bloggang.com mainmenu search

พาขึ้นสวรรค์ ด้วย บันไดไฮกุ (Haiku) ลัดเลาะผ่านเส้นทางชื่อดังของ เกาะโออาฮู เกาะใหญ่อันดับ 3 ของ หมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา บันไดไฮกุ เริ่มแรกเป็นบันไดไม้ตอกยึดไว้กับหน้าผาทางตอนใต้ของหุบเขาไฮกุ ติดตั้งในปี ค.ศ. 1942 เป็นการเชื่อมต่อสายอากาศจากด้านหนึ่งของเขาไฮกุไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อสร้างระบบสื่อสารวิทยุอย่างต่อเนื่อง บันไดไฮกุ รู้จักกันดีในชื่อของ บันไดสู่สวรรค์ ใครอยากขึ้นไปสัมผัสต้องฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อไต่ขั้นบันไดทั้งหมด 3,922 ขั้น พิชิตยอดสูงสุดที่ 2,800 เมตร ด้วยเส้นทางที่สูงชัน อันตราย บันไดไฮกุ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัย กายและใจถึงเท่านั้น!

บันไดไฮกุ หมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ใน ปี ค.ศ. 2003 มีการปรับปรุงซ่อมแซม บันไดไฮกุ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ $875,000 ต่อมาช่วงต้นปี ค.ศ. 2012 บันไดไฮกุ ยังคงเป็นปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน และปัจจุบันยังไม่มีโครงการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า

อ้างอิง : MThai

Create Date :04 กันยายน 2555 Last Update :4 กันยายน 2555 20:57:10 น. Counter : 1956 Pageviews. Comments :0