กุมภาพันธ์ 2559

 
2
4
6
7
8
9
12
13
14
16
19
20
21
22
26
27
28
29
 
 
All Blog
ส่งมอบสัญญาคอนแทร็คฟาร์มมิ่งมาตรฐานอิงหลักสากลให้เกษตกร

ซีพีเอฟ ปรับสัญญาคอนแทร็คฟาร์มใหม่อิงหลักมาตรฐานสากลและส่งมอบสัญญาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 5,960 คู่สัญญา โดยยึดหลักความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วม พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร
       นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับยกระดับมาตรฐานสัญญาคอนแทร็คฟาร์มมิ่งให้เป็นระบบที่มีความธรรมกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

       ล่าสุด บริษัทได้ปรับปรุงสัญญาโดยใช้หลักการสากลของ UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีประเทศสมาชิกรวม 63 ประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินโครงการคอนแทร็คฟาร์มที่ดี ในเรื่อง บทบาทและความรับผิดชอบของคู่สัญญา ระยะเวลาของสัญญา การต่อและเลิกสัญญา การจัดการในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือการละเมิดสัญญาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใส       “การปรับสัญญาคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง เพื่อให้สัญญาและแนวทางการดำเนินธุรกิจมีความทันสมัยและเป็นระบบมากขึ้น สามารถเทียบเคียงได้ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมุ่งมั่นการสร้างความเป็นธรรมและมาตรฐานสากลในการดำเนินงานระหว่างบริษัทกับเกษตรกรที่ทำธุรกิจร่วมกัน” นายณรงค์กล่าว

       นายณรงค์กล่าวต่อว่า ซีพีเอฟได้มีโอกาสนำเสนอตัวอย่างเนื้อหาในสัญญาฉบับปรับปรุงใหม่นี้ในการประชุมกลุ่มลุ่มน้ำโขงในหัวข้อ “แผนงานและแนวทางปฏิบัติคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการนำมาปรับปรุงสัญญาที่สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้มากที่สุด

       สาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงใหม่ เป็นการเน้นย้ำเรื่องของความชัดเจนในการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานร่วมกันในบทบาทของ “พันธมิตรธุรกิจ” ที่เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยเฉพาะในกรณีมีความเสี่ยง การระบุรายละเอียดการจ่ายผลตอบแทนอย่างชัดเจน และยังได้จัดทำป้ายฟาร์มใหม่ ที่มีการระบุชื่อฟาร์ม ที่อยู่ ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อแสดงข้อมูลฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ แก่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯได้ส่งมอบสัญญาใหม่ให้กับเกษตรกรครบทั้ง 5,960 คู่สัญญาแล้ว


       “นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการฯสามารถติดต่อตรงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เกษตรกรได้สอบถาม แจ้งเรื่องราว ขอความช่วยเหลือ หรือเสนอคำแนะนำด้านต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ขณะเดียวกันจะทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายณรงค์กล่าว


       นับตั้งแต่ปี 2518 ซีพีเอฟได้ริเริ่มโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรายย่อย” เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย โดยให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนบริหารจัดการแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจการ

       “เกษตรกรภายใต้ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก อาหารจากฟาร์มของเกษตรกรในโครงการฯของซีพีเอฟ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาได้ตลอดจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการควบคุมการผลิตจากสัตวบาล-สัตวแพทย์ ตลอดจนคู่ค้าจากสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น” นายณรงค์ย้ำ


       ตลอดระยะเวลา 40 ปี โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยของซีพีเอฟได้ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน มีความรู้และเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ โดยร้อยละ 60 จากเกษตรกร 5,960 คู่สัญญา เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯกับบริษัทมานานกว่า 10 ปี และเกษตรกรรุ่นแรกๆ ยังคงลงทุนสร้างฟาร์มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อกิจการให้กับรุ่นลูกหลาน ขณะที่ร้อยละ 98 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการ สามารถคืนเงินกู้ธนาคารได้อย่างครบถ้วน และมีเพียงร้อยละ 2 ที่มีความจำเป็นต้องหยุดกิจการ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนมาโดยตลอด
เครดิต   manager online 
(//www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000014835)Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 10 กุมภาพันธ์ 2559 17:04:29 น.
Counter : 725 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:17:43:23 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13สมาชิกหมายเลข 2344345
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]