ธันวาคม 2558

 
 
2
4
5
6
7
8
10
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
30
31
 
 
All Blog
โครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รูปพระเจ้าแผ่นดิน

โครงการพระราชดำริฯ 
พร้อมด้วยรูปภาพประกอบกับกลอนแปดสุภาพ

หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”


 รูปขณะทรงงานกลางแดด

     "ยอดกษัตริย์ พัฒนา ปรีชาล้ำ
พระองค์ทำ นำร่อง ต้องศึกษา
พระราชทาน งานใหญ่ ให้ประชา
เกิดคุณค่า ฟ้ารู้ สู่ผืนดิน
ธ ทรง โครงการพระราชดำริ
ราชปิติ วิวัฒน์ จัดเพิ่มสิน
มอบประชา มาไว้ ให้ทำกิน
ไทยทั่วถิ่น ยินดี มีสุขล้น
มุ่งเข้มแข็ง แข่งได้ ให้พลิกฟื้น
มุ่งยั่งยืน คืนสุข ทุกแห่งหน
มุ่งถาวร สอนงาน การพึ่งตน
มุ่งปวงชน พ้นทุกข์ สุขหัวใจ


รูปพระเจ้าอยู่หัวทรงงาน
รูปในหลวงเสด็จทรงงาน
รูปพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงงาน


รูปในหลวงเสด็จโครงการหลวง

     พระองค์ทำ ๓๔ โครงการหลวง
พระองค์ห่วง ปวงชน ค้นแก้ไข
ปรับเปลี่ยนแนว แล้วสร้าง อย่างเกรียงไกร
ชีวิตใหม่ ไร้ฝิ่น สิ้นเสพภัย

รูปพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโครงการหลวง

พืชเมืองหนาว เข้าแทน แดนปลูกฝิ่น
แปลงผืนดิน ถิ่นเดิม เสริมสดใส
ปศุสัตว์ จัดหนุน สมุนไพร
ชาหม่อนไหม ไม้ดอก ออกเรียงราย
     ปลูกในดิน อินทรีย์ ที่ส่งเสริม
ทรงช่วยเติม เพิ่มค่า น่านำขาย
ผักปลอดสาร ทานดี ทวีกาย
ส่งจำหน่าย รายรับ นับหนุนมา
     โครงการอื่น ยืนยง คงเป็นหลัก
ต้องพร้อมพรัก จักมั่น แก้ปัญหา
แดนดินใด ไม่ดี มีบัญชา
พัฒนา ฝ่าพ้น คนชื่นชม


รูปทฤษฎีใหม่


ทฤษฎีใหม่ ใช้รวม ร่วมพื้นที่
เกษตรดี ชี้ชวน สวนผสม
แบ่งดิน-น้ำ ทำกิน ถิ่นอุดม
ดูรื่นรมย์ ร่มเย็น เป็นชื่นบาน
(หมายเหตุ สวนผสมแบ่งพื้นที่ปลูกข้าว-ปลูกพืช-แหล่งน้ำอย่างละ ๓๐%  ที่เหลืออีก ๑๐%ใช้สร้างบ้านพักอาศัย)
     แบ่งกันเท่า ข้าว-พืช-น้ำ ทำเกษตร
เหลือขอบเขต เศษสิบ รีบสร้างบ้าน
รู้พอเพียง เลี้ยงสัตว์ รู้จัดการ
บริหาร งานดี มีเงินใช้

รูปในหลวงทรงหาทางช่วยเหลือประชาชน

     สหประชาชาติ ประกาศว่า
๕ ธันวา วันดินโลก ยกย่องให้ (เริ่มปีดินสากล ๕ ธ.ค. ๕๘)
เป็นกษัตริย์ พัฒนา พาชาติไทย
ทรงแก้ไข ไม่ละ ประชาชน


รูปในหลวงเสด็จแก้ปัญหาผืนป่า ผืนดิน

รูปนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ (The Humanitarian Soil Scientist) พระองค์แรกของโลก

รูปโครงการห่มดิน

ปราชญ์ปฐพี ที่ทำ ได้สัมฤทธิ์
กรณียกิจ ประสิทธิ์ผล
พื้นเสื่อมโทรม ห่มดิน สิ้นความจน
ให้หลุดพ้น คนยาก จากพระทัย


รูปโครงการแกล้งดิน

     ทั้งแกล้งดิน ถิ่นกรด ไม่หมดค่า
พลิกฟื้นมา พาน้ำ นำขับไล่
ปรับเปรี้ยวจัด อัดสาร ต้านไฟไรท์ (Pyrite = FeS2)
โรยปูนใส่ ใช้เพาะปลูก ถูกวิธีรูปโครงการคลองลัดโพธิ์

     ทรงงานมา ช้านาน ท่านไม่ท้อ
ไม่รั้งรอ ขอให้ ไทยสุขศรี
ทรงค้นคว้า สามารถ ปราชญ์นที
โครงการดี ที่พระองค์ ทรงคะเน
คลองลัดโพธิ์ โชว์พาว คราวน้ำท่วม
เร่งน้ำรวม การไหล ให้หักเห
หลักเบี่ยงน้ำ ทำให้ ไปทะเล
เร่งถ่ายเท เวลา มามากไป


รูปโครงการแก้มลิง

หลักหน่วงน้ำ ทำแก้มลิง ยิ่งประจักษ์
แหล่งเก็บกัก พักเผื่อ เมื่อหลั่งไหล
ฝนตกมาก หลากมา เมื่อคราใด
ป้องกันไว้ ไม่ท่วม อ่วมอีกครา


รูปโครงการหญ้าแฝก

     ปลูกหญ้าแฝก แตกคลุม อุ้มดินซ้ำ
ชะลอน้ำ บำบัด จัดรักษา
ฟื้นฟูถิ่น สิ้นสภาพ กลับคืนมา
แก้ปัญหา พาให้ ไม่เดือดร้อน


รูปโครงการสหกรณ์โคนม

     เลี้ยงโคนม ผสมเทียม เปี่ยมความหวัง
รวมพลัง ตั้งกลุ่ม ชุมชนก่อน
ร่วมกันทำ นำสร้าง วางขั้นตอน
สหกรณ์ หนองโพ โตมานาน


รูปพระมหากษัตริย์ทรงงานหนัก

     โครงการดี มีมาก หลากเลอค่า
พัฒนา มาต่อ บริหาร
ทรงวิจัย ให้ชัด ปฏิบัติการ
พระราชทาน งานเหลือ เผื่อประชา


รูปสะพานพระรามแปด

สะพานพระรามแปด แสดสวยล้ำ
ข้ามแม่น้ำ ทำคู่ สู่ลอยฟ้า
คู่ขนาน ผ่านไว ได้พึ่งพา
พระเมตตา ปราณี นี้เกินพอ


รูปโครงการไบโอดีเซล แก๊สโซฮอลล์


     พระองค์ทำ นำร่อง ช่องทางชี้
เชื้อเพลิงดี มีค่า มาเกิดก่อ
พลังงานใส ไบโอ แก๊สโซฮอล์
เกษตรรอ ต่องาน ใช้ยานยนต์


รูปกังหันชัยพัฒนา

     โครงการป่า มาดิน และถิ่นน้ำ
วิศวกรรม ดำริ ริเริ่มผล
กังหันชัยพัฒนา ค่ามากล้น
ปั่นน้ำวน ปนอากาศ ไม่ขาดปลา


รูปโครงการฝนหลวง

ฝนหลวงนี้ ดีจริง ยิ่งหน้าแล้ง
โปรยสารแห้ง แหล่งนำ น้ำจากฟ้า
เมฆร้อนชื้น คืนผล ฝนตกมา
เกิดคุณค่า พาน้ำ นำสู่คน


รูปพระเจ้าอยู่หัวทรงงาน

รูปในหลวงทรงงาน

รูปเสด็จพระราชดำเนิน

     องค์ในหลวง ห่วงนัก รักษ์แวดล้อม
โครงการพร้อม ย่อมดี มีพืชผล
ดินอุดม สมบูรณ์ พูนค่าล้น
ประชาชน พ้นภัย ให้เร่งรัด


รูปเสด็จทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริ

โครงการชลประทาน งานเกษตร
รักษ์นิเวศน์ เขตป่า อย่าไปตัด
รักษาไว้ ภัยมา เห็นค่าชัด
พ้นพิบัติ จัดทำ นำสุขล้น


รูปเสด็จตามโครงการพระราชดำริ

     แหล่งทำกิน ถิ่นที่ มีปัญหา
พัฒนา มาใช้ ได้เกิดผล
ทำกินได้ ให้อยู่ รู้พึ่งตน
ทางหลุดพ้น คนไทย ได้ลืมตา


รูปพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกันเองกันประชาชน

รูปเสด็จทางเรือ


รูปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คิดการณ์ไว้
เก็บน้ำใช้ ให้พอ ก่อคุณค่า
ช่วยประมง ส่งน้ำ ทำไฟฟ้า
เกษตรพา หน้าใส ไม่ชอกช้ำ


รูปเขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล พ้นอุทก
ถ้าฝนตก ปกป้อง ท้องที่ต่ำ
ผลิตไฟ ในเขต เกษตรกรรม
ประโยชน์ล้ำ ทำคุณ หนุนประชา


รูปอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์

อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์
ที่จังหวัด กาฬสินธุ์ ถิ่นภูผา
ลอดใต้เขา เอาน้ำ ทำไร่นา
แหล่งธารา หน้าแล้ง ไม่แห้งตาย


รูปเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน แสนพิทักษ์
๓ เขื่อนหลัก พักน้ำ ทำคุณหลาย
น้ำหลากมา พาให้ ใช้สบาย
ทุกข์ร้อนคลาย หายเศร้า เราสุขใจ


รูปประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต

ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต
ผลผลิต ติดต่อ ก่อพืชไร่
ลุ่มน้ำก่ำ ทำกิน ยินดีไป
เกษตรใช้ ได้ต่อ ก่อพลัง


รูปประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
ชุบชีวิต จิตใจ ได้สมหวัง
ทั่วทุกกลุ่ม ลุ่มน้ำปากพนัง
ประโยชน์จัง ทั้งเกษตร เขตประมง


รูปเสด็จในป่า
รูปทรงงานขณะฝนตก

รูปทรงงานในเวลากลางคืน

รูปทรงเยี่ยมประชาชน

     อีกมากมาย หลายหลาก อยากจะกล่าว
หลายเรื่องราว ยาวยิ่ง สิ่งประสงค์
โครงการใหญ่ ได้รับ นับยืนยง
จะดำรง คงอยู่ สู่ทุกคน


รูปโครงการชั่งหัวมัน (หมายถึงชั่งหัวมันเทศ) ปลูกพืชเศรษฐกิจ, ผักสวนครัว และผลไม้ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บนพื้นที่กว้าง ๒๕๐ ไร่ ณ บ้านหนองคอไก่  ต.เขากระปุก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
     หนองคอไก่ ไร่กว้าง ต่างกล่าวขาน
พระราชทาน งานหรู สู่พืชผล
เกษตรใหม่ ไร่สวน ล้วนเลิศล้น
ต่างเยี่ยมยล บนชื่อตั้ง (บนแบรนด์ดัง) ชั่งหัวมัน
ผักเจริญ เพลินตา พาแจ่มใส
ผลไม้ หลายอย่าง มาสร้างสรรค์
วิจัยลึก ศึกษา มาสู่พันธุ์
อัศจรรย์ พรรณไม้ ไร้เคมี


รูปในหลวงทรงศึกษาข้อมูลจากแผนที่

     หาผู้ใด ไหนเล่า เท่าเทียมท่าน
ธ ทรงงาน การณ์ใหญ่ ไทยสุขศรี
เป็นกษัตริย์ พัฒนา ประชาชี
บารมี ที่แผ่ แก่เขตเคียง


รูปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    โครงการดี มีมาก หากมาใช้
มุ่งทำไป ไม่ย่อ รอบ่ายเบี่ยง
ไม่ต้องเสี่ยง เลี่ยงหนี้ มีหนทาง
ประมาณเหมาะ เพาะภูมิ คุมเหตุผล (พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล)
พึ่งพาตน ค้นงาน รู้การสร้าง
เติมความรู้ คู่ธรรม นำสายกลาง
รู้ปล่อยวาง อย่างดี มีการออม


รูปเรารักพระเจ้าอยู่หัว

     ข้าพระพุทธเจ้า เฝ้าสรรเสริญ
ขออัญเชิญ เทินไว้ ในกระหม่อม
พระดำรัส ตรัสไว้ ร่วมใจพร้อม
ประนพน้อม ยอมภักดิ์ รักพระองค์
     พระเกษมสำราญ นานสดใส
พระหฤทัย ได้ดั่ง ตั้งประสงค์
พระพลานามัย ให้ดำรง
ขอให้ทรง พระเจริญ ยิ่งยืนนาน”

เครดิต   //vallop-magmee.blogspot.com/2012/05/blog-post_5517.htmlCreate Date : 03 ธันวาคม 2558
Last Update : 3 ธันวาคม 2558 12:30:30 น.
Counter : 3605 Pageviews.

1 comments
  
ร้องไห้เลยคะ
โดย: รินคะ IP: 27.145.135.28 วันที่: 28 ตุลาคม 2559 เวลา:22:03:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 2344345
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]