"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
3 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ชุดที่ ๑๑๖ เปิดเผยความจริงชุด รวมประเด็นชี้แจงข้อกล่าวหา ชุด ๒ ๗-๒๑ต.ค. ๒๕๕๔

หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ชุดที่ ๑๑๖ เปิดเผยความจริงชุด รวมประเด็นชี้แจงข้อกล่าวหา ชุด ๒  ๗-๒๑ต.ค. ๒๕๕๔
เนื้อหา บางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
      ๑. ภิกษุต้องปาราชิกแล้วสึก... จึงแก้ไขได้
      ๒. พระพุทธเจ้าปรับอาบัติปาราชิกที่ ๑ บาท
      ๓. พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรๆ ที่จะเอามาเปรียบ
      ๔. ภิกษุเถระทำผิดวินัย บ้านเมืองต้องเจอภัยพิบัติ
      ๕. ภิกษุฟ้องร้องเพื่อเอาทรัพย์... ถ้าชนะต้องอาบัติปาราชิก
           ฯลฯ

หลวงปู่เกษม เปิดเผยความจริงชุด2 1/4


หลวงปู่เกษม เปิดเผยความจริงชุด2 2/4

หลวงปู่เกษม เปิดเผยความจริงชุด2 3/4

หลวงปู่เกษม เปิดเผยความจริงชุด2 4/4


ภิกษุปลุกเสกเลขยันต์....ผิด เล่ม 11 หน้า 315
       
มหาศีล
1. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา (วิชาที่ขัดกับพระนิพพาน)
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะ (อาหาร)ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว   
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต (เครื่องหมาย) ทายฟ้าผ่า เป็นต้น ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.......

....6.ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล  ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง   
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง   
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ไห้มือสั่น ร่ายมนต์ให้หูไม่ได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก 
เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม
ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
           
7.ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา   เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน  ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่   พ่นน้ำมนต์   รดน้ำมนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์   
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ชะแผล 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง....

ผู้ที่ยินดีในความผิดผู้อื่น...บาปมาก   เล่ม  70 หน้่า 231
...ได้ยินว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นชาวประมง ในหมู่บ้านชาวประมง
วันหนึ่ง พระโพธิสัตว์นั้นกับพวกบุรุษชาวประมง ไปยังที่ที่ฆ่าปลา
เห็นปลาทั้งหลายตาย ได้ทำโสมนัส (ความดีใจ)ให้เกิดขึ้นในข้อที่ปลาตายนั้น
แม้บุรุษชาวประมงที่ไปด้วยกัน  ก็ทำความโสมนัสให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกัน ด้วยอกุศลกรรม (บาปกรรม) นั้น

พระโพธิสัตว์ได้เสวยทุกข์ในอบายทั้ง 4 (นรก – เปรต – อสุรกาย – สัตว์เดรัจฉาน)   
ในอัตภาพ (ความเป็นตัวตน)หลังสุดนี้ ได้บังเกิดขึ้นตระกูลศากยราช พร้อมกับบุรุษเหล่านั้น
แม้จะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับแล้ว ก็ยังได้เสวยความเจ็บป่วยที่ศีรษะด้วยตนเอง และเจ้าศากยะเหล่านั้น ถึงความพินาศกันหมดในสงความของเจ้าวิฑูฑภะ...

สาวกของพระพุทธเจ้าต้องให้มีความคิดเหมือนเจ้ามหานามศากยะนี้นะ  เล่ม 31 หน้า 332 

...ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความบังเกิดแห่งเหตุเฉพาะบางประการ (ข้อถกเถียงกัน)
พึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้ คือ ฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า (ตรัสไว้) 
และฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ อุบาสกทั้งหลาย และอุบาสิกาทั้งหลาย   
โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์   
เทวดาและมนุษย์ (กล่าวไว้) ฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส   หม่อมฉันพึงเป็นฝ่ายนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้เลื่อมใสอย่างนี้…

พระอรรถกถาจารย์อธิบายเพิ่มเติมความว่า
....บทว่า ฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์   
ความว่า  เมื่อเหตุใดเกิดขึ้นแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีลัทธิต่างจากภิกษุสงฆ์ ตรัสวาทะอย่างหนึ่ง แม้อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นภิกษุสงฆ์ ก็กล่าววาทะอีกอย่างหนึ่ง …

เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู 
ก็เจ้าศากยะนั้น ย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุสงฆ์ แม้ไม่รู้ก็กล่าว เพราะตนมิใช่สัพพัญญู
ส่วนพระศาสดานั้นขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่ทรงทราบ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น จึงกล่าวไว้อย่างนี้แล…


การสักยันต์
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=1325.0

พระเครื่อง
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=527.0

หมวดพระไตรปิฎก //www.samyaek.com/board2/index.php?board=17.0

ข้อเท็จจริงหลายกรณีที่ปู่กษมเป็นข่าว  //pitakputtomsong1.blogspot.com/

บทสวดประกาศพระปริตร ผู้ที่ฟังเทศน์แล้ว ต้องการสวดพระปริตรเพื่อให้ตนเองหรือคนที่ตนเองรักใคร่ผูกพันอยู่สุขสำราญ ปลอดโปร่งจากพวกอมนุษย์ที่ไม่หวังดี (สำคัญมากผู้สวดต้องถือพุทธ ธรรม สงฆ์ ให้ถูกต้อง ให้มีเมตตาไว้เบื้องหน้า) //www.samyaek.com/fileload/samyaek/prarit%207.pdf

แผนที่ชีวิต (สิงคาลกสูตร) //www.samyaek.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=41

ดาวน์โหลดไฟล์รวมข้อมูลเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=3230.msg19459#msg19459

พจนานุกรมพุทธศาตร์ ฉบับประมวลธรรม //www.thammapedia.com/dhamma/books/payutto/008.pdf

โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
//etipitaka.com/search

ศึกษาพระไตรปิฏกและอรรถกถาแปลชุดเล่มมหามกุฏราชวิทยาลัยเพิ่มเติมที่เวบ www.samyaek.com ( //www.thepalicanon.com/palicanon )
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
//www.dhammahome.com/front/tipitaka/list.php

เวบวัดป่าสามแยก www.samyaek.com
Create Date : 03 ธันวาคม 2554
Last Update : 7 เมษายน 2556 18:09:29 น. 0 comments
Counter : 703 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.