ลูกทำของหายอีกแล้ว!
พ่อแม่ยุคไอทีทุกวันนี้เผชิญปัญหา คล้ายๆ กัน คือเด็กๆ ชอบทำของมีค่าหายที่โรงเรียนชนิดรายวัน อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือไอพ็อด เสื้อแจ๊กเกต และอีกหลายต่อหลายอย่างที่พ่อแม่ซื้อให้อำนวยความสะดวกด้วยความรักและห่วงใย

เจ้า ตัวเล็กบางรายนอกจากไม่รู้สำนึกผิดแล้ว ยังออด อ้อนให้ผู้ปก ครองซื้อหาให้ใหม่ แถมเรียก ร้องขอรุ่นใหม่ล่าสุดตามอย่าง ที่เพื่อนๆ ใช้อีกต่างหาก ทั้งที่ตัวเองก็ไม่สามารถรักษาข้าวของไว้ได้

จะดัด นิสัยเด็กๆ อย่างไรดี?

คอลัมน์ "Age + Stages" นิตยสาร "เรี ยล พาเรนติ้ง" ฉบับมิ.ย.มีคำแนะนำน่าสนใจ

ในประเด็นนี้ ดร.เคที เรชเก้ ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมบัส โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา อธิบาย ว่า เรื่องแบบนี้เด็กๆ ไม่มีวันเข้าใจอย่างผู้ใหญ่ได้ จนกว่าเขาจะทำงานหาเงินใช้ได้เอง

แต่ผู้ปกครองสามารถช่วยลดจำนวนของ หายได้

ดร.เรชเก้ แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองยุคใหม่ว่า ก่อนที่จะซื้อสิ่งใดให้ลูก คุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการจับ จ่ายข้าวของชิ้นนั้นๆ ด้วย เช่น ใช้กลยุทธ์ให้เขาออกเงินซื้อของที่อยากได้ แม้จะเป็นเงินเล็กน้อยก็ตาม

นอกจากนี้ ควรตกลงกฎกติกากับเขาให้ชัดเจนเรื่องการใช้สอยและการดูแลสิ่งของ เช่น ถ้าซื้อไอพ็อดให้ ลูกต้องเก็บไอพ็อดไว้ในกระเป๋าที่มีซิปทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ

หรือ เมื่อหลังเลิกเรียน แจ๊กเกตตัวแพงที่เขาอยากได้และ มีส่วนซื้อด้วยตัวนั้นต้องอยู่ในกระเป๋าเตรียมพร้อมนำกลับบ้าน เมื่อใดก็ตามที่ของหาย หนูต้องรับผิดชอบ!

เรื่องแบบนี้ต้องใช้ กลยุทธ์แยบคาย ค่อยๆ พูด ค่อยๆ คุย อีกหน่อยเขาก็จะเข้าใจได้เอง

//www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hOekkwTURZMU13PT0=§ionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB5TkE9PQ==Create Date : 04 กรกฎาคม 2553
Last Update : 4 กรกฎาคม 2553 12:22:14 น.
Counter : 2872 Pageviews.

0 comment
ดูแลลูกลดพฤติกรรมก้าวร้าว
ดูแลลูกลดพฤติกรรมก้าวร้าว

คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา

นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิตปัจจุบันพบว่าเด็กวัยรุ่นมี ความคิดและพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหนึ่งที่พบในวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมรุนแรง เกิดจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน และดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

จึงทำให้ลูกขาดความรัก ความเข้าใจ รวมถึงการถูกตามใจในวัยเด็ก ส่งผลให้ขาดระเบียบวินัย ขาดความอดทน รอคอยไม่เป็น อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กดื้อ เอาแต่ใจตนเอง เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็จะก้าวร้าวกับพ่อแม่ และหากไม่ได้รับการดูแลสั่งสอนจากพ่อแม่ ความก้าวร้าวจะเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นความรุนแรง ยิ่งในวัยรุ่นวัยที่เป็นตัวของตัวเอง หากเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมความก้าวร้าวรุนแรงก็จะก่อให้ เกิดปัญหาขึ้นได้

หากพ่อแม่มีเวลาให้กับลูก ดูแลเอาใจใส่ลูก พูดคุยกับลูกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความคงเส้นคงวาในการเลี้ยงดู ก็จะช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกในวัยรุ่นได้

//www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dPVEl6TURZMU13PT0=§ionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB5TXc9PQ==Create Date : 04 กรกฎาคม 2553
Last Update : 4 กรกฎาคม 2553 12:09:52 น.
Counter : 679 Pageviews.

0 comment
ให้โอกาสสำคัญต่อลูก
ให้โอกาสสำคัญต่อลูก

สดจากจิตวิทยา

นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิตวัย รุ่นเป็นวัยที่ต้องการความเข้าใจ และการให้อภัย เพราะเขายังอ่อนด้อยประสบการณ์จึงอาจทำให้คิดและทำสิ่งต่างๆ ผิดพลาดได้ง่าย

ดัง นั้น เมื่อวัยรุ่นทำสิ่งผิดพลาด สิ่งที่วัยรุ่นต้องการคือการให้อภัยและให้โอกาสให้เขาได้แก้ไขในสิ่งที่พลาด พลั้งไป มากกว่าการดุว่า ต่อต้าน ตำหนิ หรือใช้ความรุนแรงในการลงโทษ เพราะการให้อภัยของพ่อแม่ แสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่พร้อมที่จะให้โอกาส จึงเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ สมของลูกให้พัฒนาในทางที่ดีขึ้น

วัยรุ่นเป็นวัยที่อาจผิดพลาดได้ง่าย เพราะยังขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต การให้โอกาสจึงเป็นหนทางที่เหมาะสมในการช่วยให้วัยรุ่นได้พัฒนาและแก้ไขตนเอง

//www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dPREl5TURZMU13PT0=§ionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB5TWc9PQ==Create Date : 04 กรกฎาคม 2553
Last Update : 4 กรกฎาคม 2553 12:07:35 น.
Counter : 561 Pageviews.

0 comment
ผลเสียของความรุนแรงในเด็ก
ผลเสียของความรุนแรงในเด็ก

สดจากจิตวิทยา

นฤภัค ฤธาทิพย์ /กรมสุขภาพจิตการ ลงโทษลูกโดยการใช้ความรุนแรงทำให้ลูกรู้สึกอับอาย เป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อารมณ์ หรือความเชื่อที่ผิดว่าลูกจะเชื่อฟัง หรือทำตามความต้องการของพ่อแม่

ทั้งที่จริงแล้วการใช้ความรุนแรงกับ เด็กจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและสภาพจิตใจของเด็ก ทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตนเอง เกิดความรู้สึกหดหู่ หวาดกลัว อีกทั้งเป็นการสั่งสมให้เด็กเกิดความก้าวร้าว สร้างความโกรธและทำลายสัมพันธภาพอันดีของครอบครัว

การลงโทษลูกโดย การใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่หนทางที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสอนได้เลย มีแต่จะเพิ่มความคับข้องใจและความก้าวร้าวให้เกิดขึ้น

//www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dPREl4TURZMU13PT0=§ionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB5TVE9PQ==Create Date : 04 กรกฎาคม 2553
Last Update : 4 กรกฎาคม 2553 12:06:34 น.
Counter : 622 Pageviews.

0 comment
เทคนิคสอนลูกวัยรุ่น
เทคนิค สอนลูกวัยรุ่น

สด จากจิตวิทยา

นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิตหลาย ครั้งที่พ่อแม่รู้สึกว่าลูกวัยรุ่นมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ เบื่อๆ อยากๆ จะว่าไปอย่าว่าแต่ลูกวัยรุ่นเลย แม้แต่ผู้ใหญ่เองบางครั้งก็มีอาการเบื่อๆ อยากๆ ได้เหมือนกัน เพียงแต่วัยรุ่นส่วนใหญ่เมื่อเกิดความเบื่อหรือท้อก็จะละทิ้งสิ่งที่ทำอยู่ เนื่องจากขาดแรงจูงใจ และคิดว่ายังมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย

ดัง นั้น หัวใจสำคัญในการสอนลูกวัยรุ่น ควรเริ่มจากการกระตุ้นให้ลูกรู้สึกสนุกในการเรียนรู้ ให้โอกาสลูกได้เปิดใจ ได้คิด ได้เรียนรู้ ตามความชอบ ความสนใจ ความใฝ่ฝัน และกำหนดเป้าหมายในอนาคตด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกรู้สึกสนุกและมีความสุขในการเรียนของตน ให้โอกาสลูกได้แสดงออก ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองให้กับลูก ให้กำลังใจชื่นชมลูกให้ลูกได้รับรู้ถึงจุดดีของตนเอง และมีความต้องการพัฒนาตนเองต่อไป

เมื่อวัยรุ่นมีความสนใจมีกำลังใจ เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ และมีกำลังในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจ

//www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dPREEzTURZMU13PT0=§ionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB3Tnc9PQ==Create Date : 13 มิถุนายน 2553
Last Update : 13 มิถุนายน 2553 11:51:46 น.
Counter : 822 Pageviews.

0 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

iamZEON
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 111 คน [?]ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ^^/

ข่าวสารการ์ตูนญี่ปุ่น
กับเกี่ยวข้องอย่างภาพยนตร์-เพลง
รายชื่อการ์ตูนออกใหม่-งานหนังสือ
เรื่องทั่วๆไปทั้งในและนอกประเทศก็มีบ้าง
New Comments
Group Blog
All Blog
MY VIP Friend