กุมภาพันธ์ 2559

 
2
4
6
7
8
9
12
13
14
16
19
20
21
22
26
27
28
29
 
 
All Blog
ยัน!!! ไม่ลอยแพเกษตกรปลูกข้าวโพดอ้างกำลังศึกษาพืชทางเลือกใหม่

ซีพียันไม่ลอยแพเกษตกรปลูกข้าวโพดอ้างกำลังศึกษาพืชทางเลือกใหม่ ยอมรับการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและไม่บุกรุกป่า แจงตั้งใจจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนใน 7 จว.ภาคเหนือตอนบน ขณะที่สหรัฐฯให้เงินหนุนมูลนิธิอุ่นใจส่งเสริมเกษตรกรเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นถ่านไบโอชาร์


11

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจริงใจต่อการแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า รวมถึงการถดถอยของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งมั่นในแนวทางสู่ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงพร้อมที่จะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขทุกบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการประกอบธุรกิจจะต้องตั้งอยู่บนฐานของความยั่งยืน โดยขณะนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ระหว่างการศึกษาหาพืชทางเลือกเข้ามาทดแทน เพื่อลดปริมาณพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ป่าและภูเขา ซึ่งมีความท้าทายอย่างมาก ทั้งในด้านความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งจะต้องสามารถปลูกได้ผลผลิตที่ดีและมีตลาดมารองรับ


6

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตคนไทยรักษ์ หวงแหนป่าก็เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์จะนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับกองทุนที่ใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งคอนเสิร์ตจะจัดใน 7 จังหวัดภาคเหนือ โดยเวทีแรกคือเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน ลำปางและตาก


1098

“เนื่องจากบริษัททำการค้าขายไปทั่วโลก และการที่บริษัทประกาศว่าจะไม่รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรที่ปลูกในที่บุกรุกป่า ซึ่งเรื่องนี้ทางฝ่ายตรวจสอบจะเป็นผู้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและรับซื้อผลผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือเกษตรกรจะต้องมีการลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ก่อนด้วย เพราะบริษัทรับประกันเรื่องราคา อันนี้ก็รวมถึงกลุ่มผู้รวบรวมผลผลิตที่ได้มีการทำความเข้าใจไปแล้ว สำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่าทางภาคเหนือตอนบน แต่บริษัทก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะรับซื้อผลผลิตแต่อย่างใด”นายอภัยชนม์ กล่าวชี้แจงและชี้แจงว่า

เราไม่ได้ลอยแพเกษตรกร แต่เรากำลังหาพืชทางเลือกอยู่และต้องหาตลาดให้ด้วย ซึ่งก็จะใช้เวลาศึกษาไม่นานโดยเฉพาะการศึกษาพืชบนพื้นที่สูง แต่ข้อสำคัญต้องเพิ่มมูลค่าและมีตลาดส่งออกด้วย ส่วนพื้นที่ทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั้นทางราชการจะต้องเป็นผู้รับรองก่อน ไม่งั้นก็จะไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้เพราะจะมีปัญหาในการส่งออกทันที


9

ทางด้านนายไมเคิล คีธ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทางสหรัฐฯก็เห็นถึงความตั้งใจของทางจังหวัดในการที่จะแก้ไข จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิอุ่นใจเป็นเงิน 7 หมื่นดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นถ่านไบโอชาร์

นายประชัน จ๊ะเขียว ผู้อำนวยการมูลนิธิอุ่นใจ กล่าวว่า มูลนิธิฯได้เริ่มดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นถ่านไบโอซาร์ ซึ่งถ่านนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือมีธาตุคาร์บอนบริสุทธิ์ที่ได้จากการเผาวัสดุธรรมชาติ และสามารถนำกลับไปใส่ลงในดินเพื่อขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพอากาศ ซึ่งการทำถ่านไบโอชาร์นอกจากจะช่วยลดปัญหาหมอกควันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากผลกระทบหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจำ ช่วยสร้างงานและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  เพราะสามารถเอาไปผสมกับปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี หรือจะเอาถ่านไปขายได้เงินอีก


32


สำหรับพื้นที่ดำเนินการจะมีที่อำเภอพร้าว ซึ่งมูลนิธิฯตั้งอยู่ที่นี่ และได้ไปอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเขตอ.แม่แจ่ม สะเมิงและเชียงดาว โดยระยะเวลาดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ 2 ปีเริ่มตั้งแต่ต.ค.58-ต.ค.60 ทั้งนี้เรายังมีแปลงสาธิตไม่ว่าจะเป็นแปลงนา ไร่ข้าวโพดและพืชสวนครัวที่ได้มีการนำกลุ่มแม่บ้านมาอบรมและไปดำเนินการในพื้นที่ เพราะถ่านไบโอชาร์มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เกษตรกรรม กำจัดสารตกค้างในดิน ช่วยในการกรองน้ำ ช่วยทำความสะอาดเหมืองแร่และสารเคมีปนเปื้อนและยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหารไม่ก่อให้เกิดควันและเขม่าดำ และยังสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีสุขภาพดีและสมบูรณ์อีกด้วย.


เครดิต    //www.northpublicnews.com/  (//goo.gl/7smbOS)
Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2559 9:28:36 น.
Counter : 909 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:17:37:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 2344345
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]