ประเพณีชักพระวัดนางชี ประเพณีชักพระแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2564



กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี มีวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่เป็นจำนวนมาก
และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้ทางฝั่งพระนคร
ซึ่งด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
ซึ่งนั่นก็มีประเพณีที่ชาวฝั่งธนบุรีร่วมสืบสานและรักษาไว้เป็นเวลากว่า 100 ปี
เป็นประเพณีนี้คือ ประเพณีชักพระ หรือ งานแห่พระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ปีนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2564




วัดนางชีโชติการาม หรือวัดนางชี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ตั้งอยู่ในแขวงปากคลองภาษีเจริญ ใกล้ๆ กับวัดนาคปรก
ซึ่งเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจากพระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธรูปในพระวิหารเป็นศิลปะสมัยอยุธยา



ตามตำนานเล่ากันมาว่า
เจ้าพระยาพิชัยมนตรีได้สร้างร่วมกับพระยาฤาชัยณรงค์และออกหลวงเสนาสุนทร
เนื่องจากแม่อิ่ม ลูกสาวของเจ้าพระยาพิชัยมนตรีป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งเจ้าพระยาพิชัยมนตรีได้ฝันเห็นชีปะขาวบอกว่า
ให้เจ้าพระยาพิชัยมนตรีแก้บนโดยให้เจ้าลูกสาวบวชชี
ดังนั้น เมื่อแม่อิ่มหายป่วยแล้ว
เจ้าพระยาพิชัยมนตรีจึงให้ลูกสาวบวชชีพร้อมกับสร้างวัดนี้
ต่อมาวัดขาดการดูแล อาจจะเนื่องจากมีการทำศึกสงครามกับพม่า
ทำให้กลายเป็นวัดร้างในที่สุด



จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี พ่อค้าเรือสำเภาชาวจีน เกิดความศรัทธาต่อวัดนางชี
จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนางชีใหม่ทั้งหมด
โดยดัดแปลงและแก้ไขรูปทรงพระอุโบสถและพระวิหาร
ตลอดจนการตกแต่งต่างๆ ให้เป็นแบบจีน
เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
ได้ถวายวัดนี้เป็นพระอารามหลวง
แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช



พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ซึ่งได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดนางชีโชติการาม
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
พระยาราชานุชิต (จ๋อง) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้ง
ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2556 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ร่วมกับทางวัดนางชี จัดทำโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่
ทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร พระปรางค์ และซุ้มพระป่าเลไลย์ จนเสร็จสมบูรณ์
โดยมีพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญยิ่งของวัดนางชี



งานประเพณีชักพระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ลงเรือดั้งของกองทัพเรือ 2 ลำ ออกเดินทางทางน้ำจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ไปยังสำนักงานเขตตลิ่งชัน
โดยใช้เส้นทางคลองด่าน ผ่านคลองบางกอกใหญ่ เข้าคลองชักพระและสิ้นสุดที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน
สำหรับเที่ยวกลับ ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ออกเดินทางจากสำนักงานเขตตลิ่งชันไปตามคลองบางกอกน้อย
ออกแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าคลองบางหลวง กลับสู่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ปีนี้จัดดให้มีขึ้นในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2564



สำหรับที่มาของพระบรมสารีริกธาตุมีตำนานเล่ากันสืบต่อมาว่า
ราว พ.ศ. 1219 คณะพราหมณ์ 3 คน และชาวจีน 9 คน
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุผอบทองคำ 2 ผอบ
โดยเรือสำเภาจากชมพูทวีปเพื่อไปประดิษฐานที่เมืองปทาคูจาม อาณาจักรศรีวิชัย
(นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) และที่เมืองเชียงใหม่
ซึ่งเมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานที่เมืองนครศรีธรรมราชแล้ว



จึงเดินทางต่อเพื่อจะไปเมืองเชียงใหม่
แต่ทว่าระหว่างทางเรือเกิดอุบัติเหตุล่มลงตรงบริเวณปากน้ำคลองด่านในปัจจุบันพอดี
คณะพราหมณ์และชาวจีน
จึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุขึ้นฝั่ง
โดยห่างจากจุดที่เรือล่มประมาณหนึ่ง
และประดิษฐาน ณ ที่ตรงนั้นเรื่อยมา จนกาลเวลาผ่านไป
หอบทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถูกฝังจมดิน



ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดนางชีเสร็จ
พระบรมสารีริกธาตุได้เสด็จมาปรากฏให้แม่ชีอิ่มเห็นทั้ง 5 องค์
แม่ชีอิ่มจึงทูลเชิญเสด็จบรรจุในผอบแก้ว
และประดิษฐานไว้ ณ วัดนางชี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นนั้นมา
โดยในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
วัดนางชี จะจัดงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุ ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่ตั้งอยู่ในเรือ
แล้วชักแห่จากท่าน้ำหน้าวัดนางชีไปตามคลองด่าน
เลี้ยวซ้ายเข้าคลองบางกอกใหญ่ผ่านคลองชักพระ
แล้วไปทะลุคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดไก่เตี้ย



จากนั้นจะเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนที่ซึ่งทางวัดจัดไว้
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนแถวนั้นได้สักการะบูชา
หลังจากนั้นจึงยกขบวนล่องไปยังปากคลองบางกอกน้อย
มาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองบางกอกใหญ่ แล้ววกเข้าคลองด่านกลับมายังวัดนางชีโชติการามตามเดิม
ซึ่งชาวบ้านจะเรียกการแห่ว่า "แห่อ้อมเกาะ"



ซึ่งตลอด 2 ข้างทางริมคลองที่เป็นเส้นทางแห่พระบรมสารีริกธาตุ
จะมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจพร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชา
เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
นอกจากนี้ยังมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้น-ลงจากเรือ
เพื่ออ้อมหรือยกสูงด้วยการชักรอก
จากสะพานข้ามคลอง และสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีบางไผ่
ที่ตัดพาดผ่านเส้นทางเรือ
เนื่องจากแห่พระบรมสารีริกธาตุจะต้องไม่มีการลอดสะพานหรือทางใดๆ ทั้งสิ้น



ประเพณีชักพระวัดนางชี ถือเป็นประเพณีอันดีงามชองชาวฝั่งธนบุรี
ที่ควรค่าแก่การสืบสานและรักษาไว้เป็นอย่างยิ่ง
เพราะนอกจากจะเป็นงานบุญเก่าแก่ที่อยู่คู่พวกเราชาวภาษีเจริญแล้ว
รวมถึงคนฝั่งธนบุรีแล้ว
ยังเป็นประเพณีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ด้านศาสนพิธีและความเชื่อถือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม



ยังเป็นประเพณีชักพระเพียงหนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร
นับประเพณีที่มีคุณค่าที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
และมีความสำคัญทั้งในด้านการอนุรักษ์
ตลอดทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
จึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสืบสานรักษาให้ประเพณีที่ดีงามแบบนี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
และเป็นมรดกคงอยู่ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไป





ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตถาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
จึงเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรี
ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี
ในช่วงเวลาวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน





ขอฝากความรักและความปรารถนาดีมายังเพื่อนชาว bloggang
แม้จะเปิดประเทศแล้วก็ตาม
ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วแต่การ์ดอย่าตก สวมใส่แมสตลอดและล้างมือบ่อยๆ นะครับ
ที่สำคัญอ่านแล้วไม่มโนนะจ๊ะ
ด้วยความห่วงใยจากช่างภาพวัดและธรรมชาติครับ




Create Date : 21 พฤศจิกายน 2564
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2564 6:06:57 น. 15 comments
Counter : 3163 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtuk-tuk@korat, คุณtoor36, คุณThe Kop Civil, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณhaiku, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณmultiple, คุณNoppamas Bee, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณกิ่งฟ้า, คุณ**mp5**, คุณmcayenne94, คุณทนายอ้วน, คุณnewyorknurse


 
ได้รู้ที่มาของคลองชักพระวันนี้ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา:15:37:02 น.  

 
ช่วงนี้พวกเทศกาล ประเพณีก็จะเงียบเหงาหน่อย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา:15:59:37 น.  

 
ภาพถ่ายทำให้รู้สึกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ดีเลยครับ

การจัดวางองค์ประกอบภาพของ 3 ภาพแรก แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของศาสนาได้ดีเลยครับ :)





โดย: navagan วันที่: 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา:16:07:07 น.  

 
คลองภาษีเจริญนี่เอง สวยมากจ้า



โดย: หอมกร วันที่: 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:51:50 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:2:16:55 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่

เป็นงานประเพณีที่น่าไปถ่ายรูปมากเลยครับ



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:5:59:46 น.  

 
ขอบคุณมากครับ



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:8:46:29 น.  

 
งานประเพณีแบบนี้ หาดูได้ยากเลยนะครับ
ได้บุญ+สืบสานวัฒนธรรมอันดีด้วย

ชอบบรรยากาศริมคลองมาก ร้านค้า+เรือขายอาหาร น่าไปเที่ยวมากเลยนะครับ



โดย: multiple วันที่: 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:9:33:51 น.  

 
ภาพแบบนี้หายากครับ... เป็นประเพณีที่
คนไม่ค่อยเห็น.. มีใส่บาตรแบบยื่นใกล้
ด้วย
..
ขอบคุณครับที่ไปเม้นท์ที่บล๊อก


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:13:19:50 น.  

 
ขอบคุณครับ
น่าไปเที่ยวชม ร่วมงานบุญประเพณีที่ควรอนุรักษ์ไว้ตลอดไปครับ
เสียดายไม่มีภาพยกพระธาตุขึ้นสูงด้วยการชักรอก
จากสะพานข้ามคลอง และสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีบางไผ่



โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:21:56:49 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา:6:26:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ ตามมาชมประเพณีพิธีชักพระ ชอบมากอยากไปดูด้วยตาตัวเองจริงๆแต่ได้มาชมบ้านนี้ก็เหมือนได้ไปด้วยตัวเองจริงๆค่ะ ภาพชัด บรรยายประวัติให้ความรู้ดีเยี่ยมค่ะทำให้ได้รู้ถึงความเป็นมาของประเพณีด้วย

เยี่ยมๆๆๆค่ะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา:12:11:16 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา:14:37:54 น.  

 
ภาพถ่ายสวยงาม อยู่กทม มานานไม่เคยรู้มาก่อนมีประเพณีงามๆแบบนี้ด้วย ขอบคุณเรื่องราวค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา:17:21:25 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - ไผ่ขวาง สุพรรณบุรี ด้วยนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:58:12 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

SertPhoto
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]




Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
21 พฤศจิกายน 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add SertPhoto's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.