กุมภาพันธ์ 2559

 
2
4
6
7
8
9
12
13
14
16
19
20
21
22
26
27
28
29
 
 
All Blog
เปิดคอนแทร็คฟาร์มพนมสารคาม ดูความสำเร็จเกษตร

ซีพีเอฟ เปิดฟาร์มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมพนมสารคาม สร้างเกษตรกรในคอนแทร็คฟาร์มมิ่งประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา 38 ปี และเดินหน้ายกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพผลิตเนื้อสุกรที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชนรอบข้าง


นายสุมาตร รุ่งกำจัด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพนมสารคาม เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรขุนในลักษณะคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ที่ซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2521 ช่วยให้เกษตรกรกว่า 50 ครอบครัวในพื้นที่พนมสารคามมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้แน่นอน ไม่มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนทางการตลาด และเกษตรกรมีความรู้และเทคโนโลยีในการเลี้ยงหมูที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมุ่งพัฒนามาตรฐานฟาร์ม ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

นายสุมาตรกล่าวว่า นอกจากเกษตรกรในพื้นที่พนมสารคามมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว กลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมฯ พนมสารคามยังได้นำระบบ 5ส มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม จนเกิดเป็นมาตรฐานที่ดีในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสะอาด นำไปสู่การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรักษาสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ เกษตรกรในโครงการส่งเสริมพนมสารคามจำนวน 52 ครอบครัว ประสบความสำเร็จจากการนำระบบ 5ส มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จนสามารถคว้ารางวัล 5ส ระดับทอง (Golden Awards) จากงาน Thailand 5S Awards 2015 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เมื่อปีที่ผ่านมา

5ส สามารถเริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย เพื่อให้ภายในและนอกฟาร์มสะอาด มีการจัดเก็บสิ่งของเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบสะดวกต่อการค้นหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น พร้อมสร้างจิตสำนึกผู้ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มทุกคนให้ความร่วมมือเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำระบบ 5ส ปฏิบัติจนเกิดเป็นวินัยที่ดี ฟาร์มมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย“ระบบ 5ส ยังช่วยสร้างความสามัคคี ในกลุ่มสมาชิกเกษตรกร พนักงาน ชุมชนรอบข้าง จากการทำระบบ 5ส ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งในฟาร์มของตนเอง ฟาร์มของเพื่อนเกษตรกร และขยายสู่ชุมชน โดยนำ 5ส ไปร่วมพัฒนาวัดในชุมชนอีกด้วย เพื่อให้ฟาร์มหมูเป็นฟาร์มที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) จากกรมปศุสัตว์ เป็นต้นทางการผลิตอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้” นายสุมาตรกล่าว

จ.ส.ท.ธนพงศ์ ใจภักดี หนึ่งในเกษตรกรในโครงการส่งเสริมพนมสารคาม ที่ดำเนินการตามมาตรฐาน 5ส อย่างจริงจังและตั้งใจ และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในฟาร์มตัวอย่างและฟาร์มต้นแบบ 5ส ของโครงการฯ กล่าวว่า บริษัทได้ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ระบบ 5ส ในฟาร์มหมูมา 2-3 ปีแล้ว 5ส เป็นระบบที่ไม่ยาก เพราะเป็นกิจวัตรพื้นฐานของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องรักษาความสะอาด และรักษาความเป็นระเบียบ ช่วยให้ทั้งในเล้าหมูและบริเวณรอบฟาร์มมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ลดปัญหาเรื่องของใช้หรือเครื่องมือในฟาร์มหาย ใช้เวลาน้อยในการหยิบใช้ ลดการสูญเสียอาหาร ลดการสั่งของซ้ำซ้อน ส่งผลให้ต้นทุนของฟาร์มลดลง รายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้น และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มดีขึ้น เป็นฟาร์มหมูที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้านนางประยูร อินทศรี เกษตรกรที่เลี้ยงหมูกับโครงการฯ พนมสารคามมา 11 ปี เล่าเสริมว่า การนำระบบ 5ส มาใช้ในฟาร์มได้สำเร็จ ส่วนหนึ่งจากเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเกษตรกรที่เป็นฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบ 5ส มาใช้ในฟาร์ม จึงมีแบบอย่างที่ดีนำมาประยุกต์ใช้ฟาร์ม ระบบ 5ส ช่วยให้ประสิทธิภาพต่อการเลี้ยงหมูดีขึ้น เพราะความสะอาดและเป็นระเบียบช่วยให้หมูอยู่สบาย ไม่เครียด กินอาหารได้ดี ขณะที่บริเวณรอบฟาร์มที่โล่งเตียนยังช่วยลดเรื่องงู และตะขาบที่เข้ามากัดหมูในฟาร์ม ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และยังได้นำความรู้ 5ส ไปช่วยพัฒนาวัดในชุมชนอีกด้วย


ความสำเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมฯ พนมสารคาม สามารถพิสูจน์ให้เพื่อนเกษตรกรไทยและสังคมได้เห็นว่า เกษตกรสามารถยกระดับฟาร์มหมูให้เป็นฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นสุขและยั่งยืน
เครดิต  กรุงเทพธุรกิจ
Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2559 11:16:11 น.
Counter : 1127 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:17:38:58 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 2344345
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]