กิจกรรมปล่อยลูกพันธ์ปลานวลจันทร์ทะเล ที่อ่าวประจวบกลุ่มรักษ์อ่าวประจวบจัด
กิจกรรมปล่อยลูกพันธ์ปลานวลจันทร์ทะเล 
ชมกิจกรรมปล่อยลูกพันปลานวลจันทร์ทะเล กันค่ะ
หน้าแรกผลิตภัณฑ์ติดต่อเราวิธีการเลี้ยงคลองวาฬ
ชวนเที่ยวคลองวาฬ ชวนชิมประวัติ
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ปลานวลจันทร์ทะเล-05 (สาระน่ารู้ 1)

ก่อนอื่นเรามารู้จักปลานวลจันทร์ทะเลกันก่อนเพราะมีหลายคนสับสนว่าเป็นชนิดเดียวกันกับปลานวลจันทร์เทศที่อยู่น้ำจืดและนิยมมาทำปลาส้มปลาจ่อมหรือไม่ สำหรับปลานวลจันทร์ทะเลที่เป็นพระเอกวันนี้ มีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อได้แก่ ปลาชะลิน ไฮลิ้ง ปลาดอกไม้ ปลาทูน้ำจืด ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ คือ Milk fish ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Chanos chanos (Forskal) เป็นปลาที่อยู่ได้สองน้ำคือน้ำทะเลและน้ำกร่อยแต่สามารถปรับสภาพแล้วนำไปเลี้ยงในน้ำจืดได้ ในธรรมชาติแพร่กระจายแถบชายฝั่งและทะเลแถบอินโดแปซิฟิค ลูกปลาวัยอ่อนอาศัยอยู่ชายฝั่ง ป่าชายเลน เมื่อเติบโตจะอพยพไปสืบพันธุ์ในทะเล กินอาหารหลากหลายชนิดทั้งพืชน้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่าย สารอินทรีย์ ขี้แดด (Rap-rap) ลูกกุ้ง สัตว์น้ำขนาดเล็กกว่า รวมทั้งอาหารกุ้งทั้งที่หว่านลงไปและอยู่ที่พื้น รู้อย่างนี้แล้วหลายท่านคงลังเลหรือหากจะเลี้ยงร่วมกับกุ้งคงต้องปล่อยกุ้งก่อนหลายวันจนกุ้งได้ขนาดสักนิ้วก้อยนะครับส่วนปลานวลจันทร์เทศ เป็นปลาน้ำจืดขนานแท้ กลุ่มเดียวกับปลาตะเพียน มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Mrigal ชื่อวิทยาศาสตร์ Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795) อาศัยตามแม่น้ำ หนอง คลองบึง โดยที่มีพื้นเพถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนเหนือของเอเชียใต้ และเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ปัจจุบันแพร่พันธุ์ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เป็นปลากินพืชแต่กินอาหารได้หลากหลายเช่นเดียวกับปลานวลจันทร์ทะเลเช่นกัน แต่ไม่สามารถนำมาเลี้ยงในบ่อน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มเช่นปลานวลจันทร์ทะเลได้


1. ข้อเท็จจริงของกระบวนการเน่าเสียในบ่อพักน้ำก่อนที่จะมีปลานวลจันทร์ทะเล

ก่อนอื่นต้องขอเล่าให้ทราบว่าในบ่อพักน้ำหรือ Reservoir นั้น เริ่มต้นที่สูบน้ำมาพักโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสำรองไว้สำหรับกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงนั้น เท็จจริงแล้วมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้น หลายท่านอาจไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว ที่ผ่านมาเรากำลังสูบน้ำดีมาทำให้เน่าเสียเกิด Toxic แล้วจึงเอาไปเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างนี้จะประสบผลสำเร็จได้อย่างไรต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้เสียก่อน กระบวนการเน่าเสียในบ่อพักน้ำเกิดจากอะไรและปลานวลจันทร์ไปเก็บของเสียออกได้อย่างไร มีลำดับขั้นตอนกระบวนการและสาเหตุที่สามารถแบ่งแยกไม่มาก ได้แก่

1.1 ความรุนแรงจากแรงอัดหรือใบพัดของปั๊มพ์น้ำหรือเครื่องสูบ เครื่องดัน โดยเฉพาะจากเครื่องสูบน้ำที่มีแรงดันหรือความเร็วรอบเครื่องสูงเป็นผลให้แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่าย ไข่ ตัวอ่อนสัตว์น้ำ เกิดการตายเป็นคราบสารอินทรีย์แขวนลอยในบ่อที่ต่อไปจะเน่าเสียเกิดเป็นสารก่อภูมิแพ้ต่อสัตว์น้ำ (แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรด) หากไม่มีการกำจัดเก็บออก
1.2 แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ไข่ และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ บางส่วนที่เหลือรอดจากการถูกทำลายโดยเครื่องสูบน้ำเมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมจากที่ต่างจากที่เคยอยู่ในคลองหรือทะเลที่มีอากาศ มีกระแสน้ำคลื่นลมพัดพาสารอาหารเข้าหา กลับต้องมาอยู่ในสภาพบ่อพักน้ำที่เป็นสภาพน้ำนิ่ง น้ำร้อน รวมทั้งสารอาหารไม่เพียงพอจึงเกิดการตายขึ้น
1.3 การตายที่เป็นวัฏจักรของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบ่อพักน้ำหลังจากการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ขึ้นมากแล้วเกิดการตายขึ้นในลักษณะซิกมอยด์ เคิร์บ (Sigmoid curve) หรือกราฟรูปตัวเอสนั่นเอง

การตายของสิ่งมีชีวิตจากสาเหตุทั้งสามประการนี้สามารถพบเห็นเป็นรูปธรรมในลักษณะของคราบบนผิวน้ำหรือสารแขวนลอยในมวลน้ำ ในช่วงนี้เริ่มมีกระบวนการปล่อยความเป็นพิษจากการเน่าเสียในกลุ่มไนโตรเจนชั้นหนึ่งก่อนแล้ว การตรวจสอบคุณภาพน้ำอาจพบได้ในรูปของโททอลแอมโมเนีย
ดังนั้นในช่วงนี้หากไม่มีการเก็บหรือกำจัดออกสารอินทรีย์เหล่านี้ ก็จะตกลงสู่ก้นบ่อกลายเป็นอาหารของจุลชีพที่มีอยู่ในธรรมชาติรวมทั้ง สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่ช่วยย่อยสลายสังเกตุ ตามพื้นบ่อที่น้ำใสแสงส่องถึงจะเห็นคราบเป็นแผ่นพื้นเขียวอมเทาซึ่งเมื่อเกิดกระบวนการสังเคร์แสงจะเกิดแกสออกซิเจนที่เป็นผลพลอยได้ผลักดันให้แผ่นคราบสารอินทรีย์เหล่านี้หลุดร่อนลอยอยู่บนผิวน้ำที่เรารู้จักในชื่อของขี้แดด (Rab-rab) นั่นเอง เจ้าตัวนี้แหละหากไม่มีการกำจัดออก จมลงสู่พื้นบ่ออีกครั้งเกิดการเน่าเสียอย่างรุนแรงและผลที่ตามมาคือแกสไข่เน่าหรือแกสไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria) นั่นเอง

เอกสารประกอบการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการประมง(ชายฝั่ง)
การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
รวบรวมโดย ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์


 ************


ปลานวลจันทร์ทะเล หนึ่งเดียวในพระราชกระแสรับสั่ง

ไทยรัฐ ไทยรัฐ

นวลจันทร์ทะเล...ไม่เพียงจะเป็นปลาประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังเป็นปลาเศรษฐกิจของหลายประเทศ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน...แต่คนไทยแทบไม่รู้จัก ไม่นิยมรับประทาน ทั้งที่รสชาติไม่แพ้ปลากะพงขาว ปลาซาบะ โดย เฉพาะความมันต้องยกนิ้วให้

และที่ไม่ค่อยรู้กัน “นวลจันทร์ทะเล” ถือเป็นปลาชนิดแรกและชนิดเดียว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจ มาตั้งแต่ปี 2508 หลังมกุฎราช กุมารประเทศญี่ปุ่นได้ทูลเกล้าฯถวาย ปลานิล เมื่อ 25 มี.ค. 2508
26 เม.ย. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลูกปลานวลจันทร์ทะเล ที่สถานีประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จับจากทะเลมาเลี้ยงไว้ในบ่อดิน (ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์)

“ทรงมีกระแสรับสั่ง ให้กรมประมงทำการศึกษาขยายพันธุ์ปลานวลจันทร์ จึงได้มีการนำปลาส่วนหนึ่งไปทดลองเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน โครงการพระราชดำริ โครงการแรกที่ได้สร้างเมื่อปี 2506”


นายธเนศ พุ่มทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า แต่ด้วยขณะนั้นความก้าวหน้าด้านวิชาการประมงของไทยยังไม่ดีพอ ปลาที่เอาไปปล่อย ไม่รู้หายไปไหนหมด ชาวบ้านก็ไม่ให้ความสนใจ พลอยทำให้การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ซาตามไปด้วย...กระทั่ง 4 ธ.ค.2544 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสถึงเรื่องปลานวลจันทร์อีกครั้ง

ศูนย์วิจัยฯรื้อฟื้นโครงการขึ้นมาใหม่ คราวนี้ไม่เหมือนก่อน เพราะองค์ความรู้มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากกว่า...นำปลาที่เลี้ยงไว้มาผสมเทียมเป็นผลสำเร็จ นำลูกพันธุ์ไปเลี้ยงในแหล่งน้ำเพื่อศึกษา จนได้องค์ความรู้มากพอ ปี 2553 เริ่มถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานวลจันทร์
“แต่เลี้ยงแล้ว ไม่รู้จะเอาไปขายใคร ไม่มีใครอยากกิน เนื่องจากก้างเยอะ เราต้องส่งคนไปเรียนวิธีแกะก้างปลาและแปรรูปที่ฟิลิปปินส์ เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ เพราะเป็นปลาประจำประเทศ ประชาชนนิยมบริโภคมาก”

ผอ.ธเนศ บอกว่า เมื่อได้ความรู้มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน ปี 2556 จัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ ตามแนวพระราชดำริ รับปลาจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีทั้งปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้าง, ปลานวลจันทร์ทะเลแดดเดียว, ปลานวลจันทร์ทะเลรมควันก้างนิ่ม, ปลานวลจันทร์ทะเลหมักสูตรฟิลิปปินส์, ปลานวลจันทร์ทะเลต้มเค็ม, เบอร์เกอร์ปลานวลจันทร์ทะเล นอกจากนั้น เนื้อปลายังสามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำยาขนมจีน ไส้กรอก ลูกชิ้น ปลา กระป๋อง ได้สารพัด
ที่สำคัญเลี้ยงง่าย สามารถเลี้ยงร่วมกับกุ้งได้ เพราะเป็นปลาที่กินพืช ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ปลาหนัก 1 กก. มีต้นทุน 30 บาท ในขณะที่ปลากะพงขาวอยู่ที่ 50–60 บาท...สนใจสอบถามได้ที่ 0–3266–1398

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://goo.gl/oKG87H

ขอขอบคุณข้อมูลและยูทูปจากอินเตอร์เนต


สาขา Klaibann BlogGIOVANNI MARRADI - Memories(Relaxing music)
Andreea PetcunewyorknurseCreate Date : 10 พฤษภาคม 2560
Last Update : 13 พฤษภาคม 2560 4:30:19 น. 3 comments
Counter : 1488 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmoresaw, คุณอุ้มสี


 
เป็นเรื่องน่าสนใจ รู้จักแต่ปลานวลจันทร์น้ำจืดครับ


โดย: moresaw วันที่: 10 พฤษภาคม 2560 เวลา:8:32:13 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
AppleWi Home & Garden Blog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
ภูเพยีย Book Blog ดู Blog
a whispering star Parenting Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ravio Education Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

เป็นเรื่องเล่าบอกต่อที่น่าสนใจค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 10 พฤษภาคม 2560 เวลา:14:52:41 น.  

 
เพิ่งรู้จักก็วันนี้เหละครับปลานวลจันทร์
//blog.studysqr.com/2017/09/blog-post_21.html


โดย: Akes (สมาชิกหมายเลข 4118594 ) วันที่: 28 กันยายน 2560 เวลา:18:24:08 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********

ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2560
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
10 พฤษภาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.