สวัสดีค่ะ ภาระหน้าที่ทำให้ต้องเดินทางไกลมาถึงบัวโนสไอเรส แต่ยังคิดถึงเพื่อนบล็อกทุกคนนะค่ะ

โรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ

โรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ เป็นโรคที่เยื่อบุจมูกมีการเปลี่ยนแปลงจากเยื่อบุทางเดินหายใจเป็นเยื่อบุที่ปกคลุมผิวหนัง ทำให้เยื่อที่บุในจมูกเหี่ยวฝ่อ และกระดูกที่เป็นโครงสร้างอาจเล็กลงไปมากด้วย ซึ่งจะทำให้น้ำมูกในจมูกตกค้าง และแห้งเป็นสะเก็ด เกาะติดอยู่บนเยื่อบุจมูก เมื่อสะสมกันมากขึ้น อาจอุดกั้นโพรงจมูก และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้

โรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อ นี้แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. ชนิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน, การติดเชื้อ, ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนื่องจากขาดสารอาหารบางอย่าง, พันธุกรรม, ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
2. ชนิดที่มีสาเหตุ หรือเกิดขึ้นตามหลังโรคบางชนิด เช่น วัณโรค, โรคเรื้อน, ซิฟิลิส, ไซนัสอักเสบเรื้อรัง, หลังการทำผ่าตัดจมูกและไซนัส, หลังการฉายแสงรักษามะเร็งของจมูกและไซนัส หรือ อุบัติเหตุ

อุบัติการ

โรคนี้พบบ่อยในผู้หญิง โดยมักเริ่มเป็นเมื่ออายุ 13 - 15 ปี มักพบโรคนี้ได้บ่อยในประเทศกำลังพัฒนา เช่น อียิปต์, อินเดีย, จีน ในประเทศไทยพบได้บ้าง จากการศึกษาโรคนี้ในประเทศไทย พบว่าอัตราส่วนที่พบในผู้หญิงต่อผู้ชาย = 5.6 : 1 อายุต่ำสุดที่พบเริ่มเป็นคือ 5 ปี โดยผู้ป่วยมักมีอาการตั้งแต่ 6 เดือน ถึงมากกว่า 20 ปี

อาการ

ผู้ป่วยมักได้รับการบอกเล่าจากคนใกล้ชิด าจมูกมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้อาจมีอาการคัดจมูก ซึ่งเกิดจากการสะสมของสะเก็ดภายในช่องจมูกจนอุดตัน อาการจมูกไม่ได้กลิ่นอาจพบได้บ้าง นอกจากนั้นผู้ป่วยอาจมาด้วยเลือดออกจากจมูกได้

อาการแสดง

จากการตรวจจมูกจะพบสะเก็ดเป็นแผ่นแห้งสีเหลืองปนน้ำตาล หรือเขียว เกาะอยู่บนเยื่อบุโพรงจมูก เมื่อดึงสะเก็ดออก จะเห็นหนองบางๆ เคลือบอยู่บนเยื่อบุ หลังทำความสะอาด จะเห็นว่าเยื่อบุจมูกมีลักษณะเหี่ยวฝ่อทั่วไป โพรงจมูกค่อนข้างกว้างมาก

การวินิจฉัย

สามารถให้การวินิจฉัยโดย การซักประวัติ และตรวจร่างกาย โดยมีอาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้น การสืบค้นเพิ่มเติมที่ควรทำได้แก่การตรวจเซลล์ในเยื่อบุจมูก, การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากน้ำมูก หรือ สะเก็ด นอกจากนี้อาจส่งหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ, การถ่ายภาพรังสีของจมูกและไซนัส เพื่อดูว่ามีไซนัสอักเสบร่วมด้วยหรือไม่ อาจเจาะเลือดดูว่ามีซีดจากการขาดเหล็กหรือไม่ ตรวจดูภาวะโภชนาการ ตรวจ VDRL เมื่อสงสัยการติดเชื้อซิฟิลิส ในรายที่สงสัยวัณโรค หรือโรคเรื้อน อาจทำการตัดชิ้นเนื้อในโพรงจมูก

การรักษา

เริ่มด้วยการอธิบายเรื่องโรค และการดำเนินของโรค ให้ผู้ป่วยทราบ ในรายที่มีสาเหตุ ควรรักษาตามอาการ และรักษาสาเหตุ ส่วนในรายที่เป็นชนิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้น การรักษาตามอาการคือ

1. ทำความสะอาดภายในจมูกโดยการเอาสะเก็ดออก และดูดหนองและน้ำมูกออกจนสะอาด แล้วล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ วันละ 2 –3 ครั้ง
2. หลังทำความสะอาด อาจใช้ยาหยอดจมูก หยอดจมูกเพื่อทำให้สะเก็ดอ่อนตัว และ กลิ่นเหม็นน้อยลง (ที่ใช้ใน รพ.ศิริราช มี 2 ชนิด คือ (1) 5% alcohol + 3% glycerine + isotonic saline และ (2) 50% glucose + 50% glycerine)
3. ยาต้านจุลชีพ อาจต้องให้เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีผลการเพาะเชื้อขึ้น จากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทยพบว่า การให้ยาต้านจุลชีพทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น
4. แก้ไขภาวะทุพโภชนาการ เช่น ให้ผู้ป่วยกินอาหารโปรตีนมากขึ้น และให้วิตามิน, เกลือแร่, ธาตุเหล็ก นอกจากนั้น ผู้ป่วยจะถูกนัดมาทำความสะอาดในจมูกเป็นระยะๆเพื่อติดตามดูการตอบสนองต่อการรักษา และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น

การรักษาโดยการผ่าตัด

ในรายที่ให้การรักษาโดยใช้การรักษาตามอาการแล้วไม่ดีขึ้น อาการคนไข้ยังมากอยู่ อาจพิจารณาการผ่าตัด เนื่องจากการที่มีโพรงจมูกกว้าง ทำให้ปริมาตรของอากาศผ่านเข้าออกจมูกค่อนข้างมากในการหายใจเข้าออกแต่ละครั้ง ทำให้จมูกต้องทำงานหนักในการให้ความชื้น และความร้อนแก่อากาศที่หายใจเข้าไป เยื่อบุจมูกจึงแห้งได้ง่าย จึงมีการผ่าตัดเพื่อทำให้โพรงจมูกแคบลง โดยการใส่วัสดุได้แก่พวกสารสังเคราะห์ หรือใส่เนื้อเยื่อของผู้ป่วยเอง ซึ่งพบว่ามีปฏิกิริยาต่อต้านน้อยกว่าสารสังเคราะห์ แต่ในระยะยาว อาจมีการละลาย และถูกดูดซึมหายไปได้ นอกจากนั้นยังมีการผ่าตัดปิดรูจมูกเพื่อไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปได้อีกหรือเข้าไปได้แต่น้อย ซึ่งพบว่า เยื่อบุจมูกกลับคืนสู่สภาพปกติได้หลังจากการผ่าตัดไปแล้ว 2 – 3 ปี ในรายที่มีไซนัสอักเสบร่วมด้วย การทำผ่าตัดรักษาไซนัสอักเสบและให้ยาต้านจุลชีพหลังผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยโรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อมีอาการดีขึ้น

ภาวะแทรกซ้อน

1. ไซนัสอักเสบเรื้อรัง พบบ่อย เนื่องจากการทำงานของขนกวัดในโพรงจมูกเสียไป
2. คอและกล่องเสียงอักเสบ ในบางรายความผิดปกติของเยื่อบุจมูก อาจลามมาที่ผนังคอ และกล่องเสียง และแบคทีเรียที่เจริญอยู่ในโพรงจมูก อาจถูกกลืนลงคอ ทำให้เกิดการอักเสบของคอ และกล่องเสียงได้ง่ายขึ้น
3. ผนังกั้นช่องจมูกทะลุ พบว่าผู้ป่วยบางราย อาจมีแผลที่บริเวณผนังกั้นช่องจมูกส่วนหน้า และลุกลามจนทำให้ทะลุได้
4. สันจมูกยุบ ถ้าพบผู้ป่วยโรคเยื่อจมูกอักเสบฝ่อที่ผนังกั้นช่องจมูกทะลุ หรือ สันจมูกยุบควรหาสาเหตุเพราะอาจเป็นชนิดที่มีสาเหตุ หรือเกิดขึ้นตามหลังโรคบางชนิด เช่น วัณโรค, โรคเรื้อน, ซิฟิลิสได้
ขอบคุณข้อมูลจาก
//www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/
e-pl/articledetail.asp?id=475
 

Create Date : 25 ธันวาคม 2553
52 comments
Last Update : 25 ธันวาคม 2553 10:13:38 น.
Counter : 30000 Pageviews.

 
❤ ❤ Merry X'mas & Happy New Year 2011 ❤ ❤ขอให้มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆ
คิดหวังสิ่งใดขอให้ความสมปรารถนาทุกประการค่ะ

จาก ดาวจ๋าคนซน

 

โดย: satineesh 25 ธันวาคม 2553 10:19:56 น.  

 

ขอให้คุณกบมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: ยายกุ๊กไ่ก่ 25 ธันวาคม 2553 10:45:03 น.  

 

ขอให้คุณกบมีความสุขมากๆเช่นกันะนครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 25 ธันวาคม 2553 12:38:23 น.  

 


Merry Christmas - Beary

 

โดย: nootikky 25 ธันวาคม 2553 13:44:38 น.  

 

เมื่อวานไปเดินที่งานOTop กลับถึงบ้นเหนื่อยและดึก
จึงไม่ไดไปทักทายเพื่อน
เช้าวันนี้เข้าบล๊อก เพื่อนมาอวยพรตรึม ไม่ได้ๆ...
เราต้องไปหาของถูกใจ
มาฝากเพื่อนและครอบครัวดีกว่า เอ้า...ชอบใจไหม?

 

โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) 25 ธันวาคม 2553 13:56:31 น.  

 

 

โดย: tuk-tuk@korat 25 ธันวาคม 2553 17:25:35 น.  

 

Merry Christmas. ^^

 

โดย: NateUnbreakable 25 ธันวาคม 2553 17:29:50 น.  

 

❤....Merry Christmas & Happy New Year ค่ะ....❤ 

โดย: ญามี่ 25 ธันวาคม 2553 20:53:42 น.  

 

สุขสันต์วัน Christmas ค่ะ พี่กบ..ขอให้พี่กบมีความสุข โชคดี ตลอดปี 2554 นี้นะคะ..

Orkut Scraps - Christmas

Orkut Scraps

 

โดย: อ๋อซ่าส์ 25 ธันวาคม 2553 23:12:06 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณกบ 

โดย: กะว่าก๋า 26 ธันวาคม 2553 7:24:47 น.  

 

แวะมาทักทายยามสายค่ะ

 

โดย: นาฬิกาสีชมพู 26 ธันวาคม 2553 10:07:28 น.  

 

วันคริตสมาสที่ 25 ธ.ค.นี้..
อ้อมแอ้มได้มีโอกาสไปทำบุญใส่บาตร
พระกรรมฐาน 51รูปกับพระติดตามร่วม 80รูป
ที่องค์การเภสัช หน้ารพ.รามาฯ
งานเริ่มตั้งแต่ 06.00น.-11.00น.
เลยแวะเอาบุญมาฝากกันค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 26 ธันวาคม 2553 13:52:41 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณกบ

 

โดย: กะว่าก๋า 27 ธันวาคม 2553 6:23:01 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณกบ
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่มอบให้
ขอให้พรนั้นคืนสู่คุณกบเช่นกันค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 27 ธันวาคม 2553 7:18:49 น.  

 

สบายดีนะคะ ฝนแวะมาเยี่ยมค่ะ

 

โดย: CeciLia_MaLee 18 มกราคม 2556 3:12:57 น.  

 

ยสฺมึ มโน นิวิสติ อวิทูเร สหาปิ โส
สนฺติเกปิ หิ โส ทูเร ยสฺมา วิวสเต มโน

จิตจอดอยู่กับใคร ถึงไกลกัน ก็เหมือนอยู่ชิดใกล้
ใจหมางเมินใคร ถึงใกล้กัน ก็เหมือนอยู่แสนไกล

จะชอบ จะชัง วางใจให้เป็นกลาง ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 23 มกราคม 2556 12:41:25 น.  

 

อุฏฐานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ

ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด
ใคร่ครวญแล้วทำ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยชอบ และไม่ประมาท

ดำเนินชีวิตด้วยความมีสติรอบคอบในทุกเรื่อง ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 28 มกราคม 2556 12:06:34 น.  

 

โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน

ผู้ไม่มีศีล ไม่มั่นคง ถึงจะเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
ส่วนผู้มีศีล เพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่า
กงซี่ฝาฉาย มีความสุข เฮง ๆ ตลอดปี ตลอดไป...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 8 กุมภาพันธ์ 2556 11:18:13 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอให้ ร่ำรวย มั่นคง
ปลอดโรค ปลอดภัยนะครับ

 

โดย: panwat 8 กุมภาพันธ์ 2556 13:27:58 น.  

 

อิเธว กิตฺตึ ลภติ เปจฺจ สคฺเค จ สุมโน
สพฺพตฺถ สุมโน ธีโร สีเลสุ สุสมาหิโต

ผู้มีปรีชามั่นคงดีแล้วในศีล ย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้
ละไปแล้ว ย่อมดีใจในสวรรค์ ชื่อว่าย่อมดีใจในที่ทั้งปวง

รักษาศีลให้ได้มากข้อที่สุด เพื่อความสุขความเจริญของชีวิต ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 11 กุมภาพันธ์ 2556 12:36:19 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณกบ..

ไม่ได้แวะเข้ามาทักทายนานไปหน่อย..

ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะ

สงสัยอ้อมแอ้มจะเป็นโรคเยื่อจมูกอักเสบหรือเปล่า?

มีขี้มูกแห้งๆทุกวัน..ขี้เกียจแคะค่ะ..อิอิ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:28:22 น.  

 

มีความสุขกับความรัก ไม่ว่ารักนั้นจะเป็นรักแบบใด กับใคร
ขอให้สมหวังในความรัก และมีความรักที่บริสุทธิ์ยืนยาว ตลอดไป...นะคะ

HAPPY VALENTINE’ S DAY !! 

โดย: พรหมญาณี 14 กุมภาพันธ์ 2556 10:46:43 น.  

 

 

โดย: รุ่งฤดี 14 กุมภาพันธ์ 2556 12:58:01 น.  

 

เมื่อวานไม่มีเวลาเข้าบล๊อกตอบเม้นท์ และคุยเฟสเท่าไร
เสร็จงานแล้วก็เลยนำสิ่งประเสริฐที่สุดในอนันตจักรวาล
มาให้เพื่อน ๆ ได้ชมและกราบบูชากัน....ค่ะ

เรามากราบบูชานมัสการพระบรมสารีริกธาตุกัน...นะคะพระบรมสารีริกธาตุของปอป้าได้มาจากเนปาล และอินเดีย
ได้มาก็แบ่งให้เพื่อนที่รักกันมากไปบูชาด้วย
เมื่อสองสามวันก่อนปฏิบัติบูชาเสร็จแล้ว
ก็ได้อธิษฐานจิตกราบขออนุญาตเปิดผอบดู
ปรากฏว่า มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเพิ่มมามากกว่าเก่า
ต่างสี ต่างสัณฐานและวรรณะ อีกหลายองค์ทีเดียว
เกิดเป็นความปีติอย่างหาที่สุดมิได้ นึกถึงเพื่อน ๆ ทุกคน
ก็เลยกราบขออนุญาตถ่ายภาพอัญเชิญมาให้เพื่อน ๆ ได้บูชากัน..ค่ะ

 

โดย: พรหมญาณี 22 กุมภาพันธ์ 2556 10:20:32 น.  

 
ทักทายใน
วันหยุดนะครับคุณกบ
สุขสันต์ ทุกๆวันครับ

 

โดย: panwat 23 กุมภาพันธ์ 2556 17:58:06 น.  

 

สหสฺสมปิ เจ วาจา อนตฺถปทสญฺหิตา
เอกํ อตฺถปทฺ เสยฺโย ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ

คำพูดที่เหลวใหลไร้ประโยชน์ตั้งพันคำ
ก็เทียบคำพูดที่มีประโยชน์คำเดียวไม่ได้
เพราะฟังแล้วทำให้ใจสงบ

พูดแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 28 กุมภาพันธ์ 2556 10:09:20 น.  

 
More Blessings Comments

-------------------
หลับฝันดีคุณพระคุ้มครองให้มีความสุขนะคะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 3 มีนาคม 2556 20:32:12 น.  

 
More Good Evening Comments

--------------------
แวะมาทักทาย วันศุกร์ยามเย็น พรุ่งนี้คงได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เสียทีนะคะ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 8 มีนาคม 2556 17:46:13 น.  

 
More Hello Comments

-------------------------------
สวัสดีวันนี้เป็นอีกวันที่จะได้พักผ่อนกันเต็มฯ แวะมาทัทายให้หายคิดถึงเหมือนเคย ระลึกถึงอยู่เสมอและขอบคุณในมิตรภาพที่มีให้กันมาตลอดนะคะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 10 มีนาคม 2556 9:17:08 น.  

 
More Good Night Comments

//////////////////////////////////////
ช่วงนี้หายอีกแล้ว มีงานติดต่อกันสามวัน วันนี้พอว่างรีบแวะมาเยี่ยมเยือนกัน ราตรีสวัสดิ์นะคะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 22 มีนาคม 2556 21:29:15 น.  

 

วันนี้ ปอป้านำธรรมะคลายร้อนมาฝาก...ค่ะ 

โดย: พรหมญาณี 11 เมษายน 2556 13:29:44 น.  

 สวัสดีค่ะคุณกบ..

อากาศร้อนๆแบบนี้..

ทานไอติมกันหน่อยนะค่ะ..

มีความสุขมากๆนะค่ะ


 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 19 เมษายน 2556 14:35:23 น.  

 
More Good Night Comments

-------------------------
ขอบคุณในมิตรภาพ ราตรีสว้สดิ์ค่ะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 6 พฤษภาคม 2556 20:53:36 น.  

 

image by free.in.th
--------------------
ช่วงเปิดเทอมยุ่งนิดนึงค่ะอาจจะหายไปบ้าง คิดถึงเสมอค่ะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 21 พฤษภาคม 2556 23:36:13 น.  

 


 

โดย: Megeroo 26 มิถุนายน 2556 18:59:30 น.  

 สวัสดีค่ะคุณกบ...
เดือนกรกฎาคมนี้..เป็นเดือนเกิดของอ้อมแอ้มค่ะ
ครบรอบปีที่...ไม่บอกดีกว่า..
มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกแล้วค่ะ..
ปีนี้จะแจกของรางวัลให้ทุกๆค่ะ..
แต่ก่อนที่จะได้รางวัล ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อย..อิอิ
อ้อมแอ้มขอตั้งคำถามหน่อยว่า..
ในวันคล้ายวันเกิด..อยากจะทำอะไรพิเศษกับใคร ?
คนพิเศษ..อาจจะเป็นแฟน เป็นเพื่อน เป็นครอบครัว หรือดาราที่ชื่นชอบ
เพียงถ่ายรูปกับคนที่พิเศษ..มาให้ดูหน่อย..
จะถ่ายภาพคู่กันเลย..หรือถ่ายเฉพาะคนพิเศษคนนั้นก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากเปิดเผยตัว..
ยกตัวอย่าง..ในวันเกิดของอ้อมแอ้ม..
อยากจะไปทำบุญวันเกิดพร้อมๆกันทั้งครอบครัวค่ะ
ส่งรูปมาให้ดู..แบบนี้ค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 10 กรกฎาคม 2556 10:29:10 น.  

 
More Dreams Come True Comments

------------------------
ราตรีสวัสดิ์หลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนกันนะคะ อิอิอิ สบายดีนะคะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 15 กรกฎาคม 2556 22:22:27 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณไก่..

อ้อมแอ้มขอเรียนเชิญทานอาหารพบปะสังสรรเพื่อนBloggang

และเลี้ยงต้อนรับคุณฝน(Malee)และลูกๆน้องสงกรานต์และน้องนาขวัญ

ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคมนี้ที่ร้านอาหารรถเสบียง สุขุมวิท11

ลงสถานีรถไฟฟ้านานา เดินเข้าซอยสุขุมวิท11 ประมาณ 200ม.

เป็นซอยตรงข้ามโรงแรมแอมบาสดอร์ค่ะ..

เป็นร้านอาหารไทย จองห้องVIP จุได้ 20 คนค่ะ

จะได้พบปะพูดคุยกันเองได้นะค่ะ..

เบอร์โทรที่ร้าน หากมาไม่ถูกค่ะ 02-2535868

แล้วเจอกันนะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 16 กรกฎาคม 2556 21:27:10 น.  

 


Like ให้เป็นคนที่ 1
ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 20 สิงหาคม 2556 20:47:23 น.  

 

น้องกบจร้าพี่รุ่งมาเยี่ยมคะ อากาศที่นั้นเป็นอย่างไร ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: รุ่งฤดี 17 กันยายน 2556 21:51:32 น.  

 
More Flower Bouquet Comments

---------------
ช่วงเวลานี้อีรุงตุงนังรอบตัวเลยค่ะ บางทีหายไปนานกว่าปกติอย่าว่ากันนะคะ วันนี้ปลอดโปร่งนิดนึงเลยรีบมาทักทายกัน หวังอย่างยิ่งว่าคุณกบ คงสบายดีนะคะ

 

โดย: เกศสุริยง 6 ธันวาคม 2556 14:02:35 น.  

 


HAAPY NEW YEAR 2014
มีความสุขและสนุกกับหน้าที่การงานในต่างแดนตลอดปีใหม่และทุกๆปีนะคะน้องกบ

 

โดย: รุ่งฤดี 20 ธันวาคม 2556 12:30:29 น.  

 


พาเพื่อนๆมาร่วมอวยพรให้กบมีความสุขมากๆในต่างแดนนะคะ ตลอดปี 2014

 

โดย: รุ่งฤดี 20 ธันวาคม 2556 12:44:05 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ครับ

วาระนี้คือดีถีแห่งปีใหม่
หากหวังในสิ่งพี่ ผองเพื่อน
ให้พบพานสิ่งหวังมาย่างเยือน
ให้แม้นเหมือนมาดหมายสมใจปอง

สรรพทุกข์โรคภัยมิกลายกล้ำ
ให้กำยำล่ำสันกันทั้งผอง
มีบุญสุมรุมเร้าเข้าคุ้มครอง
มิได้ต้องสิ่งร้ายจากภัยพาล

ที่เคยเป็นศัตรูหมู่อมิตร
เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใจไม่ฮึกหาญ
ตีนกาบนหน้าผากที่มากบาน
อันตรธานหายไปในปีนี้

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขอดวงใจผุดผ่องมิหมองศรี
สมบัติทรัพย์เงินทองมากองมี
ตลอดปีตลอดชาติไม่ขาดมือ

พันวัตต์
๒๙๑๒๕๖

 

โดย: panwat 29 ธันวาคม 2556 12:18:33 น.  

 

Happy New Year 2014

 

โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) 30 ธันวาคม 2556 12:56:16 น.  

 

3479224qaw9sr7qr7RA7U.png
แวะมาทักทายกันเหมือนเคย ช่วงนี้ยุ่งบ้างนิดหน่อยค่ะใกล้สงกรานต์แล้วมีงานเข้ามา แต่ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไร ก็จะวิ่งมาทักทายเลยค่ะ ระลึกถึงอยู่เสมอนะคะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 5 เมษายน 2557 22:07:00 น.  

 

khonkaenlink.com
----------------------
แวะมาทักทายด้วยความคิดถึงค่ะคุณกบ

 

โดย: เกศสุริยง 8 พฤษภาคม 2557 21:44:13 น.  

 

 

โดย: น้องเมย์น่ารัก 5 ตุลาคม 2557 0:37:06 น.  

  

โดย: กะว่าก๋า 1 มกราคม 2558 7:59:14 น.  

 แวะมาทักทายคะ

 

โดย: Megeroo 21 มกราคม 2558 17:26:16 น.  

 

ขอให้ทุกท่านหายไวๆครับผม

โปรบอท|โปรPB|สุ่มบัตรทรู

 

โดย: note (สมาชิกหมายเลข 2594180 ) 20 สิงหาคม 2558 21:26:31 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 1 มกราคม 2562 7:19:31 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


kobnon
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 92 คน [?]
.
สาระน่ารู้ประจำวัน
1.โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด
2. บุหรี่ ทำนมยาน หูตึง
3. Upside down pineapple cake


music
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2553
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
25 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add kobnon's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.