Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

แนะนำเวบ ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคกระดูกและข้อ 
a>


 
ปัจจุบันนี้ ถึงแม้ประชาชนไทย จะมีความรู้มากมาย แต่บางครั้ง กลับไม่ทราบแม้กระทั่งว่า ตนเอง หรือ คนใกล้ตัว ป่วยเป็นอะไร

เมื่อไปพบแพทย์ ก็ไม่มีเวลา ไม่มีโอกาสซักถาม ( ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ) ในเมื่อไม่รู้แม้กระทั่งว่า ป่วยเป็นอะไร ก็ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาตนเองได้

การรักษาโรค ไม่สามารถจะพึ่งเฉพาะแพทย์เพียงฝ่ายเดียว เท่านั้น ยังต้องอาศัย ความร่วมมือในการดูแลรักษาตนเอง ของผู้ป่วยและญาติ จึงจะทำให้ผลการรักษาออกมาดี ีเหมือนกับที่ทุกคนมุ่งหวัง

หน้าที่ของผู้ป่วยและญาติ จึงมิใช่เพียงแค่ มาพบแพทย์ ยังมีหน้าที่ ช่วยกันดูแล และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ รวมไปถึง พยายามขวนขวาย หาความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตน อีกด้วย

ดังนั้น ถ้าผลการรักษาออกมาดี ก็คงต้องถือว่า เป็นความดี ความชอบที่รับด้วยกันทั้ง แพทย์ ผู้ป่วย และ ญาติ แต่เมื่อใดก็ตาม ผลการรักษาออกมาผิดความคาดหมาย หรือ ไม่ดีเท่าที่ควร ก็คงต้องแบ่งกันรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

เวบนี้จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ความรู้ ผ่านบทความสุขภาพ อย่างง่าย ๆ ด้วยความมุ่งหวังเพื่อเป็นสื่อกลาง เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ในเบื้องต้น เพื่อดูแลตนเอง หรือ คนใกล้ชิด ยามเจ็บป่วย ให้มีสุขภาพดีขึ้น

ถ้าใครจะนำไปเนื้อหาต่าง ๆ ไป เผยแพร่ โดยไม่มีประโยชน์ทางธุรกิจ ผมยินดีให้นำไปเผยแพร่ได้เลย ไม่สงวนสิทธิ์ และ ขอบคุณมาก ถ้าจะอ้างอิงว่า ได้นำข้อมูลมาจากเวบนี้

บางส่วนของบทความ ผมได้นำมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่ง บางครั้งก็ดัดแปลงบ้าง โดยส่วนใหญ่ ผมก็จะอ้างอิงว่า นำมาจากที่ไหน แต่ ถ้าใครเห็นว่า มีบทความที่น่าจะนำมาจากที่อื่น โดยยังไม่ได้แจ้งแหล่งอ้างอิง กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ

บทความสุขภาพ จะแบ่งออกเป็น ๓ หมวด

๑ สุขภาพ และ โรคทั่วไป
๒ โรคกระดูกและข้อ
๓ กระดูกหักข้อเคล็ด


เวบนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทน การไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาตามขั้นตอนปกติ ถ้ามีข้อสงสัย ไม่แน่ใจ กรุณาสอบถาม แพทย์ที่รักษา หรือ สอบถามมาที่ผมอีกครั้ง ก็ได้ครับ


phanomgon@yahoo.com

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=31-10-2006&group=2&gblog=2

.............................................ชื่อ      น.พ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์
อายุ     53ปี     วันเดือนปีเกิด    ตุลาคมพ.ศ.2510              
 
การศึกษา
พ.ศ.2516-2522 ประถมศึกษา     ร.ร.วัฒนศิริวิทยา ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2522-2528 มัธยมศึกษา       ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม
พ.ศ.2528-2534 อุดมศึกษา        แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2534-2537 อุดมศึกษา        แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ.2534-2537           แพทย์ใช้ทุนรพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พ.ศ.2538-2548                    แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2539-2542                    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการรพ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2540                  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์( Occupational medicine )
พ.ศ.2540                  สมาชิกราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2542                  ผู้บริหารระดับกลาง ( ผบก. รุ่นที่ ๑๓ )
พ.ศ.2541                  Mini MPA in Health administration มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2542                  แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ( Sport medicine )
 
รางวัลที่เคยได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Thailand Blog Awards 2010 พ.ศ.2553
ศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี) พ.ศ.2554
กัลยาณมิตร ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2555
คนดีแทนคุณแผ่นดิน ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
รางวัล Achievement award เนื่องในโอกาส ครบ 60 ปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562
 
 
ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
ผู้เขียนหนังสือ (พ็อกเก็ตบุ๊ค) จำนวน3 เล่ม คือ รู้เท่าทันป้องกันโรคกระดูก, คำถามฮอต สกัดกระดูกเสื่อม และ เรื่องควรรู้ โรคกระดูกในเด็ก  และ เขียนบทความในวารสารเช่น วารสารคลินิก วารสารหมอชาวบ้าน วารสารMC(Medical Conference เป็นวารสารราย 2 เดือน)วารสาร men health เป็นต้น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมวาระ พ.ศ.2554-2558
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41วาระ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
กรรมการจัดงาน๑๐๐ปี ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี) พ.ศ. 2554
ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชร รุ่นศิลาแลง 2527วาระ พ.ศ. 2552-2556
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี) วาระ พ.ศ. 2556
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี)  วาระ พ.ศ.2559-2561
อนุกรรมการ สมาชิกมวลชนสัมพันธ์ แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2556 -2558
นายก ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร วาระ พ.ศ.2558-2559
อนุกรรมการ สมาชิกมวลชนสัมพันธ์ แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2556 -2558
อนุกรรมการ จริยธรรม ชุดที่ ๗ แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2556 -2558 
คณะทำงานพัฒนาเกาะกลางน้ำ แม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2558
คณะทำงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางแม่น้ำปิง  จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559
คณะทำงาน จัดทำหนังสือที่ระลึก 105 ปี ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม (วัชร-นารี) พ.ศ.2559
กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2559
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559
กรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 วาระ พ.ศ.2559
กรรมการสนับสนุนและดำเนินโครงการเนชั่นไบค์ไทยแลนด์ ปี 2559 จังหวัดกำแพงเพชร
กรรมการจัดงาน กำแพงเพชรรวมใจ อาลัยองค์ภูมิพล (31ตค2559) ณ ต้นสักทรงปลูก ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ
กรรมการจัดงาน " ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" (19ธค2559) ณ สนามกีฬาชากังราว
กรรมการ โครงการชากังราวนครแห่งศิลป์ อบจ.กพ พ.ศ.2559
กรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559
กรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร  พ.ศ.2559
กรรมการดำเนินการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พ.ศ.2560
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร (ด้านสังคม) พ.ศ.2559
กรรมการดำเนินการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.2559
กรรมการ สมัชชาสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร  (สช.จ.กพ) ตั้งแต่ พ.ศ.2556
กรรมการบริหารกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร วาระ พ.ศ.2559
คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ บริหารจัดการกำกับ และ ควบคุมดูแล อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พ.ศ.2560
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการส่งเสริม การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560

 
ประวัติการทำงานปัจจุบัน (ณ วันที่ 7 ก.ค.2563)
ตอบปัญหาสุขภาพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โดยใช้นามแฝงว่า “หมอหมู “ทางอินเตอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเลกโทรนิกส์ (อีเมล์) และ เว็บไซต์ เช่น พันทิป ไทยคลินิก เฟสบุ๊คตั้งแต่ พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน
เขียนบทความความรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคกระดูกและข้อ ในเวบพันทิป บล็อกแก๊งค์(bloggang.com) และวารสารด้านสุขภาพวารสาร MC [ Medical Conference) ของบริษัทเฮลธ์เวิร์คจำกัด
ประกอบธุรกิจส่วนตัว คลินิกแพทย์พนมกร แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกและข้อ) ตั้งแต่ พ.ศ.2543
 
กรรมการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกำแพงเพชร (ศพม.กพ.) ตั้งแต่ พ.ศ.2554
ประธานกลุ่ม รักษ์กำแพงตั้งแต่ พ.ศ.2555
คณะกรรมการจัดพิธีบวชต้นโพธิ์ และ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย(2เมย.) ตั้งแต่ พ.ศ.2556
ประธานชมรม ศิลป์ในสวน จ.กำแพงเพชร  ริเริ่มจัดงาน ศิลป์ในสวน ตั้งแต่ พ.ศ.2557
กรรมการ ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (ศปจ.กพ.) ตั้งแต่ พ.ศ.2558
กรรมการ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
 
กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.กำแพงเพชร (กรอ.จ.กพ) พ.ศ.2559
อนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560 (วาระ 3 ปี)
ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุประจำจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560
กรรมการวิสาหกิจชุมชน SME CIV อุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ.2561
คณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานโพธิ์ (Landmark) พ.ศ.2561
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.2561
คณะทำงานด้านการพัฒนาเกาะกลางแม่น้ำปิง คณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
กรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
คณะทำงานการพัฒนาพื้นที่เรือนจำเก่า (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม) จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2562
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2563
 
 Create Date : 31 ตุลาคม 2549
Last Update : 21 กรกฎาคม 2563 13:19:34 น. 37 comments
Counter : 1644 Pageviews.  

 
แวะมาเยี่ยมคุณหมอค่ะ ขอบคุณนะคะที่นำเรื่องดีๆ มาให้อ่าน


โดย: cratrina (poockey ) วันที่: 12 ธันวาคม 2549 เวลา:11:23:03 น.  

 
มาเยี่ยมค่ะ


โดย: หมอกบาง (หมอกบาง ) วันที่: 14 มกราคม 2550 เวลา:4:03:01 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณหมอ ขอบคุณสำหรับสาระความรู้ที่นำเสนอ
คงต้องเข้ามาอ่านบ่อย ๆ แล้วค่ะ เพราะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก (นิ้วล๊อค)...เสียแล้ว...คราวต่อไปคงต้องขอคำแนะนำจากคุณหมอแล้วล่ะค่ะ


โดย: ธิดาดอง วันที่: 21 พฤษภาคม 2550 เวลา:17:04:33 น.  

 
ตามมาจากสวนลุมค่ะ

ขอบคุณคุณหมอสำหรับความรู้ที่เอามาแบ่งปันค่ะ


โดย: หนูจะเป็นเด็กดี วันที่: 19 มิถุนายน 2550 เวลา:15:38:10 น.  

 


นอนหลับฝันดีนะคะ
พรุ่งนี้มาอ่านใหม่อ่ะค่ะ


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:1:17:15 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่หมู ตามมาจาก TCC นะคะ

ขอบคุณนะคะ สำหรับบทความดี ๆ แบบนี้


โดย: cutemd วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:23:22:03 น.  

 

ขอบคุณทุกท่านเช่นกัน ครับ ...


โดย: หมอหมู วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:17:57:33 น.  

 
ขอบคุณนะคะสำหรับรายละเอียดของโรค Psoriasis Arthritis


โดย: Nachtigall วันที่: 16 เมษายน 2551 เวลา:1:49:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับเวบความรู้ค่ะ


โดย: Tuk (Tuk together ) วันที่: 19 เมษายน 2551 เวลา:11:25:56 น.  

 


ผมได้เก็บและเขียนบทความ เกี่ยวกับสุขภาพไว้พอสมควร เพื่อทำเป็นเอกสารแจกให้กับผู้ป่วย และเผยแพร่ทางเนต ผ่านเวบ ผ่านกระทู้ ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจเคยเห็นเคยอ่านมาบ้างแล้ว ...

ผมเห็นว่า น่าจะนำมาลงไว้ในห้องนี้เผื่อใครผ่านไปมาก็จะได้เห็นได้อ่านกัน ก็จะทยอยลงมาเรื่อย ๆ นะครับ ... .ใครอยากจะนำไปดัดแปลงหรือนำไปใช้ต่อ ก็ได้เลยครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ช่วย ๆ กันกระจายไปตามเวบต่าง ๆ ก็ดีเหมือนกันนะครับ

มีพวกเราหลายคนที่เขียนเรื่องแบบนี้ ก็นำมาแบ่ง ๆ กันอ่านมั่งก็ดีนะครับ เอาไปลงตามเวบต่าง ๆ ก็น่าจะดีเหมือนกัน หรือถ้าเป็นแบบ ผมที่ยังไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดี ก็มาลงที่ พันทิบห้องสวนลุม ก่อนก็ได้ ...

ถ้าใครอยากอ่านย้อนหลังก็ตามไปอ่านใน bloggang pantip ของผมก็ได้ครับ

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807

แล้วถ้าสงสัยอะไร ก็สอบถามมาได้ .. หรือ คิดว่า มีอะไรที่น่าจะปรับปรุง ให้อ่านง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น ก็แนะนำมาได้เลยครับ ...ตอนนี้ ก็ทำเป็น pdf file ให้ down load กันแล้วครับ .. ถ้าสนใจ ก็แวะไปดูได้เลยครับ ..

health
ความรู้สุขภาพ โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ กระดูกหักข้อเคล็ด
( รวมบทความทั้งหมด )
//www.esnips.com/web/cmu2807-health


สุขภาพทั่วไป โรคทั่วไป
//www.esnips.com/web/cmu2807gen

กระดูกหัก ข้อเคล็ด
//www.esnips.com/web/cmu2807fx

โรคกระดูกและข้อ
//www.esnips.com/web/cmu2807bonejoint

PT วิธีบริหาร กายภาพบำบัด
//www.esnips.com/web/cmu2807-PTสุขภาพทั่วไป โรคทั่วไป
//www.esnips.com/web/cmu2807gen
1.1 สิทธิผู้ป่วย
1.3 ข้อแนะนำเมื่อต้องรับการรักษา
1.4 คำถามที่ควรรู้คำตอบ
1.5 ผลของการรักษาโรค
1.6 ความรู้เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์
1.7 คำถามที่ควรถามแพทย์ก่อนผ่าตัด
1.8 แบบฟอร์มคำถามก่อนผ่าตัด
1.9 การฉีดยา ภยันตรายที่ถูกเมิน
1.10 เอกซเรย์ มีผลดีผลเสียอย่างไร
1.11 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( แลป)
1.12 การป้องกันอันตรายจากการเอกซเรย์
1.13 ยาคุมกำเนิดแบบฉีด
1.14 ยาคุมกำเนิดแบบรับประทาน
1.15 วัยหมดระดู
1.16 กระดูกพรุน กระดูกโปร่งบาง
1.16.1 แคลเซี่ยม
1.17 ความดันโลหิตสูง
1.18 โรคเส้นเลือดสมองตีบ
1.19 โรคบาดทะยัก
1.20 โรคพิษสุนัขบ้า
1.21 hiv organization
1.21 ตรวจเอดส์ข้อแนะนำก่อนตรวจ
1.21 เอดส์
1.22 โรคตับอักเสบ
1.23 โรคตับอักเสบชนิด บี
1.24 โรคอ้วน
1.25 การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
1.26 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก
1.27 การออกกำลังเพื่อสุขภาพ
1.28 มาออกกำลังกายป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
1.29 รองเท้าใครคิดว่าไม่สำคัญ
1.30 เล็บขบ
1.31 ตาปลา
1.32 เบาหวาน
1.33 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
1.34 คอพอก ( ทัยรอยด์ )
1.35 ตรวจสุขภาพประจำปี จำเป็นหรือไม่
1.36 อัลไซเมอร์
1.37 แพ้ยา
1.39 ยาชุดคืออะไร

กระดูกหัก ข้อเคล็ด
//www.esnips.com/web/cmu2807fx
2.1 กระดูกหักรักษาอย่างไรดี
2.2 ผ่า – ไม่ผ่า อย่างไหนดีกว่ากัน
2.3 การดูแลหลังผ่าตัดรักษากระดูกหัก
2.4 กระดูกหักเมื่อไรหาย
2.5 การรักษาด้วยวิธีใส่เฝือก
2.6 กระดูกไหปลาร้าหัก
2.7 กระดูกข้อมือหัก
2.8 กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ
2.9 กระดูกต้นขาหัก
2.10 กระดูกหน้าแข้งหัก
2.11 ค่าใช้จ่ายในการรักษากระดูกหัก
2.12 ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน
2.13 ข้อเคล็ด
2.14 ข้อเท้าเคล็ด
2.15 บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
2.16 gaadvice คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องดมยาสลบ
2.16 ข้อดีข้อเสีย ระหว่างดมยา กับ บล๊อคหลัง
2.17 การบริจาคโลหิตเพื่อการผ่าตัดของตนเอง
2.18 ข้อแนะนำก่อนพบหมอกระดูก

โรคกระดูกและข้อ
//www.esnips.com/web/cmu2807bonejoint
3.1 ข้ออักเสบ
3.2 โรครูมาตอยด์
3.3 กายภาพบำบัดใน โรครูมาตอยด์
3.4 ข้อแนะนำเกี่ยวกับยา MTX
3.5 ยาสเตอรอยด์ ( ยาสเตียรอยด์ )
3.6 โรครูมาตอยด์ในเด็ก
3.7 โรคเกาต์
3.8 โรคเอสแอลอี หรือ โรคลูปัส ( โรคพุ่มพวง )
3.9 ผู้สูงอายุท่าทางที่เหมาะสม / บ้านผู้สูงอายุ
3.10 โรคข้อเสื่อม
3.11 ปวดเข่า
3.12 โรคปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบ
3.13 ข้อเข่าเสื่อม
3.14 น้ำไขข้อเทียม
3.15 ปวดหลัง
3.16 สาเหตุของอาการปวดหลัง
3.17 กระดูกสันหลังเสื่อม scs
3.17 กระดูกสันหลังหักยุบ vertebroplasty
3.18 หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
3.19 กล้ามเนื้อหลังอักเสบ
3.20 โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด
3.21 ข้อแนะนำการบริหารกล้ามเนื้อหลัง
3.22 ปวดไหล่
3.24 ปวดคอ
3.25 โรคเส้นประสาทกดทับที่ข้อมือ
3.26 เส้นเอ็นข้อศอกอักเสบ
3.27 ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ
3.28 เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปืน
3.29 ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ
3.30 เส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
3.31 กลุ่มอาการปวดบริเวณส้นเท้า
3.32 หัวแม่เท้าเกออกด้านนอก
3.33 โรคหัวกระดูกสะโพกตาPT วิธีบริหาร กายภาพบำบัด
//www.esnips.com/web/cmu2807-PT

PTneck.pdf
PTshoulder.pdf
PTwrist.pdf
PTback.pdf
PTknee.pdf
PTlegfoot.pdf


PTคอ.pdf
PTไหล่.pdf
PTข้อมือ.pdf
PTหลัง.pdf
PTข้อเข่า.pdf
PT เท้า ข้อเท้า ขา.pdf
โดย: หมอหมู วันที่: 24 พฤษภาคม 2551 เวลา:1:01:36 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ที่แวะมาเยี่ยม เพิ่งเขียนครั้งแรกค่ะ


โดย: funnyhog วันที่: 25 ตุลาคม 2551 เวลา:19:24:34 น.  

 
Top of Mind


โดย: Top of Mind (boypsx ) วันที่: 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา:4:11:42 น.  

 
แอมเวย์


โดย: แอมเวย์ (mlmboy ) วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:54:51 น.  

 
Asian Life เอเชี่ยนไลฟ์


โดย: Asian Life เอเชี่ยนไลฟ์ (mlmboy ) วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:53:15 น.  

 
Magnetic Sponsoring Mike Dillard


โดย: Magnetic Sponsoring Mike Dillard (mlmboy ) วันที่: 18 ธันวาคม 2551 เวลา:1:52:08 น.  

 


โดย: nathanon วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:0:06:56 น.  

 
มาโหวตบล็อคให้นะก๊า....

ขอบคุณทุกสิ่งดี ๆ ที่นำเสนอค่ะ..


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 8 มกราคม 2552 เวลา:8:35:00 น.  

 
มาแสดงความยินดีค่ะ
ด้วยจิตที่เป็นผู้ให้ส่งผลให้คุณหมอชนะเลิศสาขา
Best Health Blog


โดย: ดา ดา วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:18:56:43 น.  

 
มายินดีกับคุณหมอที่ทำบล๊อคมีประโยชน์

จะแวะมาชมบ่อย ๆ


โดย: ผักบุ้งตาสวย วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:32:09 น.  

 
สุขสันต์วันวาเลนไทน์ นะจ๊ะ จุ๊บๆๆๆๆๆๆ


โดย: Love_NooEarnEarn วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:46:07 น.  

 
คุณหมอครับ ผมปวดที่สะบักมานาน เป็น 10ปีแล้วครับ เวลากดกลางสะบักมักจะปวดทนไม่ใหว พอปวดมาก อาการจะมาชาที่ปลายนิ้วมือนิ้วนางครับ อาการจะปวดมาตอนหน้าหนาวครับ คุณหมอช่วยเข้ามาตอบที่blogผมด้วยนะครับ หรือฝากเบอร์หมอไว้ในเมลผมด้วยนะ


โดย: ต้น (บังเอิญมีหัวใจ ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:03:18 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หมอหมู
แวะมาเยี่ยมค่ะ

มีความสุขมากๆ กับทุกๆ วันนะคะ :D


โดย: Abijan วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:29:08 น.  

 


ปวดหลังปวดไหล่บ่อยๆค่ะ แต่รุ้ตัวว่าใช้งานผิด อย่างขับรถก็งอหลัง ไม่พิงพนัก เขียนหนังสือหรือหิ้วของก็เกร็งไหล่ หรือไม่ก็วางมือไม่ถูกวิธิแหละค่ะ แต่ติดเป็นนิสัยแก้ไม่หายซักที


โดย: ก้าวไปตามใจฝัน วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:56:55 น.  

 
Unovus


โดย: mlmboy วันที่: 17 มีนาคม 2552 เวลา:18:39:53 น.  

 
กริตเตอร์ ลดโลกร้อน จากใจ COOL93


โดย: t-sakarin1968 วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:8:31:35 น.  

 
อันนี้มีเรื่องอยากจะถามอ่ะค่ะ คือหนูโหลดวิธีบริหารคอไปลองทำดูแล้วล่ะ เพราะว่ามีอาการปวดคอเรื้อรังมากๆ มา 2-3 ปีแล้ว แต่หนูคิดว่ามันเป็นเพราะการนั่งเขียนหนังสือ แล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ท่าเดิมนานๆ ...เพื่อนหนูคนหนึ่งก็เป็น

พอวันนึงบ่นให้เขาฟัง เขาบอกว่าให้หนูลองไปหาจิตแพทย์ดู เพราะว่าพี่เขาก็เป็น แล้วไปหาก็หาย

เลยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกันจริงๆ หรอ แล้วจะแยกด้วยตัวเองได้มั้ยคะ หรือต้องลองไปหาจิตแพทย์จริงๆ

ขอบคุณมาล่วงหน้าเลยค่ะ


โดย: เจ้าชายน้อย (de prince ) วันที่: 25 มีนาคม 2552 เวลา:23:57:11 น.  

 
ยินดีด้ยนะคะคุณหมอ ตื่นเต้นล่ะซี่ อะ..ล้อเล่นยินดีด้วยนะคะ

แวะมาแล้วก็ต้องถามหน่อยนะคะ นับว่าดีมากเลยที่ได้เจอblodหมอ ไปอยู่ไหนมาไม่รู้เพิ่งมาเจอ แหะๆ

เรื่องมีอยู่ว่า กล้ามเนื้อรับน้ำหนักช่วงล่าง คือมันอยู่ถัดจากหัวเข่าลงมาค่ะ เคยให้หมอตรวจหมอบอกว่ากล้ามเนื้อที่รับน้ำหนักมันอักเสบ ให้ยาและบอกว่าใช้การนวด ไปหาที่เขาจบการนวด มีใบรับรอง ไม่ต้องกินยา แต่ที่ให้ไปคือระงับปวดพอหยุดกินหรือยาหมดเดี๋ยวก็ปวดอีก

เอาแล้วไง...คือใช้งานขาหนักไปหน่อย และชอบยืนทิ้งน้ำหนักขาด้านนี้ งานเข้าเลย แต่ก็ไม่ได้ไปนวดนะคะ จนบัดนี้ยังปวดอยู่เลย บอกแล้วอย่าตกใจนะคะ เรื้อรังมาได้2ปีแล้วค่ะ ก็บางทีมันไม่ปวดแต่พอไปกดๆก็มีปวดๆนิดๆ หรือช่วงไหนเดินมากจะจะปวดขึ้นมาเลย เอาไงดีคะหมอ

ขอบคุณค่ะ


โดย: จีบนก วันที่: 31 มีนาคม 2552 เวลา:18:15:18 น.  

 
สวัสดีคะคุณหมอ ยินดีที่ได้รับรางวัลนะคะ บล็อกของคุณหมอมีสาระน่าสนใจมากเลยคะ และมีความรู้สึกว่ารู้จักบล็อกคุณหมอช้าไป

เมื่อปี2006แนน(ขออนุญาติเรียกชื่อตัวเองนะคะ ) ได้คลอดบุตรคนที่สองคะ สี่เดือนหลังจากคลอดบุตรเกิดปัญหาปวดหลังช่วงเอวตกกระดูกข้อ L4-L5 อย่างรุ่นแรง และปวดชาลงขาข้างซ้าย ผลตรวจ MRI ระบุว่ากระดูกข้อ L4-L5 หลุกทับเส้นสปาร์ย ตอนปวดจนยาสเตอร์ลอยก็เอาไม่อยู่คะ จะนอนจะนั้งหรือทำอะไรก็ปวด นอนร้องให้เพราะความปวดทุกคืนคะ เวลายืนเหมือนก้นกบจะหยุดเสียให้ได้

หลังจากที่พอทราบผลตรวจ MRI ก็เริ่มขั้นตอนการบำบัดรักษาคะ คุณหมอเริ่มด้วยการทำกายภาพบำบัดคะ ไม่ได้ผลทำให้แย่ลงเข้าไปอีก พอทำกายภาพบำบัดไม่ได้ผล ก็เริ่มฉีดยาบล็อกหลัง (คุณหมอคงทราบนะคะ ไม่กล้าเขียนเป็นภาษาประกิต กลัวสกดตกนะคะ ) ฉีดยาเข้าเส้นสปาร์ยไปสามเข็มก็เอาไม่อยู่คะ

หลังจากนั้นก็ผ่าตัดหลังคะ เมื่อปี2007เดือน10 ด้วยความปวดมากมาย ปวดมาเป็นปีเลยรีบผ่าตัด ก่อนได้ศึกษาในตัวคุณหมอผ่าตัด แค่ได้พูดคุยก่อนได้รับการผ่าตัดหลังเพียงอาทิตอ์เดียว ยังนึกเสียใจทุกวันนี้และท้อแท้ ว่าแนนน่าจะอดทนอีกหน่อย ศึกษาให้หลายๆหมอแล้วค่อยตัดสินใจผ่าตัด และตอนผ่าตัดคุณหมอเจ้าของไข้บอกสามีแนนว่า ได้ตัดเส้นสปาร์ยส่วนที่ถูกกระดูกทับเน่าเสียหายไป1นิ้วคะ

หลังผ่าตัดมีผลข้างเคียงคะ ขาข้างซ้ายอ่อนแรก จากก่อนผ่าตัดถึงจะปวดเอวแค่ให้ ก็สามารถวิ่งได้ใส้รองเท้าส้นสูง5นิ้ว6นิ้วได้ แต่หลังผ่าตัดมันกลับกันเลยคะ ตอนนี้ทำกายภาพบำบัดอยู่คะ อาทิตย์ละสามครั้ง เวลาเดินขาข้างซ้ายจะแพลงบ่อยแม้จะเดินเท้าเปล่า เป็นตะิคิวบ่อยคะและเวลาเดินนานๆขาก็อ่อนแรงคะ แต่วิธีทำกายภาพบำบัดก็ไม่ได้หมายความว่า กล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทกล้ามเนื้อขาข้างซ้ายจะกลับมาเป็นปรกติเหมือนเดิมคะ

คุณหมอที่ศูณกายภาพบำบัดแนะนำให้รองผ่าตัดอีกครั้งคะ ประมาณว่าตอนผ่าตัดคุณหมออาจจะลืมอะไรไปบางอย่าง หลังจากทำกายภาพมาได้ระยะหนึ่ง กล้ามเนื้อขาข้างซ้ายดูจะแข็งแรงขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่สามรถใส่รองเท้าส้นสูงได้ ใส่ได้แต่รองเท้าแตะกับรองเท้าไม่มีส้น

แนนทำการรักษาทุกขั้นตอนที่อเมริกาคะ เพราะแนนและครอบครัวอยู่นี้ แนนมีคำถามคะคุณหมอว่า

1.ถ้าจะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง จะมีผลเสียมากไปกลัวที่เป็นอยู่เปล่าคะ

2. คุณหมอช่วยอธิบายเกี่ยวกับกระดูกข้อ L4 และ L5 หน่อยได้ไหมคะ ว่ามีความสำคัญเช่นไร เพราะเพื่อนแนนผ่าตัดกระหลังตั้งแต่ช่วงหัวไหล จนถึงเอวเธอหลังวิ่งได้ เดินเป็นปรกติ และใส่รองเท้าส้นสูงได้

3.มีวิธีใหนที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดบ้างคะ ที่จะช่วยให้ขากลับมาเป็นปรกติเหมือนเดิมนะคะ

แนนขอบคุณคุณหมอมาณ.ที่นี้ด้วยคะ


โดย: น้องโนอาห์ (Noahdaddyboy ) วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:53:41 น.  

 

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาแจม ...


ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ...

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..


ส่ง หลังไมค์ มาก็ได้ครับ ..


ขออภัยด้วยนะครับ ..


โดย: หมอหมู วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:18:37:38 น.  

 
ขอบคุรคุรหมอมากค่ะที่กรุณามาตอบหลังไมล์ แพทเลยขออนุญาติแอดบล็อกคุณหมอไว้เลยค่ะ...


วันหยุดนี้ ขอให้คุณหมอมีความสุขมากๆนะคะ
กำแพงเพชรคงอากาศเย็นกว่ากรุงเทพ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:13:28:46 น.  

 
แวะมาทักทายคุณหมอหน้าไมล์บ้าง คุณหมอสบายดีนะคะ แพทเข้าไปอ่านตามลิงค์ที่หมอแนะนำแล้วค่ะ...ชอบเผลอนอนดึกเรื่อยเลย ผลเลือดรูมาตอยย์เลยยังไม่ดีขึ้น..


ยังไงจะพยายายามทำตามคำแนะนำคุณหมอค่ะ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:12:56:02 น.  

 
มาสวัสดีปีใหม่คุณหมอค่ะ
มีความสุขมากๆนะคะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ..
Happy New Year Comments


โดย: ตัวp_box วันที่: 30 ธันวาคม 2552 เวลา:15:05:54 น.  

 

Valentines Day Comments

โดย: Jaekan วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:26:02 น.  

 
1229 971 คะแนนแล้วค่ะ
มาโหวตให้ก่อนนอนค่ะ สู้ๆ


โดย: โจนบ้ากับป้าแก่ๆ วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:1:39:37 น.  

 
vote ให้ก่อนนอนค่ะ
ฝันดีนะคะ


โดย: โจนบ้ากับป้าแก่ๆ วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:1:32:50 น.  

 
แพทมาแสดงความยินดีกับพี่หมอด้วยนะคะ
ยินดีอีกรอบค่ะ

โดย: pt_box วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:11:06:15 น.  

 
ประวัติ
ชื่อ น.พ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์
อายุ 53ปี วันเดือนปีเกิด ตุลาคมพ.ศ.2510

การศึกษา
พ.ศ.2516-2522 ประถมศึกษา ร.ร.วัฒนศิริวิทยา ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2522-2528 มัธยมศึกษา ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม
พ.ศ.2528-2534 อุดมศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2534-2537 อุดมศึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ.2534-2537 แพทย์ใช้ทุนรพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พ.ศ.2538-2548 แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2539-2542 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการรพ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2540 แพทย์อาชีวเวชศาสตร์( Occupational medicine )
พ.ศ.2540 สมาชิกราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2542 ผู้บริหารระดับกลาง ( ผบก. รุ่นที่ ๑๓ )
พ.ศ.2541 Mini MPA in Health administration มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2542 แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ( Sport medicine )

รางวัลที่เคยได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Thailand Blog Awards 2010 พ.ศ.2553
ศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น เนื่องในโอกาส ครบ 100 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี) พ.ศ.2554
กัลยาณมิตร ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2555
คนดีแทนคุณแผ่นดิน ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
รางวัล Achievement award เนื่องในโอกาส ครบ 60 ปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562


ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
ผู้เขียนหนังสือ (พ็อกเก็ตบุ๊ค) จำนวน3 เล่ม คือ รู้เท่าทันป้องกันโรคกระดูก, คำถามฮอต สกัดกระดูกเสื่อม และ เรื่องควรรู้ โรคกระดูกในเด็ก และ เขียนบทความในวารสารเช่น วารสารคลินิก วารสารหมอชาวบ้าน วารสารMC(Medical Conference เป็นวารสารราย 2 เดือน)วารสาร men health เป็นต้น
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมวาระ พ.ศ.2554-2558
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41วาระ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
กรรมการจัดงาน๑๐๐ปี ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี) พ.ศ. 2554
ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชร รุ่นศิลาแลง 2527วาระ พ.ศ. 2552-2556
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี) วาระ พ.ศ. 2556
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (วัชระ นารี) วาระ พ.ศ.2559-2561
อนุกรรมการ สมาชิกมวลชนสัมพันธ์ แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2556 -2558
นายก ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร วาระ พ.ศ.2558-2559
อนุกรรมการ สมาชิกมวลชนสัมพันธ์ แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2556 -2558
อนุกรรมการ จริยธรรม ชุดที่ ๗ แพทยสภา วาระ พ.ศ. 2556 -2558
คณะทำงานพัฒนาเกาะกลางน้ำ แม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2558
คณะทำงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559
คณะทำงาน จัดทำหนังสือที่ระลึก 105 ปี ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม (วัชร-นารี) พ.ศ.2559
กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2559
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559
กรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 วาระ พ.ศ.2559
กรรมการสนับสนุนและดำเนินโครงการเนชั่นไบค์ไทยแลนด์ ปี 2559 จังหวัดกำแพงเพชร
กรรมการจัดงาน กำแพงเพชรรวมใจ อาลัยองค์ภูมิพล (31ตค2559) ณ ต้นสักทรงปลูก ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ
กรรมการจัดงาน " ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ" (19ธค2559) ณ สนามกีฬาชากังราว
กรรมการ โครงการชากังราวนครแห่งศิลป์ อบจ.กพ พ.ศ.2559
กรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559
กรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2559
กรรมการดำเนินการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2560
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร (ด้านสังคม) พ.ศ.2559
กรรมการดำเนินการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.2559
กรรมการ สมัชชาสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร (สช.จ.กพ) ตั้งแต่ พ.ศ.2556
กรรมการบริหารกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร วาระ พ.ศ.2559
คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ บริหารจัดการกำกับ และ ควบคุมดูแล อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พ.ศ.2560
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการส่งเสริม การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560

ประวัติการทำงานปัจจุบัน (ณ วันที่ 7 ก.ค.2563)
ตอบปัญหาสุขภาพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โดยใช้นามแฝงว่า “หมอหมู “ทางอินเตอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเลกโทรนิกส์ (อีเมล์) และ เว็บไซต์ เช่น พันทิป ไทยคลินิก เฟสบุ๊คตั้งแต่ พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน
เขียนบทความความรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคกระดูกและข้อ ในเวบพันทิป บล็อกแก๊งค์(bloggang.com) และวารสารด้านสุขภาพวารสาร MC [ Medical Conference) ของบริษัทเฮลธ์เวิร์คจำกัด
ประกอบธุรกิจส่วนตัว คลินิกแพทย์พนมกร แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกและข้อ) ตั้งแต่ พ.ศ.2543

กรรมการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกำแพงเพชร (ศพม.กพ.) ตั้งแต่ พ.ศ.2554
ประธานกลุ่ม รักษ์กำแพงตั้งแต่ พ.ศ.2555
คณะกรรมการจัดพิธีบวชต้นโพธิ์ และ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย(2เมย.) ตั้งแต่ พ.ศ.2556
ประธานชมรม ศิลป์ในสวน จ.กำแพงเพชร ริเริ่มจัดงาน ศิลป์ในสวน ตั้งแต่ พ.ศ.2557
กรรมการ ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (ศปจ.กพ.) ตั้งแต่ พ.ศ.2558
กรรมการ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561

กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.กำแพงเพชร (กรอ.จ.กพ) พ.ศ.2559
อนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560 (วาระ 3 ปี)
ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุประจำจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2560
กรรมการวิสาหกิจชุมชน SME CIV อุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ.2561
คณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานโพธิ์ (Landmark) พ.ศ.2561
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.2561
คณะทำงานด้านการพัฒนาเกาะกลางแม่น้ำปิง คณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
กรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561
คณะทำงานการพัฒนาพื้นที่เรือนจำเก่า (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม) จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2562
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2563โดย: หมอหมู วันที่: 21 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:20:34 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]