*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
การตัดสินทักษิณวันนี้เป็นไปตามคาดหมาย แต่ศาลยังอธิบายไม่ได้หลายประเด็น

เมื่อวาน (๒๑ ต.ค.๒๕๕๑) เป็นวันที่ศาลฎีกาฯ ได้พิพากษาคดีที่ดินรัชดาฯ ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ คุณพจมานฯ เป็นผู้ต้องหา ในคดีที่ คตส. ได้ส่งคดีมาฟ้องที่ศาลฎีกา ว่ากระทำผิดตาม กฎหมาย ปปช. มาตรา ๑๐๐ ในเรื่องหลักการมีส่วนได้เสียของผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest

บังเอิญ ผมมีงานประชุม เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่ใช่กรณีของ พ.ต.ท. ทักษิณฯ หรอกนะครับ แต่เป็นกรณี นาย Viktor Bout ผู้ต้องหา สัญชาติรัสเซีย ที่จะเข้ามาซื้ออาวุธ ในเมืองไทย นำไปใช้ก่อการร้าย ที่เป็นความผิดสากล แต่ต่อมาจับกุมตัวได้ แล้วอเมริกา ก็ขอตัวไปดำเนินคดีในอเมริกา ปัญหาคือ เราจะต้องส่งตัวนาย Viktor Bout ไปยังอเมริกาหรือไม่ แม้เราจะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทย กับอเมริกา มาตั้งแต่ ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ก็ตาม

กลับมาที่ทำงานอีกที ก็ได้ฟังการอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา แล้วก็ต้องตกใจเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาล ที่วินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณฯ ในฐานะจำเลย ไม่นำหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ของตัวเอง .... ฟังแล้วแทบตกเก้าอี้ ... ศาลฎีกา เปลี่ยนหลักการสำคัญ แล้วหรือว่า รัฐต้องพิสูจน์ว่า จำเลยกระทำผิดอย่างไร

ไม่ว่าผลคดีจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญหรอกครับ เพราะคำพิพากษาจะมีผลบังคับในสายตาของคนทั่วไปหรือไม่ ก็ด้วยเหตุผลในคำพิพากษาเอง จากผลงานวิจัยในสหรัฐฯ เอง ก็ชี้ให้เห็นว่า คนทั่วไป จะเคารพกฎหมาย จะเชื่อถือศาลหรือไม่ เคารพศาลหรือไม่ พร้อมจะปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือไม่ คงไม่ใช่เพราะว่า มีกฎหมายคุ้มครองศาล ไม่ให้มีการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับว่า คำพิพากษาศาลนั้น มีเหตุผล น่าเชื่อถือเพียงใดเท่านั้นเอง ไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่น ๆ

ผมได้สำรวจความคิดเห็นของหลายฝ่าย แต่ลองเอาให้มาอ่านเล่น ๆ ในยามนี้ก่อน ไม่เป็นวิชาการมากมาย แต่ก็มีทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลองอ่านเล่น ๆ ก็แล้วกัน

--------------------------------------------------------------------------------การตัดสินคดีเป็นไปตามคาดหมายที่รับรู้กันมานานแล้วว่าเป็นการตั้งธง เพื่ออะไรบางอย่าง ความจริงคดีนี้เป็นคดีที่ไม่น่าจะมีความผิดมากที่สุด แต่เมื่อถูกตัดสินแบบนี้ คงไม่ต้องไปคิดถึงคดีอื่นๆว่าจะออกมาอย่างไร..

...ถึงศาลจะตัดสินคดีออกมาอย่างไรก็ตาม ศาลก็ไม่มีคำอธิบายบางประเด็นบางข้อได้อย่างกระจ่างคือ..

1. ศาลไม่เอ่ย ไม่พูด พิจารณา อธิบายให้กระจ่างชัดเจน ว่ารัฐสูญเสีย เสียหายจากการประมูลที่ดินรัชดาครั้งนี้ด้านไหน อะไร อย่างไร ในเมื่อมีการประมูลในครั้งแรกแล้วไม่มีผู้ประมูล จึงมีการประมูลครั้งที่ 2 และการประมูลก็มีคณะกรรมการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งมีผู้ประมูล 3 ราย และผู้ชนะการประมูล ได้เสนอราคาสูงสุด ซึ่งเป็นการทำให้รัฐมีรายได้มากขึ้นเสียอีก และก็เป็นไปตามระบบ ระเบียบของการประมูลที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะ

2. ศาลไม่ได้อธิบาย ว่าได้มีการตรวจสอบ สอบสวน อะไร อย่างไร มีหลักฐาน พยาน ทั้งเอกสาร บุคคล หรืออื่นๆใด อะไร อย่างไร ที่บ่งว่าคุณทักษิณได้ใช้อำนาจ หน้าที่ ตำแหน่งนายกฯ ได้เข้าไปก้าวก่าย ล่วงล้ำ บังคับ ขู่เข็ญ สั่งการ ฯลฯ ให้คณะกรรมการที่มีอำนาจ หน้าที่ประมูลที่ดินรัชดา ปฎิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง และภรรยาอะไร อย่างไร

3. ในการดำเนินการประมูล ตามขั้นตอนต่างๆ นั้นไม่ได้มีพยาน หลักฐานทั้งเอกสาร บุคคล หรืออื่นๆใดบ่งบอกว่าคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรด้านใดเลย จนการประมูลสิ้นสุดลง โดยที่คุณพจมานชนะการประมูล และดำเนินมาถึงขั้นสุดท้ายคือการทำนิติกรรมระหว่าง ปรส. และคุณหญิงพจมาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ตามกฎหมายสามีหรือภรรยา จะทำนิติกรรม สัญญาอะไรก็ตามต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรส ดังนั้นคุณหญิงพจมานจึงต้องได้รับการยินยอมจากคุณทักษิณ โดยการเซ็นต์ลายเซ็นต์ ลงนามในหนังสือ และต้องมีเอกสารหลักฐานที่ราชการออกให้ ประกอบ ซึ่งก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้

...ซึ่งการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายนี้นี้กลับเป็นสิ่งที่ศาลเอาไปอ้างว่าคุณทักษิณมีส่วนร่วมในการประมูล มันแปลว่าอะไร???
4. ศาล ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวการทำนิติกรรมต่างๆ เลยหรือว่า คู่สามี ภรรยาจะทำนิติกรรมต่างๆนั้นต้องมีหนังสือรับรองยินยอมจากคู่สมรสก่อนทุกครั้ง และต้องมีการนำหลักฐานประกอบคือสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ ศาลจึงใช้ประเด็นการลงนามยินยอมตามกฎหมายนิติกรรมนี้มาอ้าง ตามที่ คตส. ( คณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะทักษิณ) ชงเรื่องขึ้นมา

...ประเทศไทยปกครองด้วยนิติรัฐ และการพิจารณาตัดสินคดีของศาลยุติธรรม ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา นั้นจะยึดถือพิจารณาตัดสินคดี ผิด ถูก ที่พยาน หลักฐาน ทั้งบุคคล เอกสาร และอื่นๆเป็นสำคัญ ..แต่ในการตัดสินคดีคุณทักษิณครั้งนี้ไม่ได้ยึดถือ ให้ความสำคัญ ที่พยานหลักฐาน ที่จะสนับสนุน ชี้มูล ความผิดตามข้อกล่าวหา ..แต่กลับอ้างความผิดเป็นนามธรรม อ้างศีลธรรม จริยธรรม ตำแหน่ง หน้าที่ ฯลฯ แล้วเชื่อมโยงมาเป็นความผิดในกฎหมายมาตราต่างๆ

..ผมฟังๆแล้ว จะผิด จะถูกมันไม่ได้อยู่ที่พยาน หลักฐาน ทั้งบุคคล เอกสาร หรืออื่นๆใด ที่จะชี้มูลความผิด ตามข้อกล่าวหาได้อย่างชัดเจนอะไร อย่างไรกันแล้ว ..แต่เป็นไปตามการตีความหมาย เชื่อมโยงไปถึงความผิดในข้อกฎหมายมาตราต่างๆของตุลาการมากกว่า...

จากคุณ : คนชุดขาว - [ 22 ต.ค. 51 00:42:43 A:222.123.20.41 X: ]


: ด้ายเงิน, wongpro, dada23, สงสัยจัง, Natelo, ผมเป็นพ่อคนแล้วนะ


--------------------------------------------------------------------------------


อ่านความเห็นเพิ่มเติม ในคอมเม้นท์ และ ในลิงก์ข้างล่างนี้

//www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P7126469/P7126469.html


Create Date : 27 ตุลาคม 2551
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 13:28:14 น. 9 comments
Counter : 414 Pageviews.

 
ความคิดเห็นที่ 1

อ่านแล้วเข้าใจนะครับว่า ไม่เข้าใจในความผิดที่ทักษิณก่อ

จากคุณ : Twin Goliath - [ 22 ต.ค. 51 00:57:07 A:115.67.145.251 X: ]

ความคิดเห็นที่ 2

เป็นไปตามคาดเพราะทำผิดจริงนั่นแหละ

จากคุณ : แกงป่าปลาเห็ดโคน - [ 22 ต.ค. 51 00:57:09 A:125.25.134.63 X: ]

ความคิดเห็นที่ 3

ศาลบอกว่า

- ในการปฏิวัติที่ผ่านๆมา คณะรัฐประหารยึดแต่อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ แต่ไม่เคยยึดอำนาจตุลาการเลย เพียงแต่รวมอำนาจตุลาการไปไว้ที่เดียว !

- ศาลเชื่อว่า ถ้าจำเลยที่ 2 ไม่เข้าประมูล อาจทำให้ได้ราคาประมูล สูงกว่านี้ !

- สรุปแล้ว คนซื้อไม่ผิด คนผิด(จริยธรรม)ไม่ได้เป็นคนซื้อ

- คดีตลก.ท่านหนึ่ง เซ็นยินยอมให้เมียไปทำนิติกรรรมยักยอกทรัพย์ พ.อ.หญิง ยังมีน้ำหนักด้านผิดจริยธรรม มากกว่าอีกนะ !

จากคุณ : กาแฟดำขม - [ 22 ต.ค. 51 01:10:35 A:58.64.51.179 X: ]

ความคิดเห็นที่ 4

อ่านคำพิพากษาตรงนี้ครับ
------------------------------------------------------------------------
เมื่อปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้ให้บัตรประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลงนามยินยอมให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินย่อมถือได้ว่าเป็นการเข้าทำสัญญาด้วยตัวเอง ตาม พ.ร.บ.ปปช.2542 ม.100(1) วรรคสาม ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าการลงชื่อยินยอมเป็นเพียงทำตามระเบียบราชการ แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นต่อการซื้อขาย องค์คณะจึงมีมติ 5 ต่อ 4 เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ปปช.ม.100 (1) วรรคสาม และต้องรับโทษตาม ม.122 ขอต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น
--------------------------------------------------------------------------

ทีนี้ตอบเป็นข้อๆ

1. ศาลไม่เอ่ย ไม่พูด พิจารณา อธิบายให้กระจ่างชัดเจน ว่ารัฐสูญเสีย เสียหายจากการประมูลที่ดินรัชดาครั้งนี้ด้านไหน อะไร อย่างไร ในเมื่อมีการประมูลในครั้งแรกแล้วไม่มีผู้ประมูล จึงมีการประมูลครั้งที่ 2 และการประมูลก็มีคณะกรรมการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งมีผู้ประมูล 3 ราย และผู้ชนะการประมูล ได้เสนอราคาสูงสุด ซึ่งเป็นการทำให้รัฐมีรายได้มากขึ้นเสียอีก และก็เป็นไปตามระบบ ระเบียบของการประมูลที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะ

- กรณีนี้ความผิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหาย แต่อยู่ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ


2. ศาลไม่ได้อธิบาย ว่าได้มีการตรวจสอบ สอบสวน อะไร อย่างไร มีหลักฐาน พยาน ทั้งเอกสาร บุคคล หรืออื่นๆใด อะไร อย่างไร ที่บ่งว่าคุณทักษิณได้ใช้อำนาจ หน้าที่ ตำแหน่งนายกฯ ได้เข้าไปก้าวก่าย ล่วงล้ำ บังคับ ขู่เข็ญ สั่งการ ฯลฯ ให้คณะกรรมการที่มีอำนาจ หน้าที่ประมูลที่ดินรัชดา ปฎิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง และภรรยาอะไร อย่างไร แต่มีส่วนเกี่ยวข้อในการซื้อขายที่ดินของรัฐ

- ตรวจสอบ????? ก็หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวนายกชัดๆ หรือพจมานแอบเอาไปซีล๊อกโดยไม่บอก

3. ในการดำเนินการประมูล ตามขั้นตอนต่างๆ นั้นไม่ได้มีพยาน หลักฐานทั้งเอกสาร บุคคล หรืออื่นๆใดบ่งบอกว่าคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรด้านใดเลย จนการประมูลสิ้นสุดลง โดยที่คุณพจมานชนะการประมูล และดำเนินมาถึงขั้นสุดท้ายคือการทำนิติกรรมระหว่าง ปรส. และคุณหญิงพจมาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ ตามกฎหมายสามีหรือภรรยา จะทำนิติกรรม สัญญาอะไรก็ตามต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรส ดังนั้นคุณหญิงพจมานจึงต้องได้รับการยินยอมจากคุณทักษิณ โดยการเซ็นต์ลายเซ็นต์ ลงนามในหนังสือ และต้องมีเอกสารหลักฐานที่ราชการออกให้ ประกอบ ซึ่งก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้

- ตอบเหมือนข้อ2 แต่เพิ่มเติมว่าคนที่มาเล่นการเมืองคือคนที่ยอมเสียสละ เอาเวลาชีวิตส่วนตัวมาทำงานรับใช้ประเทศ แต่ในความเป็นจริง ก็เห็นอยู่ จะมีใครที่ไหนลงทุนร้อยล้าน พันล้าน เพื่อมารับเงินเดือนแสนกว่าบาท

4. ศาล ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวการทำนิติกรรมต่างๆ เลยหรือว่า คู่สามี ภรรยาจะทำนิติกรรมต่างๆนั้นต้องมีหนังสือรับรองยินยอมจากคู่สมรสก่อนทุกครั้ง และต้องมีการนำหลักฐานประกอบคือสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ ศาลจึงใช้ประเด็นการลงนามยินยอมตามกฎหมายนิติกรรมนี้มาอ้าง ตามที่ คตส. ( คณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะทักษิณ) ชงเรื่องขึ้นมา

- ตอบเหมือนข้อ 3 ละกัน

จากคุณ : ฮวกใช้ - [ 22 ต.ค. 51 01:12:25 A:58.9.156.156 X: ]

ความคิดเห็นที่ 5

ตกลงกองทุนฟื้นฟูไม่เป็นอิสระ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีใช่ไหม.. เออ..งง เขาซื้อเขาก็ส่งหลักฐานทุกอย่างไปแล้ว ถ้าไม่ได้กองทุนฟื้นฟูนั่นแหละต้องออกมาบอกว่าผิด ฝ่ายกฏหมายน่าจะรู้ดี คดีนี้เขาถามความเห็นของหลายฝ่ายแล้วซื้อได้ เพราะกองทุนฟื้นฟูไม่ได้ขึ้นกับใครเป็นอิสระอย่าลืมว่า ศาลตัดสิน 5:4 ซึ่งก็เห็นแล้วว่าผิดแบบไม่น่าผิด สุดท้ายผิดจริยธรรมติดคุกสองปี..เลยรู้สึกแปลกๆ

จากคุณ : Molecular - [ 22 ต.ค. 51 01:13:30 A:125.27.209.100 X: ]

ความคิดเห็นที่ 6

คุณ ฮวกใช้ ครับ ผมว่า ที่คุณยกมา ข้อ 1 แถวบ้านก็เรียกว่า แถ แล้วครับ

คุณจะมาอ้างว่า เพราะทักษิณ ไม่สามารถแสดงได้ว่า ตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็น กับการซื้อขาย ดังนั้น ทักษิณ จึงมีส่วนรู้เห็น สรุปว่าผิด ผมว่า บ้า ไปหรือเปล่าครับ

ถ้าเป็นตัวคุณเอง คุณจะเอาอะไรมาพิสุจน์ครับ ว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็น อีกอย่าง หากบอกว่า ผิดเพราะเป็นเจ้าหน้าทีรัฐ ก็ไม่น่าจะใช่เข้าไปอีก เพราะ ตามกฏหมาย กองทุนไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐ เจตนาของกฏหมายก็เขียนขึ้นเพื่อไม่ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ

แต่พี่ดันตีความว่าเป็นหน่วยงานรัฐ เหมือนกับพี่ตีความว่า เป็นครูพิเศษไม่ได้เป็นลูกจ้าง นั่นหล่ะ แบบนี้ก็มีแต่ตายกับตายละครับพี่

จากคุณ : ธนูไฟ - [ 22 ต.ค. 51 01:40:55 A:124.157.168.4 X: ]

ความคิดเห็นที่ 7

ลองศึกษาจากข้อมูล //www.matichon.co.th ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ตามนี้นะครับ จะเข้าใจได้ว่า นายกในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร จึงเป็นผู้บังคับบัญชาทางอ้อมต่อหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ซึ่งกองทุนฟื้นฟูก็เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่หน่วยงานอิสระ หรือ บ.จำกัด แต่อย่างไร

ศาลฏีกาชี้ "ทักษิณ"มีอำนาจสั่งกองทุนฟื้นฟูฯได้ ============================
ทั้งนี้ ในการอ่านคำพิพากษาช่วงแรก ศาลฏีกาได้ชี้ว่า คตส. มีอำนาจในการตรวจสอบและยื่นฟ้องในคดีดังกล่าวได้ พร้อมกับชี้ว่า กองทุนฟื้นฟู ฯ เป็นหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะแจ้งความดำเนินคดี ผู้ที่ทำให้กองทุนฟื้นฟูเสียหายได้ นอกจากนี้ กรณีที่ทางฝ่ายจำเลยแย้งว่า กรณีที่เป็นนายกฯ ก็ไม่ได้มีอำนาจการสั่งการคณะกรรมการกองทุนฟฟื้นฟูได้ ซึ่ง มีการเบิกความว่า กรรมการแต่ละคนก็อยู่ใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ซึ่งมีสิทธิให้คุณให้โทษได้ ทั้งนี้ นายกฯ เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล มีอำนาจในสั่งการทุกกระทรวง ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของกองทุนฟื้นฟูฯ ศาลฏีกาฯ ได้มีมติ 6 ต่อ 3 ชี้ว่า นายกรัฐมนตรี มีอำนาจกำกับและสั่งการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ คำร้องของจำเลยจึงตกไป

ศาลฯ ชี้ชัดเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว-ส่วนรวม =================================
การขายที่ดินดังกล่าวจะได้ราคามากหรือได้น้อย ย่อมมีผลถึงสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบอยู่ ขณะที่จำเลยที่ 2 เป็นภริยาและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป โดยก่อนมีการประมูลขายที่ดิน ก็ได้มีข่าวแพร่กระจายไปก่อนแล้วว่า ภริยานายกรัฐมนตรีจะร่วมประมูลราคาด้วย และอาจกล่าวได้ว่าค่านิยมของข้าราชการส่วนใหญ่มักจำยอมต่อผู้มีอำนาจ กระบวนการจัดการประมูลราคาครั้งที่ 2 ที่มีการกำหนดวงเงินมัดจำขั้นต่ำสูงถึง 100 ล้านบาท ทำให้สามารถกัดกันผู้เข้าประมูลให้น้อยลง

จึงมีผู้เสนอราคาเพียง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล เดเวอร์ล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 เสนอราคาสูงสุด แต่ยังต่ำว่าราคาขั้นต่ำที่เคยกำหนดไว้ในการประมูลครั้งแรก

เมื่อพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร่วมประมูลทั้ง 2 รายรู้ว่ากำลังเสนอราคาแข่งกับจำเลยที่ 2 ซึ่งผู้ประมูลทั้ง 2 รายรู้ดีว่า ไม่สมควรชนะการประมูลครั้งนี้ จำเลยที่ 2 จึงชนะการประมูล จึงเป็นที่เห็นว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่สามารถขายที่ดินทั้ง 4 แปลงได้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วมโดยชัดเจน ซึ่งต้องห้ามไม่กระทำตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542

การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภริยาของจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จึงถือว่าเป็นการกระทำของจำเลยที่ 1 ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 100 วรรค 3 ส่วนที่จำเลยที่ 1 ทำอ้างว่าการลงนามยินยอมให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายเป็นเพียงการปฏิบัติตามระเบียบราชการนั้น เมื่อจำเลยไม่มีพยานหลักฐานยืนยันพิสูจน์ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วย องค์คณะผู้พิพากษจึงมีมติ 5 ต่อ 4 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำฝ่าฝืน มาตรา 100 อนุ 1 ซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา 122 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก "ทักษิณ" 2 ปี ส่วน "พจมาน" หลุดไม่ผิดกม.ป.ป.ช.
แก้ไขเมื่อ 22 ต.ค. 51 01:44:06

จากคุณ : เลขาลิขิต - [ 22 ต.ค. 51 01:42:22 A:58.8.125.157 X: ]

ความคิดเห็นที่ 8

ถ้า คิดจะเถียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ น่าจะไปเถียงหน้าศาลมากกว่านะครับ

จากคุณ : Showpow (CaraMalman) - [ 22 ต.ค. 51 01:50:41 A:125.24.24.204 X: ]

ความคิดเห็นที่ 9

มือที่มองไม่เห็นบอกว่าผิดก็ต้องผิดเดะ เฮ้ออนาถใจเหลือเกิน

จากคุณ : วานชิ - [ 22 ต.ค. 51 02:56:21 A:125.24.36.114 X: ]

ความคิดเห็นที่ 10

ถ้าเอาอย่าง คคห.7

ลองศึกษาจากข้อมูล //www.matichon.co.th ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ตามนี้นะครับ จะเข้าใจได้ว่า นายกในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร จึงเป็นผู้บังคับบัญชาทางอ้อมต่อหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ซึ่งกองทุนฟื้นฟูก็เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่หน่วยงานอิสระ หรือ บ.จำกัด แต่อย่างไร

การไฟฟ้า TOT หรือ การบินไทย ก็เป็นหน่วยงานรัฐ ทั้งหมด คุณหญิงพจมาน ก็ ขอไฟฟ้าใช้ไม่ได้ ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้ เพราะทั้งหมด เป็นการทำนิติกรรมสัญญากับรัฐ และหน่วยงานทั้งหมด ก็อยู่ในกำกับของกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น และมีกรรมการบริหาร เป็น ข้าราชการตามตำแหน่ง

จากคุณ : คนชอบเขียน - [ 22 ต.ค. 51 04:02:23 A:118.172.101.12 X: ]


ความคิดเห็นที่ 11

แค่ส่งสัญญาณว่าสิ่งที่ภรรยาทำสามีต้องร่วมรับผิดชอบด้วยถ้าพิสูจน์ได้ว่ายินยอมให้ทำ โดยไม่มีการตักเตือน?
ก็เท่ากับ ยอมรับแสดงว่า ภรรยาของท่านผู้พิพากษาทั้งหลายกระทำอะไรผิดสามีก็ต้องรับผิดชอบเพราะจริยธรรมท่านย่อมต้องสูงส่งเทียบเท่ากับนายกฯ ใช่ไหม

จากคุณ : อยากกลับบ้านแล้ว - [ 22 ต.ค. 51 04:03:11 A:124.121.223.171 X: ]


ความคิดเห็นที่ 12

ศาลพิเคราะห์ว่ารัฐบาลสั่งได้เพราะมีข้าราชการเป็นกรรมการสองคนและเคยออกกฎหมายโดยฝ่ายบริหารให้กองทุนดำเนินการหลายอย่าง แต่เราเห็นว่าการมีข้าราชการในกรรมการเพื่อประสานนโยบายให้เป็นไปตามพรบ.ที่ตั้งกองทุนขึ้นมาและการออกกฎหมายเพื่อเอื้อให้กองทุนมีอำนาจในการดำเนินงานต่างๆเพิ่มเติมก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องทำตามที่กองทุนเสนอขึ้นมาไม่ใช่หรือ จริงๆแล้วTPBSก็มีข้าราชการสองคนเป็นกรรมการแล้วรัฐบาลสั่งได้มั้ยล่ะ ออกกฎหมายก็ต้องเอาตามที่องค์กรแพร่ภาพสาธารณะเสนอมา การใช้บัตรประจำตัวข้าราชการแทนบัตรประชาชนก็ใช้กันมานานแล้วไม่แปลกตรงไหนขอให้มีเลขประจำตัวประชาชน

จากคุณ : นัทตี้ เขียม - [ 22 ต.ค. 51 04:28:45 A:222.123.224.89 X: ]


ความคิดเห็นที่ 13

คดีนี้มีผู้พิพากษาถึง 4 คนมองว่าคุณทักษินไม่ผิด นั่นแสดงให้เห็นว่าคดีนี้มีปัญหาที่ต้องตีความตามกฏหมายมากทีเดียวถึงขนาดผู้พิพากษาที่คลุกคลีกับกฏหมายมาชั่วชีวิตยังมีมุมมองที่ขัดกันขนาดนี้

แล้วทักษินเป็นใครทำธุรกิจมาชั่วชีวิตจะให้ไปรู้ข้อกฏหมายได้อย่างไร อย่าลืมว่าก่อนทีจะประมูลที่ดินนี้ได้พยามยามสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฏหมายไปแล้ว ซึ่งก็ยืนยันว่าทำได้ ศาลไม่เอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นเหตุบรรเทาโทษบ้างหรืออย่างไร

จากคุณ : วิหคเหิรฟ้า - [ 22 ต.ค. 51 04:34:06 A:58.8.158.245 X: ]


ความคิดเห็นที่ 14

เท่าที่ผมฟัง คำวินิจฉัย ไม่เห็นมีพยานหลักฐานอะไรตรงไหนเลยว่า นายกทักษิณ ทุจริต หรือ โกง จะเห็นได้ว่า ในคำวินิจฉัย ก็เขียนเองว่า นายกทักษิณ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมูล ตกลงผมเลยไม่เข้าใจว่า นายกทักษิณ ผิดอะไร ถ้าบอกว่า ผิดจริยธรรม ธรรมมาภิบาล ก็ต้องหมายความว่า นายกทักษิณ ต้องเข้าไปสั่งการแทรกแซงกองทุนฟื้นฟู หรือ ใช้ตำแหน่งไปข่มขู่ ไม่ให้คนร่วมประมูล แต่นี่ เขาก็ไม่ได้ทำ คุณหญิง พจมาน ไปยื่นซองประมูลซื้อในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษอะไรเลย แล้ว ในคำวินิจฉัย ก็ไม่เห็นมีพยานหลักฐานอะไรตรงไหนเลยที่ระบุชัดแจ้ง ว่า ผู้ประมูลอีก 2 ราย ฮั้วประมูล หรือ เจตนาเปิดทาง หรือ หลบ ให้กับ คุณหญิง ถ้า คุณหญิง ไม่ได้มาประมูล ผู้ยื่นซองประมูลที่ให้ราคารายที่ 2 ก็ต้องได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า รัฐยิ่งเสียหายกว่าเดิม เพราะ ผู้ประมูลรายที่ 2 ให้ราคาต่ำกว่าคุณหญิง

จากคุณ : ขาจร...ขอแจม - [ 22 ต.ค. 51 04:41:18 A:58.8.173.111 X: ]


ความคิดเห็นที่ 15

โครตเกลียดไอ้ข้ออ้างเรื่องจริยธรรมเลยรัฐประหารนี่มันจริยธรรมสูงหรือไง ตุลาการมีเมียน้อยเยอะแยะ นี่มันจริยธรรมดีงามไหม ยังไม่นับรวมการไปเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ เมียตัวเองมีบริษัททนายความ แล้วอื่นๆอีกมากมาย หากมาเอาจริยธรรมมาอ้าง ไอ้พวกตุลาการเทวดาไม่ติดคุกไปทั้งหมดเหรอ คำจำกัดความตุลาการปฎิวัตินั้นแหละใช่เลย ทำตัวเป็นเทวดา เอาอีกฟากให้ผิดให้ได้

ไอ้นายกที่คณะรัฐประหารมันเอามามันฮุบภูเขาทั้งลูก ตอนนี้มันก็อยู่สบายใจซื้อมาชัดเจน ที่ดินผิดกฎหมายอีกต่างหาก ป่าสงวนชัดๆ ไม่ได้ประมูล แถมเป็นเศษเงินอีกตะหาก ไม่ได้เอาเงินเข้าหลวงสักบาทแถมซื้อเองด้วย ไม่ได้ให้เมียซื้อเปรียบเทียบกันแล้ว คำถามมีมากมาย

ไหนล่ะ ควมยุติธรรม ไหนล่ะ ความเท่าเทียม ไหนล่ะ จริยธรรมอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลก เพราะมีพวกไดโนเสาร์ ทำตัวเป็นเทวดานี่แหละ

จากคุณ : Devil_electric - [ 22 ต.ค. 51 05:20:54 A:58.64.63.248 X: ]


ความคิดเห็นที่ 16

ฟังได้ตอนหนึ่งว่า"ทำให้กองทุนฟื้นฟูเสียหายคือต้องทำการประมูลใหม่..เสียเงินค่าจัดการประมูล"...ท่านสรุปแล้วว่ากองทุนเสียหาย...(คือถ้าผิดจริง)...เท่ากับว่าความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นแต่มีเหตุที่ เชื่อได้ว่า จะเสียหาย..ก็เข้าองค์ประกอบทางกฏหมาย...5555555ขำ

จากคุณ : bang_rud - [ 22 ต.ค. 51 06:18:35 A:58.8.184.208 X: ]


ความคิดเห็นที่ 17

ผมล่ะอนาถคนที่มาแถแทนสานจริงๆ โดนโลกหัวเราะเยาะขนาดนี้ พวกคุณปิดประเทศไปหลังเขายายเที่ยงเถอะ ไปนอนกอดจริยธรรมแทนฟูกไป แล้วแผ่นดินไทยจะสูงขึ้นอีกแยะ

จากคุณ : เบื่อความเกลียดชัง (kung lee) - [ 22 ต.ค. 51 06:20:17 A:124.121.58.230 X: ]


ความคิดเห็นที่ 18

khun pojjaman have no guilty 7:2

I have no idea about 2 voice vote in this case.
are they human?

จากคุณ : สงสัยจัง - [ 22 ต.ค. 51 07:29:44 A:82.210.246.121 X:81.7.200.82 ]
//www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P7126469/P7126469.html


โดย: POL_US วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:19:56:22 น.  

 

อ่านทั้ง pro ทั้ง con แล้ว ส่วนตัวคิดว่าคุณทักษิณไม่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อจะเล่นงานกันเรื่องจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางกันไว้ ก็ต้องผิดวันยังค่ำ

โดย: ถูกต้อง IP: 202.29.92.253 วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:13:03:45 น.


A win - win outcome is one in which both people sincerely fell that have each gotten what they wanted without giving anything up . Rather than the outcome being an " either " or " scenerio" It is " and " scenerio , For many people , this may seem more daunting a challenge that it really is. The reason so many people may think such an outcome is impossible is because they believe that when they and their people have opposing views , that those views are mutually exclusive , Yet very often You(they) are not.

โดย: . . . Bird eye's view IP: 124.120.14.164 วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:22:22:04 น.

ผมคิดไว้แล้วว่าคำพิพากษาศาลคดีนี้ จะต้องมี "หวยล็อก" แล้วมันตรงจริงๆเลย ครับพี่
ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องกฎหมายซักเท่าไร แต่ผมก็ทนนั่งฟังคำพิพากษาศาลหน้าจอโทรทัศน์เหมือนกัน ผมคิดว่าคำพิพากษาศาลท่านออกจะเบี่ยงประเด็นยังไงก้ไม่รู้ ไม่เคลียร์ซักเท่าไร ความเห็นก็คล้ายๆกับผู้เขียนบทความและพี่ๆที่ตอบกระทู้ อ่ะครับ

ศาลท่านใช้ประมวลกฎหมายเล่มเดียวกันตัดสินไหมเนี่ยะ (อิอิ)

โดย: Appear offline on msn. IP: 58.9.132.234 วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:23:28:36 น.


การเป็นตาชั่งที่เที่ยงตรง
คงต้องขึ้นอยู่กับคนมอง
มองตรงก็ตรง
มองเอียงก็เอียง
หรือถ้าตาชั่งมันเอียง
คนมองเอียงก็ตรง
...
ความคิดที่ครอบงำในโลกล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองและอำนาจครับ

โดย: เ ม ฆ ค รึ่ ง ฟ้ า วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:16:23:09 น.


ตอนที่นายกสมัครถูกตัดสินเรื่องทำอาหารแล้วขาดคุณสมบัติเป็นนายกนั้น อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นว่า It's rediculous!!! What's got to do with cooking? This will never happen in this country. ถ้าแปลแบบเอาถึงกึ๋นก็น่าจะเป็น ทุเรศจริงๆ การทำกับข้าวนี่มันเกี่ยวอะไรกับการเป็นนายก การตัดสินแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในบ้านเมืองฉันเป็นแน่นอน มาคราวนี้นายกทักษิณถูกตัดสินอีก อาจารย์ถามว่าฉันมีความคิดเห็นอย่างไร ฉันตอบอาจารย์ว่า นายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดเท่าที่ฉันเห็นมา ฉันไม่ผิดใช่ไหมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธ์ใจออกมาให้คนอื่นได้รับรู้

โดย: คนบ้านนอก IP: 131.172.4.44 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:6:08:46 น.


คุณ . . Bird eye's view นี่ ก็พูดเกินไป ... ผมว่า ถ้าคุณว่าผมอย่างนั้น คุณก็ไม่ต่างกัน

ผมแค่เสนอผล และ หลักการที่ผมเห็นว่ามันเพี้ยน แล้วผมก็เชื่อว่า นักกฎหมายทั่วโลก ก็ต้องว่า มันเพี้ยน ที่ให้จำเลย นำหลักฐาน มาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ...

เอาไว้คุณ Bird eye's view ตกเป็นจำเลย หรือ ผู้ต้องหานะครับ ผมจะใช้หลักการนี้กับคุณอย่างไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลย คือ คุณต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แล้วผมในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐฯ จะต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หรือ ความผิดของคุณ

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเห็นว่า ไม่ดี ผมก็ยินดีจะใช้หลักการที่ศาลฎีกา วางไว้ คิอ คุณต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง

คุณจะเลิอกอย่างไรละครับ

โดย: POL_US IP: 58.8.193.141 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:10:24:44 น.มอบแด่ทักษิณ
รู้รอบตัวมากมาย
แต่ไม่รู้ดีชั่ว
ก็เสื่อม!!!
รู้จักวาลวิทยานกากาศ
แต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ
ก็เสื่อม!!!
รู้ตอบคำถาม
แต่ไม่รู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ก็เสื่อม!!!
รู้คุณของเงินทอง
แต่ไม่รู้คุณของแผ่นดิน
ก็เสื่อม!!!
ท่าน ว.วชิรเมธี
สิ่งที่เธอควรจดจำ "ผู้มีคุณ"
สิ่งที่เธอควรเทิดทูล "สถาบันกษัตริย์"
สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"

โดย: arijinjan วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:11:54:00 น.


81. One who studies the evolution of mankind called--anthropologist

2. One who studies the working of the human mind called--psychologist

3. One who devotes his life to the welfare and interests of other people called--altruist

and the last one who looks on the dark side of things called -- pessimist


...................Who mends a shoes? " cobbler "


โดย: . IP: 124.120.15.105 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:18:42:42 น.
คุณจะเลือกอย่างไรละครับ ...โดย: Cobbler(shoe maker) IP: 124.120.15.105 วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:18:46:56 น.คนไทยแปลกเนอะ ด่าหมอ ด่าอาจารย์ไม่มีจริยธรรม แต่กับนักการเมือง นายกที่ผมมองว่ามีหน้าที่สำคัญกว่า แต่บอกว่าไม่ต้องมี ผมแค่ถามจิตสำนึกตัวเองอะครับ


โดย: ติ๊ก IP: 115.67.91.92 วันที่: 25 ตุลาคม 2551 เวลา:19:32:30 น.อเน็จอนาถ ประเทศไทยเอ๋ย อำนาจที่พวกเราคิดว่าต้องโปร่งใส ที่สุดก็ คืออำนาจตุลาการ หรืออำนาจศาล แต่วันนี้ วันที่หลายๆคน หลายๆหัว รวมกันล่า รวมกันรุมสกรัม คนชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย คนที่สร้างความอยู่ดีมีสุขให้พี่น้องชาวไทย หลายล้านคน ได้ลืมตาอ้าปาก คนที่ทำให้ประเทศไทยเทียบเท่าอารยะประเทศ เ ขาล่ากันด้วยหมาป่า ล่ากันด้วยทหารกล้า และเขาล่ากันด้วย อำนาจศาล เขาสร้างเมฆหมอกมาปกคลุม ความโ ปร่งใสเอาไว้ มันคลุมเครือไปหมด กฏไม่เป็นกฏ รัฐธรรมนูญตั้งไว้เฉยๆ ถ้าจะใช้ต้องให้เขาเอามาดัดแปลงก่อน นี่มันอะไรกันนี่ มันเข้าสู่ยุคไหนกันนี่ คำว่าความยุติธรรม ในประเทศไทย เขาไม่ใช้กันแล้วหรือ ทำไมเขาไม่ประกาศออกมาให้คนไทยทั้งประเทศได้ยิน ให้มันชัดๆสิว่า นายกทักษิณ ผิดอะไร ทำอะไรผิด โชว์หลักฐานมาด้วย เ อาออกมาโชว์ต่อหน้าสื่อทั้งโลกสิ ไม่ใช่มุบมิบทำ เอาหลักฐานมาแสดงเลยว่า นายกทักษิณ

ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

ไม่ตอบแทนคุณแผ่นดิน

ไม่รู้คุณของแผ่นดิน

เอาออกมาพูดให้ชัดๆ ให้คนที่มีคุณธรรมที่สุดออกมาพูด เอาหลักฐานมาโชว์ อย่าปล่อยให้ หมาเน่าเพียงไม่กี่ตัวออกมาเห่า มาหอนอยู่ คนไทยอีกหลายล้านคนก็ยังคลางแคลงอยู่อย่างนี้ แล้วมาใส่ร้ายอีกว่า นายกทักษิณ ทำให้คนไทยแตกแยก รู้มั้ย ไม่ใช่นายกทักษิณทำหรอก ความคิดแตกแยก นี่นะ เพราะพฤติกรรมต่างๆที่ออกแสดงออกมาต่อนายกทักษิณคลุมเครือ จึงทำให้คนเขามีความคิดแตกแยก ถ้ามั่นใจว่าเขาผิดจริง ด้วยหลักฐาน พยาน ที่คนทั้งโลกเชื่อถือได้ คนที่คิดแตกแยกก็ย่อมไม่มี ไม่มีใครอยากเข้าข้างคนผิดหรอก แต่อย่าลืมว่าคนเราจะทนไม่ได้ เมื่อเห็นคนถูกรังแกอย่างไม่เป็นธรรม ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ระวังให้ดีเถิด สักวันหนึ่งเมื่อถึงขีดสุดของความอดทนเมื่อไหร่ ไม่ใช่แต่นายกทักษิณ ที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ แต่คนอื่นๆก็พาลจะอยู่ไม่ได้กันหมด เพราะเชื้อไฟประทุ โหมไหม้แผ่นดินขึ้นมา แล้วเราจะเสียใจที่ไม่น่าให้มันเกิด เพียงเพราะกิเลส ตัณหา โมหะ โทสะ และอัตตานัง ของมนุษย์เท่านั้น


โดย: Paviewเองจ๊ะ วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:1:42:25 น.โดย: POL_US วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:19:59:23 น.  

 
ไม่รู้ว่าใครจะว่าอย่างไง รู้แต่ว่าคนที่หาผลประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง แต่โยนเศษอาหารให้คนอื่นเพื่อทำให้คนเหล่านั้น นับถือ ยกให้เป็นผู้สูงส่ง นั้นเราถือว่าไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำของประเทศ


โดย: คนบ้านนอก IP: 124.157.156.92 วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:20:18:47 น.  

 
ถูกต้อง

ถูกผิดอยู่ที่ศาลที่จะยกอ้างเหตุผลขึ้นมาตั้ง

ห้ามหมิ่น วิพากษวิจารณ์ ดาบสองคมเหมือนกัน ทำอะไรแล้วไม่ต้องรับผิดชอบ น่ากลัวจริงๆ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:21:21:46 น.  

 
เรียน คนบ้านนอก IP: 124.157.156.92

มากไปมั้ย ที่คุณบอกว่า "โยนเศษอาหารให้คนอื่นเพื่อทำให้คนเหล่านั้น นับถือ" คุณเป็นใคร สูงส่งมาจากไหน ทำไม คุณจึงตีราคาคนอื่น ที่เขาจะรัก นับถือใครสักคนนั้น จะต้องได้รับเศษอาหาร เหมือนที่คุณเคยได้รับ ได้ปฏิบัติ มา คุณจึงเหมารวมคนอื่น ว่ามีพฤติกรรมเหมือนคุณ คนอย่างป้าอายุปูนนี้ อย่าว่าแต่เศษอาหารเลย ต่อให้เป็นอาหารเหลา ป้าก็ไม่เคยรับจากนักการเมืองคนไหน เ ขาดี ก็ว่าดี ประชาชนอยู่เ ย็นเ ป็นสุข ก็ ต้องว่าดี ไม่เคยคิดว่า คนมากกว่าค่อนประเทศ ที่มีความเชื่อไม่เหมือนคุณ จะต้องไ ด้รับเ ศษอาหารเหมือนคุณ เขาเหล่านั้นก็มีเกียรติ หาอาหารรับประทานเองไ ด้ ไม่เคยขอใครกิน หรือเขาใ ห้คุณแ ล้วกินไ ม่อิ่ม จึงต้องมาเ ห่าไ ม่เ ลือกที่ แ ละที่แน่ๆ ไม่เหมือนพวกของคุณ หรอกนะ ได้ยินมั้ยใน ASTV ที่ประกาศขอ เศษอาหารเหลือๆจากในครัว ไข่เหลือๆ น้ำเหลือๆให้เอามาให้ที่... อย่างนี้สิ เขาเรียกว่าพวกชอบกินเศษอาหาร ตัวจริง เสียงจริง ขนานแท้ จำเอาไว้เสียด้วย ว่าอย่ามาเหมารวมคนอื่นเหมือนตัวเอง
อ้อ อีกอย่างนึง ถ้าเป็นไปได้ กรูณา อย่าใช้คำว่า คนบ้านนอก เลยนะ ฟังแล้วคลื่นไส้ เพราะคนบ้านนอก เดี๋ยวนี้ส่วนมากแล้ว เขาจะฉลาด ทันคนกันแล้ว และที่สำคัญ ตาเขาไม่มืดบอด ด้วยกิเลส ตัณหา อคติ และอัตตา เหมือนพวกมือถือสากปากถือศีล เป็นกันหรอก เขารู้จักบุญคุณคน บุญคุณแผ่นดิน และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่เที่ยวตอแหล ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอย่างนี้


โดย: Paviewเองจ๊ะ วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:2:45:12 น.  

 


ก็เคารพในคำตัดสิน
แม้บางเรื่องจะค้านกับความรู้สึกค่ะโดย: Big Spender วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:7:30:25 น.  

 
กลับมาอ่านประเด็นอีกครั้ง มีคนใช้ชื่อแฝงเหมือนเราด้วยแต่ใช้คำพูดดูไม่ดีเลย คงเป็นกลุ่มพาลทะมิดใช่ไหมถึงพูดด้วยโทสะโทหะแบบนั้น โถได้รับข่าวสารด้านเดียว ไม่รู้ตัวเลยว่าไม่พัฒนา ลองสำรวจตนเองดูนะคนบ้านนอกคนนั้นนะ


โดย: คนบ้านนอก IP: 131.172.4.44 วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:10:45:02 น.  

 
แวะมาอ่านผ่านมาทักทาย


โดย: Zantha วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:19:34:15 น.  

 
//www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000127859


โดย: . IP: 124.120.8.193 วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:23:08:31 น.  

POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 81 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.