よろしくお願いします~夢の異世界生活ดั่งลมเริงใบไม้ไหวในความรู้สึกแห่งความรักและความฝัน
จากหัวใจถึงหัวใจเข้าใจกันระหว่างเธอระหว่างฉันระหว่างคน
ถนนสายนี้มีตะพาบ กม165.::พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.::ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป::

ตอนนั้นข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 สิริพระชนม์พรรษาปีที่ 89 ในช่วงปีที่ 70 ของการครองราชย์ของพระองค์นับเป็นข่าวอันน่าเศร้าอันถึงที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าบนแผ่นดินสยาม


จากนั้นไม่กี่นาทีบนโลกออนไลน์..ข้าพเจ้าก็สังเกตุเห็นว่าผู้ใช้งานบัญชีสื่อสังคมและโซเชียลมีเดียที่เป็นคนไทยทั่วโลกต่างมีการเปลี่ยนแปลงภาพประจำตัวหรือไฟล์หน้าจอภาพเป็นสีดำ..โลกของเราถูกปกคลุมด้วยควันหมอกของความมืดดำอันโศกเศร้าอันถึงที่สุดเราเชื่อมโยงความผูกพันกับพระองค์ท่านด้วยน้ำตาแห่งความอาลัยที่ไหลลึกไปทั่วทั้งแผ่นดินเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา...


ข้าพเจ้าได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านผ่านแหล่งข่าวหลายประการด้วยความเสียใจอย่างที่สุดบนแผ่นดินไทยที่ไม่ได้มีเพียงใบหน้าเดียวที่ปริ่มรินไหลไปด้วยรอยน้ำตา..ไม่ได้มีถ้อยคำเพียงถ้อยคำเดียวที่ดีพอเพียง ที่จะแสดงความเสียใจต่อพระองค์ทุกคนล้วนพร้อมใจกันแสดงความเสียใจอาลัยรักพระองค์ในฐานะพสกนิกรผู้หนึ่งในช่วงนาทีที่มืดมนเป็นที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา...ดั่งว่าเป็นการสูญเสียดวงใจของประเทศดั่งว่าเราได้สูญเสียดวงหฤทัยไปอย่างไม่มีวันหวลกลับมา....สำหรับผู้ที่ไม่เคยคุ้นเคยกับพระองค์ดั่งข้าพเจ้าหรืออีกหลายๆผู้คนจะมีเพียงพันธบัตรที่เป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงความผูกพันระหว่างพวกเราและพระราชวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ชาวต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมประชาชนชาวไทยในแผ่นดินเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตจึงได้แสดงความเศร้าโศกอาดูรถึงที่สุดเพียงนี้ ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความรู้สึกซึมลึกในการใช้ช่วงเวลาในถ้อยอาลัยที่จะได้ร่วมแสดงถ้อยคำอันเปี่ยมด้วยความโศกแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยความรักและศรัทธายิ่ง..โดยพระราชประวัติพระองค์ที่ข้าพเจ้าทราบ...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงได้รับพระนามว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งหมายความว่า "ความแข็งแรงของแผ่นดิน" 

เมื่อพระชนมายุได้ 2 พรรษาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเสด็จสวรรคคตด้วยพระประชวรอันรุนแรง และเมื่อพระองค์พระชนมายุได้ 5 พรรษาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและทรงได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนีและสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ

ต่อมาพระเชษฐาหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตด้วยต้องพระแสงปืนในวันที่9มิถุนายนพ.ศ.2489อย่างมีเงื่อนงำขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษาเพียง 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 นั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการบริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์และต้องทรงศึกษาต่อณ ต่างประเทศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2489 ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อณ กรุงโลซานน์แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทนเช่นวิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังทรงศึกษาและทรงศึกษาการดนตรีด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงทรงบาดเจ็บที่พระเนตรขวาและพระองค์ได้ใช้พระเนตรเพียงข้างเดียวนั้นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรสยามยาวนาน 70 ปีนับตั้งแต่นั้นมา...ในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยโดยมิได้ทรงพักผ่อนพระวรกายมากนักตลอดรัชกาล


พระองค์ทรงเคยมีพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงตรัสว่า"เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทุกคน"...และพระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามที่ทรงสัญญาไว้ในทุกๆวันของพระชนม์ชีพของพระองค์...ตราบพระวาโยสุดท้ายสิ้นสุด...ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนาน70ปีพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกทิศทางในราชอาณาจักรสยามประเทศหรือบนพื้นที่ห่างไกลซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งที่มิใคร่เป็นที่รู้จักนักดั่งเป็นที่ทราบกันพระองค์ได้ทรงเสด็จไปถึงในที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้น ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆและหรือได้รับการปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พระองค์ทรงมีพระราชดำริโครงการหลายพันโครงการ โครงการในพระราชดำริหลายโครงการได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อสร้างเป็นอาหารในการดำรงชีวิตของประชาชน สร้างรายได้และการทำงานหรือเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนเหล่านั้นของพระองค์


หันกลับไปแหงนหน้าขึ้นมองพระราชวังของพระองค์..เป็นพระราชวังเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีการตกแต่งที่หรูหราหรือมีสิ่งประดิษฐ์อันสวยงดงามมากมายนักพระองค์มีเพียงฟาร์มทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร,หรือสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร,โรงเรียนหรือสถานีวิทยุดาวเทียม,หรือคิดค้นสิ่งที่ก่อสร้างอันสร้างสรรแปลกใหม่อื่นๆที่เราประชาชนคนธรรมดาจะไม่มีทางคิดถึงหรือกษัตริย์พระองค์อื่นๆที่จะอยู่แต่เพียงในพระราชวังของพระองค์เหล่านั้นเท่านั้น


พระองค์ท่านได้ทรงเสียสละความสุขสำราญเสียสละเวลาและสละเงินราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเอาใจใส่ประชาชนและการทำงานของพระองค์ด้วยจุดประสงค์เดียวคือเพื่อสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนที่ให้ความจงรักภักดีของพระองค์โดยเป็นการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับทุกคนไม่ได้คำนึงถึงเชื้อชาติและศาสนาโดยพระองค์ให้ความเท่าเทียมกันสำหรับชาวพุทธ,และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ


และนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ความอิสระในการนับถือศาสนามากที่สุดในโลกดั่งว่าพระองค์เป็นพระผู้ประเสริฐเป็นครูผู้สร้างเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้บัญชาการชาวนาเป็นนักดนตรีและเหนือสิ่งอื่่นใดพระองค์เป็นผู้ชายคนเดียวในประเทศสยามที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของทุกคนอย่างแท้จริง


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยตรัสว่า"สถานที่พักของฉันบนโลกนี้อยู่ในมวลหมู่ประชาชนของฉัน"ทรงมีน้ำพระหฤทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตาของพระผู้เป็นผู้ให้น้ำสุรเสียงและน้ำพระทัยที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนั้นยังทรงมีคำสอนด้วยพระราชดำรัสที่ทรงตรัสไว้มากมายพระดำรัสผ่านพระราชกรณียกิจของพระองค์ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งความรักความศรัทธาและตระหนักถึงความสามัคคีความสงบสุขให้แก่กันและกันสำหรับพระองค์คู่ควรแด่พระชีพอันหรูหราทรงสง่างามอย่างมีพระทรงเกษมสำราญยิ่งถ้าหากแต่เพียงพระองค์ทรงโปรดแต่แทนที่พระองค์จะเลือกชีวิตอันเรียบง่ายเฉกเช่นนั้นพระองค์กลับเลือกพระราชดำเนินไปยังดินแดนในท้องถิ่นอันทุรกันดารมีถนนอันขรุขระทั่วแควนแทนเพื่อให้พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับผลสำเร็จเพื่อความร่มเย็นผาสุขของพสกนิกรชาวสยามประเทศของพระองค์นั่นเป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัยที่ทำให้พระองค์ทรงมีพระสรวญและพระเกษมสำราญยิ่งและพสกนิกรชาวสยามได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดพระวรกาย
"นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าและประชาชนทุกคนรักพระองค์..อย่างยิ่ง..."


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1927-2016 
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชน


ธ สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้าในนาม Mastana มัททะนะบล็อกเกอร์
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


" พระเสด็จดับขันธ์ "

แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน
ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว
สามโลกวิโยค กัน- แสงโศก
โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว ยะเยียบน้ำตาหนาว

หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี
ปฐพีสะทกหาว
โอ้ว่าประชาอุระระร้าว
พระเสด็จ ณ แดนใด

น้ำตาดอกไม้ร่วง
พิลาปร่ำระงมไพร
ปานใจ จะขาดใจ...
จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน...

โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว
นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์
ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎร
มหิธรธำรง พระทศธรรม

พลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้ว
พญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำ
ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำ
ยะเยียบย้ำ ร่ำร้าว...หนาวน้ำตา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้านายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และผู้ร่วมงาน(ผู้ประพันธ์)
................................................


ข้าพเจ้าเกิดในรัชกาลที่๙
::::ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป::::


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Create Date : 20 ตุลาคม 2559
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2559 20:30:37 น. 0 comments
Counter : 1859 Pageviews.

mastana
Location :
Kiyose Tokyo Japan

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 365 คน [?]

よろしくお願いします~
夢の異世界生活~
Dear People's
Thanks you Vote To Me

BlogGang Popular Award

でにやけて は ずかしいよ徹 夜 で帰 っ てきて疲れ てるのに だっ こしてくれてand I'm afraid of SunLight ~(_-)"!!

ฉันคือบล็อกเกอร์พลังโหด
เปิดดวงตามองโลกครั้งแรก
เมื่อยี่สิบปีก่อนโน้น-ปัจจุบัน
ฉันเป็นแม่มดไม่มีหัวใจเกี่ยว
เนื่องก่อนหน้านี้ฉันละเลย-
ความเป็นมนุษย์ในเรื่องราว
ของท้องฟ้าบนโลกเสมือน
ฉันมีความสุขในความสุขๆ
กับงานเขียนแนวไซไฟ
และงานเขียนพร่ำเพ้อ
อันพรรณนาของตัวเอง

ขอบคุณท่านผู้ชม ❤
พี่ๆเพื่อนๆและทุกคน
ที่ติดตามอ่านงานเขียน
ของจขบ.นี้ด้วยนะฮ่ะย้าา

۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩
งานเขียนทุกเอนทรี่ของ
จขบ. เขียนด้วยหัวใจรัก
ในงานเขียนในจินตนาการ
ที่เกิดจากความรักในหัวใจ
ของเจ้าของบล็อกเองได้รับ
ความคุ้มครองตามกฏหมาย
พ.ร.บ. สิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกดัดแปลงแก้ไข
นำไปใช้อ้างอิงแอบอ้างเป็น
ผลงานของตัวเองโดยไม่ได้
ขออนุญาตเจ้าของบล็อกน้า

۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩°۩BLOG>RE Commend

ห้วงเวลาอันสาบสูญ&Tokyo Disneyland東京ディズニーランド ╰☆╮
۩°≈THE TRUTH IS ۩°≈零れ桜 °≈
มัททะลีฟโตเกียว I@ SUGAMO HARAJUKU'Obajan ڡTokyo≈
มัททะลีฟ ออนเซน@Beppu:๑
۩°กลับสู่โลก ۩°≈イヤッホ~!

New Comments
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2559
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
20 ตุลาคม 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add mastana's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.