*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
นพดล ....ทนายใหญ่ของทักษิณ เลวกว่าหมา ?

สองสัปดาห์ก่อน อ่านข่าว คำแถลงการณ์ของสภาทนายความ หรือ Lawyer ASSociation ใน ลิงค์นี้ แล้ว สลดใจกับ บทบาทของสภาทนายความ ครับ
ตามเนื้อข่าว เขียนว่า สภาทนายความ กำลังจับตามอง การกระทำของนายนพดล ปัทมะ ที่บังอาจ ปฎิบัติหน้าที่ โอเว่อร์ ปกป้อง ลูกความมากเกินไป และ ให้สัมภาษณ์มากไป หรือแถลงการณ์มากไป ....

ผมเลยต้องลองกลับไปพลิกหลักวิชาชีพ (Professional Ethics) ของทนายความ ที่เคยร่ำเรียนมา สมัยเรียน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ สมัยเรียน Master of Law (LL.M.) ที่ University of Illinois (UIUC) ตามหลักเกณฑ์ American Bar Association (ABA) ที่สร้างตัวแบบไว้ ซึ่งรู้จักกันในนามของ Code of Professional Conducts (ฉบับที่แก้ไขล่าสุด ปี ๒๐๐๔)
ผมไม่พบว่ามีข้อกำหนดห้าม การทำหน้าที่แก้ต่าง หรือ ปกป้องลูกความของตนเองมากเกินไป มีแต่กำหนดว่า ทนายจะต้องขยันหมั่นเพียร และทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ลูกความด้วยมาตรฐานอันสูงส่งของวิชาชีพทนายความ แต่ไม่พบว่า การให้สัมภาษณ์ หรือ แถลงการณ์ใด ๆ จะเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรม ตรงไหน ... ความจริง คณะกรรมการสภาทนายความฯ ท่านก็ร่ำเรียนมาเยอะ ประสบการณ์ก็มากมาย ผมถึงขั้นงงงวยว่า มันผิดจริยธรรมตรงไหนหรือครับท่านสภาทนายความ ตามหลักกฎหมาย และ หลักจริยธรรม ทั้งไทย และอเมริกัน มีหลักการที่คล้าย ๆ กัน คือ ทนายต้องไม่ฟ้องเท็จ ไม่ประวิงคดีให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล แต่ไม่มีเรื่อง ห้ามแถลงการณ์ แก้ต่างให้ลูกความ ....
เรื่องการแถลงการณ์นี้ ต้องบอกตรง ๆ ว่า สิ่งที่สภาทนายความแถลงออกมา ตรงกันข้ามกับหลักความเป็นจริงที่ควรจะเป็น อย่างเช่น ในสหรัฐฯ ก็ให้ทนายความ มักจะออกมาแถลงการณ์ แทนลูกความตนเสมอ เพราะเรื่องกฎหมาย เป็นเรื่องละเอียด ลูกความพูดอะไรผิดไป ก็จะผูกพันต่อผลคดีในชั้นศาลได้ เขาจะให้ทนายความพูดแทนทั้งนั้น ... ผมไม่ทราบว่า สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ อะไรมาแบบไร้สติ เช่นนี้ได้อย่างไร
หรือ เป็นเพราะใกล้เลือกตั้ง คณะกรรมการสภาทนายความแล้ว ..... หลายตังค์นะครับ งบประมาณที่สภาทนายความได้รับในแต่ละปี .... ค่าอบรม ตั๋ว หรือ ใบอนุญาตว่าความอีก มหาศาลครับ .... ผลประโยชน์ ใช่น้อย สภาฯ แห่งนี้
ผมอยากจะกราบเรียนท่านคณะกรรมการสภาทนายความ ..... ท่านรักษามาตรฐานจริยธรรม ไว้หน่อยเถอะครับ อย่าโหนกระแส เกลียดชัง บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ให้มากเกินงาม ที่เรื่องร้องเรียนของชาวบ้านทั่วไป เช่น กรณีคำร้องเรียนของผมเอง ท่านดองไว้สองปีเศษ ถ้าผมไม่รู้จักนายทะเบียน วิชาชีพทนายความ ป่านนี้ อาจจะไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเลยก็ได้
เพื่อน ๆ ผมที่อยู่ในสภาทนายความ บอกว่า " ๒ ปีเอง กระจอกมาก บางคน เป็น ๑๐ ปี ยังค้างอยู่เลย เรื่องส่วนใหญ่ ก็โยนทิ้งทั้งนั้น"

ท่านทราบกันหรือไม่ครับว่า มีแต่ประเทศด้อยพัฒนาเท่านั้น ที่มีสภาทนายความแบบไทย ๆ ประเทศพัฒนาแล้ว เขาให้ทนายความ ไปอยู่ใต้การควบคุมของ สภาเนติบัณฑิต และ การควบคุมขององค์การศาล ที่เป็นกลาง ในการควบคุม และรักษามาตรฐานวิชาชีพของทนายทั้งนั้น ... แยกตัวออกไปแล้ว ก็รักษามาตรฐานให้สมกับความพยายามที่กระทำสำเร็จ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ หน่อยเถอะครับ ...
ผมขอเรียนท่านคณะกรรมการฯ เพื่อเตือนสิ่งที่ท่านรู้ดีอยู่แล้วว่า .... ไม่ว่า ผู้ต้องหา หรือ ผู้ถูกกล่าวหา จะถูกหรือ ผิด ... เขาก็มีสิทธิได้รับความยุติธรรม ตามกระบวนการทางกฎหมาย ที่เป็นธรรม และเป็นกลาง ปราศจากอคติ เช่นกันครับ ตราบใด แสงพระอาทิตย์ ยังสาดส่องถึง พสุธา ไม่ว่า ยาจก หรือ ราชา ย่อมมีสิทธิได้รับความยุติธรรม ภายใต้แสงอาทิตย์ทุกคน อย่างเท่าเทียมครับ ... ท่านอย่าลืมหลักการง่าย ๆ ที่คนโง่ที่สุดในโลก ก็ยังรับรู้และเข้าใจได้เลยครับ
สุดท้าย ผมขอยกย่องในความกล้าหาญของคุณนพดล ที่สามารถยืนหยัดและรักษาหลักการมาตราฐานวิชาชีพนักกฎหมายไว้ได้อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อกระแส และไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลของ คณะรัฐประหาร ซึ่งต่างจาก นักกฎหมายส่วนใหญ่ของไทย ที่ถูกกระแสหลัก พัดพา ไปอยู่ฝั่งผู้มีอำนาจ โดยไม่สนใจในมาตราฐานวิชาชีพ ที่นักกฎหมายพึงกระทำ
คุณนพดล จึงไม่ได้เลวไปกว่าหมา ที่ นสพ. ผู้จัดการ มักเรียกร้องให้ นายนพดล ไปซื้อหนังสือ คุณทองแดง มาอ่าน เพราะคุณนพดล ได้รับทุนอานันท์ฯ ไปเรียนต่อกฎหมายที่อังกฤษ นสพ. ผู้จัดการ อ้างว่า จะต้องตอบแทนแผ่นดิน ไม่เข้าข้างคนผิด .... คือ คุณทักษิณฯ ...... มันคนละเรื่องกันครับ
นักกฎหมาย ได้รับการสั่งสอนให้เคารพหลักการที่ว่า บุคคลย่อมบริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นักกฎหมาย ที่เคร่งครัดในอุดมคติ ย่อมไม่ยอมทิ้งหลักการ เพราะกระบอกปืน ค้ำคออยู่โดยเด็ดขาด และไอ้พวกนักกฎหมาย ที่ด่าคนอื่นเขาไว้ว่าเป็นเนติบริกร แล้ว (เสือ.....ก) ไปช่วยเหลือ คณะปล้นประชาธิปไตยนี่แหละ ..... เลวชาติ และเป็นเนติบริการของแท้ ...Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2550
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 13:22:47 น. 48 comments
Counter : 717 Pageviews.

 
เขียนดีนะคะ
แต่ที่บ้านเรา หรือคนรอบข้างก้อมีแต่คนด่าคุณนพดลอ่ะค่า
แต่คุณพลเขียนแล้วเราก้อเห็นว่า
เค้าก้อทำหน้าที่ ทนายความได้ดีนะคะ

ถ้าเป็นเราเป็นลูกความเราก้ออยากได้ ทนายแบบนี้นะคะ.
.
.
.

ว่า แต่ ตั้งแต่เกิดมา เราไม่เคยเห็นว่า ความยุติธรรมมันมีจริงๆซะทีอ่ะค่า
แค่เกิดมา สูงต่ำ ดำขาว ไม่เท่ากัน
มันก้อไม่เห็นจะเท่ากันมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่คะ

(เอาไว้เราเขียนบล๊อกเรื่อง
ความยุติธรรมก่อนแล้วจะมาตามไปอ่านนะคะ)


โดย: vodca วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:43:00 น.  

 
น่าท้อแท้และเหนื่อยใจต่อระบบยุติธรรม และ การเมืองของบ้านเรานะครับ

ทุกวันนี้ไม่อยากรับข่าวสารใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่อยากนำมาเป็นอารมณ์

แต่ทำอย่างไรได้ประเทศของเรา หากไม่ให้ความใส่ใจก็เห็นจะไม่ถูกต้อง

เป็นกำลังใจและขอยกย่องคุณนพดลด้วยอีกเสียงหนึ่งครับ


โดย: กะได วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:48:19 น.  

 
ถึงผมจะไม่ชอบคุณทักษิณ แต่ที่คุณว่ามาผมเห็นด้วยกับคุณเต็มๆที่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
ทนายรับลูกความมาแล้วก็มีหน้าที่ของเขาที่ต้องสู้เพื่อลูกความ ไม่ทำสิยิ่งจะผิดจรรยาบรรณ ครั้งนี้สภาทนายความทำน่าเกลียดเกินไป


โดย: Lowfailer IP: 58.8.85.104 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:13:28:46 น.  

 
ถึงจะอย่างไรก้อออกหน้ามากเกินไปหรือป่าวจะถูกหรือผิดก้อปกป้องกันมากเกินไปแล้ว ทุนก้อทุนรัฐบาลยังไม่รู้จักรักประเทศตนเอง ไปตกเป็นขี้ข้าคนมีเงินนี้หรือเค้าเรียกว่าทนายความ ไม่รู้จักข้างแดงแกงร้อนเงินภาษีประชาชนตาดำๆที่ได้ทุนไปเรียนต่อเลยหรืออย่างไร เข้าข้างกันดีนักน่ะทนายงี่เง่า


โดย: dddi IP: 125.26.139.229 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:13:41:47 น.  

 
คุณdddi ว่าเค้าไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับ

ทุนอานันทมหิดลไม่ใช่ทุนรัฐบาล
และไม่ได้ใช้เงินรัฐอันได้มาจากภาษีของประชาชน

เงินที่ได้มาเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น
และเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิอานันทมหิดล ไม่ใช่ของรัฐบาลครับ

นักเรียนทุนอานันฯ จึงไม่อยู่ในความดูแลของสำนักงานกพ. เหมือนกับนักเรียนทุนรัฐบาลอื่นๆโดย: กะได วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:15:21:38 น.  

 
เข้ามาอ่าน แต่ไม่ขอแสดงความเห็นครับ


โดย: Cymry วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:15:51:57 น.  

 
เขียนแบบตรงๆเลยนะคะคุณพี่ตำรวจ
เราแอบหมั่นไส้คุณทนายท่านนี้เล็กน้อย เพราะเราไม่ค่อยชอบคุณทักษิณน่ะค่ะ

แต่ถ้าเราเป็นคุณทักษิณ เราจะดีใจมากๆเลยที่มีคุณทนายคนนี้ทำงานให้
ปกป้องผลประโยชน์ลูกความสุดยอด
ในเวลาที่มีแต่คนตีจาก ถีบส่ง ก็ยังมีคุณทนาย
โอ้ซึ้ง
ปล. คิดว่าจะมีเรื่องปรึกษาคุณพี่ตำรวจแหละค่ะ เกี่ยวกะอนาคตเล็กน้อย
แต่ยังเรียบเรียงความคิดไม่ได้
ได้เมื่อไหร่จะส่งหลังไมค์ไปหานะคะพี่
ขอความกรุณาล่วงหน้าด้วยค่ะ


โดย: PADAPA--DOO วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:16:55:57 น.  

 
เมืองไทยถอยหลังเข้าคลองเกือบทุกเรื่อง
สับสนกับบทบาทวิชาชีพ
เห็นด้วยกับเจัาของblogเรื่องวิชาชีพทนายความ
คุณdddi IP: 125.26.139.229 ควรจะศึกษาให้ดีก่อนเรื่องทุนอย่าจำความคิดเห็นของคนอื่นมาเขียนและภาษาที่ใช้บงบอกสกุลลุลชาติของคุณ


โดย: เบื่อรัฐบาลทหาร IP: 76.16.230.99 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:19:00:49 น.  

 

ไม่เคยอ่านหรือเชื่อข่าวในเวปไซด์ manageronline มานานแล้วค่ะ ไม่มีความจริงอยู่ในเนื้อข่าวเลยซักนิดค่ะ


โดย: Htervo วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:05:41 น.  

 


โดย: cascade วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:21:53:19 น.  

 
ไม่ต้องมาล้างสมองกรูหรอก ครวย กูหน่ะรุ้อะไร ยังไงกุก็รักทักษิณ


โดย: กุรักทักษิณโว้ย IP: 210.1.43.65 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:11:11:08 น.  

 
คุณ กุรักทักษิณโว้ย ที่เคารพ

ผมไม่เคยคิดจะล้างสมองใครหรอก ผมว่าไปตามหลักการ ที่นักกฎหมายต้องเคารพ กลุ่มหัวข้อนี้ก็ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องจริยธรรมของนักกฎหมาย ... ผมก็ว่าไปตามหลักการที่ผมเคยได้ร่ำเรียนมา

เอ่อ เน็ตของทาง Raj-Pracha Samasai Institute, Department of Disease Control, Ministry of Public Health คงจะเจ๋งดีนะครับ .....โดย: POL_US วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:1:59:38 น.  

 
เอาบทความมาให้อ่านเล่นๆ ครับ

//www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?ColumnId=35563&NewsType=2&Template=1


ช่วงนี้บรรยากาศการบ้านการเมืองมันแปลกประหลาดจริงๆ ดูมันอึมครึม ดูมันมั่วๆ ยังไงพิกล


โดย: คนทับแก้ว วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:14:48:56 น.  

 

เข้าไปอ่านตามลิงก์มาแล้ว ขอบคุณ คุณคนทับแก้วด้วยค่ะที่นำมาให้เพื่อนๆได้อ่านกัน


โดย: Htervo วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:22:21:47 น.  

 
ขอบคุณครับ คุณน้อง คนทับแก้ว

ก่อนหน้า blog นี้ พี่เอาบทความภาษาอังกฤษ มาแปะไว้เหมือนกัน เกี่ยวกับ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ คณะผู้ปล้นประชาธิปไตย และ ผู้จัดการ ได้สร้างความหายนะ แก่ชาติอย่างแท้จริง .... ลองอ่านบทความใน blog ก่อนหน้านี้ (ในกลุ่ม เรื่องเล่าจิปาถะ ) ด้วยก็ดีนะครับ

พี่ขออนุญาต เอาบทความ ภาษาไทย มาแปะที่นี่ด้วยแล้วกัน (แม้จะไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องจริยธรรม นักกฎหมาย)
ปั่นกระแสรักชาติ??


ดูไปแล้วกรณีการจุดพลุทวงคืนสมบัติชาติ “ดาวเทียมไทยคม” ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ก็มีวิธีการไม่ต่างจากการตรวจสอบรันเวย์และแท็กซี่เวย์ร้าวสนามบินสุวรรณภูมิของ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน เพื่อปิดตายสุวรรณภูมิ กรณีหลังชัดเจนแล้ว มีการร้าวจริง แต่ซ่อมได้ ความเสียหายคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์แทบไม่ถูก

ยกตัวอย่างรันเวย์ด้านตะวันตกพื้นที่รวม 295,000 ตารางเมตร สำรวจปลายเดือนมกราคม เสียหายเพียง 15 ตารางเมตร รันเวย์ตะวันออก 318,000 ตารางเมตร เสียหายเพียง 78 ตารางเมตร

จิ๊บจ๊อยจนเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ไม่ถูกนั่นแหละ แต่ภาพลักษณ์ประเทศชาติป่นปี้ไปแล้ว !!!

ยิ่ง 68 สายการบินของสมาคมธุรกิจการบินที่นักบิน แอร์ สจ๊วต ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนกับธุรกิจอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านฝากชีวิตไว้กับสนามบินสุวรรณภูมิโดยตรง ต่างยืนยันไม่ย้ายไม่ไปไหน เพราะเชื่อในความปลอดภัย และหากจะปิดซ่อม ก็จะขอหยุดบินไปเลย ซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาบินใหม่

ยิ่งชัดว่า ที่ผ่านมามีการสร้างภาพความเสียหายเกินจริงจนสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินสุดอันตรายในโลกไปแล้ว นี่ ก็อีก ปั่นกระแสใหม่ อาคารที่พักผู้โดยสาร จะพังครืนลงมา...อีกแล้ว เล่นอะไรกันอยู่

อย่างที่เคยยืนยันหลายครั้ง และอีกครั้ง การเดินหน้าตรวจสอบการโกงกินในสนามบินสุวรรณภูมิทำไปเลย ทำให้ถึงที่สุด ทำให้เสมอหน้า รัฐบาลชุดไหนก่อกรรมทำเข็ญ อย่าให้ลอยนวล เอามาเข้าคุกให้หมด

อย่ามีวาระซ่อนเร้นเพื่อผลประโยชน์ ตัวเองเท่านั้น ???

เรื่องการทวงคืนดาวเทียมไทยคม ก็เช่นกัน จู่ ๆ จะไปยึดคืนได้ยังไง บ้านเมือง มีขื่อมีแปนะ แม้แต่การทำตามกฎหมายก็ เถอะ ถึง “เทมาเส็ก” จะเป็นของสิงคโปร์สัตว์เศรษฐกิจ 100% จริง แต่ “ชินคอร์ป” ที่เทมาเส็กซื้อไป ก็ถือหุ้นแค่ 41% ในชินแซทเทลไลท์ ผิดกฎหมายตรงไหน แล้วจะเอาอะไรไปทวงคืน

การจะพิสูจน์ว่า กุหลาบแก้วเป็นไทยแท้หรือไทยเทียมเพื่อโยงไปเชือดเทมาเส็ก ก็ยังอีกนาน สู้กันถึงศาลฎีกาแน่ ไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตายกันวันนี้พรุ่งนี้ได้เมื่อไหร่เล่า สัญญาสัมปทานก็เหลืออีกตั้ง 10 กว่าปี !!!

ที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. และ ผบ.ทบ. ออกมาปลุกกระแสเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่แยกแยะ และไม่เคยมีมาตรการที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นขั้นเป็นตอน จึงน่าสงสัยนัก ???

อย่าลืมว่าผู้นำเขมรก็เคยปลุกคนเขมรให้ลุกขึ้นเผาสถานทูตไทยโดยอ้างนักธุรกิจไทยเอาเปรียบและเอาดาราสาว “กบ” สุวนันท์ คงยิ่ง เป็นเหยื่อ ไปลวงโลกว่ากบพูดว่านครวัดนครธมเป็นของไทยปลุกกระแสรักชาติจนเลยเถิดมาแล้ว

ผู้นำเขมรเสวยสุขในอำนาจต่อ แต่ความสัมพันธ์ไทย-เขมรพังยับ กว่าจะกู้คืนแทบรากเลือด !!!

เชื่อว่า พล.อ.สนธิ ไม่มีเจตนารมณ์เช่นนั้นแน่ แต่นั่นล่ะ การออกมาปูดเป็นระยะว่าหยิบโทรศัพท์เมื่อไหร่ความลับรั่วไหลไปสิงคโปร์ ถึงขนาด 8 แกนนำ คมช. ต้องเลิกใช้ “เอไอเอส” ก็ดี หรือล่าสุดออกมาทวงคืนดาวเทียม “ไทยคม” เพราะถูกจารกรรมข้อมูลลับก็ดี

ถ้ามีหลักฐานก็จับเลย ผิดกฎหมายอยู่แล้ว แถมยึดสัมปทานคืนได้ทันที

แต่อย่าเอาแต่ปั่นกระแสรักชาติ แล้วจนบัดนี้ยังหาหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ นอกจากข่าวออกไปที กระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ก็ลุกขึ้นเต้นตอกกลับมาที ล่าสุดสภา ผู้แทนฯสิงคโปร์ก็ลุกขึ้นบอกให้รัฐบาลตัวเองถอนการลงทุนจากไทยไปเลย เอาเงินไปพัฒนาประเทศตัวเองดีกว่า ว่าเข้าไปนั่น

เรื่องมันชักจะขยายบานปลายเข้าไปใหญ่ทุกทีแล้ว !!!

เอาอย่างนี้เถอะ ถ้า พล.อ.สนธิ ต้องการทวงคืนสมบัติชาติจริงก็ให้รัฐบาลตั้ง คกก. ขึ้นมาศึกษาหาลู่ทางกันอย่างจริงจัง แล้วเจรจากับเทมาเส็กอย่างเปิดเผยองอาจให้โลกรู้ไปเลย วิธีนี้สวยกว่ากันเยอะ

ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าที่ลุกขึ้นมาโวยวายไม่ใช่อะไรหรอก เพื่อสร้างผลงานไว้เล่นการเมืองหลังเกษียณเท่านั้นแหละ ???.

ดาวประกายพรึก


โดย: POL_US IP: 130.126.146.72 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:1:19:06 น.  

 
เอ่อ... อ่านแล้วเครียดยิ่งกว่าเดิม...


โดย: Mocha Macchiato วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:4:26:10 น.  

 
I'm really sorry seeing the Thai and Thailand going down the drain this way.

Personal revenge and benefits of the country should be clearly separated.

Clearly, they are now mixed up and the consequences are not pretty.

With this current situation, I don't know that I should be proud to be a Thai or not.


โดย: A.T. IP: 129.82.33.213 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:6:52:01 น.  

 
อนาจใจกับการกระทำแต่ละอย่างของรัฐบาลเถื่อนชุดนี้โดย: praphrut608 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:10:00:18 น.  

 
ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างผมเขาชอบกล่าวว่าพวกคุณทักษิณบ่อยมากๆเลยครับ ผมได้ฟังแล้วก็สลดใจ เพราะเขาก็ดำเนินการตามยุติธรรมแล้วก็ไม่เห็นผิดอะไร
*สิทธิและเสรีภาพครับ*

(ไม่เคยเข้าข้างใครทั้งนั้น พระท่านว่าให้เดินสายกลาง)


โดย: ไทด์ [S]ax[M]an IP: 125.25.91.21 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:23:53:29 น.  

 
เวรกรรมมีจริง...ใครดีใครชั่ว ก็รู้อยู่แก่ใจตน...ไม่นานกรรมที่ทำจะตามสนองอย่างสาสม...อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว...ใครย่ำยีประเทศชาติโกงบ้านกินเมือง ขอให้มันชิบหาย...สาธุ


โดย: ใครชั่วก็รับไป IP: 58.9.144.64 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:23:01:18 น.  

 
ผมว่าที่อ่านแล้วเข้าใจ ก็คือ เรื่องของหลักการ ที่บ้านเมืองต้องยึดต่างหากละครับ ... เพราะถ้าบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปร ก็ไม่มีใครเชือถือ

โดยเฉพาะกระบวนรยุติธรรมหลอก ๆ ในปัจจุบัน นี่มันยิ่งแย่ เพราะมุ่งแต่จะแก้แค้น กับสร้างภาพ ..... สร้างภาพความชิบหาย ให้ประเทศตัวเองมากยิ่งเรื่อย ๆ เพื่อเรียกร้องว่า รัฐประหาร ชอบธรรมฯ เพราะคนมันชั่ว แต่ประเทศจะยำแย่อย่างไร ไม่สนใจโดย: POL_US IP: 70.225.187.107 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:3:02:31 น.  

 
ไม่ได้ click ตามไปอ่านนะ
อ่านแต่ที่คุณ POL_US highlight บทความตัวเองเท่านั้น

ข้าพเจ้าเห็นว่า ทุกคนมีสิทธิ์มีทนายไว้เป็นตัวแทนออกโรงในเรื่องกฎหมายอยู่แล้ว ดังนั้นคุณทักษิณมีสิทธิ์จ้างทนาย และในเมื่อลูกความยังไม่ถูกตัดสินว่าผิด ทนายก็ปกป้องได้ แล้วก็เป็นหน้าที่ด้วย

แต่มีเรื่องนึงซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเข้าใจ ก็คือ ถ้าหากว่า ยังมีใครตัดสินว่าลูกความผิด แต่ด้วยว่า ลูกความกับทนายก็ไม่ควรมีความลับต่อกัน ทนายควรจะรู้ทุกอย่างของลูกความ ถ้ารู้ไปรู้มาแล้วเกิดพิจารณาได้เองแล้วว่า "ผิดจริง"

จะทำอย่างไรดี

จะว่าความให้ดีไหม เพราะว่าศาลยังไม่ตัดสิน โดยมีสมมติฐานก่อนว่า "บุคคลย่อมบริสุทธิ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา" แต่ว่า มโนธรรมในจิตใจเราก็บอกอยู่ว่า เนี่ย...ลูกความเรามันผิด

จะทำอย่างไรดี

ข้าพเจ้าว่า Ethics นี่มันพูดยากนะ ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจเลยว่า ถ้าปกป้อง "คนผิดจริง" ที่ยังไม่ถูกศาลตัดสินว่าผิด นี่จะเป็นการรักษา professional ethics หรือเปล่า

แต่ที่แน่ ๆ มันผิด Ethics ในความคิดของคนทั่วไป

ปล นี่ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึง นพดล กับ ทักษิณนะ เพราะข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานว่า ทักษิณทำผิดกฎหมาย (แต่ว่าทักษิณตัดสินใจผิดหลายเรื่องนั้นเป็นความจริง) ข้าพเจ้าพูดในกรณีทั่ว ๆ ไปต่างหาก


โดย: Plin, :-p วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:06:21 น.  

 
อืม... เข้ามาทักทายเฉยๆดีกว่าค่ะ แบบว่ายาวจังเลย
เปิ้นอ่านไม่จบแฮะ

แล้วเจอกันหลังเปิดให้บริการนะค่ะ


โดย: fonrin วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:20:57:11 น.  

 
จริยธรรมทนายความ คือ การปกป้องสิทธิของลูกความที่มี ตามกฎหมาย ในสหรัฐฯ นี่ ถ้าทนายความรู้ว่า ลูกความผิดจริง ก็ยังต้องช่วยเหลือ ในกระบวนการที่กฎหมายให้สิทธิในการต่อสู้คดี แต่ทนายจะต้องไม่โกหก หรือช่วยเหลือ ลูกความโกหกในชั้นศาล ถ้าลูกความไม่เชื่อฟัง ก็ต้องถอนตัว นั่นคือ ความสัมพันธ์ที่ลูกความมีต่อทนายความ และทนายความมีต่อลูกความ

ไม่ใช่ผิดแล้ว ทนายไม่ต้องช่วยเหลือทางกฎหมาย เพราะกฎหมายเป็นเรื่องทางเทคนิค ถ้าไม่มีคนที่มีความรู้ในกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะแย่เอา เป็นต้นว่า ท่าน Plin,: -p ถูกฟ้องว่า เป็นหนี้ แต่จริง ๆ ท่านไม่ได้เป็นหนี้ ท่านจึงนิ่งนอนใจ ส่งคำฟ้องมาถึงบ้าน ก็เฉย ไม่ส่งคำให้การแก้ต่างคำฟ้อง

มีหมายนัดศาล ท่านก็เฉย .... เพราะท่านถือว่า ท่านไม่ได้เป็นหนี้จริง เอาตัวอย่างแค่นี้ ตามกฎหมาย เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีทางแพ่งแล้ว ท่านนิ่ง ถือ ว่ายอมรับ ท่านไม่ทำคำให้การแก้ต่าง เท่ากับ การยอมรับตามฟ้อง

การขาดนัด ฝ่ายที่ฟ้องคดี ขอให้ศาลสั่ง ให้ผู้ขาดนัดพิจารณาเป็นผู้แพ้คดี โดยไม่ต้องพิจารณาเนื้อหา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ถามว่า คนธรรมดา ทั่วไป จะทราบหรือ ถ้าไม่มีทนายแก้ต่าง นี่มันแพ้ ตั้งแต่อยู่ในมุ้ง แม้ท่านจะไม่ได้เป็นหนี้ สักแดงเดียว ... ท่านก็แพ้คดีไปเรียบร้อยแล้ว

เหมือนหมอ ถ้ารู้ คนไข้ มันชั่วนัก ...รักษามันไป มันก็จะทำชั่วอีก ทำความเดือดร้อนแก่สังคมอีก หรือ คนไข้ มันเป็นศัตรูของหมอ.. หรือ มีความแค้นกับหมอ... จะปล่อยมันตาย คาเตียงหรือ .....โดย: POL_US IP: 74.139.211.135 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:2:20:53 น.  

 
สหายท่านพี่ ยกตัวอย่างได้ extreme นัก

เรื่องของชีวิตนี่ ข้าพเจ้าคิดว่า มันไม่ได้ไปด้วยกันกับเรื่องของความดีชั่วสักเท่าไหร่นักหรอก คนที่ชั่วหรือมีความแค้นนั้นถ้าบทลงโทษมีตามกฎหมาย ก็ให้กฎหมายลงโทษ

ข้าพเจ้าจะไปปล่อยให้ตายเป็นการลงโทษได้อย่างไร ข้าพเจ้าก็ต้องช่วยชีวิตก่อนอยู่แล้ว เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตต่อไป

ส่วนเรื่องว่า คนทำผิดกฎหมาย มีสิทธิ์จะรอดพ้นจากบทลงโทษทางกฎหมาย "เพราะกฎหมายเป็นเรื่องทางเทคนิค" นั้น ข้าพเจ้าว่ามันเหมือนอัฐยายซื้อขนมยายอย่างไรไม่ทราบ ตัวข้าพเจ้าเองรู้สึกสับสน แต่ก็ยอมรับว่า ถ้านั้นเป็นจริยธรรมวิชาชีพของ lawyer จริง ๆ แล้ว ข้าพเจ้าก็คงต้องเคารพตามนั้น

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตามไปอ่าน link แล้วล่ะ ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า ถ้าดูเฉพาะที่ข่าวรายงานแล้ว น่าจะเป็นคำกล่าวของพวก ASS(h)o(le)ciation จริง ๆ เพราะพูดได้วกไปวนมานัก

ว่ามีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง ว่าการประพฤติของนายนพดล เข้าขอบเขตประพฤติผิดมารยาทสภาทนายความที่กำหนดไว้ 21 ข้อหรือไม่

"ประเด็นอยู่ที่คนทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของลูกความ แต่จะโอเวอร์เกินไป มีอะไรก็เปิดแถลงข่าวตลอด ทั้งที่วิชาชีพทนายความอาจจะไม่ถึงขั้นนี้ ไม่ต้องออกมาแถลงทุกเรื่อง สภาทนายความก็มองอยู่ว่าจะเกินหน้าที่หรือไม่ บางครั้งโดยมารยาทอาจจะไม่ผิด แต่จริยธรรมที่เป็นอุดมการณ์สูงสุดเหนือมรรยาทอาจจะผิด" นายวินิจ กล่าว

เหมือนตอนแรกจะเล่นเรื่องมารยาท เหมือนว่าพอเล่นเรื่องมายาทไม่ได้ ก็จะยกจริยธรรม

คำถามคือ สหายท่านพี่ พอจะหาไอ้ 21 ข้อนั้นมาให้ชมดูกันได้บ้างหรือไม่ แล้วก็ ถ้าหากมี 21ข้อมารยาทแล้ว ทำไมถึงไม่เขียนหลาย ๆ ข้อของจริยธรรมออกมาด้วยเล่า หรือว่ามี..มีแล้วทำไมในข่าวไม่เอาออกมาอ้าง

สรุปคือ เห็นด้วยว่าจาก link ที่ให้ไว้นั้น น่าด่า

แต่ว่า.. เรื่องจริยธรรมนั้น ในความเห็นของข้าพเจ้าใน comment ที่แล้วนั้น ข้าพเจ้าหมายถึงว่า จริยธรรมในฐานะคนธรรมดาสามัญต่างหาก ข้าพเจ้าสงสัยว่า มันจะทำให้ขัดแย้งกันเองในสำนึกสติสัมปชัญญะของทนายคนนั้นหรือเปล่า เพราะว่า.. ในเมื่อเรารู้ว่าเขาผิด แต่ก็ยังหา "เทคนิค" ทำให้เขาพ้นผิดได้อีก

ถ้าอ่านตามที่สหายท่านพี่ตอบไว้ว่า "เพราะกฎหมายเป็นเรื่องทางเทคนิค" แล้วล่ะก็ ในฐานะ lawyer ก็คงจะไม่ผิดจริยธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ตราบเท่าที่ไม่โกหก (ท่านพี่เคยดุหนังของ jim carey เรื่อง liar liar ไหม ข้าพเจ้าว่า ท่านคงหมายถึงแบบนั้นล่ะ... คือ ลูกความผิดจริง (ตามจริยธรรม) แต่ว่า ตามกฎหมายไม่ผิด และทนายก็ไม่ได้โกหกด้วย)

แล้วในฐานะมนุษย์สามัญล่ะ.. หรือว่า.. นายวินิจกำลังสับสนระหว่าง จริยธรรมวิชาชีพ กับ จริยธรรมมนุษย์ปุถุชน

(อนึ่ง... ขอตอบตัดทางไว้ก่อนเลยว่า ในกรณีนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า ไม่อาจเอาจริยธรรมแพทย์มาใช้เปรียบเทียบได้ เพราะเรื่องของชีวิต แม้จะถูกโยงด้วยกฎหมายในบางประเด็น แต่มันคนละเรื่องกัน)


โดย: Plin, :-p วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:9:19:10 น.  

 
== > เจิม < == คับ


โดย: นิรมาณ วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:0:22:24 น.  

 
ถกกันเครียดแฮะ เหอะๆๆๆ

ผมว่าใครก็ตามที่อยู่ข้างคุณทักษิณก็จะถูกประนามทั้งนั้นแหละครับ
ไม่ใช่เรื่องผิดหรือแปลกแต่ประการใด


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:1:38:35 น.  

 

แวะมาอ่านเพิ่มเติมหลังจากบล๊อกปิดไปหลายวันค่ะ

แอบเห็นด้วยกับคุณพลทหารไรอันข้างบนค่ะ


โดย: Htervo วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:5:06:16 น.  

 
เม้นท์ไป 2 ครั้งแล้ว ไม่ติดอ่ะค่ะ ใครติดยันต์กันผู้หญิงไว้แถวบล๊อกคุณพลคะ


โดย: Htervo วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:5:07:14 น.  

 

เอาใหม่ละกันนะคะ ....

แวะมาอัพเดทข้อมูลค่ะ เห็นด้วยกับความเห็นคุณพลทหารฯเลยค่ะ


โดย: Htervo วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:5:08:47 น.  

 
พี่ลองไปหาคำแก้ตัวของนายสัก กอแสงเรือง ที่พยายามไม่จ่ายภาษีดูสิ

ตัวเองทำบอก "เป็นเรื่องของการตีความกฎหมายไม่ตรงกัน"

ทักษิณทำ บอก "โกงชาติ เลี่ยงภาษี"

ขอโทษที ถ้าผมเลวๆ เหมือนเจ้าของหนังสือพิมพ์ใหญ่คงจะแจกของลับไปสักดุ้นละ


โดย: บุญชิตฯ IP: 81.251.72.148 วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:5:18:07 น.  

 
แถมให้

จำได้ว่าพี่เคยบ่นๆ ว่าเด็กสมัยนี้เพิกเฉย ละเลยเรื่องการเมือง โดนยึดอำนาจยังทำหน้าตาเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อน (ประมาณนี้ ผมจำเวิร์ดดิ้งไม่ได้)

ตอนนี้ทองเขารู้ร้อนแล้วครับ

แต่รู้ร้อนเพราะรัฐบาลเถื่อน บล๊อกเวบ You tube เพราะความโง่ ที่เห็นว่าเวบมีคลิปที่เป็นโทษแก่รัฐบาล เป็นคุณแก่ฝ่ายอดีตนายก

เด็กๆในห้องเฉลิมไทยนี่รู้ถึงความชั่วร้ายของเผด็จการเพราะไม่สามารถเข้าไปดูการ์ตูน หรือมิวสิกวิดิโอได้ตามปกติ

น่าดีใจหรือเสียใจดีก็ไม่รู้ !!!


โดย: บุญชิตฯ IP: 81.251.72.148 วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:5:21:23 น.  

 
คอมเม้นท์ ของพี่นุ่น และ น้องอุ๋ย กับ ท่านผู้เข้ามาเยี่ยมเยียน เช่น ท่านคนหัวหมอ และของผม หายไปหมด ช่วง Blog รวน

แต่ใครที่เข้ามาช่วงนั้น คงได้อ่านความเห็นไปแล้ว ขอสรุป ตอบคุณ Plin ว่า ผู้ถูกกล่าวหา ได้รับการสันนิษฐานว่า บริสุทธิ์ จนกว่าจะ มีคำพิพากษา และด้วยความไม่เสมอภาคของฝ่ายรัฐ กับฝ่าย ทนายจำเลย ในโลกเสรีประชาธิปไตย จึงต้องมีมาตรการคุ้มครอง จำเลยเป็นกรณีพิเศษ

ตัวอย่างเช่น Exclusionary Rule หรือ บทตัดพยาน กรณีที่รัฐกระทำผิดในการแสวงหาพยานหลักฐาน เป็นต้นว่า ไม่ยอมให้ทนายเข้าฟัง การสอบสวนของ กรณี คตส. ที่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง พยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมด ย่อมเสียไป แม้จะมีคุณค่า น่าเชื่อถือเพียงใดก็ตาม ย่อมถูกบทตัดพยาน ตัดทิ้งทั้งหมด เป็นต้น

หรือ การตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลาง (Impartial) ในการทำการสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน ย่อมเสียไปทั้งหมด และจะดำเนินการสอบสวนเพื่อฟ้องร้องใหม่ ย่อมกระทำไม่ได้ เพราะตามหลักกฎหมาย แล้ว สิทธิขอผู้ต้องหา จะต้องถูกกระทบเพียงครั้งเดียว อย่างกรณี การตั้ง คตส. นี้ จะเห็นได้ว่า ล้วนแต่เป็นบุคคลที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับ ทักษิณฯ มาก่อนทั้งสิ้น หลักความเป็นกลางย่อมไม่มีอยู่เลย การดำเนินการใด ๆ ย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้

หากในอนาคตศาลยุติธรรม ยึดหลักกฎหมายโดยเคร่งครัดและตีความตามสากลที่ยึดหลักนิติรัฐโดยเคร่งครัดแล้ว การดำเนินการใด ๆ ของ คตส. จะต้องกลายเป็นศูนย์ไปทั้งหมด

เงินทอง ภาษีอากรของประชาชน ที่จ่ายเป็นเงินเดือนให้องค์กรเถื่อนพวกนี้ เดือนละกว่า ๔๐ ล้านบาท ปีละ เกือบ ๔๐๐ ล้านบาท ก็จะสูญเปล่า ไปพร้อม ๆ กับ ชื่อเสียงของประเทศไทยที่ย่ำยีหลักนิติรัฐ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่มีขื่อไม่มีแปร ...


โดย: POL_US IP: 76.199.15.97 วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:7:30:38 น.  

 
เรียนท่านน้อง บุญชิตฯ

ที่จริง คุณสัก กอแสงเรือง นี่ เป็นญาติผู้ใหญ่ผมเลยก็ว่าได้ ถ้านั่งลำดับญาติกันแล้ว คุณสักฯ นี่มี ศักดิ์ เป็น ปู่ของปู่ผมเลยทีเดียว แต่ขอโทษ ผมไม่กล้าไปนับญาติกับแกหรอก เพราะอะไรเหรอครับ ก็เพราะ ครั้งหนึ่ง ผมเคยไปติดต่อกับท่านเรื่อง คดีมรรยาททนายความ ตอนแกเป็นนายกสภาทนายความแห่งนี้ แกไม่ได้ให้ความสำคัญ ใด ๆ กับคดีมรรยาทเลย ไม่ได้โกรธที่ว่า เป็นญาติกัน ....แล้วไม่สนใจ แต่เป็นเรื่องแกไม่สนใจ ที่รับฟัง และทำหน้าที่ หัวหน้าองค์กรที่จะต้องขจัดทนายไม่ดีออกจากองค์กร .....

เรื่องที่น้องบุญชิตฯ ยกมา เรื่องแกเบี้ยวภาษี แล้วอ้างตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน จึงไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายใด ๆ ..... อยากจะแจกของให้ด้วยเหมือนกัน ..


โดย: POL_US IP: 76.199.15.97 วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:7:37:22 น.  

 
เสียดาย comment ของผมเองจังเลย จะเขียนอีกรอบก็ไม่เหมือนเดิมด้วยสิ


แต่เอาเถอะครับ ยังไงรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว
ดังนั้นการต่างๆ ที่รัฐบาลชุดนี้กระทำไป ก็ต้องถือว่า เป็นโมฆะทั้งหมด ตามหลัก
ผลไม้พิษ 555+


โดย: praphrut608 วันที่: 13 มีนาคม 2550 เวลา:13:28:16 น.  

 
เห็นว่าเมืองไทย มีการ block .... การรับรู้ข่าวสาร .... ไม่รู้จะดูได้เปล่า เก่าหน่อย แต่เพื่อเป็นการย้ำเตือนความทรงจำ และ รับรู้ข่าวสารทุกฝ่าย ครับ ....

//www.youtube.com/watch?v=s1dwl9xIrZw

//www.gofish.com/player.gfp?gfid=30-1084981


โดย: pol_us IP: 130.126.87.151 วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:8:02:50 น.  

 
แวะมาชวนไปเที่ยวกันครับ


โดย: ตี๋น้อย (Zantha ) วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:15:20:04 น.  

 
เครียดกันจังเลย ไม่กล้าออกความเห็นฮะ แหะๆ แวะมาทักทายคุณพี่พล สบายดีนะฮับ


โดย: แฟนพี่บีม วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:21:03:40 น.  

 

เข้าไปดูทั้ง 2 ลิงก์มาแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ


โดย: Htervo วันที่: 14 มีนาคม 2550 เวลา:21:14:56 น.  

 
สวัสดีครับ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร เว็บบอร์ดประชาไท


เนื่องจากคืนวันที่ 8 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา
ได้มีการอัพเดทระบบเว็บบอร์ดเล็กน้อย เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
อาจทำให้มีบางส่วนในการจัดการเว็บบอร์ดมีปัญหาในการใช้งาน
หากท่านใดพบปัญหาตรงจุดไหนช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับ
จะได้ดำเนินการแก้ไขในจุดนั่นๆ ให้ได้เร็วที่สุด


ขอบคุณครับ


เว็บมาสเตอร์ ประชาไท


สรุบเว็บบอร์ดประชาไทยังไม่โดนบล็อคครับ แต่ท่านรัฐมนตรีไอซีทีเล่นโทรไปขู่คุณจีรนุชผู้ดูแลเว็บฯเองเลย
แย่มากๆผู้ใหญ่รังแกเด็ก


โดย: จ่าจู๊ด IP: 58.10.167.148 วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:0:33:00 น.  

 
พูดถึงเรื่องทนายเเล้ว ก็ทำให้นึกถืงทนายสมชายที่ช่วยเหลือพวกชาวมุสลิมที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรังแก...ชนะคดีทุกราย..ถูกจับและหายตัวไป

ก็เป็นส่วนหนื่งที่มีการไม่สงบสุขทางใต้
ไม่ทราบว่าต้องใช้เวลานานอีกสักเท่าไหร่น้า ถึงจะเรียบร้อยซะที?

ตกข่าวทางบ้านเราเอามากๆ ต้องขออนุญาติเข้ามาศึกษาค่ะ เมื่อมีเวลาก็เข้ามาห้องนี้บ่อยค่ะ เเต่ต้องใช้เวลาอ่านเพราะเยอะมากโดย: ELiiCA วันที่: 10 เมษายน 2550 เวลา:23:18:26 น.  

 
เข้ามาอ่าน ชอบคุณ Plin, :-p เขียนข้อความ
เห็นด้วยค่ะ

ขออนุญาตไปเยี่ยมค่ะ


โดย: เลือดทหาร IP: 76.204.183.235 วันที่: 21 เมษายน 2550 เวลา:17:15:15 น.  

 
เข้ามาเห็นด้วยค่ะ


โดย: i am tabo วันที่: 27 เมษายน 2550 เวลา:23:17:57 น.  

 
เข้ามาอ่านแล้วก็อ่าน ดีค่ะมีข้อมูล ไว้ประกอบการใช้
วิจารณญานได้อีกมากเลย เพราะตอนนี้ตัวเองก็สับสน
ไม่รู้ใครผิดใครถูกกันแน่ ไม่อยากเข้าข้างใครเลย
ยุบมันทั้งสองพรรค (อ้อลืมไปไม่ไช่พรรค เป็นบริษัทฯซึ่งเข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง เพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าพรรค เพื่อให้เกิดกำไร แล้วเอาไปแบ่งผลกำไร
ซึ่งกันและกันในพรรค)

ณ.ตอนนี้เบื่อกับการเมือง พรรคเดิมๆ หน้าเดิมๆ คำพูดเดิมๆ ต่อไปคงบริหารแบบเดิมๆ มองไปทางไหนก็เจอแต่พวกหน้าเก่าๆ ทั้งนั้น เห็นมาตั้งแต่เด็กจนมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เจอพวกหน้าเดิมเบื่อจริงๆ เลย.


โดย: Jeab (rayasuree2526 ) วันที่: 26 พฤษภาคม 2550 เวลา:21:56:03 น.  

 
ขอสนันการกระทำของทนายความที่ดีเช่นนายนพดล ปัทมะเพราะปกป้องลูกความของตนเอง ถูกต้องไม่ผิดเหมือนที่สภาทนายออกมาพูด เพราะเท่าที่เคยทรายทนายที่สภาจัดให้คำปรึกษาประชาชนไม่เคยปกป้องผลประโยชน์ของลูกความมีแต่ดุลูกความให้จิตใจหดหู่โดยไม่อยากทำงาน เว้นแต่งานที่เอาหน้าทนายแก่ ๆ ในสภาจึงมาออกหน้าออกตาในหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ เพื่อเอาหน้าเท่านั้นเองความจริงไม่ดีจริงอย่างที่พูด คุณนพดลทำถูกแล้ว สภาฯห่วยมาก


โดย: จรรยา IP: 125.24.168.186 วันที่: 23 มิถุนายน 2550 เวลา:13:47:28 น.  

 
สภามีกรรมการมรรยาทที่ห่วยไม่มีหลักไม่มีเกณทำตามอำเภอใจพอใจให้ผิดก็ผิด ไม่ได้ด้วยเลห์ก็เอาด้วยกล สุดจะทนกับความที่เห็นแก่ตัว ผลประโยชน์สภาสูงมากกินกันอิ่มไม่อยากออกกอดเก้าอี่ ไอ้พวกหน้าไหว้หลังหลอกอยู่ไม่เป็นสุขหลอก


โดย: ดีมาก IP: 125.24.168.186 วันที่: 23 มิถุนายน 2550 เวลา:14:11:53 น.  

 
จะมีทนายความสักกี่คน ที่ยอมรับข้อเท็จจริงเหล่านี้ แล้วช่วยกันพัฒนา องค์กรวิชาชีพทนายความ ให้มันขึ้น ก็ไม่ทราบนะครับ


โดย: POL_US IP: 192.17.144.141 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:6:31:40 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบทความที่ดีๆเช่นนี้


โดย: ซุนปิน IP: 58.8.150.114 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:15:16:54 น.  

BlogGang Popular Award#14


 
POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 81 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.