สวัสดีค่ะ ภาระหน้าที่ทำให้ต้องเดินทางไกลมาถึงบัวโนสไอเรส แต่ยังคิดถึงเพื่อนบล็อกทุกคนนะค่ะ
โรคลมบ้าหมู

โรคลมบ้าหมูหรือโรคชัก คือ ภาวะที่มีการทำงานของสมงอผิดปกติชั่วคราวและเป็นพัก ๆ ทำให้เกิดอาการทันที อาการดังกล่าวนั้นหยุดได้เอง แต่มีความโน้มเอียงที่จะเกิดซ้ำอีก อาการที่เห็นได้ชัดคือ อาการชักและหมดสติ อาการที่เห็นได้ชัดคืออาการชักและหมดสติ หรืออาการกระตุกของแขนขาหรือของกล้ามเนื้อส่วนใดหนึ่งของร่างกายเป็นพัก ๆ

สาเหตุของลมบ้าหมูแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ

๑. สาเหตุเฉพาะที่
ก. โรคซึ่งเกิดร่วมกับความดันภายใน กะโหลกศีรษะสูงผิดปกติ เช่น เนื้องอกในสมองเลือดออกในสมองชั้นใต้อะแร็คนอยด์ (arachnoid)
ข. โรคซึ่งมีการอักเสบหรือติดเชื้อ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ ไม่ว่าจะโดยจุลินทรีย์ใดๆ ก็ตาม สาเหตุที่พบบ่อยในประเทศไทย คือ พยาธิตืดหมูขึ้นสมอง สมองอักเสบจากไวรัสจาแพนีสบีมาลาเรียขึ้นสมอง เป็นต้น
ค. ภยันตรายต่อสมอง เช่น จากอุบัติเหตุรถชน จากการคลอด เป็นต้น
ง. โรคพิการแต่กำเนิด เช่น ทูเบอรัส สเคลอโรซิส (tuberous sclerosis)
จ. โรคซึ่งทำให้มีการเสื่อมของเนื้อสมอง เช่น ลิพิโดซิสของสมอง (cerebral lipidosis) โรคพิกส์ (Pick's disease) เป็นต้น
ฉ. โรคซึ่งเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดในสมอง เช่น หลอดเลือดสมองอุดกั้น เลือดออกในเนื้อสมอง ความดันเลือดสูงร้ายแรง เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียงโดยสาเหตุต่างๆ เป็นต้น

๒. สาเหตุทั่ว ๆ ไป
ก. พิษจากภายนอก เช่น สุรา ตะกั่ว อินซูลิน ยาฆ่าแมลง รวมทั้งการหยุดสุราหรือยาบางอย่างโดยทันที เช่น บาร์บิทุเรต (barbiturate) เป็นต้น
ข. ภาวะขาดออกซิเจน เช่น การแก้พิษคาร์บอนมอนอกไซด์ อาการซีดอย่างมาก เป็นต้น
ค. ภาวะที่มีความผิดปกติในเมแทบอลิซึม (metabolism) เช่น ในภาวะยูรีเมีย ภาวะการทำงานของตับวาย ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และภาวะที่มีไข้สูง เป็นต้น
ง. โรคต่อไร้ท่อ เช่น เททานี (tetany) เป็นต้น
จ. อื่น ๆ เช่น การชักซึ่งพบร่วมกับโรคหืด และการติดเชื้อ เป็นต้น

๓. สาเหตุทางจิตใจ จิตใจมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยซึ่งจะชักอยู่แล้วมีโอกาสชักได้ง่ายขึ้น และทำให้การชักถี่ขึ้น สาเหตุทางจิตใจอย่างเดียวเชื่อว่า มีความสำคัญน้อยที่จะทำให้เกิดอาการชักโดยตรง

๔. ไม่ทราบสาเหตุแน่นอน เป็นพวกที่พบมากที่สุด เชื่อว่ากรรมพันธุ์มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับสาเหตุของโรคลมชักประเภทนี้ เพราะอาจมีประวัติโรคลมชักในครอบครัวของผู้ป่วยได้ถึงร้อยละ ๒๘

อาการโรคลมบ้าหมูที่พบได้มีหลายชนิด ดังนี้

ก. อาการแบบกรังด์มาล (grand mal)
การชักแบบรังด์มาล อาจแบ่งได้เป็นหลายระยะ คือ

๑. อาการนำ อาจมีอาการนำมาก่อนหลายชั่วโมง หรือ ๒-๓ วัน ก่อนชัก เช่น รู้สึกหงุดหงิดซึมเศร้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และแขนขากระตุก
เป็นต้น

๒. ออรา (aura) คืออาการเตือน จะเกิดขึ้นก่อนการชักจริงเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นไม่กี่วินาที อาการเตือนนี้มีได้หลายอย่าง เช่น มีความรู้สึกทางจิตที่ผิดปกติ ได้แก่ ความรู้สึกซึ่งคุ้นเคยกับสิ่งนั้น ๆ ความรู้สึกซึ่งไม่สมจริง การมีจิตหรือประสาทหลอนในรูปต่าง ๆ อาการเวียนศีรษะ และความรู้สึกของร่างกายผิดปกติไป เป็นต้น

๓. ระยะชัก การชักอาจเริ่มต้นโดยผู้ป่วยร้องเสียงดังแล้วผู้ป่วยก็หมดสติไปทันที ระยะแรกผู้ป่วยอาจมีการเกร็งของกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ผู้ป่วยจะหยุดหายใจ แขนขาทั้ง ๒ ข้างจะอยู่ชิดลำตัวข้อมือและข้อศอก อาจงอและกำมือแน่น ศีรษะอาจหันไปด้านหนึ่งด้านใดและปากอาจเบี้ยว เท้าทั้ง ๒ ข้างเหยียดตรง การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนี้อาจรุนแรงทำให้กระดูกหักได้ ต่อจากนั้นจะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อของร่างกายเป็นจังหวะ ๆ แต่เป็นอยู่ชั่วระยะเวลาอันสั้น ในขณะชักผู้ป่วยอาจกัดลิ้นเป็นแผล ปัสสาวะรดและอุจจาระราด เนื่องจากมีระยะหยุดการหายใจ ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเขียวคล้ำ รวมทั้งอาจมีเลือดออกที่ตาขาวและตามผิวหนัง การกระตุกของกล้ามเนื้อดังกล่าวจะค่อยๆ ห่างขึ้นๆ จนหยุดในที่สุด

๔. ระยะหลังชัก เมื่อระยะกระตุกสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ป่วยมักจะยังหมดสติอยู่ ระยะนี้อาจนานเพียง ๒-๓ นาที จนถึงประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อพ้นระยะหมดสติผู้ป่วยมักจะยังคงนอนหลับต่ออีกเป็นเวลาหลายชั่วโมง เมื่อตื่นขึ้นมาผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ และมักมีอาการแสดงต่าง ๆ ซึ่งบ่งว่ามีการชักเกิดขึ้น เช่น แผลที่ลิ้นปัสสาวะเปียก เป็นต้น

ข. อาการแบบเปอทิต์มาล (petit mal) คือภาวะซึ่งผู้ป่วยมีอาการหมดสติชั่วระยะเวลาอันสั้นเพียง ๑-๒ วินาที เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการเกร็งหรือกระตุก อาการที่มักแสดงให้เห็นได้แก่ การหยุดชะงักในขณะที่กำลังพูดอยู่ การทำของซึ่งกำลังถืออยู่ตกหล่น อาการของเปอทิต์มาลมักจะเริ่มในเด็ก และหายไปได้เองเมื่ออายุมากขึ้น

ค. อาการแบบเทมโพรับโลบ (psychomotor, temporal lobe epilepsy)
มีอาการหลายอย่าง เช่น มีอารมณ์ผิดปกติไป กลัว ซึมเศร้า กระวนกระวาย รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งนั้น มีอาการประสาทหลอน (ได้กลิ่นหรือรสผิดปกติ) มีอาการทางเวโซมอเตอร์ (vasomotor) เหงื่อออก ใจสั่น น้ำลายมากแน่นยอดอก) เวียนศีรษะ และมีความประพฤติผิดปกติไป (มีอารมณ์รุนแรงหรือดุร้าย) เป็นต้น

อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวหรือเกิดร่วมกับอาการชักชนิดกรังด์มาลก็ได้

ง. การชักแบบเฉพาะที่ มีอาการกระตุกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น บริเวณมุมปาก นิ้วหัวแม่มือ นิ้วหัวแม่เท้า โดยผู้ป่วยไม่สูญเสียความรู้สติ การชักดังกล่าวอาจเกิดร่วมกับการชักชนิดกรังด์มาลได้เช่นเดียวกัน การชักกระตุกเฉพาะที่อาจมีติดต่ออยู่นานๆ ก็ได้

จ. การชักชนิดอื่นๆ อาจมีได้อีกหลายชนิด แต่พบได้น้อย เช่น การชักที่เกิดขึ้นเมื่ออ่านหนังสือ เมื่อได้ฟังเพลง การชักแบบซาลาม มีการกระตุกของกล้ามเนื้อบางกลุ่ม เป็นต้น

การวินิจฉัยโรคอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองช่วยบอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูหรือไม่ ถ้าเป็น เป็นชนิดใด และอาจเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมบ้าหมูอย่างแน่นอนไม่จำเป็นต้องมีคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติเสมอไป การตรวจพิเศษอื่น ๆ เช่น การถ่ายภาพรังสี การตรวจสารน้ำหล่อสมองไขสันหลัง การตรวจโดยฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูหลอดเลือดของสมอง การตรวจโดยวิธีคอมพิวเทคโทโมกราฟี (computed tomography) อาจช่วยบอกสาเหตุของการชักนั้น

การรักษากระทำได้ดังนี้

๑. การรักษาในขณะที่ผู้ป่วยชัก มีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันอันตรายจากการชัก เช่น ใช้ไม้กดลิ้นเพื่อไม่ให้ฟันกัดลิ้น ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตกเตียงขณะชัก เนื่องจากขณะชักมักมีระยะเวลาสั้นจึงไม่ต้องใช้ยาเพื่อให้หยุดชักทันที แต่อาจต้องให้ยาเพื่อป้องกันมิให้มีการชักซ้ำ
๒. การรักษาเพื่อมิให้เกิดการชักซ้ำ กระทำโดย
การรักษาสาเหตุ เช่น ผ่าเนื้องอกในสมอง แก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดดำ และรักษาการอักเสบของสมอง เป็นต้น การรักษาสาเหตุจะช่วยขจัดการชักมิให้เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง หรือทำให้มีการชักซ้ำน้อยครั้งลง
การรักษาทางยา โดยให้ยาต้านการชัก (anticonvulsants) การให้ยาต้านการชักหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ และจะให้ยาต้านการชักชนิดใดขึ้นอยู่กับชนิดของการชัก


ขอบคุณข้อมูลจาก//kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK10/chapter1/t10-1-l4.htm


Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2553 8:45:46 น. 6 comments
Counter : 2690 Pageviews.

 

มาชวนไปเยี่ยม ค่ายลูกเสือค่ะ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

มาขอบคุณ คุณกบที่แวะไปดูแลบ้านให้ค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:54:49 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณกบ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:46:32 น.  

 


โดย: y@mie วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:51:56 น.  

 


โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:37:54 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณกบ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:7:49:50 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักกันวันจันทร์จ้า
ขออภัยมากมาย ไม่ได้มาทักกันเสียหลายวัน
แวะมาฟังเพลงเพราะๆ บ้านคุณกบค่ะโดย: หอมกร วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:16:48 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

kobnon
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 92 คน [?]
.
สาระน่ารู้ประจำวัน
1.โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด
2. บุหรี่ ทำนมยาน หูตึง
3. Upside down pineapple cake


music
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
6 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add kobnon's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.