....OUR FAMILY'S JOURNEY....
+ น่าน 2020 +


 
อัพบล๊อกวันนี้กลับมาที่น่านอีกครั้ง.. ถ้าจำไม่ผิดผู้เขียนมาเมืองนี้น่าจะ 4-5 ครั้ง รีวิวในบล๊อกไป 3 ครั้ง ถามว่าทำไมมาที่นี่เยอะจัง คำตอบก็คือ ชอบ ชอบที่น่านเป็นเมืองสงบ ไม่พลุกพล่าน วุ่นวาย และมีธรรมชาติที่สวยงาม แต่นั่นยังไม่เท่ากับว่า มาน่านได้ไหว้พระทำบุญ ... มาน่านครั้งแรกๆจำได้ว่ายังไม่มีรีสอร์ทมากมายโฆษณาแบบทุกวันนี้ มาพักกับโรงแรมเล็กๆ พักแบบสบายๆ ยามเย็นๆก็ออกไปเดินเล่น กินลมชมวิวแถวแม่น้ำน่าน ... แต่วันนี้ วันที่ไปครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2563 หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะ ที่พักผุดขึ้นมากมาย ราคาอาหารการกินก็เริ่มขยับตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น แหล่งท่องเที่ยวก็ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยว ... มาน่านครั้งนี้จึงเพียงนำไฮไลท์บางจุดมาบันทึกไว้ในบล๊อกเท่านั้นครับวิวเมืองน่านจากวัดพระธาตุเขาน้อยในยามเช้า
 

มารู้จักน่านซักนิด เพื่อเป็นการทบทวน

 "ประวัติศาสตร์เมืองน่านเริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำของพญาภูคาและนางพญาจำปาผู้เป็นชายา ซึ่งทั้งสองเป็นชาวเมืองเงินยาง ได้เป็นแกนนำพาผู้คนอพยพมาตั้งศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองล่าง ต่อมาเพี้ยนเป็นเมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำย่างบริเวณตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว เลยไปถึงลำน้ำบั่ว ใกล้ทิวเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว บ้านทุ่งฆ้อง บ้านลอมกลาง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอยชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ำ คันดิน และกำแพงเมืองซ้อนกันอยู่ เห็นชัดเจนที่สุดคือบริเวณข้างพระธาตุจอมพริกบ้านเสี้ยวมีกำแพงเมืองปรากฏอยู่ซึ่งเป็นปราการทิศใต้ และป้อมปราการทิศเหนือลักษณะที่ปรากฏเป็นสันกำแพงดินบนยอดดอยม่อนหลวง บ้านลอมกลาง เป็นกำแพงเมืองสูงถึง 3 ชั้น ในแต่ละชั้นกว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร ขนานไปกับยอดดอยม่อนหลวง ต่อมาพระยาภูคา ได้ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คนไปสร้างเมืองใหม่ โดยขุนนุ่นผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนครหรือเมืองปัว...

.... เมืองวรนครหรือปัวเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ จนกระทั่งสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปัวได้มีการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้กับพญาการเมืองมาบูชา ณ เมืองปัว ด้วยพญาการเมืองได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัวลงมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า ภูเพียงแช่แห้งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมือง หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือพญาผากองขึ้นครองแทน อยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแล้ง จึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกบริเวณบ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1911"


บล๊อกนี้จึงขอเริ่มที่พระธาตุแช่แห้งเลยนะครับโบสถ์เดิมวัดพระธาตุแช่แห้ง...ด้านหลังคือองพระธาตุที่กำลังบูรณะ (24.12.2563)
 
วัดพระธาตุแช่แห้ง
 วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นวัดพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน น่าจะมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 ไว้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุนั้นจะมีความสูงถึง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลือง นับว่าเป็นโบราณสถานที่สวยงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา

วัดพระธาตุแช่แห้ง เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีตพระธาตุแช่แห้ง (ถ่ายไว้เมื่อปี 2554 )

ตำนานพระธาตุแช่แห้ง

"พระธาตุแช่แห้ง ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง และพบกับพระอมละราชและพระมเหสีที่มาสรงน้ำที่เดียวกับพระองค์สรงน้ำอยู่ พระอมละราชได้ถวายผ้าขาวให้พระพุทธเจ้าใช้สรงน้ำ แต่ผ้านั้นกลายเป็นทองคำ พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้ซาง มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทอง โดยพระอินทร์ได้ก่อพระเจดีย์สูง 7 ศอกไว้ด้านบน

ต่อมาราวปีพ.ศ. 1896 สมัยพระยาการเมือง(พระยาการเมือง : เจ้าผู้ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1869-1902) ได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย (ปัจจุบันคือวัดป่าม่วง) พระยาลิไทยจึงมอบพระธาตุ 7 พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงินอย่างละ 20 องค์ ให้พระยากานเมือง ซึ่งได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงให้ทำอุโมงค์ประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่ และก่อพระเจดีย์เป็น “พระธาตุแช่แห้ง” คู่เมืองน่านมาจนทุกวันนี้"


..............................
 วิหารวัดภูมินทร์..จากลาน
 


มาที่เมืองน่าปัจจุบันบ้าง ... จากเมืองภูเพียง หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือพญาผากองขึ้นครองแทน อยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแล้ง จึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกบริเวณบ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1911....โบราณสถานเก่าแก่ของเมืองน่าน ที่เมื่อมาถึงน่านแล้วจะลืมไปเยี่ยมชมไม่ได้คือ วัดภูมินทร์ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองน่านเลยครับ ในบริเวณนั้นก็มี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ซึ่งมีงาช้างดำให้ชม วัดช้างค้ำวรวิหารที่สร้างมาคู่กับเมืองน่านเลย.

วัดภูมินทร์ 
เป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน วัดมีลักษณะที่สำคัญคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกัน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ ซึ่งเป็นพระนามของเจ้าเจตบุตรฯ ผู้สร้างวัด สันนิษฐานว่าในภายหลังได้เรียกชื่อกันเพี้ยนมาเป็นชื่อวัดภูมินทร์ในปัจจุบัน ภาพของวัดเคยปรากฏบนธนบัตรไทยรุ่นที่ 2 ราคา 1 บาท

วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 ใช้ระยะเวลารวมเกือบ 7 ปี ซึ่งสันนิษฐานว่าในการบูรณะครั้งนี้ได้ทรงมีรับสั่งให้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง (คำเมือง: ฮูบแต้ม) ภายในพระอุโบสถจตุรมุข ซึ่งรวมทั้งภาพที่มีชื่อเสียงเช่น ปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบรักบันลือโลกของ หนานบัวผัน


 พระพุทธรูปในวิหารวัดภูมินทร์ 4 ด้านวิหารวัดภูมินทร์

พระอุโบสถจตุรมุข (พระอุโบสถที่ประกอบด้วยมุขสี่ด้าน) ของวัดแห่งนี้กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกไปทางด้านประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏางค์ (หัวไหล่) ชนกันประทับนั่งบนฐานชุกชี ปางมารวิชัย นักโบราณคดีบางส่วนสันนิษฐานว่าแสดงถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่าง ๆ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ในขณะที่บางส่วนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเลียนแบบลักษณะของพระพรหมสี่พักตร์ ซึ่งปรากฏในพระนามของผู้สร้างวัด คือเจ้าเจตบุตรฯ และกลุ่มสุดท้ายมองว่าสื่อถึงพรหมวิหาร 4
 


ภาพกระซิบรักบันลือโลกในวิหารวัดภูมินทร์
ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมาก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์สถูปเจดีย์พระมาลัยโปรดโลก
ภายในก็จะเป็นรูปปั้นจำลองนรกสำหรับคนที่ทำบาปว่าจะได้รับผลกรรมเช่นไร เพื่อเป็นการย้ำเตือนใจ
สิงห์ทางเข้าวิหารวัดภูมินทร์ ที่ปั้นได้สวยและมีพลังมาก


...........................


สี่แยกหน้าวัดช้างค้ำวรวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (วัดหลวงกลางเวียง)

อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรง สร้างตามสถาปัตยกรรม ทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ ยืนตรงเชิงบันได ด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลาง ทำเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็ก อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีทางขึ้นเป็นประตูเล็ก ๆ ตรงข้ามพระประธาน ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข้าง ทำหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้า และด้านหลัง หน้าบัน ตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน แล้วประดับที่ขอบเสา ด้านหน้าทุกต้น ตามลักษณะ สถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในพระวิหารกว้างขวาง มีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว้ เหนือจากระดับพื้นพระวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลาย กนกระย้าย้อย เหมือนลวดลาย ที่เสาในวิหารวัดภูมินทร์
 
 


พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหา

 
ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์ มีรูปปั้นช้างปูนปั้น เพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬีทำเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้าง เมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎก ใหญ่ที่สุดในประเทศ

พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย จากเจดีย์ทรงลังกา คือเจดีย์วัดช้างล้อมนั่นเอง พระธาตุเจดีย์ สร้างด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลื่ยมจัตุรัส ซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสอง มีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัว โผล่ส่วนหัว ลอยออกมาครึ่งตัว ขาหน้าทั้งคู่ ยื่นพ้นออกมาจากเหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชัน และเป็นองค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆัง ทำเป็นฐานเขียง รองรับมาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไป เป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำ ได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์ มีความสวยงามมาก
 


โบสถ์วัดช้างค้ำวรวิหารพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ภายในโบสถ์


..........................

ใกล้ๆกันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่านที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมมาก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน (ภาพเมื่อ 2554)
 
 


พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น มีมุขด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ครั้นเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงพิราลัย เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครน่านจึงได้มอบหอคำหลังนี้พร้อมที่ดินให้แก่รัฐบาล เพื่อใช้เป็นอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ต่อมาเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้น กรมศิลปากรจึงได้ขอรับมอบอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขึ้นในปี พ.ศ. 2517 และประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ... ด้าในจัดแสดงเรื่องราวของชาติพันธุ์ของผู้คนทางเหนือ และวัตถุโบราณที่สำคัญ เช่น งาช้างดำ หีบพระธรรมไม้แกะสลัก ฝีมือช่างสกุลน่าน เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์อยู่ใกล้ๆกับ วัดภูมินทร์  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และบริเวณที่จัดเป็นถนนคนเดิน นักท่องเที่ยวสามารถจัดเวลามาเดินชมตั้งแต่บ่ายถึงเย็นได้ในบริเวณนี้ครับ
 


วิวจากด้านในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านอุปโมงค์ต้นจำปา หรือต้นลีลาวดี


นอกจากวัดในตัวเมืองน่าน ที่พาชมในวันนี้แล้วยังมีวัดอีกหลายวัดที่ควรไปเยี่ยมชม ถ้าเป็นตอนกลางวันท่านสามารถโดยสารรถรางนำเที่ยวของเมืองน่านซึ่งจอดอยู่ใกล้ๆกับวัดภูมิมินทร์ไปชมได้โดยจะมีมักคุเทศก์แนะนำอยู่บนรถ 
สามารถอ่านเรื่องราวในบล๊อกที่เขียนไว้เกี่ยวกับวัด ชื่อบล๊อก "พุทธสถาน แ่งน่านนคร"  

...........................
ห่างจากในเมืองไม่ไกล ถ้าท่านขับออกมาจากน่านจะไปแพร่ ตามถนนสาย 101 ทางขวามือจะมองเห็นทางเข้าวัดเขาน้อย แล้วขับเข้าไปประมาณ 1.5 กม. ก็จะถึงวัดซึ่งจะขึ้นเขาไปแต่ไม่สูงมาก ... ในบริเวณวัดก็จะประกอบไปด้วยเจดีย์พระธาตุเขาน้อย วิหารซึ่งมีพระประทานศิลปพม่า วิหารหลวงพ่อทันใจ ลานชมวิว และพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน...นอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆอีก
 


เจดีย์วัดพระธาตุเขาน้อย
 

วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่ที่ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าได้ รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริต เดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น

วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 290 เมตร และสูงกว่าระดับเมืองน่านประมาณ 90 เมตร แม้ว่าจะสูงไม่มาก แต่ด้วยที่ตั้งติดกับเมืองน่าน เลยทำให้เห็นมุมสูงของตัวเมืองน่านได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุด จากมุมนี้จะเห็นว่าเมืองน่านตั้งอยู่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำน่าน ที่เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินในอดีต ในวันที่อากาศแจ่มใสทัศนวิสัยดี บนนี้เราสามารถมองเห็นแนวทิวเขาดอยภูคา ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของจังหวัดน่านได้
 พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน หันหน้าสู่เมืองน่านทางพระธาตุแช่แห้ง


จุดเด่นของวัดพระธาตุเขาน้อยคือลานชมวิว  ซึ่งในบริเวณลานชมวิวปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ปางประทานพร สูงถึง 9 เมตร บนยอดพระเกสา(หัว)ทำจากทองคำหนักถึง 27 บาท (411.588 กรัม มูลค่าคร่าว ๆ 4 แสนบาท) สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยพระประธานหันหน้าไปทางเมืองน่าน และหากสังเกตดี ๆจะหันตรงกับวัดพระธาตุแช่แห้งพอดีด้วย (คนสร้างเขาคงจงใจทำแบบนั้นครับ) นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดมีบันไดนาค 303 ขั้น ใครที่อยากออกกำลังกาย ก็จอดรถข้างล่างแล้วเดินขึ้นมาได้ พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่านวิหารวัดพระธาตุเขาน้อยพระประธานในโบสถ์หน้าตาคล้ายๆศิลปพม่า (ช่างชาวพม่าเป็นผู้บูรณะ)หลวงพ่อทันใจมุมถ่ายภาพริมกำแพวัดพระธาตุเขาน้อยลาด้วยภาพยามค่ำคืนที่หน้าวัดภูมินทร์


______________
น่าน 2020 (clip ประมาณ 11 นาที)
 
 
 ช่องทางรับชม:
 https://www.facebook.com/oad1953  ( เที่ยวไปกับลุงอ๊อด)
 


 
 


Create Date : 12 พฤษภาคม 2564
Last Update : 13 พฤษภาคม 2564 8:41:54 น. 14 comments
Counter : 647 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณhaiku, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณอุ้มสี, คุณKavanich96, คุณทนายอ้วน, คุณSertPhoto, คุณnewyorknurse, คุณ**mp5**, คุณSweet_pills, คุณหอมกร, คุณThe Kop Civil


 
คิดถึงน่านสุดๆครับ ชอบมากๆเลยครับ เมืองเล็กๆ สงบๆ น่ารักๆ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:14:19:26 น.  

 
มาแอ่วเมืองน่านกับอ้ายอ๊อดเจ้า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:14:27:19 น.  

 
เจิมๆๆ
น่าน เป็นเมืองสงบ
เมืองที่เป็นเอกเทศ..เอกราชมีเจ้าเมืองปกครองตนเอง
ไม่รุกรานผู้ใด..จึงถูกครอบครองได้ง่าย

แตความเป็นเมืองสงบ..
คนพื้นเมืองมีอัธยาศรัยจนทุกวันนี้

วัดวาอาราม สวยงาม..
ขอบคุณที่แบ่งปัน..
หนาวหน้า..คงได้ไปเยือน


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:14:52:15 น.  

 
ตามมาเที่ยวน่านค่ะ
เป๋าตังหมด
ไว้พรุ่งนี้ค่อยมาโหวตนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:16:04:33 น.  

 
พูดถึงน่าน ใจผมอยากให้อยู่เดิม ๆ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยากไป... เกรงจะ
เหมือน อ.ปาย ไม่รู้เขาคิดได้ไง ทำบ้านจัดสรรทรงคล้ายกัน เซ็งเลยครับ
...

วันนี้หมดเป๋าครับคุณอ๊อด


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:16:20:40 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:3:44:17 น.  

 
สวัสดีค่ะ
สนามเสือปาร์คอยู่ตามลิงค์นี้ค่ะ https://goo.gl/maps/Fte4vWEvpghg1kF78
เล่าไม่ถูก เพราะเป็นสนามในเขตทหารค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:12:38:33 น.  

 
จากที่บล็อก


อาหารร้าน Ribs mannn ถือว่าแพงที่เดียวครับ บางอย่างก็คุ้มราคา บางอย่างก็ไม่ครับขอขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - Ribs mannn เขาใหญ่ด้วยนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:42:41 น.  

 
มาชมภาพสวยๆด้วยค่ะ
เคยไปหลายวัดเหมือนกันค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา:0:20:00 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจ ภาพสวยครับ


โดย: **mp5** วันที่: 15 พฤษภาคม 2564 เวลา:17:46:08 น.  

 
กราบพระค่ะคุณวิค

วัดแต่ละแห่งเก่าแก่ มีชื่อเสียง สวยงาม น่าเที่ยวมาก
ภาพสวยมากๆค่ะ
ขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 17 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:55:47 น.  

 
ขอบคุณพี่อ็อดที่นำภาพสวยๆ มาฝากกันจ้าโดย: หอมกร วันที่: 19 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:24:18 น.  

 
ขอบคุณคุณวิคที่แวะชมเมนูที่บ้านค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 20 พฤษภาคม 2564 เวลา:0:48:24 น.  

 
น่าไปค่า


โดย: สมาชิกหมายเลข 3450494 วันที่: 26 พฤษภาคม 2564 เวลา:12:51:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2564
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
12 พฤษภาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.