"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2555
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
24 มีนาคม 2555
 
All Blogs
 
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม "สอนกรรมฐานสำหรับครอบครัว" 25ก.พ.2555

เนื้อหาบางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
1.พระพุทธเจ้าเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้แล้วมาใช้งาน
2.คำพูดประสงค์ร้าย "แต่ใจไม่ร้าย"
3.ตัวอย่างของการ "ซื้อบุญ"
4.รองเท้าพระ ต้องเป็นแบบมี "หูคีบ"
5.ภิกษุตำหนิพระวินัยต้องอาบัติปาจิตตีย์
6.ห้ามคนมีการสักหมายโทษบวชเป็นภิกษุ
ฯลฯการซื้อบุญ...ซื้อบุญได้จริง เล่ม 56 หน้า 419
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระนครสาวัตถีทรงปรารภบุรุษผู้เข็ญใจอย่างหนัก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ความพิสดารว่า ในพระนครสาวัตถี บางครั้งสกุลเพียงสกุลเดียวเท่านั้นถวายทานแต่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข บางครั้งสาม - สี่ตระกูลรวมกันบางครั้งด้วยความร่วมมือกันเป็นคณะ บางครั้งด้วยความร่วมใจกันของผู้ที่อยู่ร่วมถนนบางครั้งรวมคนที่มีฉันทะความพอใจหมดทั้งเมือง ถวายทานแต่พระสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุข ก็ในครั้งนั้น มีภัตรที่ชื่อว่า วิถีภัตร (คือการถวายภัตตาหารของผู้ที่อยู่ร่วมถนนกัน)ได้มีขึ้น.
ครั้งนั้นพวกมนุษย์ กล่าวเชิญชวนกันว่า เชิญท่านทั้งหลายถวายข้าวยาคู
นำของขบเคี้ยวมาถวายแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธองค์เป็นประมุขกันเถิด.

ในกาลนั้น ยังมีลูกจ้างของคนเหล่าอื่นผู้หนึ่ง เป็นคนยากจนอยู่ในถนนนั้น
คิดว่า เราไม่อาจถวายข้าวยาคูได้ ของขบเคี้ยวพอจัดถวายได้ แล้วนวดรำชนิดละเอียด ให้ชุ่มด้วยน้ำ ห่อด้วยใบรัก เผาในกองเถ้า คิดว่า เราจักถวายขนมนี้แด่พระพุทธเจ้าถือขนมนั้นไปยืนอยู่ในสำนักพระศาสดาพอพระศาสดาตรัสครั้งเดียวว่า

พวกท่านจงนำของขบเคี้ยวมาเถิด ก็ไปก่อนคนทั้งปวง ใส่ขนมนั้นในบาตรของพระศาสดาแล้วยืนอยู่ พระศาสดาไม่ทรงรับของขบเคี้ยวที่คนอื่น ๆ ถวายทรงเสวยของขบเคี้ยวคือขนมนั้นเท่านั้น.

ในขณะนั้นเองทั่วทั้งพระนคร ก็ได้มีเสียงลือตลอดไปว่า
ได้ยินว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ทรงรังเกียจของขบเคี้ยว
ทำด้วยรำ ของมหาทุคคตบุรุษ ทรงเสวยเหมือนเสวยอมฤต ฉะนั้น
อิสสรชนมีพระราชา และมหาอำมาตย์แห่งพระราชาเป็นต้น
โดยที่สุดตลอดถึงคนเฝ้าประตู ประชุมกันทั้งหมดทีเดียว ถวาย
บังคมพระศาสดาแล้ว เข้าไปหามหาทุคคตบุรุษ พากันกล่าวว่า

*** พ่อมหาจำเริญ เชิญพ่อรับเอาทรัพย์ร้อยหนึ่ง สองร้อย ห้าร้อยแล้วให้ส่วนบุญแก่พวกเราเถิด. เขาตอบว่า ต้องกราบทูลสอบถาม แล้วถึงจะรู้ แล้วไปสู่สำนักของพระศาสดา กราบทูลเนื้อความนั้น พระศาสดาตรัสว่า
ท่านจงรับทรัพย์แล้วให้ส่วนบุญ แก่สรรพสัตว์เถิด เขาเริ่มรับทรัพย์
พวกมนุษย์พากันให้ด้วยการประมูล เป็นทวีคูณ จตุรคูณ และอัฏฐคูณเป็นต้น ได้ให้ทรัพย์กันถึงเก้าโกฏิ. พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จไปวิหาร.


เมื่อให้ส่วนบุญ... ได้บุญมากขึ้น เล่ม32 หน้า 310

นายอันนภาระเดินไปทันพระปัจเจกพุทธเจ้า ถามว่า ท่านเจ้าข้า สุมนเศรษฐีให้ทรัพย์แก่ข้าพเจ้าพันหนึ่ง อันส่วนบุญในบิณฑบาตที่ถวายแก่ท่าน ข้าพเจ้าควรจะให้หรือไม่ให้ พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า บัณฑิต เราจักทำอุปมา แก่ท่าน เหมือนอย่างว่า ในบ้านตำบลนี้มีร้อยตระกูล เราจุดประทีปว้ในเรือนหลังหนึ่งเท่านั้น ตระกูลพวกนี้เอาน้ำมันเติมให้ใส้ตะเกียงชุ่มแล้วมาต่อไฟถือไป แสงของประทีปดวงเดิมยังมีอยู่หรือหาไม่ นายอันนภาระกล่าวว่า ท่านเจ้าข้า แสงประทีปก็สว่างขึ้นไปอีกเจ้าข้า ข้อนี้อุปมาฉันใด

"ดูก่อนบัณฑิต ข้าวยาคูกระบวยหนึ่ง หรือ ข้าวสวยทัพพีหนึ่งจงยกไว้ เมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่คนเหล่าอื่นในบิณฑบาตของตน พันคนหรือแสนคนก็ตาม ให้แก่คนเท่าใด บุญก็เพิ่มขึ้นแก่ตนมีประมาณเท่านั้น เมื่อท่านให้ก็ให้บิณฑบาตอันเดียวนั่นแหละ ต่อเมื่อให้ส่วนบุญแก่สุมนเศรษฐีอีกเล่า บิณฑบาตก็ขยายไปเป็น ๒ คือของท่านส่วนหนึ่ง ของเศรษฐีส่วนหนึ่ง ดังนี้.

วัดป่าสามแยก ศึกษาพระธรรมวินัย เบิกบุญ โอนบุญ อกหัก โดนของ ธรรมะ ธรรมทาน คลายเครียด เจริญรุ่งเรือง //www.samyaek.com/


Create Date : 24 มีนาคม 2555
Last Update : 24 มีนาคม 2555 21:25:06 น. 3 comments
Counter : 909 Pageviews.

 
วันนี้วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 55 ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มเป็นต้นไป.(Thailand)กำลัง "ถ่ายทอดสด" จากสำนักสงฆ์ป่าสามแยก

รับชมได้ที่
www.samyaek.com
ดูวีดีโอช่องที่ 1 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทช้า: 56k)

www.samyaek.com/?channel=2
ดูวีดีโอช่องที่ 2 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทเร็ว: 212k)

//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=2303.msg17659#msg17659
(หัวข้อ: สำหรับท่านที่มีปัญหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้)


โดย: Budratsa วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:21:57:56 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณบุษ..

ช่วงนี้มีงานบุญใหญ่ๆทุกอาทิตย์เชียว..

มีความปลื้มปิติมากๆค่ะ..

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:22:13:38 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณบุษ..
ตกลงได้ผลสรุปเรื่องการทำบุญ
เป็นวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนนี้ค่ะ
จะนัดกันไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังต์เริ่มกันตั้งแต่ 9 โมงเช้าเป็นต้นไป
อ้อมแอ้มจะไปรอรับเพื่อนๆที่ตึกบริจาคเลือด
เพื่อนๆจะสะดวกช่วงไหนก็มาได้ค่ะ..
แต่อย่าเกิน 11 โมงเช้า
เพราะถ้าเกินกว่านั้นแล้ว
จะทำให้ไปทานข้าวกลางวันกันช้าค่ะ
ให้เวลาบริจาคเลือดประมาณ 45-60นาทีค่ะ
ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่พร้อมในการบริจาค
อ้อมแอ้มเสนอให้เดินเล่นที่สวนงู ใกล้ๆกับที่บริจาคเลือด
มีเปิดให้เข้าชมการรีดพิษงูช่วงเช้า10โมงค่ะ
เราจะเริ่มเคลื่อนขบวนไปทานข้าวที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ตรงกันข้ามกับวัดอรุณค่ะ วิวสวยมากๆ
มีชาวต่างชาติไปนั่งทานข้าวชมวิวกันเสมอ
คุณอุ้มสีจะติดต่อเรื่องห้องอาหารค่ะ
เพื่อนๆท่านไหนจะร่วมทำบุญและสังสรรค์ในวันนี้
ติดต่อมาได้เลยนะค่ะ จะได้จับจองที่นั่งได้พอเหมาะค่ะ
อาจจะมีดนตรีFolk Songจากเพื่อนๆในbloggang
มาร่วมแจมด้วยนะค่ะ
เรียนเชิญคุณบุษมาร่วมทำบุญด้วยกันค่ะ..!
ถ้ามาไม่ได้ ก็อนุโมทนาบุญไปด้วยได้บุญเหมือนกันนะค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 2 เมษายน 2555 เวลา:13:02:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.