มีนาคม 2559

 
 
1
2
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
31
 
 
All Blog
'ซีพี ออลล์'ร่วม10องค์กรระดับชาติ มอบ'สุดยอดนวัตกรรมเซเว่นฯ2016'


ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าหนุนเอสเอ็มอีพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเต็มสูบ ร่วมกับ 10 องค์กรชั้นนำของประเทศ จัดงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย" พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2016 (7 Innovation Awards 2016)" โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศษฐกิจ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลด้านสังคม

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า การจัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016” เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ" โดยซีพี ออลล์จับมือกับ 10 องค์กรระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai), สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โดยได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกสินค้าและบริการของเอสเอ็มอีที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ และคิดค้นนวัตกรรม ทำให้เกิดการต่อยอดหรือสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการที่ร่วมโครงการ ได้ทดสอบตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคจริงผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายของเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ซึ่งยังรวมไปถึงช่องทางใหม่ๆ ในเครือข่ายความร่วมมือ เช่น Makro, Rimping Supermarket เป็นต้น ทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการ SMEs ไทย และนักวิจัยที่มีผลงานและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในเชิงนวัตกรรม ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในด้านนวัตกรรมให้สูงขึ้นได้

ล่าสุด ได้จัดงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย" พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล "สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2016 (7 Innovation Awards 2016)" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 54 ผลงาน และมีผลงานที่โดดเด่นผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 23 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 12 ผลงานและผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 11 ผลงาน

ภายในงานได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมชมการสาธิตสินค้านวัตกรรมจากเอสเอ็มอีที่น่าสนใจกว่า 90 บูธ พร้อมกับมีการเสวนาพิเศษ Thailand Synergy Forum หัวข้อ "แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับผลงานนวัตกรรมที่ได้ รางวัล 7 Innovation Awards 2016" โดย ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2016 และเสวนา หัวข้อ "เบื้องหลังการเติบโตแบบก้าวกระโดด นวัตกรรมสู่ธุรกิจ 100 ล้าน" จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาด้วย

สรุปผลการตัดสิน รางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ประจำปี 2016

ผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม

รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

(
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท)

-ผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน กรีนสวีท บริษัท กรีนฟู้ดส์ เอเชีย จำกัด คุณสุรวุฒิ วิทยาปัญญานนท์

-ข้าวกล้องกรอบ iRice ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวสร้างสุข คุณอุไรวรรณ ภู่วัตร

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท)

-เดอลองกาแฟข้าวสังข์หยด 4 in 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชศิลป์ เบเวอร์เรจ คุณชัยยงค์ คชพันธ์

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท)

- ธุรกิจต้นแบบเกษตรอินทรีย์เขาค้อทะเลภู บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด คุณไชยวัฒน์ กนกคุณ คุณณัฐพล พรชัยประติมา

-ธัญพืชแท่งเพื่อสุขภาพ ซองเดอร์  บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด เภสัชกรหญิง ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์

รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ 7 Inventor Awards

(รางวัลนักประดิษฐ์ จำนวน4 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท)

-น้ำยาทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ไบโอเวย์ บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด คุณสุบิน พันเลิศจำนรรจ์ คุณมารวย ปณะราฃ

-ไหมขัดฟันจากรังไหมธรรมชาติ mpress บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน จำกัด คุณชัยพร พัฒนจักร

-ถุงประคบร้อนสมุนไพร พุทธรักษา กลุ่มแม่บ้านเกษจตรกรรำมะสัก คุณวรชัญญ์ ศรีวิเชียร

-เครื่องดื่มสกัดจากปลีกล้วยเพิ่มน้ำนมแม่ พลีพรีม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจน์วารินทร์ คุณขนิษฐา จันทร์ขจรชัย

รางวัล Creator Awards

(รางวัล Creator Awards จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท)

-ธูปควันน้อยไร้สารก่อมะเร็ง กีรตา  บริษัท กีรตา โปรดักส์จำกัด คุณพีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ คุณกีรนันท์ อุรพีพัฒนพงศ์ คุณสุพัตรา อุรพีพัฒนพงศ์

-เครื่องดื่มสกัดจากเห็ดสมุนไพรเวจจิโอ บริษัท ว.เวจจิโอ จำกัด คุณวรรณพัทร วันสม

ผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

(รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards รางวัลชนะเลิศ จำนวน1 200,000 บาท)

-ทุเรียนผงสำเร็จรูปพร้อมชงพร้อมชง ORTA บริษัท พรทิพย์ พรีเมี่ยม จำกัด คุณวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัฒน์ติกุล

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท)

-โคลนมาส์ก ดีท๊อกซ์ผิวหน้า ภูโคลน หจก.ภูโคลน คันทรีคลับ คุณวัชรพงศ์ กลิ่นปราณีต

-เวชสำอางบำรุงปผิวสมูทโตะ โทเมโท่ บริษัท โกลบอล เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด คุณอัญชลี ชุติไพจิตร

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน2รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท)

-เต้าหู้อบกรอบ Yofu Chips บริษัท โกจิโซ ดิสทริบิวชั่น จำกัด คุณวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า

-เวชสำอางสารสกัดรังนกำบรุงเซลล์ผิว ไอโกะ หจก. ไอโกะ รังนก ปัตตานี เภสัชกรหญิง เสาวณี ภู่พรชัย

รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์7 Inventor Awards

(รางวัลนักประดิษฐ์ จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท)

-แป้งพัฟป้องกันสิวและแสงแดด นาโนซิงค์ DD Powder บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักส์ จำกัดดร. ธนธรรศ สนธีระ

-การผลิตไข่แดงให้มีขนาดเท่ากัน (ไข่สั่งได้) บริษัท คุณภาพ จำกัด คุณยุทธนา ใจกล้า

-เอแคลร์ไรซ์เบอรี่ Rice Berry E’Clair บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด คุณคุณวิสิทธิ์ สดแสงเทียน

-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจนเปปไทน์ ตราโดนัทท์ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัดคุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ คุณนวพล จันทร์จุฑามาศ

รางวัล Creator Awards

(รางวัล Creator Awards จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท)

-บอดี้เซรั่มหอยทาก ฟูจิ บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด คุณสุธีตา บุนนาค

-ไวท์เทนนิ่งซรั่มบำรุงผิว เดิมมาดิก บริษัท เอเชีย คอสเมติกส์ กรุ๊ป จำกัด คุณเตฑ์ชินญ์ อัศวนนธ์ฑาคิน

-เซรั่มบำรุงผิว คิวตี้ เบบี้ แอ๊ดวานซ์ บริษัท ขจร คอสเมโทโลจี จำกัด คุณธัญมน เขจรศาสตร์
เครดิต  แนวหน้า
Create Date : 07 มีนาคม 2559
Last Update : 7 มีนาคม 2559 14:14:17 น.
Counter : 1093 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:17:28:36 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 2344345
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]