ทำบุญวันสงกรานต์ ที่นิวยอร์ค วัดวชิรธรรมปทีป เม้าท์เวอร์นอน


ทำบุญวันสงกรานต์ ที่นิวยอร์ค
วัดวชิรธรรมปทีป เม้าท์เวอร์นอน
13 เมษายน 2018 - 2561


วันศุกร์นี้ตรงกับวันที่ 13 เมษายน 2018 ตรงกับวันสงกรานต์
ที่วัดวชิรธรรมปทีป เม้าท์เวอร์นอน มีทำบุญวันสงกรานต์ แต่งานใหญ่
จะมีวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์

อนูโมทนาบุญด้วยกันนะคะ

*******


บรรยากาศทำบูญวันสงกรานต์ที่บ้านเกิด
ญาติพี่น้องมากันเกือบครบ
มีการเลี้ยงภัตตาหารเช้า สรงน้ำพระ
และรดน้ำ ให้ผู้สูงอายุของครอบครัวด้วย
บรรยากาศอบอุ่น คิดถึงบ้านจัง

สว.บ้านเรา ถ้าเราอยู่ก็ได้เป็นเกียรติด้วยซินะ คิดถึงจังรดน้ำผู้สูงอายุ
ขอขอบคุณ บางภาพจากคุณ
Leena Pongsuttipanish

**********


รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์กับวิธีที่ถูกต้อง
และสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้ลูก


รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การรดน้ำดำหัว เป็นวัฒนธรรมประเพณีไทย แต่ก่อนแต่ไรมา ซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามประเพณี ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกับต่อเนื่องมากยาวนาน ในปีใหม่ไทย

เป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต แต่ประเพณีนี้จะทรงคุณค่าหากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปลูกฝังมันไว้กับลูก เพื่อปฏิบัติสืบเนื่องต่อไป


รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

การรดน้ำดำหัว มีผลอย่างไรกับเด็กเล็ก

การที่คุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกน้อยรู้จักการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กได้รู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และได้รู้จักเคารพญาติที่มีอายุมากกว่า การไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่พร้อมกับคุณพ่อ คุณแม่ จะทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น และมีความสนุกที่ได้พบปะกับเครือญาติอีกด้วยค่ะเพิ่มพัฒนาการให้กับลูกน้อย การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกของเด็กเปลี่ยนไป มีความอบอุ่นในใจ เมื่อได้รดน้ำผู้ใหญ่ไปพร้อม ๆ กับคุณพ่อ คุณแม่ นอกจากนี้ลูกน้อยยังรู้จักเข้าสังคม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีอันดีงาม ควรสืบสานต่อ และมีพัฒนาการด้านร่างกาย หลักการรดน้ำดำหัวแล้ว คุณแม่อาจจะชวนลูกไปทำบุญที่วัด ซึ่งก็มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการเล่นตามประเพณีไทยอย่างหนึ่ง ลูกก็ยังได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมือ แขน และขาไปในตัวอีกด้วยค่ะ

ชวนลูกรู้จักประเพณีการรดน้ำดำหัว

ให้ลูกได้มีส่วนร่วม ในการเตรียมดอกไม้ น้ำหอม น้ำปรุง แต่ต้องให้พวกเขาช่วยทำซ้ำ ๆ ทุกปี เพราะช่วงเวลาดี ๆ แบบนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ จะได้จดจำและเฝ้ารอคอย เพื่อร่วมทำกิจกรรมนี้ในทุกปี เพราะเด็ก ๆ รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญกับเรื่องนี้
คุณแม่ต้องแสดงให้ลูกเห็น และอธิบายให้ลูกเข้าใจอย่างชัดเจนว่า การรดน้ำดำหัวนั้นคืออะไร ทำไมเราต้องปฏิบัติทุกปี ซึ่งคุณแม่จะต้องสอนขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อปูพื้นฐานให้กับลูกได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องต่อไป
ชี้ชวนให้ลูกปฏิบัติตาม ในขณะที่คุณแม่กำลังรดน้ำอยู่ควรจะบอกกับลูกด้วยว่า “คุณแม่กำลังรดน้ำคุณตายายนะ เดี๋ยวคุณยายจะให้พรให้แม่แข็งแรง อยู่กับลูกไปนาน ๆ” เมื่อคุณแม่รดนำเสร็จก็ให้ลูกลองทำตามบ้าง โดยคุณแม่จะเป็นผู้แนะนำอยู่อย่างใกล้ชิด
การรดน้ำดำหัวถือเป็นประเพณีที่ถูกปฏิบัติสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น คุณพ่อ คุณแม่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ถูกสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณ


เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น


อุปกรณ์ที่สำคัญ คุณแม่จะต้องเตรียม น้ำอบไทย หรือน้ำหอม น้ำส้มป่อย ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ ที่ปลูกอยู่ในบ้านก็ใช้ได้ค่ะ ขันเงิน หรือขันทองเหลือง พานข้าวตอก ดอกไม้ธูปเทียน และผ้าตัดเสื้อ ผ้าห่ม ผ้านุ่ง หรือของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อมอบให้กับผู้ใหญ่


พิธีรดน้ำดำหัว
พิธีการรดน้ำดำหัวนั้นเป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานในปีใหม่ไทย เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ คนไทยเราแบ่งออกไว้เป็น 3 กรณีด้วยกันดังนี้ค่ะ

กรณีแรก คือการรดน้ำดำหัวตนเอง หรือทำพิธีเสกน้ำส้มป่อยด้วยคำที่เป็นศิริมงคล อย่างเช่น “สัพพทุกขา สัพพภนา สัพพโรควินาสันตุ” แล้วใช้น้ำส้มป่อยลูบศีรษะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
กรณีรดน้ำดำหัวผู้น้อย อย่างเช่น ภรรยา บุตร หลาน อันเป็นพิธีกรรมต่อเนื่องมากจากกรณีแรกค่ะ นั่นคือใช้น้ำส้มป่อยลูบศีรษะภรรยา ลูก และหลาน หลังจากดำหัวตนเองแล้ว หรือการที่ตนเองรับน้ำส้มป่อย (ในกรณีที่สาม) มาลูกศีรษะตัวเองเสร็จแล้วสลัดใส่ศีรษะ หรือลูบศีรษะของผู้ที่มาดำหัวตัวเอง
กรณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ อย่างเช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ พระเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคุณจะต้องทำด้วยตัวเอง บางครั้งอาจจะทำกับในเครือญาติเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันกันในครอบครัว
ในกรณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั้น ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สามารถเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมได้ เป็นอย่างดี การดำหัวผู้ใหญ่ด้วยตัวเอง อาจจะไม่มีพิธีรีต้องมากนัก แต่การดำหัวผู้ใหญ่ต้องไปเป็นหมู่คณะ ย่อมจะต้องมีการจัดกิจกรรที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะ

คุณค่าที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม

คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่มากนัก เพราะส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเพียงประเพณีหนึ่งที่อยู่ในวันสงกรานต์ และมักจะใช้เวลาไปกับเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ช่วงวันหยุดยาวเสียมากกว่า โดยไม่ได้สนใจผู้ใหญ่ที่รออยู่ที่บ้าน ดังนั้น สงกรานต์ปีนี้ ชวนลูกหลานมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กับเถอะค่ะ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตสืบต่อไป

Photos from : krujitkasem

ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เนต

สาขา Klaibann Blog / Education Blognewyorknurse

Create Date : 16 เมษายน 2561
Last Update : 16 เมษายน 2561 19:17:15 น. 17 comments
Counter : 975 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณALDI, คุณวลีลักษณา, คุณJinnyTent, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณยังไงก็ได้ว่ามาเลย, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmoresaw, คุณmambymam, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณหอมกร, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณhaiku, คุณเกศสุริยง, คุณThe Kop Civil, คุณตะลีกีปัส


 
อนูโมทนาบุญค่ะ
มีความสุขมาก ๆ นะคะ

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:19:52:57 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะพี่น้อย

ขอบคุณที่แวะชมสวนผักนะคะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:19:59:54 น.  

 
อนุโมทนาด้วยค่ะพี่น้อย
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่า
จินก็รดน้ำดำหัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่มีเวลาไปไม่ครบคน เตรียมของไว้หลายคน
ที่เหลือก็ฝากของน้ากับแม่ไปดำหัว

วันพรุ่งนี้เปิดร้านแล้ว วันหยุดทีไรผ่านไปเร็วมากเลย


โดย: JinnyTent วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:21:37:13 น.  

 
อนุโมทนาด้วยครับ พี่น้อย
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:22:37:34 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 16 เมษายน 2561 เวลา:23:17:04 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่น้อย


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:0:24:47 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่น้อย
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: ann_shinchang (ยังไงก็ได้ว่ามาเลย ) วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:6:15:38 น.  

 
ได้ยินชื่อวัด ข้างบนนี้มานานมาก... เท่าที่ดู คงจะเป็นแหล่ง
รวม คนไทย..ได้ดี เป็นที่พึ่งของจิตใจ..

คุณน้อยต้องคิดถึงบ้านแน่เลย ผมก็คิดถึง แต่นึกถึงการเดินทาง
ไกลมาก.. เลยยอมแพ้ 555

v


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:7:41:31 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยครับ


โดย: moresaw วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:8:02:25 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
บรรยากศอบอุ่นมากเลย

ขอบคุณที่แวะชมโดรคัสค่ะโดย: mambymam วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:8:28:31 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่น้อย

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:9:08:23 น.  

 
ดีจังอยู่ต่างประเทศก็ไม่ขาดประเพณีไทยๆ


โดย: ลุงแมว วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:19:26:51 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
สุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะพี่น้อยโดย: หอมกร วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:20:36:12 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Garden Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Review Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Education Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่น้อย


โดย: เกศสุริยง วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:0:08:25 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่าพี่น้อย

มาขอบคุณสำหรับโหวตนะคะพี่


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:9:16:00 น.  

 
อนุโมทนาสาธุ สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:9:35:59 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

อยู่ที่ไหนหาก รากไทยแข็งแกร่ง
วัฒนธรรมอันดีงามดำรงคงอยู่แบบนี้
ดีจังเลยค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:11:26:18 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#16


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********

ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
16 เมษายน 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.