เมษายน 2559

 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
30
 
All Blog
ชาวแม่แจ่มร่วมใจกำจัดตอซังข้าวโพดลดหมอกควันชาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาเทคโนโลยีผลิตถ่านไร้ควันและถ่านชีวภาพ เพื่อลดปริมาณหมอกควันจากการเผาตอซังข้าวโพด

วานนี้ (24 เม.ย. 59) หลังจากการมีการเผาตอซังและเปลือกข้าวโพดหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรทางภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมลพิษหมอกควัน ลุกลามเป็นปัญหาระดับชาติยังไม่สามารถแก้ไขได้ โดยพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดแห่งหนึ่งจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากเกษตรกรมักใช้วิธีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันยังมีปัญหาไฟป่า และการบุกรุกแผ้วถางเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้โดยตรงขณะเดียวกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์  ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต “คนไทยรักษ์ หวงแหนป่า” โดยวงดนตรี “คาราบาว” เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาสนใจอนุรักษ์และหวงแหนป่าไม้ต้นน้ำ  ใน 7 จังหวัด  ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, น่าน, ลำพูน, ลำปางและตาก แต่ยังร่วมกับภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม โดยล่าสุด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นำความรู้ในการการกำจัดตอซังและเปลือกข้าวโพดโดยไม่ใช้วิธีการเผามาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ขณะเดียวกันก็ยังลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงภายในครัวเรือนอีกด้วย

ที่บ้านแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เกษตรกรผู้ทำไร่ข้าวโพด ให้ความสนใจกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตถ่านไร้ควันและถ่านชีวภาพ เพื่อลดปริมาณหมอกควันจากการเผาตอซังข้าวโพด ที่อาจารย์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภายใต้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากสำนักนวัตกรรม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ได้พัฒนาต่อยอด “เตาซุปเปอร์ชีวมวล” ของนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านโนนแดง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มศักดิ์ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งพัฒนาเตาชีวมวลใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ปรับเปลี่ยนมาเป็นซังข้าวโพดที่มีอยู่ทุกครัวเรือนหลังฤดูเก็บเกี่ยว
สำหรับการกำจัดซังข้าวโพดเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้ง เปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ได้ 3 ประการ คือการนำมาเป็นเชื้อเพลิงไร้ควันใช้กับเตาชีวมวลโดยตรง หรือเผาให้เป็นถ่านแล้วนำมาอัดเป็นแท่งถ่านชีวภาพที่มีความหนาแน่นเพื่อให้สามารถใช้ได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำถ่านที่ได้จากการเผาตอซังข้าวโพดผสมกับปุ๋ยคอกไปผลิตเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย

อาจารย์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล กล่าวว่ารูปแบบของเตาไม่สลับซับซ้อนเกษตรกรสามารถรวมตัวกันทำเตาชีวมวลในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนได้ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ขณะเดียวกันการนำตอซังข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงไม่เพียงแต่ลดปัญหาหมอกควัน แต่ยังใช้ประโยชน์นำไปเติมธาตุอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการเพาะปลูกอีกด้วย

นายอนันต์ ติ๊บมูล เกษตรกรแม่นาจร ผู้ปลูกข้าวโพดมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่าทำไร่ข้าวโพด 20 ไร่ วิธีที่จะกำจัดตอซังและเปลือกข้าวโพดที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการเผา เพราะไม่รู้วิธีกำจัด ถ้าไม่เผาก็ไม่สามารถปลูกข้าวโพดในฤดูกาลต่อได้ เมื่อได้เห็นเตาชีวมวลต้นแบบแล้วมีความสนใจและมั่นใจว่าจะสามารถรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนได้

“แถวนี้ก็ใช้วิธีเผามาตลอด เพราะไม่คิดว่าจะมีวิธีอื่นจะกำจัดได้ ถ้าไม่เผาเราก็จะปลูกไม่ได้ แต่ต่อไปพอรู้ว่าซังข้าวโพดที่มีอยู่ใช้ประโยชน์เป็นถ่านได้ก็คงจะไม่เผา เก็บเอามาทำถ่าน ทำเป็นปุ๋ยไว้ใช้กัน คิดว่าน่าจะช่วยลดรายจ่ายในบ้านได้” นายอนันต์ กล่าว


ขณะที่บ้านสบลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม ซึ่งปลูกข้าวโพดเช่นกัน แต่ที่นี่เป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดการเผา ใช้วิธีไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยวและเติมสารให้ต้นข้าวโพดย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  สวทช. และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งทำให้ค่าจุดความร้อน (Hotspots) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ลดลงอย่างมาก เห็นได้จากช่วง 60 วัน ห้ามเผา (ระหว่าง 15 ก.พ.-15 เม.ย.) ค่าจุดความร้อนลดลงเหลือเพียง 9 จุด จากในช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนเกิดขึ้นถึง 239 จุด

นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ นายก อบต.บ้านทับ กล่าวว่านอกจากจะให้การสนับสนุนหมู่บ้านปลอดเผาแล้ว ในพื้นที่ยังร่วมกันจัดตั้งอาสาสมัครดูแลไม่ให้เกิดการเผาในจุดอื่นๆด้วย และช่วยกันเข้าไปดับไฟหากเกิดไฟป่าทันที

“ที่ผ่านมาเราถูกมองว่าเป็นผู้ทำลายป่า ผมอยู่ต้นน้ำผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ความจริงใจ พูดแล้วต้องทำ ต้องช่วยกัน ทั้งชาวบ้าน และนักคิดทั้งหลาย” นายก อบต.บ้านทับ กล่าวเครดิต    tnnthailand
Create Date : 25 เมษายน 2559
Last Update : 25 เมษายน 2559 17:21:05 น.
Counter : 539 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:16:49:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 2344345
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]