ภาวะสมองตาย : ระยะสุดท้ายของชีวิตที่จะต่อชีวิตผู้อื่นได้


ภาวะสมองตาย : ระยะสุดท้ายของชีวิตที่จะต่อชีวิตผู้อื่นได้


การตายในความหมายของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์สามารถบอกได้คือ การไม่หายใจ และหัวใจหยุดเต้นอย่างถาวร แต่ในข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ส่วนที่ควบคุมการหายใจ และความรู้สึกตัวคือแกนสมอง (Brain stem) เมื่อแกนสมองถูกทำลายอย่างถาวร จะทำให้ไม่รู้สึกตัวและหยุดหายใจ (apneaic coma) ซึ่งในภาวะเช่นนี้เรียกว่าภาวะสมองตาย

ทางการแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้คือ ผู้ตาย เนื่องจากการวินิจฉัยนี้เป็นตัดสินการสิ้นสภาพของบุคคล และในทางกฎหมายกำหนดว่าผู้วินิจฉัยการตายคือ แพทย์

แพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานให้แพทย์ปฏิบัติได้ถู กต้องในปี 2532 แพทยสภาจึงมีประกาศเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย และได้ปรับปรุงเป็นประกาศฉบับที่ 2 ในปี 2538

ปัจจุบันได้ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชา ชีพเวชกรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้วางหลักเกณฑ์การวินิจฉัยตามหลักเกณฑ์สากลที่รัดกุมยิ่งได้แก่ การวินิจฉัยจะต้องประกอบด้วย องค์คณะของแพทย์ 3 คน และ รับรองโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เมื่อการวินิจฉัยครบองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว ผู้ป่วยนั้นคือผู้ตาย เป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ดูแลจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงแก่ญาติถึงการวินิจฉัยสมอง ตายดังกล่าว และหากผู้ป่วยสมองตายนั้นไม่อยู่ในสภาวะติดเชื้อรุนแรง การทำงานของตับไต หัวใจยังดีอยู่ผู้ป่วยนั้นจะเป็นผู้อยู่ในข่ายที่จะบริจาคอวัยวะได้ ในขั้นต่อไปแพทย์จึงควรแนะนำแก่ญาติในการที่จะบริจาคอวัยวะและแนะนำให้พบกับ ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างญาติและศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทยต่อไป

การดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย องค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงา นให้เกิดมีการบริจาคอวัยวะจากผู้สมองตาย และผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ คือ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เท่านั้น ซึ่งการดำเนินการยึดหลักสากลของการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ กล่าวคือ จะไม่มีการจ่ายเงินตอบแทนแก่ญาติผู้บริจาค แต่จะมีการอำนวยความสะดวกในการจัดการศพ และเชิดชูคุณงามความดีของผู้บริจาคและครอบครัว

การจัดสรรอวัยวะโดยโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะปลูกถ่ายอวัยวะได้ จะได้รับจัดสรรอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีกฎเกณฑ์มาตรฐานสากลที่รัดกุมอย่างยิ่ง ในฐานะที่ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2530 – 2533 ซึ่งเป็นช่วงที่มีประกาศแพทยสภาเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายเป็นครั้งแรกไ ด้เห็นตัวอย่างการดูแลผู้ป่วยสมองตาย และการประสานงานให้มีการบริจาคอวัยวะ

ทำให้เมื่อมาปฏิบัติงานเป็นประสาทศัลยแพทย์ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยสมองตาย ประมาณ 50 ราย ทุกรายผู้เขียนจะดำเนินการตรวจวินิจฉัยตามประกาศของแพทยสภา ในจำนวนนี้ 40 ราย สามารถดำเนินการให้มีการบริจาคอวัยวะได้ ในส่วนที่ไม่เกิดการบริจาคนั้นญาติของผุ้ป่วยไม่มีรายใดที่มีข้อสงสัยในการว ินิจฉัยและกระบวนการรักษา เพียงแต่ญาติมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ในการที่จะบริจาคอวัยวะ ในแต่ละรายของการบริจาคอวัยวะนั้นผู้เขียนสังเกตุว่าได้เกิดความปิติในผลบุญ ที่ทุกฝ่ายร่วมกันทำทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และญาติของผู้บริจาค บ่อยครั้งที่ได้ยินคำขอบคุณจากญาติที่ทางทีมผู้ให้การรักษาได้ให้โอกาสแก่เข าในการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นั้นแทนที่จะเกิดแต่ความสูญเสียและเศร้าโศกต่ อการจากไปของผู้ป่วย

สุดท้ายนี้จากประสบการณ์ที่ดีจากการดูแลผู้ป่วยสมองตายและเปิดโอกาสให้ญาติไ ด้บริจาคอวัยวะซึ่งเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถช่วยชีวิตคนอื่นต่อไปโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 คน จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้โอกาสแก่ผู้ป่วยสมองตายและญาติด้วยการ ดูแล และให้การวินิจฉัยตามเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนด และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาค อวัยวะสภากาชาดไทย โทร. 1666 หรือ 02-2564045-6

นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: วันนี้ เวลา 1:35am by 716:16 »
--:: แพทย์ .. ::-- ..เพื่อนคนแรก ...
และอาจเป็นเพื่อนคนสุดท้ายของมนุษย์ ...
ช่วยกันดูแลพวกเขาหน่อยเถอะครับ ....
ส่งโดย: 716:16Create Date : 17 กรกฎาคม 2551
Last Update : 17 กรกฎาคม 2551 12:57:07 น.
Counter : 2270 Pageviews.

5 comments
ร่วมกิจกรรม Food For Fun:Hot Wok Misson #58:เมื่อร่างกายต้องการไวตามินSEA.. คนผ่านทางมาเจอ
(1 เม.ย. 2564 09:44:11 น.)
วัคซีนเข็มแรก AsWeChange
(18 มี.ค. 2564 05:30:22 น.)
มือใหม่วิ่ง 21K The Kop Civil
(19 ก.พ. 2564 13:18:05 น.)
Blog28/2564 (A3) น้องข้างบ้านทำภาพศิลป์ให้ เริงฤดีนะ
(17 ก.พ. 2564 08:36:59 น.)
  
โดย: yosita_yoyo วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:54:24 น.
  
ให้ความรู้ดีนะคะ
ได้บุญด้วยนะเนี้ยะ
โดย: ขำกลิ้งลิงกับหมอ(รักษาสัตว์) (patra_vet ) วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:03:47 น.
  
อ่านแล้วรู้สึกเห็นด้วยจริงๆค่ะ ตรงที่ว่า"ได้ให้โอกาสแก่เขาในการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่..แทนที่จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของผู้ป่วย....
น่าจะบอกต่อๆกันไปนะคะ..ได้บุญค่ะ
โดย: VICT วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:26:08 น.
  
ผ่านเข้ามาก็เลยถือโอกาสแอดไว้ค่ะ เผื่อมีข้อสงสัยอะไร แต่ส่วนมากวงการก็จะมีเพื่อนเป็นแพทย์หลายคนค่ะ เป็นพยาบาลก็มาก เพราะว่า เรียนจบมาทางสายวิทย์ แต่เราเอ็นกะเค๊าไม่ติด วาสนาเลยไม่ได้ถือเข็มฉีดยา ...ได้ความรู้ดีค่ะ เรื่องการบริจาคอวัยวะ กะลังตัดสินใจค่ะ เพิ่งไปบริจาคเลือดมาค่ะ
โดย: NathalieNoelle วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:39:45 น.
  

รวบรวมบทความเกี่ยวกับเรื่องสมอง ..


โรคเส้นเลือดสมองตีบ

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=04-03-2008&group=4&gblog=21


อัมพาตเป็นแล้วรักษาหายหรือไม่

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=24-05-2008&group=4&gblog=39


โรคหลอดเลือดสมองที่รักษาได้ด้วยการผ่าตัด

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=11-05-2008&group=4&gblog=37


การดูแลผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ป้องกันแผลกดทับ

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=01-07-2008&group=4&gblog=51


โรคอัลไซเมอร์ ( Alzheimer’s disease )

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=12-06-2008&group=4&gblog=46


ภาวะสมองตาย : ระยะสุดท้ายของชีวิตที่จะต่อชีวิตผู้อื่นได้

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=17-07-2008&group=4&gblog=53

โดย: หมอหมู วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:26:50 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด