Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

"จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้ง "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

# เปิดรับสมัคร วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ปฏิบัติภารกิจ ณ อำเภอที่ลงทะเบียน วันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

# สถานที่รับสมัคร  ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

# หลักฐานการสมัคร
๑  บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)/ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย
๒ สมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”(ถ้ามี)

# ผู้สมัครที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชิพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  จะได้รับสิ่งของพระราชทานดังนี้
๑ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
๒ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน)
๓ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน
# ประเภทของงาน - รายละเอียดงาน ( Job Description )

งานดอกไม้จันทน์
    ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก - การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์

งานด้านประชาสัมพันธ์
    ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูล ( Information ) เกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง ( Reception ) ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ

งานโยธา
    ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและหลังงานพระราชพิธี

งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
    ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องงานรับส่ง ประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนตร์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

งานบริการประชาชน
    ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นพักคอยของประชาชน

งานแพทย์
    ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First Aid ) และช่วยเหลือกู้ชีพ ( Basic Life Support ) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย

งานรักษาความปลอดภัย
    ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบ กรณีพบสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

งานจราจร   
    ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

...........................

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ https://kingrama9.th/NewsHighlights/Detail/11

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ .. " ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "
https://www.facebook.com/informationcenter.for.kingrama9/
https://www.kingrama9.net/
จังหวัดกำแพงเพชร
สรุปจำนวนผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ จ.กำแพงเพชร ยอดรวม ๓๘,๘๐๑ ราย
เครดิต @Kanisorn Thongrak

หมายเหตุ การปฏิบัติภารกิจ "ณ อำเภอที่ลงทะเบียน" วันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน ก็สามารถเข้ามาร่วมทำงานจิตอาสาได้เช่นกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ...
กำแพงเพชรรวมใจ น้อมอาลัยองค์ภูมิพล เพจ   
https://www.facebook.com/กำแพงเพชรรวมใจ-น้อมอาลัยองค์ภูมิพล-1825182744395543/

คกก.อำนวยการเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ      
https://www.facebook.com/phanomgon/media_set?set=a.1832478470101154.100000170556089&type=3

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ .. " ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "
https://www.facebook.com/informationcenter.for.kingrama9/
https://www.kingrama9.net/
https://kingrama9.th/NewsHighlights/Detail/11

"จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙    
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-09-2017&group=2&gblog=29
 

Create Date : 05 กันยายน 2560   
Last Update : 4 ตุลาคม 2560 20:49:22 น.   
Counter : 4748 Pageviews.  

คำขวัญวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


คําขวัญวันแม่ 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ


คําขวัญวันแม่ 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มาอ่านคำขวัญวันแม่ ตั้งแต่ปี 2544 จนกระทั่งล่าสุด ส่วนคำขวัญวันแม่ 2560 ทีมงานจะมาอัพเดทให้ทราบอีกครั้งค่ะ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทยที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติเมื่อปี 2544 เป็นต้นมา ก็จะมีการตั้งคำขวัญประจำวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา


   และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่วันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศส่วนคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

คําขวัญวันแม่ 2560

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้..

         "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

         พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

         เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

         เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

เครดิต https://hilight.kapook.com/view/842

.....................................


แม้จะถือกำเนิดในราชสกุล กิติยากร แต่เนื่องจากปีที่ ม.ร.ว.สิริกิติ์ ประสูติ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน ตรงกับ พ.ศ.๒๔๗๕ ที่สยามประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราช เป็นประชาธิปไตย ดังนั้น จึงมีผลทำให้เจ้านายจำนวนมาก รวมทั้ง หม่อมเจ้านักขัตรมงคล พระบิดาต้องออกจากราชการ และต่อมาเมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ต้องเสด็จไปรับราชการในต่างประเทศ

ชีวิตเมื่อทรงพระเยาว์จึงเท่ากับบ่มเพาะให้พระธิดาองค์ใหญ่ได้เรียนรู้โลกกว้างมากกว่าการเป็นอยู่แบบสาวชาววังทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยที่ทรงอยู่ภายใต้การดูแลของสมเด็จตา สมเด็จยาย คือเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) กับ ท้าววนิดาพิจารินี ต้องทรงช่วยทำงานในบ้าน ช่วยทำงานในสวน แต่ความที่ท่านทั้งสองเป็นคนใจกว้างและอารีอารอบ ทำให้บ้านพักถนนพระราม ๖ มีผู้เข้ามาอาศัยร่มใบบุญกันอยู่มิได้ขาด อาทิ เจ๊กเส็ง แขกประจำบ้านที่ชอบมารับประทานอาหารด้วย เจ๊กเจี่ย เจ๊กเฮา คนเช่าบ้านชาวญี่ปุ่น นายเฮง อดีตทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ พี่เลี้ยงผล แม่ครัวแช่ม คนสวนอ้อน รวมถึงบริวารที่ไม่ใช่คน อย่าง แพะจินเจ้อ และสุนัขชื่อเจ้าลาบ บุคคล และสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ทำให้ชีวิตในยามเยาว์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่น และมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมให้พระองค์มีน้ำพระทัยกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พระอารมณ์ดีและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ผู้ยาก

ทรงให้ความสำคัญกับการเป็นพระมารดาในลำดับต้น ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า

"ผู้หญิงไทยเรานี้ รักที่จะทำหน้าที่ที่ตัวคิดว่าสำคัญที่สุด คือการเป็นแม่ เพราะว่าอนาคตของชาติ ของเผ่าพันธุ์อะไรก็ขึ้นอยู่กับแม่ ถ้ามีแม่ที่ดี มีแม่เอาใจใส่ต่อลูกแล้ว ก็คิดว่าเด็กหรือทรัพยากรยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินี้ เป็นอันว่า เราหวังได้ว่าเด็กที่จะออกมาดีไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ไม่ต้องพึ่งของมึนเมาที่จะทำให้เขาหมดความทุกข์ เพราะว่าภารกิจของการเป็นแม่นี้เป็นภารกิจที่สำคัญมากที่จะอบรมลูกให้ความรักความอบอุ่นต่างๆนานา ผู้หญิงไทยเราหรือผู้หญิงตะวันออกจึงเลือกที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือน..."

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเล่าถึงวิธีการเลี้ยงพระราชโอรส พระราชธิดาของพระราชมารดาว่า ในยามที่ไม่มีพระราชกิจ จะทรงใช้เวลาไปกับการอบรมลูกเสมอ การอบรมทรงมีหลายมาตรการที่ได้ผล เช่น เมื่อพี่เลี้ยงบ่นว่าข้าพเจ้าซนไม่ทราบจะเลี้ยงอย่างไร จับใส่คอกก็ปีนคอกได้เกรงจะเป็นอันตรายก็ต้องผูก สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงออกแบบตาข่ายคลุมเพื่อให้อยู่ในคอก ไม่ต้องผูก และก็ไม่เป็นอันตราย เมื่อข้าพเจ้าอาละวาด ก็เสด็จมาอาละวาดให้ดูจนข้าพเจ้างงตะลึง ทรงรับสั่งว่าทำแบบนี้ดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ไม่ควรทำ ข้อนี้ได้ผล เพราะโตขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่เคยอาละวาดเอะอะ หรือกระแทกกระทั้นอะไรเลยไม่ว่าจะโกรธแค่ไหน

หรือในคราวที่พระธิดาจำถ้อยคำที่ไม่สุภาพมาจากเพื่อนลองพูดดู พี่เลี้ยงไปทูลฟ้อง ทรงเรียกมาชี้แจงว่า การพูดแบบนี้ใครๆ ก็พูดได้ไม่ยากอะไร แต่ที่เขาไม่พูดกันเพราะเป็นสิ่งที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ผู้พูดเอง ทำให้ถูกดูถูกและเกลียดชัง ถ้าต้องการความเจริญก็ไม่ควรพูด

เรื่องที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเน้นมากในการอบรมพระราชโอรส พระราชธิดา ก็คือการรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีรับสั่งว่าเมื่อมีหน้าที่อะไรต้องทำอย่างเต็มใจ เมื่อพระราชโอรส พระราชธิดายังเด็ก โปรดเกล้าฯให้ตามเสด็จบางงาน และเมื่อเจริญวัยขึ้นก็มีมากขึ้นตามลำดับ ทรงสอนให้รู้จักอดทนและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ด้อยโอกาส และมีความละอายใจถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดที่จะเป็นครูมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ มักโปรดที่จะเล่นเป็นครูแล้วเรียกเด็กๆในบ้านมาสอน เมื่อทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดาแล้ว ก็ทรงชอบสอนในยามว่างจะทรงซื้อหนังสือมาอ่านและเล่าพระราชทาน มีตั้งแต่นิทานสำหรับเด็ก ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงข่าวในหนังสือพิมพ์

ทรงอ่านหนังสือมาก และมีทุกประเภท ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบว่าทรงทำอย่างไรจึงมีเวลาอ่านหนังสือมากมายขนาดนี้ นอกจากจะทรงซื้อหนังสือด้วยพระองค์เอง แล้วยังทรงซื้อพระราชทานให้พระราชโอรส พระราชธิดาอ่าน จนทุกพระองค์เจริญวัยก็ยังทำ จะทรงแนะนำเคล็ดลับการอ่านให้รู้จักทั้งการอ่านในใจและการอ่านดังๆ มีรับสั่งว่า การอ่านจะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้น ทรงสนับสนุนให้ตั้งห้องสมุดและสะสมหนังสือด้วย

โปรดที่จะให้พระราชโอรส และพระราชธิดา อ่านหนังสือมากกว่าดูทีวี ทรงให้เหตุผลว่า การดูทีวีเหมือนถูกสะกดจิตให้ต้องดูและฟังรายการที่มีผู้จัดรายการเพียงคน หรือ ๒ คน ในขณะที่หนังสือมีให้เลือกหลากหลาย แต่ก็มิได้ห้ามเด็กๆดูทีวีเสียทีเดียว ทรงให้ดูเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ตอนบ่าย และเวลาดูก็ต้องทำงานที่เป็นประโยชน์ไปพลางๆด้วย เช่น เขียนรูป ถักไหมพรม หรือปักผ้า แต่พอแดดร่มลมตกสี่ถึงห้าโมงเย็นต้องพักสายตาจากการจ้องนานๆ ไปออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และได้อากาศบริสุทธิ์

และด้วยทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีวิธีสอนให้พระราชโอรส พระราชธิดารู้จักคิด เพราะการที่เด็กคิดเป็นจะทำให้เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ที่คิดเป็นตามไปด้วย เมื่อพระราชโอรส และพระราชธิดายังทรงพระเยาว์ ทรงสอนไม่ให้ทำอะไรตามเพื่อนหรือคนหมู่มาก มีรับสั่งว่า คนหมู่มากก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินอะไรได้ถูกต้องเสมอไป การคล้อยตามคนจะต้องคล้อยตามความคิดที่ดี ไม่ใช่คล้อยตามเพราะกลัวอำนาจของบุคคลต้นความคิดหรือชอบกับผู้คิด

จวบจนเมื่อพระราชธิดาเจริญวัยศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ยังทรงคอยตักเตือนไม่ให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตแปลกใหม่ในมหาวิทยาลัย ควรจะสละเวลาไปช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ยังมีความทุกข์ยากอยู่เป็นส่วนมาก มีเป้าหมายที่จะให้พระราชโอรส พระราชธิดาเจริญวัยอย่างสมดุล เพียบพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและหลักปฏิบัติ มีคุณธรรม มีจิตใจเมตตากรุณา เป็นพลเมืองดีมีศิลปะการใช้ชีวิตและมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ที่สำคัญการทำให้พี่น้องรักกัน ซึ่งเป็นปัญหาและความพยายามอย่างที่สุดของพ่อแม่นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งว่า

"บรรดาพี่น้องข้าพเจ้าสี่คนนี้รักและสามัคคีกันดี การที่ให้พี่น้องรักกันนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่พยายามที่สุด ถึงจะมีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยง ทรงให้มีพี่เลี้ยงหรือผู้คนรวมๆกัน ไม่ใช่ว่าเป็นคนของคนโน้นคนนี้ กับข้าพเจ้าก็จะรับสั่งถึงพี่หญิง พี่ชาย และน้องเล็ก เช่น เห็นข้าพเจ้ามีอะไร จะรับสั่งทันทีว่าของนี้พี่หญิงคงชอบ ให้ซื้อส่งไปให้พี่หญิง วิดีโอนี้พี่หญิงต้องชอบแน่ๆ ให้อัดส่งให้พี่หญิงด้วย ความจริงพระองค์จะส่งไปพระราชทานเองก็ได้ แต่นี่เป็นการเตือนให้พี่น้องรู้จักคิดถึงกัน"

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นแบบอย่างในฐานะพระราชมารดาของพระราชโอรส และพระราชธิดาทั้ง ๔ พระองค์อย่างสมบูรณ์ มิได้ต่างไปจากพระดำรัสเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ที่พระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยว่า

"จำเรียงถ้อยคุณธรรมความผิด-ถูก

ร้องเป็นเพลงกล่อมลูกทุกเช้า-ค่ำ

ให้ลูกรู้ว่าโลกนี้มีขาว-ดำ

ควรจะทำสิ่งใดให้โลกดี"

ขอบคุณข้อมูล.สกุลไทยออนไลน์

เครดิตเฟส  เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn
https://www.facebook.com/MahaChakriSirindhorn/photos/?tab=album&album_id=10154474772617922

""""""""""""""""""""""""""
 

Create Date : 12 สิงหาคม 2560   
Last Update : 12 สิงหาคม 2560 18:02:03 น.   
Counter : 1350 Pageviews.  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2560

(31 ธ.ค.) เมื่อเวลา 20.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ขอให้ชาวไทยตั้งใจทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญากระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริง ปราศจากอคติ และพระราชทาน ส.ค.ส.แก่ปวงชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ความว่า

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแด่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา

ในปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่านำความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่ง ทุกอย่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่ง ทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และทำความคิด จิตใจ ให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระ หน้าที่ ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำเร็จผล เป็นความดี ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอาทิ จงคุ้มครอง รักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน"

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ โดย ด้านหน้า ของบัตรอวยพรพระราชทาน มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย ภปร. และพระนามาภิไธย สก.

เมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพร มีข้อความ B.E.2560 (2017) บรรทัดต่อมา มีคำว่า Season 's Greetings and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์พระปรมาธิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ด้านล่างของบัตรอวยพร มีข้อความ Her Majesty Queen Sirikit and the Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพร มีพระปรมาภิไธย ภปร. อยู่ด้านบนตรงกลางภาพ ขนาบด้วยพระนามาภิไธย สก. และพระปรมาภิไธย วปร.

ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในกรอบวงกลม
 

Create Date : 01 มกราคม 2560   
Last Update : 1 มกราคม 2560 21:50:05 น.   
Counter : 1644 Pageviews.  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๐


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๐ แก่ปวงชนชาวไทยและทรงลงลายพ
ระหัตถ์ระบุข้อความ ดังนี้


ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา - ไก่
ไก่แก้วขับขันพ้น ราตรี
สุริยนเปล่งแสงสี แจ่มจ้า
วันใหม่ศกใหม่มี ความสุข
การกิจเก่งก้าวหน้า ก่อเกื้อล้วนกุศล

สิรินธร
 

Create Date : 12 ธันวาคม 2559   
Last Update : 12 ธันวาคม 2559 22:17:28 น.   
Counter : 788 Pageviews.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว


สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 70 ปี

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

เครดิตภาพ //pantip.com/topic/35697991
 

Create Date : 13 ตุลาคม 2559   
Last Update : 13 ตุลาคม 2559 22:47:57 น.   
Counter : 1431 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]