินเดียในพม่า รวมทั้งเป็นประธานองค์กรต่างๆ อาทิเช่น หอการค้ามาร์วารีแห่งพม่าและสมาคมพานิชย์และอุตสาหกรรมแห่งร่างกุ้ง นอกจากนี้ยังร่วมเดินทางไปต่างประเทศกับคณะผู้แทนการค้าของสหภาพพม่าในฐานะ ที่ปรึกษาอยู่บ่อยๆ

เมื่ออายุ 31 ปี ท่านได้ทดลองเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วันเป็นครั้งแรกกับท่านอาจารย์อูบาขิ่น (วิปัสสนา-จารย์ที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งผู้หนึ่ง) หลังจบจากการปฏิบัติตามหลักสูตร 10 วันแล้ว ท่านโกเอ็นก้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในเนื้อหาสาระของคำสอนและในแนวทาง ปฏิบัติเป็นอย่างมาก จึงปวารณาตัวเข้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนต่อมาท่านอาจารย์อูบาขิ่นได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วย สอน


ปีพ.ศ.2512 ท่านได้เดินทางกลับไปยังประเทศอินเดียเพื่อเยี่ยมมารดาที่ล้มป่วย ระหว่างที่อยู่ในอินเดีย ท่านได้จัดอบรม วิปัสสนาให้แก่มารดาและญาติพี่น้อง ซึ่งปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจเป็นอันมาก นับจากนั้นขบวนการเอหิปัสสิโกก็ได้เริ่มต้น จากปากต่อปากที่บอกต่อๆ กันไป ทำให้มีผู้มาขอเข้าปฏิบัติกันมากขึ้น


และจากการที่ท่านอาจารย์อู บาขิ่นมีความฝังใจอยู่แต่เดิมว่า ประเทศอินเดียมีบุญคุณอย่างล้นเหลือที่ได้หยิบยื่นธรรมอันบริสุทธิ์ขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ประเทศพม่า ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน แต่ธรรมอันล้ำค่านี้กลับได้สูญหายไปจากประเทศอินเดียอันเป็นต้นกำเนิดจน เกือบหมดสิ้น ท่านโกเอ็นก้าจึงมีความปรารถนาที่จะทดแทนคุณประเทศอินเดีย ด้วยการหาทางนำเอาธรรมะอันล้ำค่านี้กลับไปเผยแผ่อีกครั้ง ซึ่งท่านอาจารย์อูบาขิ่นก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านเปิดการอบรม วิปัสสนาในแนวทางนี้ขึ้นในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง


ปี พ.ศ.2517 ท่านจึงได้ก่อตั้งสถาบันวิปัสสนานานาชาติ "ธรรมคีรี" ขึ้นที่เมืองอิกัตปุรี ใกล้ๆ กับเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดียนับจากนั้นมาก็ได้มีการจัดอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 10 วันและหลักสูตรระยะยาวต่อเนื่องเรื่อยมา ปีพ.ศ.2522 ท่านเริ่มเดินทางไปเผยแผ่วิปัสสนาตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท่านได้อำนวยการสอนวิปัสสนาหลักสูตร 10 วันในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ ทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออกกว่า 400 หลักสูตร หลักการสอนของท่านโกเอ็นก้าได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในอินเดีย ประเทศที่ยังคงมีความแตกต่างทางด้านชนชั้นและศาสนาอย่างมาก และจากทั่วโลก ทั้งนี้เพราะคำสอนที่มีลักษณะเป็นสากล มิได้ขัดต่อหลักศาสนาใด ท่านเน้นเสมอว่ามนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด และมีผิวสีอะไร ต่างก็มีความทุกข์ในรูปแบบเดียวกันทั้งสิ้น ในเมื่อความทุกข์ของมนุษย์เป็นสากล วิธีการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความทุกข์จึงต้องเป็นสากลเช่นกัน


ต่อ มาท่านได้เริ่มแต่งตั้งอาจารย์ผู้ช่วยให้ช่วยดำเนินการอบรมแทนท่าน โดยใช้เทปและวิดีโอของท่านเป็นแนวทางในการสอน เพื่อรองรับกับความต้องการที่จะเข้าอบรมซึ่งเพิ่มสูงขึ้น ทุกวันนี้มีอาจารย์ผู้ช่วยกว่า 700 ท่าน และอาสาสมัครช่วยงาน ต่างๆ อีกนับพันๆ คน มีการจัดอบรมวิปัสสนาในประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ทั้งในอิหร่าน มัสกัต อาหรับอิมิเรสต์ อัฟริกาใต้ ซิมบับเว จีน มองโกเลีย รัสเซีย เซอร์เบีย ไต้หวัน กัมพูชา เม็กซิโกและประเทศต่างๆ ในอเมริกาใต้ โดยมีการ ก่อสร้างศูนย์วิปัสสนาทั้งสิ้น 80 แห่งใน 21 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการจัดอบรมหลักสูตรวิปัสสนาทั่วโลกกว่าหนึ่งพัน หลักสูตร โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าอบรม ที่พักหรือค่าอาหารใดๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่จะบริจาค ทั้งตัวท่านอาจารย์ โกเอ็นก้าเองและอาจารย์ผู้ช่วยต่างๆ ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการอบรมดังกล่าวแม้แต่น้อย


ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้รับเชิญให้ไปแสดงปาฐกถาธรรมตามสถาบันต่างๆ รวมทั้งในเวทีเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการประชุมสุดยอดสันติภาพโลกสหัสวรรษใหม่ที่สหประชาชาติด้วยท่านอาจารย์โกเอ็นก้าที่เคารพได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อคืนวันที่ 29 กันยายน 2556 ด้วยวัย 90 ปี พิธีฌาปนกิจได้จัดขึ้นที่อินเดียในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา10.30 น.(ตรงกับเวลา 12.00น. ในประเทศไทย)

ขอบคุณข้อมูลจาก
//www.thaidhamma.net/index.php?option=com_thaidhamma&task=coursedetail&id=2222&Itemid=26newyorknurseCreate Date : 19 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2560 22:17:22 น. 21 comments
Counter : 2217 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณhaiku, คุณschnuggy, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณThe Kop Civil, คุณClose To Heaven, คุณเกศสุริยง, คุณพันคม, คุณก้นกะลา, คุณmastana, คุณRinsa Yoyolive, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณAppleWi, คุณสองแผ่นดิน, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเริงฤดีนะ, คุณร่มไม้เย็น, คุณtuk-tuk@korat, คุณรัชต์สารินท์, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ


 


ระยะนี้ ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าบล็ฮกค่ะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆท่านนะคะ
ถ้ามีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมเพื่อนๆค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:19:35 น.  

 
สวัสดีคะคุณพี่น้อย...

ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ..โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:14:36 น.  

 
ได้ยิน หลักสูตรของท่าน มานานแล้ว... ลูกสาว ไปปฏิบัติที่ลำพูน

ตอนหลัง เพื่อนที่สวนหลวง ก็ไปสถานที่เดียวกัน...ไกลมาก

วิธีหรือ การปฏิบัติจะมีแตกต่าง กันบ้าง แต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ ๆ ๆ ครับคุณน้อย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:4:51:14 น.  

 
สวัสดีครับพี่
ยินดี และขออนุโมทนาด้วยครับ

ขอให้พี่มีความสุขเยอะๆครับโดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:7:19:18 น.  

 
อนุโมทนาสาธุด้วยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:7:57:56 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

อนุโมทนาค่ะพี่น้อย


โดย: Close To Heaven วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:48:31 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
จารุพิชญ์ Music Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Review Travel Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
จะโหวตธรรมะก็ได้เนาะ แต่โหวตไกลบ้านก็ได้เนาะ พี่น้อยมีบ้านสองประเทศนีนา ดีจังค่ะยังมีเวลาปฏิบัติธรรมค่ะพี่ ครูเกศวุ่นวายกับงานจนสมาธิไม่เหลือแล้วค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:26:53 น.  

 
โมทนาด้วยครับ


โดย: พันคม วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:40:36 น.  

 
สวัสดีจ้าโดย: ก้นกะลา วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:45:44 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณน้อย
ขออนุโมทนาด้วยนะคะ
อิ่มเอมด้วยบุญบารมีมีความสุขมากๆค่ะ


โดย: mastana วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:36:47 น.  

 
สวัสดีค่ะ ก่อนอื่น ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สำหรับการเข้ารับการอบรมปฎิบัติธรรมของสำนักโคเอ็นก้า

จะบอกว่า แม่บุญเคยไปอบรมที่สาขาจังหวัด ขอนแก่น เมื่อหลายปีมาแล้ว และชื่นชอบการอบรมนี้มาก ข้าวปลาอาหารมังสวิรัติ ไม่พูดคุยกับใคร ฯลฯ ปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้นว่าเสื้อผ้าจะไม่มช่สีขาว แต่การอบรมอันเข้มข้นตลอด ๑๐ วันนั้น จิตใจ...ได้รับการชำระอย่างสะอาด จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงถือปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านค่ะ

ที่ปราจีนบุรี ..งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นอีกแห่งที่แม่บุญอยากกลับไปอบรมอีกค่ะ


โดย: Maeboon วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:48:57 น.  

 
งานนี้ได้ความสุขกาย สบายใจอย่างที่สุดเลยค่า

ขออนุโมทนาบุญด้วยกับพี่น้อยนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:10:09:54 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่น้อย

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blogโดย: AppleWi วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:23:18 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยครับ พี่น้อย
ต้องหาเวลาไปปฏิบัติบ้างแล้ว


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:46:25 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย


อนุโมทนาบุญครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:6:38:35 น.  

 
อนุโมทนาสาธุ
Vote ธรรมะค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:8:04:14 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะคุณน้อย


โมทนาสาธุค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:03:03 น.  

 
สวัสดีจ้า
ขอบคุณสำหรับโหวตจ้า


โดย: ก้นกะลา วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:48:52 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:30:33 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำค่ะ


โดย: ออมอำพัน วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:17:17:30 น.  

 
อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะพี่น้อย

หนูสนใจหลักสูตรของท่านโกเอ็นก้าอยู่เหมือนกันค่ะ ได้เข้าไปดูตารางการอบรมของแต่ละรุ่นแล้ว สถานฝึกของแต่ละที่แล้วค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:00:40 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********

ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
19 กุมภาพันธ์ 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.