คำถาม..ที่ควรรู้.. คำตอบ


คำถาม..ที่ควรรู้.. คำตอบ

มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ทราบว่า ตนเองป่วยเป็นอะไร และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร แต่ก็ไม่กล้าถามแพทย์ อาจเนื่องจาก ความเกรงใจ กลัวถูกดุหรือไม่รู้ว่าจะต้องถามอะไร ทำให้เกิดผลเสียในการรักษาความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ เพราะผลการรักษาจะดีหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้ง แพทย์ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมใจกัน ผลของการรักษาก็จะออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าผู้ป่วยและญาติไม่รู้ข้อมูล เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก็คงไม่สามารถปฏิบัติตัวให้เหมาะสมถูกต้องได้ ดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ผลการรักษาออกมาดี ก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะ...


• บอกข้อมูล ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของท่าน ที่สำคัญกับแพทย์หรือ พยาบาล

• สอบถามข้อมูล จาก แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของท่าน


ข้อแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ คงจะช่วยเป็นแนวทางได้ว่า ท่านควรบอกหรือถามอะไรบ้าง เมื่อท่านหรือญาติของท่าน เกิดเจ็บป่วยขึ้นมา …

1. ชื่อ - นามสกุล ของแพทย์ ผู้ที่ให้การรักษา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหน

2. ป่วยเป็นโรคอะไร มีกี่โรค รักษาหายหรือไม่

3. แนวทางรักษา มีวิธีไหนบ้าง เช่น กินยา ใส่เฝือก เครื่องพยุงอื่น ๆ กายภาพบำบัด
ต้องผ่าตัดหรือไม่ ถ้าต้องผ่าตัดจะใช้วิธี ดมยาสลบ หรือ ฉีดยาชาเฉพาะที่

4. ข้อดี ข้อเสีย และ ภาวะแทรกซ้อน ถ้ารักษาตามวิธีที่แพทย์แนะนำ และถ้าไม่รักษาจะมีข้อเสียอย่างไรบ้าง

5. การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน เช่น วิธีกินยา การทำแผล วันตัดไหม วิธีทำกายภาพบำบัด

6. แพทย์นัดมาตรวจซ้ำหรือไม่ ถ้าแพทย์นัด นัดมาตรวจวันที่เท่าไร เวลาอะไร มีใบนัดให้ด้วยหรือไม่

………………………………………..

ข้อมูลที่ผู้ป่วยและญาติ…ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

1. มีโรคประจำตัวหรือไม่ ? ถ้ามีโรคประจำตัวมีโรคอะไรบ้าง กี่โรค เช่น โรคปอด โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

2. ยาที่ต้องกิน หรือ ฉีดเป็นประจำ ชื่อยาอะไร และรักษาประจำที่ไหน ?

3. เคยแพ้ยาหรือไม่ ถ้าเคยแพ้ยา ยาชื่อว่าอะไร หรือมีลักษณะอย่างไร เมื่อแพ้ยา มีอาการอย่างไรบ้างและไปรับการรักษาอาการแพ้ที่ไหน รักษาอย่างไร ?

4. การรักษาที่ได้รับครั้งก่อน รักษาอย่างไร ? รู้สึกว่าทำให้อาการของโรค ดีขึ้น เหมือนเดิมหรือแย่ลงกว่าเดิม

5. ถ้าไม่สามารถ มาตรวจซ้ำได้ตามที่แพทย์นัด กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

ข้อสังเกตคลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

๑.มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต ๑๑ หลัก ติดไว้หน้าคลินิก

๒.แสดงใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

๓.แสดงใบอนุญาต ให้ดำเนินการสถานพยาบาล

๔.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ของปีปัจจุบัน

๕.แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อม ชื่อและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

๖.แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และ สามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้

๗.แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิผู้ป่วย ในที่เปิดเผยและเห็นง่าย

 

อ้างอิง:

คู่มือประชาชนในการเลือก คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

โทร02 193 7000 ต่อ 18416 - 7

www.mrd.go.th

FB@สารวัตรสถานพยาบาลOnline

https://www.facebook.com/สารวัตรสถานพยาบาล-Online-1502055683387990/

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

คู่มือประชาชนในการเลือก คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=07-07-2017&group=15&gblog=80
ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ ...ยา ....หมอ ....คลินิก .....โรงพยาบาล ...
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=23-02-2009&group=7&gblog=18
ไปคลินิกแล้ว จะดูอย่างไรว่า ผู้ที่ตรวจรักษา เป็น หมอจริง ?
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=10-07-2020&group=7&gblog=238
แขวนป้ายแขวน ใบว. ถ้ารู้แล้วยืนยันจะเสี่ยงก็ไม่ว่ากัน
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=12-11-2015&group=7&gblog=193
ข้อแนะนำก่อนจะพบแพทย์กระดูกและข้อ
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=04-07-2008&group=7&gblog=3
ข้อแนะนำเมื่อต้องรับการรักษา
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=24-12-2007&group=4&gblog=2
คำถาม..ที่ควรรู้..คำตอบ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2008&group=4&gblog=3
เคล็ดลับ20 ประการ ที่จะช่วยคุณ "ป้องกันความผิดพลาดทางการแพทย์ในการเข้ารับบริการสุขภาพ "...
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cmu2807&month=10-2010&date=19&group=27&gblog=52
หมอคนไหนดี“ ??? .... คำถามสั้น ๆ ง่ายๆ แต่ ไม่รู้จะตอบอย่างไร ..
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=14-01-2012&group=15&gblog=42
ผลของการรักษาโรค
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cmu2807&month=01-2008&date=05&group=27&gblog=22
 
ข้อเท็จจริงในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยแพทย์
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cmu2807&month=06-2013&date=11&group=27&gblog=12
ฉลาดเลือกใช้...การแพทย์ทางเลือกโดยอ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=25-09-2011&group=7&gblog=149
หน้าที่อันพึ่งปฏิบัติของผู้ป่วย(มิย.๖๓) สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย(สค.๕๘) สิทธิผู้ป่วย(เมย.๔๑)https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-12-2007&group=4&gblog=1
ความรู้เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=06-01-2008&group=4&gblog=5
 

 Create Date : 03 มกราคม 2551
Last Update : 10 กรกฎาคม 2563 21:32:15 น.
Counter : 3841 Pageviews.

0 comments
ร่วมกิจกรรม Food For Fun#57: ทำง่าย..อร่อยด้วย(ซุบไก่ใส่มักโรนี) คนผ่านทางมาเจอ
(8 มี.ค. 2564 14:28:34 น.)
วิธีทานยาที่ถูกต้อง โดยเภสัชกร นิติ โตชนันท์ newyorknurse
(10 มี.ค. 2564 03:41:16 น.)
อากาศเย็น น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเกือบหมด เหลือบริเวณน้ำนิดหน่อย สงสารหงส์จัง newyorknurse
(26 ก.พ. 2564 00:46:48 น.)
...เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย สำหรับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด... คนผ่านทางมาเจอ
(25 ก.พ. 2564 08:51:40 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Cmu2807.BlogGang.com

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]

บทความทั้งหมด