*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
ความรัก v. ความหลง -- ปัญญา v. ความรู้

หลายครั้งหลายหนที่ผมได้เจอะเจอเรื่องราว ประกอบกับได้ศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันตก กับ อารยะธรรมตะวันออก ตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน และ อารยธรรมจีน ตั้งแต่สมัยสามก๊ก รวมถึง ประวัติศาสตร์อันยาวนานของอารยะธรรมญี่ปุ่น และของเกาหลี ทำให้ได้เรียนรู้ว่า ความจริง ชีวิตของคนเรา วนเวียนกับสิ่งต่าง ๆ ไม่มากนัก ได้แก่ ความรัก ซึ่งจะมาพร้อมกับความหลง นอกจากลาภ ยศ สรรเสริญ ซึ่งมาพร้อมกับนินทา แล้วก็ยังมี่เรื่อง ความรู้ ซึ่งอาจจะมีปัญญากำกับ หรือ ไร้ปัญญากำกับ ตามหลักพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ เราก็จะเห็นคนที่อกหัก แล้วคิดฆ่าตัวตาย ทั้ง ๆ ที่ร่ำเรียน มีความรู้สูง จนถึงขั้น ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทั้ง ๆ ที่ถ้าเป็นปัญหาของเรา ก็คิดได้ง่าย ๆ ว่า เรื่องโง่ ๆ พรรค์นั้น จะทำให้เราฆ่าตัวตายได้อย่างไร ...

คนบางคนมีความรักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง องค์กรใด องค์กรหนึ่ง ก็จะต้องบังคับให้คนอื่นเขารักด้วย และยัดเยียดความรักทื่มาพร้อมกับความหลงในคน ๆ นั้น สิ่ง ๆ นั้น โดยไม่สนใจว่า สิ่งนั้นมันดีหรือไม่ เรียกได้ว่า ปิดพื้นที่ในเสรีภาพของความรัก ให้หมดไป ซึ่งเป็นเรื่องแปลกว่า ถ้าเรารัก และ รักอย่างมีสติปัญญากำกับ ซึ่งจะต้องมีความพร้อมแยกแยะว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด แล้วก็เห็นว่า คนที่เรารัก สิ่งที่เรารัก ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ เราก็เลยคิดว่า จะต้องหาทางแก้ไข เพื่อรักษาคนที่เรารัก สิ่งที่เรารักให้คงอยู่ต่อไป เราก็ต้องไม่ส่งเสริมในสิ่ง ๆ นั้น กระทำการในสิ่งที่จะทำลายตัวเองลงไปอีก เป็นต้น การอ้างกล่าวถึง แล้วทำให้สิ่งนั้น ๆ คน ๆ นั้น เสียหายมากยิ่งขึ้น ในสายตาของคนที่รักอย่างถูกทาง ก็ยิ่งจะเป็นการไม่เหมาะสม และยังมีผลเป็นการทำลายสิ่งที่เรารักมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนี้ ผมว่าเรารักคน ๆ นั้น สิ่ง ๆ นั้น อย่างไม่จริงใจ เพราะเรารัก แล้วเราอ้างเพราะเข้าทางเราเท่านั้น โดยเราไม่สนใจว่า จะเป็นการทำลายสิ่งที่เรารักในระยะยาวหรือไม่

ส่วนอีกเรื่อง คือ ปัญญา v. ความรู้ เราจะเห็นปรากฎการณ์ของคนที่มีความรู้มากมาย พูดจาอะไรไร้เหตุผล หลงไหลในสิ่งบางสิ่งอย่างเหลือเชื่อ โดยไม่คิดแยกแยะ และไม่เคารพในหลักการ เหตุผล ที่ควรจะเป็น เช่น เมื่อมีปัญหาใด ๆ ก็ไม่คิดถึงต้นตอ กับ แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีเหตุมีผล ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว แล้วเราก็จะได้ยินสโลแกนว่า ... เราจะใช้วิธีการอะไร เลวร้ายเพียงใด ก็ได้ โดยไม่สนใจหลักการ กฎหมาย หรือ สิ่งที่ควรจะเป็น แต่ขอให้บรรลุผลก็พอ ...

สโลแกนนี้ เป็นตัวปัญหา เพราะทำให้คนเราไม่เคารพหลักการ แล้วก็ ทำให้เราเข้าสู่ยุคหินเก่า ที่ใครมีอำนาจเหนือกว่า ก็ใช้กำลังอำนาจไปยึด ไปตี แย่งเอาทรัพย์สิน ผู้คนของเขามาเป็นของตัวเอง ในยุคโรมัน ก็เป็นเช่นนั้น โรมัน ก็ไปยึดดินแดนในยุโรปปัจจุบันเกือบทั้งหมด ด้วยกำลังอำนาจที่เหนือกว่า ไม่มีอาชีพหลักในการทำมาหากิน เพราะคิดว่า แค่ทำอย่างไรก็ได้ ในการยึดอำนาจของอาณาจักรอื่น ๆ แล้วบังคับให้มาเป็นพวกก็พอ .. ในสมัยราชวงศ์ของสกุลเล่า ก่อนการเกิดความขัดแย้งยุคสามก๊ก ก็เช่นเดียวกัน ... สมัยนั้น คนที่มีความรู้ ก็ใช้ความคิดที่ว่า ทำอย่างไรก็ได้ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยไม่คำนึงถึงหลักการ วิธี เหตุผล ฯลฯ ทำให้เกิดสงครามกลางเมือง นานถึงเกือบ ๑๐๐ ปี ในเวลาต่อมา กว่าแผ่นดินจีนจะสงบสุข เช่น เดียวกับที่เราเคยรังเกียจคำว่า ทุจริตเท่าไหร่ก็ไม่ว่า ขอให้ทำงาน เพราะเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิด แต่ตอนนี้ เราหลี่ตา หลับตา แล้วเราก็บอกว่า ทำอย่างไรก็ได้ ให้คนที่เราเกลียดมันพ้นออกไป ...โดยไม่สนใจหลักการ อะไรทำนองนั้น ..

ลองหันกลับไปมองญี่ปุ่น จะเห็นว่า คนในชาติ เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งก็มีความรักอย่างเต็มเปี่ยม และศรัทธา อย่างเต็มเปี่ยมในสายเลือดของตนเอง ว่ามาจากลูกพระอาทิตย์ ทำให้เกิดความหลงอย่างรุนแรง โดยไม่ใช้สติปัญญา นำไปสู่แนวคิดการขยายแนวคิดสายเลือดอันบริสุทธิ์ พร้อมกับแนวคิดที่ว่า "ทำอย่างไรก็ได้ให้ญี่ปุ่นยิ่งใหญ่" ความชิบหายก็มาเยือนต่อประชาชนชาวญี่ปุ่น อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่เหมือนคนอื่น ก็คือ ความมีวินัย และ ยึดมั่นใจระบบ ... ทำให้ประเทศญี่ปุ่น ฟื้นตัวในระยะเวลาอันสั้น ... แล้ว ก็ยึดมั่นในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม อย่างแน่วแน่ ตามลัทธิขงจื๊อ ไม่เสื่อมคลาย ทำให้ประเทศญีปุ่น เจริญรุ่งเรือง พร้อมปรับตัวเองให้เข้าสถานการณ์ความเลวร้าย อย่างไม่สะทกสะท้าน

สรุปเอาเป็นว่า ความรัก ความหลง และ ความรู้ เป็นเรื่องอันตราย ถ้าไม่มีปัญญากำกับสิ่งเหล่านั้น ... รักใครก็รักให้ถูกทาง อย่าทำการใด ๆ อันเป็นการทำลาย เพราะทำเช่นนั้นแล้ว ถือว่ารักไม่จริง ... และจะต้องเปิดพื้นที่แห่งความรักให้คนอื่นเลือกได้ด้วย ไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ทำไม มึงไม่รักสิ่งนั้นเหมือนกู เมื่อมึงไม่รักเหมือนกู มึงเป็นศัตรู แล้วก็ชิบหายละครับ .... คนเรารักไม่เหมือนกันก็อยู่ร่วมกันได้ คนคิดไม่เหมือนกัน ก็อยู่ร่วมกันได้ ถ้าเรามีสติ และ ปัญญา กับ ความใจกว้าง ที่รู้ว่า คนเราไม่เหมือนกัน ....
ที่ผมเขียนไปทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับการกระทำของคนใดคนหนึ่ง เพียงแต่นึกถึงประวัติศาสตร์ และวิธีการที่ใช้ในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในสมัยสามก๊ก ยุทธวิธีที่โจโฉใช้ในการดึงกำลังพล กำลังเงิน เข้าไปใช้ในการสร้างความชอบธรรมของการระดมพลยึดอำนาจจากคนอื่น มีการใช้ยุทธศาสตร์ ที่อาศัยความรัก และ ความหลง รวมถึงศรัทธา เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ ปัญญา จึงเป็นเรื่องสำคัญ ว่าเราจะยอมเป็นเพียงปลาซิว ปลาสร้อย หรือ หญ้าแพรกที่แหลกราน หลังจากพญาช้างสาร เข้าชนกัน โดยมีไพร่พล ที่รักและหลง ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าเป็นพวก ...

เหลียวมองประวัติศาสตร์กันสักนิด ... เราก็จะพบว่าผู้นำหรือผู้ที่ชาญฉลาดที่มีสมองเหนือกว่า สามารถดึงคนและกำลังทรัพย์เข้ามาไว้ที่ตนได้ ไม่เคยตาย จะมีแต่ความร่ำรวยและยิ่งใหญ่ จะมีก็แต่ประชาชนและไพร่พลที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเหล่านั้นที่แหลกลาน และที่สำคัญ ชาติบ้านเมือง ก็จะเหลือไว้เพียงแต่ชัยชนะบนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งที่จริง ก็คือ ความพ่ายแพ้ของชาติโดยรวม มีแต่ซากปรักหักพัง บนชิวิต และเลือดเนื้อของประชาชนที่มาด้วยใจศรัทธากับความรัก ที่จมหายตายจากไป เท่านั้นเอง .... ด้วยเหตุนี้ สติปัญญา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการที่ตัดสินใจว่า จะกระทำการอะไร หรือไม่กระทำการ อะไร .... ... สิ่งสำคัญที่เป็นนิจนิรันดร ก็คือ สุดท้ายแล้ว บ้านเมืองที่เจริญ คือ การที่คนได้เคารพหลักการของการอยู่ร่วมกัน ไม่กระทำการอะไรตามอำเภอใจ ... เพราะ คนในสังคมนั้น ตระหนักว่า การเคารพกฎเกณฑ์ การเคารพกฎหมาย ก็คือ การเคารพในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเอง ..... และ นำไปสู่ความสงบสุขที่ทุกคนปรารถนา .... ก่อนลงมือกระทำการอะไร ก็ลองพิจารณาสักนิดว่า ตัวเราเองจะยอมเป็นเพียงหญ้าแพรก หรือกลไกของเกมส์อำนาจที่เขาแย่งชิงแข่งขันกันอยู่หรือไม่ ... หรือ เราต้องการจะเป็นประธานของสิทธิ์ตามกฎหมาย ... ก็คงจะต้องใช้ปัญญาไตร่ตรอง ให้ดี.... เพราะไม่มีใครจะมาเปลี่ยนความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา ของคนอื่นได้ง่าย ๆ จะมีเพียงสติ และ ปัญญา ที่กุมบังเหียนชะตาชีวิตของเราได้เอง ก็เท่านั้นCreate Date : 14 ตุลาคม 2551
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 13:27:24 น. 9 comments
Counter : 333 Pageviews.

 
ชอบจังที่ว่าต้องเปิดพื้นทีแห่งความรักให้คนอื่นได้เลือกด้วย คมมากนะ คิดได้งัย ไม่ธรรมดาเลย


โดย: กิมยอง IP: 125.27.142.81 วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:17:28:18 น.  

 
"The knowledge that wasted is the knowledge that is not shared".

Saragusa, an NFL hall of famer and a current NFL commentator.

This quote was given while he was teaching American children to play football.

Althought it came from a football player, but, in my opinion, it can be applied universally.


โดย: amatuer translator วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:21:53:40 น.  

 
แล้วความรัก กับความหลง มันมีจุดต่างกันตรงไหนล่ะไหน ท่านด็อกเตอร์shareให้ทราบได้ไหมล่ะ นิยามรักแบบไม่จริงใจของท่านคืออะไร มีอะไรเป็นมาตรวัด
ส่วนที่ท่านบอกว่า เรืองโง่ๆพรรค์นั้น จะให้เราฆ่าตัวตายได้อย่างไร อืมน่าคิดนะ


โดย: ..... IP: 125.27.142.81 วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:22:10:02 น.  

 
Hi IP 125.142.81,

I think he mention above. Why you can not see it. Please read carefully again then you will know the answer.


โดย: UC IP: 98.212.7.80 วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:22:16:03 น.  

 
hi uc ip:98.212.7.8
i confuse ว่ะ .thanks นะ . if you can emotional insight the content, please share to me.


โดย: ..... IP: 125.27.142.81 วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:22:31:48 น.  

 
I totally agree that what he tries to convey, which might be something special than it appears literally. It might be something else that the readers need to carefully consider, which might be something, someone, or the like that the some of the majorities fall in love without doubt and those people can be misleaded because of the passion. It is, then, dangerous when those people follow any bad guys' instruction to do something by asserting the idea of passionate feeling, etc.โดย: Fan club. IP: 58.8.196.146 วันที่: 15 ตุลาคม 2551 เวลา:10:42:27 น.  

 
" The best and most beatiful things in the world can not be seen or even touched, They must be felt with the heart."
........................- Helen Keller


Bona fide LOVEโดย: . IP: 124.120.14.33 วันที่: 15 ตุลาคม 2551 เวลา:21:00:23 น.  

 
What an intellectually inspiring note you have here! I completely agree with what you said above. You are such a liberator---someone who tries to free people by asking them to examine themselves in terms of what they believe in, of how they think about a certain issue, of what they take for granted as true or correct, and of how their beliefs may be ignorant and blind.

I hope you’ll agree with me that, for us (who are all different) to live in social harmony, it takes only one thing: the recognition of alternative views, ideas, and beliefs of other people. Neither an ‘objective’ way of thinking or a ‘subjective’ way of thinking is necessarily better. So, we cannot judge other people using any single principle (say, a legal, objective standpoint), but we should seek to understand them and be sympathetic towards them, recognizing the fact that there may be subjective circumstances that shape the way they act.

Thanks again for fostering the habits of analysis and critical reflection in all of us who read your blog posts. Keep up the good work!

Now I got to go and do my 'hard' thinking (alone?)


โดย: krisdauw IP: 98.200.239.77 วันที่: 15 ตุลาคม 2551 เวลา:21:17:14 น.  

 
ตั้งแต่เกิดมา

ยังไม่เคยเห็นอะไรที่ดีไปหมด ถูกไปหมด 100 % เลยค่ะ

อย่างเรื่องบางเรื่องที่ บรรพบุรุษ เล่าสืบต่อกันมา บางเรื่องก็ยังเว่อร์จนไม่อยากจะเชื่อ

อย่างอาชีพบางอาชีพ ที่คนทั่วไป ยกย่องเทิดทูน แต่พอเจอะเจอกับตัวเอง บ่อยๆ ก็ตกใจว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เค้า ยกย่อง เทิดทูนในอาชีพ นั้นเลย

กลับกัน บางอาชีพ ที่มีแต่คนด่าทอ เกลียดชัง แต่พอเจอเข้ากับตัวก็ได้รู้ว่า ในกระแสความเกลียดชัง ด่าทอ เสียๆหายๆนั้น ก็ยังมีสิ่งดีๆ คนดีๆ มากมาย ซ่อนอยู่ภายใต้กระแสความเกลียดชังนั้นๆ

คนบางคน บางกลุ่ม ที่เราเคยยกย่อง เชิดชู แต่แล้วมาวันนึง ก็มีอะไรทำให้ฉุกคิดขึ้นว่า จริงๆแล้ว เค้าดีจริงหรือ น่ายกย่องจริงหรือ หรือว่าเป็นแค่ความเชื่อผิดๆ การกล่าวอ้าง ยกย่อง ลอยๆ ตามประสาคนเขลาทั่วๆไป

เค้าบอกมาก็เชื่อ เห็นคนอื่นทำกัน ก็ทำตามกันมาเรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัย เป็นกิจกรรม เป็นขนมธรรมเนียม ประเพณี ไปซะแล้ว

ปัจจุบัน เลยไม่ค่อยอยากเชื่ออะไรมากแล้วค่ะ

คิดซะว่าทุกอย่างมันก็มีดี เลว ปนๆกันไปหมด
ในหมู่คนที่คิดว่าดี ก็มีคนเลวปนอยู่มากมาย

ในหมู่คนที่หลายคนว่าไม่ดี ก็กลับมีคนดีมากๆ อยู่อีกมากมายเช่นกัน

เอาเป็นว่า ใครคิดอะไรไม่ดี ก็ขอให้ผลกรรมที่ไม่ดีนั้นๆ สะท้อนไปหาตัวเองแล้วกันเนอะ

ส่วนคนที่คิดแต่สิ่งดีๆ ก็ขอให้ประสปแต่กรรมดีเท่านั้น


โดย: paninee วันที่: 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:19:25 น.  

BlogGang Popular Award#14


 
POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 80 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.