....OUR FAMILY'S JOURNEY....
พาชมพระราชวังบางปะอินพระราชวังบางปะอิน3 ตุลาคม 2553 ตอนบ่ายเราออกเดินทางจากอยุทธยาไปบางปะอินตามเส้นทางบางปะอินสายใน เพื่อไปชมพระราชวัง.... ช่วงนี้ยังคนมีฝนอยู่ประปราย น้ำขึ้นเกือบล้นฝั่ง โชคเรายังดีที่น้ำยังไม่ท่วม แม้อากาศจะไม่เป็นใจนักเราก็ถือโอกาสแวะเวียน เพื่อเก็บภาพที่นั่นไว้เป็นที่ระลึก หลังจากไม่ได้มาตั้งนาน....

บรรยากาศยามบ่ายวันนั้นขะมุกขะมัว มีแดดแต่คล้ายๆฝนจะตก เรามีเวลาไม่มากนัก เลยเช่ารถกอล์ฟเพื่อขับเข้าชม....แต่ถ้าวันนั้นเราไม่เช่ารถกอล์ฟก็คงแย่เหมือนกัน การเดินชมหรือนั่งรถชมจะผ่านจากพระตำหนักด้านนอก เข้าสู่พระตำหนักด้านใน พระตำหนักนางใน แล้ววนกลับไปที่ทางเข้าครับ...


ภาพมุมกว้างเมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณพระราชวัง


มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเอกาทศรถ ยังทรงดำรงพระยศพระมหาอุปราช วันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เมื่อถึงบริเวณเกาะบางปะอิน เรือพระที่นั่งถูกพายุใหญ่พัด ทำให้เรือพระที่นั่งล่มลง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงว่ายน้ำขึ้นไปบนเกาะนี้ ซึ่งเดิมชื่อ "เกาะบ้านเลน" และประทับอยู่กับชาวบ้าน

ในระหว่างประทับอยู่ ณ ที่นี้ สมเด็จพระเอกาทศรถได้หญิงชาวเกาะเป็นบาทบริจาริกา มีนามว่า "อิน" จึงเป็นเหตุให้คนทั่วไปเรียกเกาะนี้ต่อมาว่า "เกาะบางปะอิน" ต่อมาเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ พระองค์ก็ทรงพานางอินนี้กลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วย นางอินผู้นี้จึงเป็นพระสนมในเวลาต่อมา และมีพระราชโอรสด้วยกัน เล่ากันว่าพระราชโอรสพระองค์นั้น คือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง


เมื่อปี พ.ศ. 2175 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระมารดา และได้พระราชทานนามว่า "วัดชุมพลนิกายาราม" และได้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งเพื่อฉลองการที่พระราชเทวีประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระนารายณ์ราชกุมาร พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" พระราชวังบางปะอินจึงเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในฤดูร้อนสืบเนื่องกันมา จนกระทั่ง กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 ซึ่งทำให้พระราชวังแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างไปบริเวณโดยรอบของพระราชวังบางปะอินพระราชวังบางปะอินกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง เมื่อสุนทรภู่ได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี ซึ่งได้เดินทางผ่านพระราชวังบางปะอิน และได้ประพันธ์ถึงพระราชวังแห่งนี้ในนิราศพระบาท ว่า

รำพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว ยิ่งแสนเปลี่ยวเปล่าในฤทัยถวิล
สักครู่หนึ่งก็มาถึงบางเกาะอิน กระแสสินธุ์สายชลเป็นวนวัง
อันเท็จจริงสิ่งนี้ไม่รู้แน่ ได้ยินแต่ยุบลในหนหลัง
ว่าที่เกาะบางอออินเป็นถิ่นวัง กษัตริย์ครั้งครองกรุงศรีอยุธยา

ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงศรีอยุธยา ประพาสผ่านพระราชวังบางปะอิน ทอดพระเนตรเห็นความร่มรื่นโดยรอบเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย อีกทั้งยังเป็นเขตพระราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระราชวังบางปะอิน โดยสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งเป็นที่ประทับ เรือนแถวสำหรับเจ้านายฝ่ายในหนึ่งหลัง พลับพลาริมน้ำ และพลับพลากลางเกาะ พร้อมทั้งปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายารามขึ้นใหม่
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า บางปะอินเป็นเกาะกลางน้ำ มึความเงียบสงบ มีเส้นทางการเดินเรือได้หลายทาง สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และเป็นสถานที่เสด็จประพาสของพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สำหรับแปรพระราชฐานดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้....

เขตพระราชฐานชั้นนอก


พระที่นั่งวโรภาษพิมานเขตพระราชฐานชั้นนอกนั้น เป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับการออกมหาสมาคมหรือประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

ศาลพระเจ้าปราสาททอง


หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือ ศาลพระเจ้าปราสาททอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2415 - 2419 มีลักษณะเป็นปรางค์ศิลา ซึ่งจำลองแบบจากปรางค์ขอม ภายในประดิษฐานเทวรูปพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ ณ ริมสระน้ำใต้ต้นโพธิ์
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์


พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทโดยจำลองมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมรูปหล่อสำริดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าพระองค์จริงในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบกเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งองค์นี้จนถึงปัจจุบัน


พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2415 เพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ และใช้เป็นที่ประทับ เป็นตึก 2 ชั้น ศิลปะแบบคอรินเทียนออร์เดียน ปัจจุบัน พระที่นั่งองค์นี้ยังใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบรมวงศ์เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน


สภาคารราชประยูร

สภาคารราชประยูร เป็นตึกสองชั้น ตั้งอยู่ริมน้ำ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 สำหรับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ ในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และเจ้านายฝ่ายหน้า ปัจจุบัน ใช้เป็นที่แสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังบางปะอิน
เขตพระราชฐานชั้นใน


หอวิฑูรทัศนาพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญหอวิฑูรทัศนาและพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญเขตพระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับของของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน และข้าบาทบริจาริกา ประกอบด้วย


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 1

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 2


พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของพระราชวังบางปะอิน เดิมเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ทาสีเขียวอ่อนและเขียวแก่สลับกัน แต่เกิดไฟไหม้พระที่นั่งทั้งองค์ระหว่างการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2481 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจึงได้ขอพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระที่นั่งองค์นี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นที่ประทับในการเสด็จแปรพระราชฐาน และรับรองพระราชอาคันตุกะ

หอวิฑูรทัศนา

หอวิฑูรทัศนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรโขลงช้างป่า และภูมิประเทศโดยรอบพระราชวัง เป็นหอสูง 3 ชั้น ทาสีเหลืองสลับแดงพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ 1

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ 2หน้าพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ


แผ่นไม้เขียนอักษรจีน


โคมไฟในพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อถวายแด่รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งองค์นี้ยังใช้ประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายจนถึงปัจจุบัน

พระตำหนักฝ่ายใน


พระตำหนักฝ่ายใน เป็นหมู่พระตำหนัก ตำหนัก และเรือนของพระบรมวงศ์ฝ่ายใน เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกชั้นเดียว และสองชั้น เรียงรายกัน แต่ในปัจจุบัน ได้มีการรื้อตำหนักลงบางส่วน
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นอนุสาวรีย์ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งสวรรคตในระหว่างการเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระราชวังบางปะอิน

ที่มา : วิกิพีเดีย


ตำหนัก 9 ห้องข้อมูลเพื่อการเดินทางไปพระราชวังบางปะอิน

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน เมื่อถึงประตูน้ำพระอินทร์แล้วให้ข้ามสะพานวงแหวนรอบนอกจะมีทางแยกโดยให้เลี้ยวซ้ายประมาณบริเวณกิโลเมตรที่ 35 ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หรือจะผ่านเข้ามายังตัวเมืองอยุธยาพอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายโดยผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง ตัวอำเภอบางปะอินพอมาถึงสถานีรถไฟบางปะอินแล้วให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางจนถึงพระราชวังบางปะอิน

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-บางปะอิน ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน สอนถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 936-2852-66 หรือที่เว็บไซท์ //www.transport.co.th

รถไฟ สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาสถานีรถไฟอำเภอบางปะอิน จากนั้นต่อรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือรถจักรยานยนต์ไปยังพระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอินเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. (เปิดจำหน่ายบัตร 08.00 - 16.00 น.)


อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก นักเรียน นิสิตนักศึกษา (ในเครื่องแบบ ต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษา) 20 บาท พระภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างประเทศ 100 บาท

นอกจากนี้ยังมีบริการเรือ River Jet ออกจากท่าเรือพระราชวังบางปะอิน ล่องรอบเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ ถึง 16.00 น) เรือออกทุกชั่วโมง หยุดวันพุธ-วันพฤหัสบดี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพระราชวังบางปะอิน โทร. (035) 261-044, (035) 261-549, (035) 261-673

ลากันด้วยภาพนี้ครับ

ขอบคุณที่ตามอ่านครับ
__________ END __________
Create Date : 08 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 10 กรกฎาคม 2556 22:29:21 น. 46 comments
Counter : 7387 Pageviews.

 


โดย: MaFiaVza วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:00:03 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์
เริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยความสุขตลอดวันค่ะคุณ wicsir

ตามไปเที่ยวพระราชวังบางปะอินด้วยค่ะ
ในวันที่แดดสวย ๆ
ลมเย็น ๆ
เดินเล่นเพลินตาเพลินใจเลย


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:34:14 น.  

 
ตามมาเที่ยวค่ะ สวยจังเลย
ยังไม่เคยไปเลยค่ะ น่าไปจัง


โดย: kwan_3023 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:12:11 น.  

 
แวะมาเที่ยวตอนเช้า ^__^


โดย: bb_peung IP: 58.147.0.186 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:46:39 น.  

 
แวะถ่ายรูปเก็บรายละเอียดได้เยอะเลยนะคะ


โดย: AM NUCH วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:59:37 น.  

 
รูปสวยมากๆเลยค่ะ เราไปมาสิงหาที่ผ่านมา ประทับใจ และอยากกลับไปอีกมากๆ


โดย: sawkitty วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:25:40 น.  

 
มอร์นิ่งค่ะ คุณwicsir
ภาพก็งาม เพลงบรรเลงประกอบบล๊อคก็เพราะ
วันนี้ยุ้ยเพลิดเพลินอารมณ์ที่สุดเลยค่ะ

ขอให้วันนี้เป็นวันดีดีสดใสซาบซ่าของคุณ wic ด้วยเช่นกันนะค้า


โดย: nLatte วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:21:31 น.  

 
ภาพงามๆทั้งนั้นเลยครับ


โดย: Kavanich96 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:24:54 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ
ขอตามมาเที่ยว ชมภาพ สวย ๆด้วยคนค่ะ
ขอให้มีตวามสุขนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:35:12 น.  

 
ติดน้ำท่วมอยู่หลายวัน แวะมาส่งข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่ดีค่ะ


โดย: babyL' วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:27:51 น.  

 
บล็อกนี้ภาพสวยนะครับ ขนาดบอกว่าอากาศไม่ค่อยดี ภาพยังออกมาสวยสด เลนส์ ultrawide Sigma 10-20 นี่เขาสีสันจัดจ้านดีจริงๆ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมแบบนี้ใช้เลนส์ ultrawide แบบนี้ถ่ายออกมาแล้วดูสวยอลังการดีครับ

ผมเองไม่ได้ไปเที่ยวพระราชวังบางปะอินมาหลายปีแล้ว ไปครั้งสุดท้ายตั้งแต่ยังไม่มีลูกเลย ไว้ถ้ามีเวลาต้องจัดทริปไปเที่ยวอยุธยากันบ้างแล้วล่ะครับ


โดย: NET-MANIA วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:42:20 น.  

 
สวยค่ะ รูปมุมกว้างจริงๆ

พระราชวังบางปะอิน มุมถ่ายรูปเยอะมาก มุมไหนก็สวย...

ถ่ายออกมาสวยจริงๆ ค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:08:41 น.  

 
.. ดีคร่า ..คุณ WIC ... อืม ..บางประอินทร์นี่ เอื้อ ไป ตั้ง แต่เรียน จบ ..ใหม่ ๆ ชอบ ค่ะ สวย ดี มีอะไรให้ ชมเยอะ แต่ไม่ค่อย รู้ ประวัติ เลย..เพิ่งรู้ ละเอียด เลย อิอิ..
หวัดดี วันอากาศ หนาว ที่บ้าน หนว ไหม น้อ..


โดย: tifun วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:18:38 น.  

 

เต็มอิ่ม เต็มตา งดงามไปหมดเลยค่ะ
แหล่มค่ะแหล่ม
ขอบคุณที่นำภาพงามๆ มาฝาก
ผ่านพระราชวังบางประอินบ่อยๆ
แต่ไม่สะดวกแวะเข้าไปชมความงามเลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:16:49 น.  

 
พระราชวังบางประอินเป็นที่ที่วาชอบมากๆ ค่ะคุณwicsir
ทั้งสวนสวยๆ และสถาปัยกรรมที่ลงตัวมากๆกับน้ำที่มาประกอบ
ทำให้ที่นี่มีเสน่ห์มากๆ สำหรับวาค่ะ
ดูสบายตา ไม่อลังการอึดอัดค่ะ
วาชอบตอนหาไรทานด้วยค่ะ อยุธยาของน่าทานเยอะแยะจริงๆ
แถมร้านน่านั่งติดน้ำด้วย
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:41:54 น.  

 


โดย: ฟ้าสางที่ปางสวรรค์ วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:16:41 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยครับ
ภาพสวยมากครับ
...............................
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: panwat วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:53:40 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนค่ะ
ขอบคุณที่แวไปทักทายกันค่ะ
คืนนี้นอนหลับฝันดีนะ


โดย: iamorange วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:55:19 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันเช้าวันอังคาร
มีความสุขมากมายตลอดวันค่ะคุณ wicsir

สองวันนี้อากาศอุ่นขึ้น
แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับอากาศเย็นที่จะกลับมา
ชีวิตยังต้องเดินต่อไป
เตรียมพร้อมรับวันพรุ่งนี้ด้วยความสุขนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:59:44 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..คุณwic

ตามไปเที่ยวด้วยคนค่ะ .. สวยจัง
นี่ถ้าไม่เช้ารถกอล์ฟ ก็คงแย่จริงๆด้วยนะคะ เนี่ย
กว้างขวาง มาก
เห็นต้นไม้ใหญ่ๆ แล้วมีเงาร่มไม้แบบนี้ทีไร ช๊อบบชอบ..
น่าเข้าไปนั่งหลบร้อนนะคะ ..

คุณwic สบายดีนะคะ ..

เช้าวันนี้ระยอง มีลมหนาวบ้างแล้วนะคะ .. ดีจังเลย

หนาวนี้ มีโปรแกรมพาคนข้างๆ ไปเที่ยวไหนรึยังคะ


โดย: Nongpurch วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:44:14 น.  

 


ขอขอบคุณคำอวยพรในวันเกิด

พรประเสริฐทรงคุณค่ากว่าสิ่งไหน

ทั้งอีการ์ดบทกลอนซาบซึ่งใจ

ขอคุณพระรัตนตรัยคุ้มครอง..ท่าน..เช่นกันเอยโดย: หน่อยอิง วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:51:31 น.  

 
มาเที่ยว อีกรอบ ค่า .. ชอบรูปศาลากลางน้ำ มองเห็น เงา สะท้อน สวยมาก ..
ยุ่ง ๆ กับ งาน คิดซะว่า ดีกว่า ไม่มี อะไรทำ นะคะ คุณ wic ..
พักผ่อน บ้างนะ ..หนาวนี้ เอื้อ คงอยู่ แถวใกล้ ๆ นี่แหละค่ะ ..
ยังไม่มีโปรแกม งาน เอื้อ แพลน ไว้นานไม่ได้ อยากไป เมื่อไรก็ เมื่อนั้น ..


โดย: tifun วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:02:52 น.  

 
ผมว่าง ๆ ก็ชอบไปเที่ยวครับ บางปะอินไปได้ไม่เบื่อ


โดย: akatuck IP: 223.207.105.211 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:06:44 น.  

 
เวลาคนที่ถ่ายรูปสวยๆ อยู่แล้ว

มาชมเราเนี่ย...รู้สึกดีจริงๆ เนอะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:17:59 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir มองอีกทีภาพพระราชวังบางประอิน
วาต้องขอบอกเลยว่าดูไม่เบื่อเลยค่ะ
วาได้ไปเมื่อไหร่ เป็นต้องเดินให้ทั่วค่ะ
ช้างAfrican ดูผอมค่ะ แต่ตัวโตกว่าเอเชียของไทยเรามากค่ะ
ช้างไทยดูน่ารักกว่า และจริงๆใจเย็นกว่าด้วยค่ะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:40:08 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธ
สุขภาพแข็งแรงร่างกายสดใสนะค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:53:35 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณ wicsir
.........................


โดย: panwat วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:04:58 น.  

 
ช่างงามแท้งามว่าค่ะ ถ่ายภาพสวยมาก ท้องฟ้า สถาปัตยกรรม เงาให้น้ำ ความร่มรื่นสดชื่นของต้นไม้และหญ้าสวย ดูแล้วสดชื่นค่ะโดย: kidthung maanoy วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:13:44 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆค่ะ..
สวยงามมากๆค่ะ..ดูกว้าง
เคยไปเที่ยวมาแล้วว..ชอบค่ะ..
..ภาพสวยมาก.. ถ่ายรูปเก่งนะค่ะ
..มีความสุขในวันทำงานค่ะ..


โดย: วาดะจัง วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:11:16 น.  

 
ถ่ายรูปได้ระดับเทพครับ


โดย: panwat วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:29:15 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิคเซอร์

...........................โดย: panwat วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:49:13 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดี
มีความสุขกับการคิดดี พูดดี ทำดีค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:44:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพี่WIC

รูปสวยงามมาก ชอบรูปที่สามสุดๆ มันดูธรรมชาติดีค่ะ

ส่วนพระราชวังก็สวยงามอลังการสุดๆ ที่นี่อุ๊ยังไม่เคยไปเลยค่ะ อยากไปอยู่เหมือนกัน

รักษาสุขภาพนะคะ


โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:40:24 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะ คุณ wicsir
พูดถึงเรื่องประเมินผลพนักงานแล้วทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจจริงๆอ่ะนะคะ
มันเป็นอะไรที่ซับซ้อน และมีผลกระทบกับจิตใจของคนด้วย เอาใจช่วยคุณ wic ค่ะ

แต่ถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ คาดว่าน่าจะมีทริปปลายปีรออยู่ใช่มั๊ยเอ่ย
ยุ้ยรอตามเที่ยวด้วยคนนะคะ คริคริ

HappY DaY ka !!


โดย: nLatte วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:33:45 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:58:06 น.  

 
รูปสวยใสจังค่ะ..
พระราชวังบางปะอิน..
เคยไปนานมากแล้ว..
อยากไปอีกแต่คุณผู้ชายขี้เกียจเดิน...
เลย อด T_T


โดย: iamorange วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:07:44 น.  

 
Photobucket
.........................................................
สวัสดียามดึกดื่นครับ


โดย: panwat วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:54:30 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์
ทักทายกันด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขคุ่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:47:52 น.  

 

แวะเอาน้ำกระเจี๊ยบสดมาฝาก
นั่งเม้นท์ไปซดไปแบบไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
ใส่แต่น้ำใจมาเต็มแก้ว ว่าไปนั่น
ชมภาพงามของพระราชวังบางประอิน
อย่างมีความสุขค่ะ
แหล่มค่ะแหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:14:46 น.  

 
อิอิ... วันนี้วันศุกร์แล้ว ..

เสาร์ อาทิตย์นี้ไปไหนกันคะ บ้านนี้

ว่างๆ ตามไปเที่ยวแพ ตอนเจอฝนกันเด้อค่ะ


โดย: Nongpurch วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:34:51 น.  

 
ไปทำบุญกฐินที่ใหนครับ
น่าบอกก่อนล่วงหน้า
จะได้ร่วมบุญด้วยครับ
เดินทาง ไป กลับ โดยสวัสดิภาพนะครับ


โดย: panwat วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:26:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: kidthung maanoy วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:04:02 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเช้าวันจันทร์
มีความสุขตลอดวันค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:22:00 น.  

 
ทักทายยามเช้าค่ะ คุณ wicsir
เอ..วันนี้ไม่อัพบล๊อคเหรอคะ แปลกใจนิดหน่อย
สงสัยจะงานยุ่งแน่ๆเลย

เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ด้วยความสดชื่นแจ่มใสนะคะ


โดย: nLatte วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:42:04 น.  

 
Gclub Casino Online คาสิโนออนไลน์ ที่มีมาตรฐานสากลและให้บริการสมาชิกทุกท่านดุจเครือญาติ เปิดให้บริการสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์ เราสามารถให้บริการท่าน ด้านการเดิมพันการพนัน สำหรับสมาชิกที่ต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ไปกับเกมการพนันอาทิเช่น Gclub Casino, Royall 1688 Casino, Ginting Crown, Holiday Palace Casino, Reddragon Casino, ซึ่งเพิ่มช่องทางในการให้บริการกับลูกค้าของเรา ด้วยบริการสอบถามข้อมูล สอบถามปัญหาในการเล่น เป็นต้น พร้อมทั้งโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ ทุกท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Casinobet99 Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อเรา ตลอด 24 ชั่วโมง
AIS: 084-417-7063
DTAC : 080-559-7275
//www.casinobet99.comโดย: Casinobet99 IP: 182.52.123.106 วันที่: 6 มีนาคม 2554 เวลา:2:05:11 น.  

 

กลับมาเมืองไทยทีไรก็มาเที่ยวนะคะ

วันนีัเลยมาดูรูปเพื่อทบทวนความทรงจำ

ภาพสวยสุดพรรณา ขอบคุณที่แบ่งปันนะคะ


โดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 22 พฤษภาคม 2554 เวลา:1:19:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 74 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊ง ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
8 พฤศจิกายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.