10 อาชีพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ที่เด็กจบใหม่ควรรู้
10 อาชีพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ที่เด็กจบใหม่ควรรู้
Written by Sasicha Isarasriroj—Start Thailand
 
งานอันแสนน่าตื่นเต้น
ที่ทำให้เราต้องกระโดดกอด คว้ามันไว้!

           ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน คุณคงได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย ไม่มากก็น้อย และตอนนี้พวกคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะออกไปทำงาน ในการใช้ใบปริญญาเป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางอาชีพการงาน ในขณะนี้คุณจำเป็นต้องปลุกพลังความสามารถของตนเอง โดยเริ่มต้นจากการใช้ประสบการณ์ในตอนเป็นนักศึกษาสู่ประสบการณ์อย่างน้อยที่สุดคือการได้รับการเข้าสัมภาษณ์งาน

          และในขณะนี้ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนได้เริ่มค้นหางานอย่างคร่ำเคร่งเพื่อหารายได้มาชำระการกู้เงินยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นเสมือนแรงกระตุ้นในการหาอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในการออกไปแสวงหางานแต่ทว่าการเลือกงานที่ดีที่สุดเต็มไปด้วยการแข่งขันสูงที่คุณควรจะมีทักษะเฉพาะตัวเพื่อเสริมความโดดเด่นเพื่อให้ได้รับโอกาสในการเข้าทำงานได้อย่างมั่นคง
ทั้งนี้เราได้รวบรวมรายการ 10 สุดยอดอันดับอาชีพที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสมัครงาน อันเป็นความรู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณค้นพบตัวเองในการอยู่กับงานที่ใช่ อาชีพที่ชอบ โดยมีตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. Account Manager (ผู้จัดการบัญชี)
         หากคุณกำลังนึกถึงตำแหน่งงานผู้จัดการบัญชี ให้รู้ไว้เลยว่า ตำแหน่งนี้จะคอยดูแลเรื่องบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ซึ่งมีหน้าที่เปรียบเสมือนตำแหน่งกองหลังที่ได้รับความไว้วางใจแก่บริษัท โดยสามารถที่จะทำงานร่วมกันหรือประสานงานกับทีมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รวมถึงการออกไปพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการทำธุรกิจ
ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อชิ้นงานของตำแหน่งผู้จัดการบัญชี ประกอบด้วย onboarding คือ การช่วยให้พนักงานที่เพิ่งเริ่มงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยในที่ทำงานใหม่และพร้อมที่จะเริ่มงานได้อย่างรวดเร็วและการทำงานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

          นอกจากนั้นตำแหน่งผู้จัดการบัญชียังต้องเรียนรู้การสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าระหว่างการรวมกันของคู่ค้าหรือผู้ลงทุน เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในแวดวงสมาคมธุรกิจการค้า ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ตอบสนองในเรื่องความต้องการของลูกค้าให้ได้ รวมถึงการนำเสนอราคาเริ่มต้นในเรื่องยอดการขายหรือการพัฒนาธรุกิจได้อย่างดีเยี่ยม โดยสำหรับตำแหน่งนี้จะได้รับเงินเดือนอยู่ที่ $40K  https://www.start.co.th/job--หัวหน้าบัญชี-พนักงานบัญชี-บนิวเจนซิก-จำกัด-5151 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้าบัญชี)

2. Software Engineer (วิศวกรรมซอร์ฟแวร์)
         วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงการนั่งจ้องอยู่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อพูดคุยกับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงานเพื่อให้การทำงานเข้าขากันได้อย่างดีเยี่ยม และรวมถึงทักษะการทำหน้าที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันเป็นพื้นฐานของคุณสมบัติเริ่มต้นที่วิศวกรรมซอร์ฟแวร์พึงมี
   
          สำหรับบางคนจะได้รับผิดชอบในส่วนงานทำเว็บไซต์ ทำแอปพลิเคชั่น หรือทำระบบหน้าบ้าน หรือบางคนอาจทำระบบหลังบ้าน ในการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูล อีกทั้งยังทำงานกับ end users (ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนอื่นสร้างหรือเขียนไว้แล้วมาใช้ โดยไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง) เพื่อกำหนดในการเชื่อมต่อระบบที่จำเป็น โดยต้องมีการออกแบบ coders (ตัวเข้ารหัส/ถอดรหัส) และป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุมเพื่อพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์อีกด้วย

          ทั้งนี้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้งศัพท์และไวยากรณ์ตลอดจนกฏเกณฑ์ภาษาที่เลือกใช้การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามความต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจซึ่งเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมที่วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ควรมี โดยมันจะประกอบด้วยการติดต่อสื่อสารที่ดีเยี่ยมและควรมีทักษะในการบริหารงานโปรเจกต์ โดยอาชีพนี้จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ $54K ซึ่งเป็นตัวเลขที่นายจ้างจำนวนมากเป็นฝ่ายเสนอให้เอง  https://www.start.co.th/job-it-system-engineer-วิศวกรระบบ-2568  (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งในสายงานวิศวกรระบบ)
 
3. Business Analyst (นักวิเคราะห์ธุรกิจ)
        ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ คือ คนทืทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ ทั้งข้อมูลจริงและสมมุติฐานแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ระบบหรือกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป รวมถึงการให้คำปรึกษา โดยมีหลายบริษัทที่ต้องการเด็กจบใหม่เข้าทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งนายจ้างคาดหวังว่าควรจะมีทักษะการวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญและมีแพสชั่นที่สามารถเข้าใจแนวทาง data (ข้อมูล ตัวเลข สถิติ) ได้อย่างถูกต้อง โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ $40K

        ทั้งนี้ บางส่วนของความต้องการในงานสายนี้ประกอบด้วยความสามารถในการสร้างโมเดลธุรกิจด้วยเทคนิคความช่ำชองและการพัฒนาธุรกิจและทักษะการเขียนเทคนิควิเคราะห์ธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง

        ถ้าคุณมีความสนใจหรือมีทักษะความรู้การพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะและมีความต้องการในการจัดการแผนงานหรือหวังจะย้ายเข้าไปอยู่ในสายงานนี้คุณต้องมีคุณสมบัติในการจัดการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ https://www.start.co.th/job-นักพัฒนาธุรกิจ-867 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งสายงานนักพัฒนาธุรกิจ)

       4. Customer Service Rep  (งานบริการลูกค้า)

          งานบริการลูกค้าอาจจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดี แต่ในความเป็นจริงเราสามารถได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมได้ถ้าเลือกบริษัทที่เหมาะสม โดยงานนี้มีความหลากหลายตั้งแต่พนักงาน call  -center ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าที่จะได้รับโอกาสที่ดีไปจนถึงการจัดการช่วยเหลือผู้คนและแก้ไขปัญหาโดยต้องมีทักษะที่สำคัญ คือ การจัดการกับความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเมื่อผู้คนมีคำถามส่งเข้ามาปรึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้เป็นที่ไว้วางใจ โดยตำแหน่งนี้มีรายได้ไม่น้อยกว่า  $30K  สำหรับคนที่มีประสบการณ์ 1 ปี
https://www.start.co.th/job-customer-service-3851 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งงานบริการลูกค้า)

 5. Administrative Assistant (ผู้ช่วยผู้บริหาร)

         ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนอยู่ในระดับกลางๆ ที่ $30K ซึ่งฐานเงินเดือนมีความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่รับผิดชอบและประสบการณ์
โดยในส่วนตำแหน่งนี้ล้วนได้รับความไว้วางใจแก่บริษัทและบุคคลที่จะส่งรายงานไปนำเสนอแก่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานตำแหน่งนี้เจึงต้องการคนที่มีความเข้าใจในเนื้องานของบริษัทที่เป็นข้อมูลภายในอย่างลึกซึ้ง และต้องมีความฉลาดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการติดต่อประสานงานและมีทักษะการติดต่อสื่อสารกับคนภายในบริษัทอย่างยอดเยี่ยมขณะที่ยังคงรักษามารยาทอันดีงามได้อยู่แม้จะต้องเผชิญกับสภาวะความกดดัน โดยตำแหน่งนื้ถือว่ามีมูลค่าแก่บริษัทที่ต้องการตัวราวกับคุณเป็นทองคำ ซึ่งคุณต้องทำให้นายจ้างประทับใจที่คุณได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมคุ้มกับราคาที่จ้างมา โดยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 30K  https://www.start.co.th/job-ผู้ช่วยผู้จัดการ-4307 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ)

6. Recruiter (พนักงานสรรหาบุคคล)

        ตำแหน่งพนักงานสรรหาบุคคล มีหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่างๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง และเช็กประวัติย้อนหลัง รวมถึงการกลั่นกรองผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แจ้งผลสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน และติดตามความคืบหน้าหลังเข้าทำงาน
โดยพนักงานสรรหาบุคคลยังต้องมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้ดี เข้าใจกฏหมายแรงงาน และมีคุณสมบัติขยันหมั่นเพียรและพร้อมเรียนรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการสรรหาบุคคลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งจะทำให้มีโอกาสเติบโตเป็นมืออาชีพในการได้รับทักษะใหม่ๆ และการสร้างรากฐานบุคคลได้อย่างดีเยี่ยมในการคัดเลือกคนในลำดับต่อไป สำหรับฐานเงินเดือนจะอยู่ที่ $39K https://www.start.co.th/job-recruitment-officer-3656 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานสรรหาบุคคล)

7. Consultant (ผู้ให้คำปรึกษา)
        ตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ คอยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า โดยมีลักษณะเฉพาะคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคงผ่านการพิจารณาอย่างละเอียด ถ้าคุณมีความสนใจและมีรากฐานอันมั่นคงในการมุ่งมั่นให้คำปรึกษาซึ่งเป็นทักษะความรู้ของคุณในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการให้คำปรึกษาแก่คณะผู้บริหารผ่านการศึกษาเรียนรู้แล้ว ยังต้องเก็บชั่วโมงบินในเส้นทางอันคดเคี้ยวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของสายงานด้านนี้คือการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์แผนการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ

        ทั้งนี้ ในสายงานผู้ให้คำปรึกษาได้มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ทำงานด้านนี้ได้อย่างชำนาญด้วยความมุ่งมั่น นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการค้าในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดและการเลื่อนตำแหน่งอันเป็นศักยภาพที่จะพัฒนาได้ สำหรับใครที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบความท้าทายอาจทำตำแหน่งนี้ได้ยาวนานในการให้คำปรึกษา พร้อมผลตอบแทนสูงอันเป็นที่น่าพึงใจ ในฐานเงินเดือนที่ $100K https://www.start.co.th/job-assistant-consultant-4655  (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ให้คำปรึกษา)
 
8. Investment Banking Analyst (นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจ)

      ตำแหน่งนักวิเคราะห์วาณิชธนกิจ คือ บุคคลที่ทำงานให้กับสถาบันทางการเงินซึ่งทำหน้าที่คิดวิเคราะห์ระดมเงินทุน, ซื้อขายหลักทรัพย์, บริหารการควบรวมและซื้อกิจการ รวมถึงให้คำปรึกษาในธุรกรรมข้างต้นและธุรกรรมทางการเงินประเภทอื่น เช่น การปรับโครงสร้างหนี้, การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, ทำรายงานวิจัย, ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องมีทักษะการวิจัย และมีความชื่นชอบทางด้านการเงินหรือเศรษฐศาสตร์และมีหัวดีในทางวิเคราะห์ โดยทำงานให้กับบริษัทการลงทุนและธนาคารที่มีความจำเป็นต้องใช้นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจที่มีความเข้าใจข้อมูลตัวเลข สถิติและการสนับสนุน ตัดสินใจวางกลยุทธ์เพื่อทำกำไรให้กับบริษัท

      สำหรับฐานเงินเดือนสำหรับนักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยเกือบ $70K และจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงาน https://www.start.co.th/job-ที่ปรึกษาการเงิน-4652 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน)

 9. Graphic Designer (ออกแบบกราฟิก)
          สิ่งที่ดีงามของอาชีพออกแบบกราฟิก คือ “การไม่มีข้อจำกัดสำหรับพวกเขา” จากบริษัททางการเงิน สู่การออกแบบภายในโรงพยาบาล รวมถึงการออกแบบวิดีโอเกม ที่คุณสามารถให้งานออกแบบของคุณกระตุ้นความสนใจให้ปรากฏแก่สายตาผู้พบเห็นได้ รวมถึงโอกาสในการทำงานกับบริษัทเอเจนซี่หรือรับงานเป็นจ้อบๆ ที่เรียกว่าฟรีแลนซ์
ทั้งนี้ ถ้าคุณต้องการที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในบางสิ่งอยู่ทุกวันซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คนที่จะมีปฏิกิริยาตอบกลับต่อผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ หรือกระตุ้นให้ลูกค้าจำนวนมากเกิดการจดจำแบรนด์สินค้าได้ นี่จึงเป็นอาชีพที่ดีที่เหมาะสำหรับคุณ

         อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่จบใหม่ที่อยากจะแสดงความสามารถด้านการออกแบบ อาจเตรียมพรีเซนต์จัดทำพอร์ทโฟลีโอเพื่อแสดงศักยภาพของคุณให้โดดเด่น โดยเงินเดือนจะเริ่มต้นอยู่ที่ $30K https://www.start.co.th/job-นักออกแบบดีไซน์-powerpoint-4998 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งนักออกแบบดีไซน์)

10. Staff Accountant (พนักงานบัญชี)

        เงินอันเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจและเป็นจุดเริ่มต้นในการทำบัญชีที่สามารถสร้างรากฐานให้สมบูรณ์และมั่นคงในอาชีพพนักงานบัญชีอย่างแท้จริงได้ โดยคนที่เพิ่งจบการศึกษาด้านธุรกิจ การบัญชีหรือการเงินหรือถ้าคุณคาดหวังจะได้รับใบอนุญาต CPA (ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต) อาจจะต้องศึกษาต่อในระดับปริญโท (หรือเทียบเท่า) เพื่อพัฒนาในสายอาชีพต่อไป

       สำหรับรายละเอียดในหน้าที่ของพนักงานบัญชีก็คือ การรายงานการวิเคราะห์ การเตรียมรายการบันทึกประจำวัน การรวบรวมงบการเงิน และการเสียภาษีอากรถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึงการตัดสินใจการวางแผนแนวทางปฏิบัติการในเชิงกลยุทธ์ทางด้านการเงิน โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ $48K https://www.start.co.th/job-account-officer-4247 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี)


          อย่างไรก็ตาม ทั้ง 10 สายงานอาชีพที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนี้ ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes สหรัฐอเมริกา โดยเป็นอาชีพที่เด็กจบใหม่ควรรู้และใฝ่ฝันที่จะได้ร่วมงานที่ถือเป็นโอกาสที่ดีในเส้นทางอาชีพของมนุษย์เงินเดือนหากคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีศักยภาพพอในการแข่งขัน

          ทั้งนี้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเครียดหากไม่มีความถนัดในการเลือกทำงาน 1 ใน 10 อาชีพนี้ ที่ดูเป็นงานสมบูรณ์แบบ ซึ่งคุณอาจจะมีทักษะในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะกับอาชีพอื่น สิ่งสำคัญที่สุดคือการค้นหาตัวเองให้พบว่าคุณอยากทำงานอะไร หรือเหมาะสมกับงานไหน

           ในฐานะเด็กจบใหม่คุณมีอิสระในการสร้างรูปร่างอาชีพของคุณให้ก้าวเดินไปพร้อมกับความมั่นใจ ซึ่งตลาดแรงงานตอนนี้ต้องการมืออาชีพที่อายุน้อยและมีประสบการณ์การทำงานที่ยืดหยุ่น และสามารถใช้ชีวิตในที่ทำงานได้อย่างมีคุณค่าในการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลของคุณให้นายจ้างได้เห็น และจงทำงานให้หนักเพื่อเปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในแบบฉบับของคุณ

          ทั้งนี้ คุณสามารถฝากประวัติส่วนตัวและหางานอันเหมาะสมสำหรับตัวคุณเองได้ผ่านทางเว็บไซต์สตาร์ทไทยแลนด์ เว็บไซต์จัดหางานอันเป็นที่นิยม ที่คุณไม่ควรพลาด


หมายเหตุ: ฐานเงินเดือนที่ระบุในบทความนี้ คือตัวเลขเงินเดือนของตลาดแรงงาน ทั้ง 10 อาชีพที่ได้นำเสนอไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
 Create Date : 29 พฤษภาคม 2562
Last Update : 29 พฤษภาคม 2562 16:58:11 น.
Counter : 154 Pageviews.

0 comments
" ซีอุย " dansivilai
(19 ก.พ. 2563 12:22:01 น.)
No. 858 บุรีรัมย์ น่าเที่ยวแบบไหน..จริงหรือ ? ไวน์กับสายน้ำ
(17 ก.พ. 2563 04:54:06 น.)
งึมๆ งัมๆ ฮึมๆ ฮัมๆ ดำน้ำมา.. nonnoiGiwGiw
(16 ก.พ. 2563 08:48:47 น.)
ตายายสายแค้มปิ้ง2 ตะลีกีปัส
(16 ก.พ. 2563 11:01:28 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Jobsinbangkok.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 5133598
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด