*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
นักวิชาการ นักกิจกรรม ประชาชน จี้กรรมการสิทธิ ตรวจสอบพันธมิตร

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นักวิชาการ ฯลฯ ได้เรียกร้องให้ คณะกรรมการสิทธิชุดนี้ ตรวจสอบการกระทำของพันธมิตรด้วย เพื่อความเป็นธรรมในสังคม และ เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ท่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ก็แถลงการณ์กรณี ตำรวจสลายม๊อบ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๑ ว่า ตำรวจทำผิดกฎหมาย ด้วยเช่นกัน

ถามว่า ผมแปลกใจไหม ก็ต้องตอบว่าไม่แปลกใจหรอกครับ เพราะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชุดนี้ ก็มีทัศนคติแปลก ๆ มาโดยตลอด ตั้งแต่ หลังรัฐประหาร ปี ๒๕๔๙ ท่าน ศ.เสน่ห์ จามริก ก็ออกมาแก้ตัวยิก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ว่า การรัฐประหาร ไม่ได้เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ หรอก ด้วยเหตุผลแปลก ๆ มากมายของท่าน และ เมื่อมีการชุมนุมประท้วง โดย นปก. และมีการตีกัน โดยตำรวจ เข้าสลายม๊อบ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๐ ก็มีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิฯ ชุดนี้

ต่อมา ท่าน คณะกรรมการสิทธิฯ ได้ส่งคำแนะนำการสลายม๊อบ (ตีม๊อบ) มายัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือที สม ๐๐๐๓/๑๓๑๖ ลง ๒๓ มิ.ย. ๕๑ โดยไม่กล่าวว่า ตำรวจกระทำผิดแต่ประการใด ไม่มีการขอให้เยียวยา ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่กรณี นปก. นั้น การชุมนุม ยังอยู่บนถนน และไม่มีวี่แววจะกดดันที่จะบุกรุกเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เลย ต่างจาก กรณีของ พันธมิตร โดยสิ้นเชิง แต่กรณีดังกล่าว มีธงคำตอบ แตกต่างกันมาก ๆ ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ... เรียกว่า มึนกันถ้วนหน้าครับ ..

ผมว่า สิ่งที่นักวิชาการ ฯลฯ เรียกร้องครั้งนี้ ก็คงจะมีแนวโน้ม ไม่แตกต่างกันไปจากที่เรา ๆ ท่าน ๆ ได้คิดไว้ ซึ่งจะต้องคอยติดตามดูกันต่อไป ลองมาดูข่าวที่ผมกล่าวไว้กันซะหน่อยครับ
นักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม นักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ายื่นจดหมายต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ จี้ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการกระทำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจากการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ ความดังนี้

17 ตุลาคม 2551

เรียน ศ.เสน่ห์ จามริก
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง: ข้อเสนอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ความรุนแรงจากการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ที่หน้ารัฐสภา โดยมี นายสุรสีห์ โกศลนาวิน เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ภายใต้อำนาจหน้าที่ของ กสม.

กลุ่มประชาชนผู้ห่วงใยประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของนักกิจกรรม นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่ได้ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ดังกล่าว และขอแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องดังนี้:

1. คณะอนุกรรมการฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การละเมิดสิทธิฯ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการกระทำของกลุ่ม พธม. ด้วย โดยอาศัยหลักการของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง (ICCPR) ที่รัฐบาลไทยได้ให้การภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและมีความเอนเอียงทางการเมือง เนื่องจากได้มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกัน เช่น:

* กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายถูกผู้ชุมนุมกลุ่มพธม.ใช้ด้ามธงแทงเข้าจนทะลุปอด ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
* กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส
* กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกผู้ชุมนุมขับรถชนหลายนาย
* กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถูกผู้ชุมนุมรุมทำร้ายทุบตีร่างกายและศีรษะจนสมองบวม
เป็นต้น

2. คณะอนุกรรมการฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มพธม.ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ด้วย ทั้งนี้ อาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมาโดยเฉพาะ หรือขยายบทบาทหน้าที่ (mandate) ของคณะอนุกรรมการฯ นี้ก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

* การปะทะกันที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม พธม. และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในวันที่ 2 กันยายน 2551 โดยเฉพาะการเสียชีวิตของ ณรงศักดิ์ กรอบไธสงและการบาดเจ็บของทั้งสองฝ่าย ซึ่งในกรณีนี้ ควรตรวจสอบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่ม พธม. หรือกลุ่ม นปช. หรือทั้งสองฝ่ายหรือไม่ ว่าเป็นการละเมิดสิทธิภายใต้มาตรา 6 ของ ICCPR ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำเนิด...บุคคลจะต้องไม่ถูกทำให้เสียชีวิตโดยอำเภอใจ” หรือไม่

* การที่ พธม. กล่าวปราศรัย และใช้พื้นที่สื่อในเครือผู้จัดการบิดเบือนข้อมูล โจมตีทำลายชื่อเสียง และสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นต่อนักกิจกรรม นักวิชาการ และนักสหภาพแรงงาน ที่มีความคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอทางการเมืองต่างจากของกลุ่ม พธม. (อาทิ กรณี รศ.ใจ อึ๊งภากรณ์ จอน อึ๊งภากรณ์ รศ.ดร.โคทม อารียา ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล โชติศักดิ์ อ่อนสูง จิตรา คชเดช สมบัติ บุญงามอนงค์ เป็นต้น) อันเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ ในบางกรณีได้มีการเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงต่อคนเหล่านั้นอีกด้วย ถือเป็นการขัดต่อข้อ 19 ของ ICCPR ที่ว่า การใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกมีข้อจำกัด ในการเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่น และ ข้อ 20 ข้อย่อย 2 ที่ว่า การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์ หรือ ...ซึ่งยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การเป็นฏิปักษ์หรือการใช้ความรุนแรง เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย”

* การบุกยึดทำเนียบรัฐบาลและสถานีโทรทัศน์ NBT การปิดล้อมรัฐสภา ตลอดจนการชุมนุมโดยมีอาวุธในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นมีด หนังสติ๊ก ท่อเหล็ก ปืน หลายๆ กรณี ของ พธม. รวมทั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานข่าวทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เนื่องจากตามมาตรา 21 ของ ICCPR ที่ว่า สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับความคุ้มครอง การจำกัดการใช้สิทธินี้จะกระทำมิได้ นอกจาก ... เพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่สามารถทำได้ ถ้าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ทางกลุ่มฯ ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ปรากฏในหลักการปารีส (Paris Principles)

ที่สำคัญ กลุ่มฯ ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคอยเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทำของทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินอยู่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มประชาชนผู้ห่วงใยประเทศไทย
บารมี ชัยรัตน์ อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ อนุกรรมการสิทธิแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศราวุฒิ ประทุมราช นักสิทธิมนุษยชน
ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ นักสิทธิมนุษยชน
อรชพร นิมิตรกุล นักสิทธิมนุษยชน
ปณิธิดา ผ่องแผ้ว นักสิทธิมนุษยชน
เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
ธงชัย วินิจจะกูล University of Wisconsin-Madison
ศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์ มหาวิทยาลัยฮาวายอิ
เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นภาพร อติวานิชยพงศ์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิภา ดาวมณี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิคม รัตนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ University of Michigan - Ann Arbor
วสันต์ ลิมป์เฉลิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ธนสาร นันทบรม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
จักเรศ อิฐรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชัยณรงค์ งอมสงัด ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาเต๊ฟ โซ๊ะโกะ เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
อดิศร เกิดมงคล มูลนิธิสันติวิถี
กานต์ ทัศนภักดิ์ API Fellowship Program
อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ กลุ่มประกายไฟ
สมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา
ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ กลุ่มพรีดอน วิทยุออนไลน์ไร้ขีดจำกัด
ชาญชัย ชัยสุขโกศล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
เจษฎา โชติกิภิวาทย์ กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
ศิววงศ์ สุขทวี มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
จรรยา ยิ้มประเสริฐ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา FTA-Watch
วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ กลุ่มเรารักประชาธิปไตย
วิราว์ วัฒนกิจ กลุ่มศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน จ.ตรัง
สมเกียรติ ปานดี ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประทับจิต นีละไพจิตร นิสิตปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกรินทร์ ต่วนศิริ นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนกร มาณะวิท นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกพล เธียรถาวร นิสิตปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัฐพงษ์ เป็งใจยะ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุเชนทร์ เชียงเสน นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิริภาส ยมจินดา นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาวิณี ไชยภาค นักศึกษาปริญญาโทสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คมลักษณ์ ไชยยะ นักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคภูมิ ลบถม นักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทวฤทธิ์ มณีฉาย นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาภรณ์ แก้วเกลี้ยง นักศึกษาปริญญาโท โครงการสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยามหิดล
อานนท์ ชวาลาวัลย์ นักศึกษาปริญญาโท JNU ประเทศอินเดีย
ชยานนท์ จุลโลบล นักศึกษาประกาศณียบัตรบัณฑิตกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรัชญา สุรกำจรโรจน์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฯลฯ


ที่มา : //www.prachatouch.com/content.php?id=11059Create Date : 20 ตุลาคม 2551
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 13:27:56 น. 5 comments
Counter : 506 Pageviews.

 


ดีมากเลยค่ะ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงโดย: I_sabai วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:16:48:00 น.  

 
คนคิดไม่ซื่อมักวางแผน วางเครือข่าย ขั้นตอนไว้ล่วงหน้าแล้ว

อยู่ที่คนของใครจริงๆ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:22:48:43 น.  

 
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ควรยุติธรรมั้ง2ฝ่าย และเราไม่สนับสนุนการทำผิดกฏหมาย


โดย: isarn mature_lady วันที่: 24 ตุลาคม 2551 เวลา:4:59:05 น.  

 
เห็นด้วยค่ะ...ต้องการความยุติธรรมในสังคมค่ะ...ไม่ควรอภิสิทธิ์เหนือใครมายึดโน่นยึดนี่เป็นของพวกตัวเอง


โดย: deeplove วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:22:28:15 น.  

 
Nu Skin


โดย: Nu Skin (mlmboy ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:37:23 น.  

BlogGang Popular Award#14


 
POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 80 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.